Za područje

  Autentični stil oblikovan dorćolskim karakterom | Ecstatika

  Članak je pregledalo čak 3547+ korisnika
  Izvođenje novih objekata u istorijskim delovima grada poseban je izazov u projektovanju, jer otvara pitanja odnosa prema kontekstu – koje njegove delove preuzeti, a koje negirati, i da li oponašati istorijske stilove ili im kontrastirati savremenim materijalima. Jedan je primer formiranja sasvim drugačijeg stila pod uticajem okruženja, objekt u Budimskoj, po projektu biroa Ecstatika.

  Izbor i tekst: Milja Mladenović, mast. inž. urb.

  Širi kontekst zgrade u Budimskoj obuhvata, sa jedne strane, mešavinu stilova zastupljenih na Dorćolu, poput akademizma, secesije i moderne, a sa druge, jake vizuelne repere – Bitef teatar, Urbanistički zavod i Botaničku baštu. Upravo je odabir i kombinovanje uticaja takvog okruženja doveo do stvaranja novog upečatljivog orijentira koji, komunicirajući s okolinom, predstavlja sopstveni stil.

  Glatka kamena fasada, naglašeni ugao, smena tamnih i svetlih elemenata i ispusti koji dodatno potenciraju simetriju oko ugla Budimske i Carigradske ulice, neki su od oblikovnih detalja koji se mogu uočiti na prvi pogled. Ipak, povezivanje tih detalja s okruženjem, svedoči o razumevanju konteksta pri stvaranju savremene arhitekture.

  1.jpeg
  Naglašeni ugao zgrade u Budimskoj postaje novi orijentir kvarta, dok prizemlje usmerava kretanje pešaka

  U oblikovanju zgrade u Budimskoj najuočljivijii su citati fragmenata objekata iz okruženja – od vertikalnosti ugla naglašene tamnim kamenom, koji asocira na zvonik Bitef teatra, preko elemenata ograda na balkonima koji citiraju dorćolske građevine u stilu akademizma i secesije, do raslojavanja gabarita prema vrhu objekta, čime se citiraju proporcije modernističkih objekata.

  Kombinovanjem ovih uticaja i citata, uglom Budimske i Carigradske dominira objekt, koji, oblikovan okruženjem, pripada upravo toj lokaciji. Poigravanje s arhitektonskim jezikom šire lokacije, u ovom slučaju stvara sasvim novi stil, koji pripada savremenim arhitektonskim trendovima, ali kreira ambijent kao da se u Budimskoj ulici nalazi oduvek.

  Uspostavljanje ritma na fasadi definisano je kombinovanjem uskih prozorskih otvora i širokih terasa, raspoređenih u parovima prepusta s obe strane objekta, čime se dodatno naglašava ugao. Smena svetlog i tamnog kamena dodatno ističe simetriju elemenata, poigravajući se vizuelno sa dubinama i usmeravajući pogled ka gore.

  3.jpeg
  Ulaz iz Budimske ulice je uvučen, kako bi se kreiralo postepeno zoniranje privatnosti prostora

  Luksuzni karakter zgrade u Budimskoj, upečatljiv je već u zoni prizemlja i u detalju ulaza. Izuzev geometrizovanih zlatnih detalja koji omogućavaju futurističko čitanje elemenata secesije iz okruženja, uvlačenje ulaza formira zonu u parteru kojom se ostvaruje stepenovanje privatnosti od ulice prema objektu.

  4.jpeg
  Geometrizovani zlatni detalji u enterijeru asociraju i na luksuz i na praćenje arhitektonskih trendova pri projektovanju

  Luksuzni ton i prevođenje arhitekture okruženja u savremeni vizuelni izraz, nastavljeni su i unutar objekta, kojim dominiraju mermerne površine, pravougaoni motivi i zlatni akcenti. Na ovaj način, postignut je efekat upečatljivog dizajna čak i u zonama komunikacija u kojima se korisnici ne zadržavaju.

  5.jpeg
  Kvadratni motivi nastavljaju se i duž hodnika objekta, dajući im luksuzni karakter

  Pravougaoni motivi koji su naglašeni u stepenišnom jezgru, nastavljaju se duž hodnika kroz dekorativne lajsne na zidovima i šahovsko polje u podu, koje usmerava kretanje i naglašava dubinu. U ovoj zoni objekta, koja se najčešće tretira kao servisna, i kojoj se ne posvećuje mnogo pažnje, stvoren je scenični ambijent.

  6.jpeg
  Geometrija s ograda nastavljena je i na unutrašnjoj fasadi

  Dok je uloga spoljne fasade ostvarivanje upečatljivog efekta i komunikacija s okruženjem, dvorišna fasada kreira umirujući ambijent sa čistim površinama i horizontalnim otvorima fasade. Kao ključni motiv dizajna dvorišne fasade ističe se mural, koji na fasadi ponavlja geometriju zastupljenu na ogradama terasa i stepeništa, čime je ostvaren kontinuitet dizajnerskog izraza.

  7.jpeg
  Povlačenje viših spratova otvorilo je mogućnost za dodatno naglašavanje uglova i geometrije fasade

  Detalji na objektu svedoče o posebnoj pažnji posvećenoj svakom segmentu zgrade, pa tako i tretman venaca različitih nivoa daje pečat vizuelnoj celini objekta. Povlačenjem spratova ka unutrašnjosti objekta kreirani su upečatljivi ćoškovi, dodatno naglašeni kamenim oblogama, čime se akcentuje čista geometrija svih elemenata zgrade.

  Kreiranje novog stila pod uticajem okruženja jedan je od sigurnih načina da se objekt savremenog arhitektonskog izraza uklopi u kontekst, dok su autentični motivi poput geometrije, naglašenog ugla i ritma fasade načini da objekt postane dominantan i upečatljiv orijentir.

  8.jpg

  Projekt

  Pun naziv projekta: stambeno-poslovni objekt u ulici Budimska 11

  Tip investicije: nova izgradnja

  Tip objekta: stambeno-poslovni objekt

  Adresa: Budimska 11, Stari Grad, Dorćol

  Autor: idejno rešenje Ivan Isaković

  Naručilac: Ecstatika doo Beograd

  Korisnik: privatni

  Period projektovanja: 2017

  Period izgradnje: 2018-2020

  Lokacija: Budimska 11

  Površina objekta: 4.631m2

   

  28. februar 2022.

  3547
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Arhitektura, arhitekta?

  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana