x

  Toplotne pumpe Cena

  Koliko košta toplotna pumpa? Pre nego što se odlučite na kupovinu toplotne pumpe, dobro proverite karakteristike svoje kuće kao i karakteristike uređaja. Neka vas ne prevari cena pumpe, jer bez dobrog planiranja i proračuna, može se desiti da sistem platite više ili kupite slabiji od onog koji vam treba, odnosno, da uštede budu manje od planiranih. Rečju, cena vam ne sme biti glavno merilo, jer je to investicija za budućih najmanje 20 godina. Najvažnije su karakteristike toplotne pumpe, stručan savet pri izboru, način postavljanja i regulacije sistema te postavka instalacija. Toplotna pumpa je, sama po sebi, odličan uređaj ali ako nije dobro integrisana sa sistemom neće raditi kako treba te će joj i energetska iskoristivost biti manja. Cena sistema s toplotnom pumpom voda-voda ili zemlja-voda je najviša i kreće se između 10.000 i 15.000 EUR bez razvodnog sistema ili podnog ili radijatorskog grejanja. Cena toplotne pumpe vazduh-voda je mnogo niža, tako da nabavka i montaža pumpe snage 8kW, koja je odgovarajuća dobro izolovanoj porodičnoj kući, može da košta od 6.000 EUR pa naviše. Kolike su onda uštede za grejanje? Trostruke! Da biste dobili tačnu cenu, pošaljite upit našim najiskusnijim ponuđačima toplotnih pumpi, a oni će uzvratiti mogućim ponudama. Pripremili smo i brojne savete o toplotnim pumpama.

  Proverite i:
  Grejanje, cena

  CENA ZA TOPLINSKU PUMPU


  Cena toplotne pumpe. Cena za dobavku i ugradnju toplotne pumpe na porodičnoj kući, snage 12kW.

  225000 RSD/kom

  VEOMA NISKA CENA
  RSD/kom

  SREDNJA CENA
  39000 RSD/kom

  NAJVIŠA CENA
  ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
  Toplotne pumpe Cena

  DRUGE CENE ZA TOPLOTNE PUMPE

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cena

  vaša cena

  POŠALJI POTRAŽNJU >
  ZAJEDNO:

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?  Toplotne pumpe - sve što treba da znate

  1.    Šta treba da znate pre kupovine toplotne pumpe?

  toplotne-crpalke.jpg
  Toplotne pumpe – energetski efikasan način grejanja koji ne škodi prirodnoj sredini

   

  1.1. Prednosti toplotnih pumpi

  Manja potrošnja energije, manje ispuštanja štetnih materija i znatno manji troškovi grejanja

  U dobro izolovanim, pasivnim objektima, troškovi grejanja, hlađenja i zagrevanja vode 10 puta su niži u poređenju s korišćenjem klasičnih ogreva kakvo je, recimo, grejanje na lož-ulje.

  Kupovina toplotne pumpe je investicija koja se najbrže isplati

  Ako se pravilno izaberu odgovarajuća pumpa i ponuđač, sredstva se povrate za 5 godina. Gotovo je sigurno da će se isplatiti brže od drugih alternativnih vidova grejanja (solarni sistemi, grejanje na pelet i slično).

  Dug radni vek i praktično nulti troškovi održavanja

  Predviđen radni vek toplotnih pumpi je do 25 godina, bez ikakvog održavanja i s vrlo niskim operativnim troškovima. Leti ona služi za hlađenje objekta, pa se tako snižavaju i troškovi vezani za klimatizaciju.

  1.2. Slabosti toplotnih pumpi

  Buka kompresora

  Savremene toplotne pumpe su mnogo tiše (sada oko 52 db), ali se ipak preporučuje da se spoljne jedinice ne postavljaju, na primer, pored prozora spavaće sobe. Ako se spoljna jedinica postavi na 3 metra od otvorenog prozora, zvuk jedva da se čuje.

  Ograničenja

  Toplotna pumpa voda-voda mora da ima izvor vode čiji je protok dovoljne snage da joj omogući rad, dok je za pumpu zemlja-voda potrebna parcela određene veličine (mora biti najmanje 2 puta veća od površine objekta) da bi kolektori mogli da se postave. Obe ove pumpe su skuplje od iverterskog tipa vazduh-voda, ali za nju se pak moraju tražiti i određene dozvole. Toplotne pumpe tipa zemlja-voda i voda-voda imaju, s druge strane, bolju iskoristivost od tipa vazduh-voda. Zbog toga se, pre kupovine, treba konsultovati sa stručnjakom (projektantom) oko vrste pumpe koja bi mogla da ima najveću energetsku iskoristivost shodno vašim potrebama.

  1.3. Subvencije fondova za eko-gradnju

  Kranji proračun isplativosti investicije, odnosno, kupovine toplotne pumpe, može lakše da se vidi kada postoji mogućnost dobijanja nepovratnih sredstava iz državnih subvencija i eko-fondova. Kakve pogodnosti trenutno postoje u Evropskoj uniji možete videti na linku: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/toplotne-crpalke/toplotne-crpalke-subvencija-2

  U Srbiji, na žalost, još nema zvaničnih procedura dodele subvencija za ekološki efikasnu i prihvatljivu gradnju ili zaštitu životne sredine. Ima najava usvajanja zakona i propisa koji treba da se usaglase sa zakonodavstvom Evropske zajednice, ali još ništa nije ušlo u zvaničnu skupštinsku proceduru. Neke banke pod povoljnijim uslovima nude kredite pojedincima i kompanijama, ali se sve još svodi na ličnu inicijativu.

  2. Biranje ponuđača i izvođača radova

  Izbor kvalitetnog ponuđača osigurava neometano delovanje, veliku uštedu i dug radni vek toplotne pumpe.

  2.1. Kvalitetna montaža

  Kvalitetno urađena odgovarajuća montaža pumpe je od ključnog značaja za njeno dobro funkcionisanje. Tržište je u poslednje vreme preplavljeno trgovcima koji nude toplotne pumpe i besplatnu montažu, a zapravo nemaju svoje majstore. Oni po potrebi angažuju podizvođače, spoljne saradnike. Rad u takvim uslovima uopšte nije siguran jer se tako širi krug ljudi odgovornih za kvalitet ugradnje, zapravo, onih koji nisu odgovorni. U praksi se često dešava da tako angažovani izvođači radova upotrebe nekvalitetan, a jeftiniji, materijal za gradnju, da nekvalitetno, nestručno i estetski neprihvatljivo urade postavljanje i priključke, a posle se ne odazivaju na pozive za popravke, eventualnih, grešaka i štete. Toga radi je vrlo važno da izaberete ponuđača koji stvarno ima svoje majstore i servisere te nudi garanciju za sav materijal i ceo svoj rad.

  2.2. Korisničko iskustvo

  Proverite završene projekte ponuđača i dogovorite se sa njim o obilasku onih koji su onakvi kakav vaš projekt treba da bude. Tako ćete se lično uveriti u kvalitet radova, a moći ćete i da razgovarate s tim vlasnicima o njihovom iskustvu, realnim troškovima i o tome da li su i kada, recimo, serviseri došli na njihov poziv, kako je obećano. 

  2.3. Servisiranje toplotnih pumpi

  Vrlo je važno da ponuđač ima vlastitu servisnu službu i sve neophodne sertifikate za rezervne delove i alate, za prodaju i montažu toplotnih pumpi. Pitajte ih i za rokove u kojima se odzivaju na servisne pozive. Ne preporučujemo da sami tražite i kupite najjeftiniju toplotnu pumpu, a onda pozovete najjeftinijeg ponuđača da je montira i pokrene. Montažer koji je u isto vreme serviser uglavnom nije zainteresovan za besplatno servisiranje pa bi ste ga, najverovatnije, i dugo čekali, jer će uvek radije ići na plaćene poslove.

  3. Različite vrste toplotnih pumpi

  3.1. Razlike prema vrsti energije

  Prema vrsti energije koja ih pokreće, toplotne pumpe se dele na već pominjane voda-voda, zemlja-voda i vazduh-voda, pri čemu prva reč u složenici označava odakle toplota dolazi, a druga reč označava kuda se sprovodi.

  Toplotna pumpa voda-voda

  Među najefikasnije spada pumpa voda-voda. Osnovni uslov za postavljanje ove toplotne pumpe je, svakako, da se vaš objekt nalazi na terenu bogatom podzemnim vodama. Za ovakvu pumpu mora da se napravi bušotina, a za nju su potrebne određene dozvole. Najviši koeficijent učinka toplotne pumpe (COP) od svih vrsta - 4,5 - ima pumpa voda-voda, a to zapravo znači da je odnos uložene pogonske energije i dobijene toplote, najbolji (recimo, COP 4,5, znači da se za 4,5 kWh dobijene toplotne energije upotrebi 1 kWh električne energije).

  Toplotna pumpa zemlja-voda

  Druga po efikasnosti je pumpa zemlja-voda. Njen koeficijent učinka je 4,0. Osnovni uslov za postavljanje ovakve pumpe je veća površina slobodnog zemljišta oko objekta na kome mogu da se postave kolektori. Slabost ove vrste toplotne pumpe je u tome da, ako kolektori nisu postavljeni dovoljno duboko, voda u njima može da zamrzne. Ako se, recimo, kolektori postavljaju vertikalno, zbog čega treba tražiti dozvolu za bušenje, onda se oni ukopavaju na dubini između 30 i 200 cm.

  Toplotna pumpa vazuh-voda

  Po statistikama 90% toplotnih pumpi prodatih na slovenačkom tržištu jesu tip vazduh-voda. To je zbog toga što se najjednostavnije postavljaju, a cena im je sasvim pristupačna. Mada im je koeficijent učinka 3,5 one su kao investicija, vrlo isplative zato što su po efikasnosti zagrevanja i dalje mnogo bolje od svih klasičnih načina grejanja. Rok povrata investicije je od svih vrsta toplotnih pumpi najkraći, a vek trajanja joj je skoro isti.

  3.2. Razlike prema vrsti grejanja

  Toplotne pumpe delimo prema potrebnoj temperaturi izlazne vode.

  Visokotemperaturne toplotne pumpe

  Stariji objekti koji imaju lošiju izolaciju i klasičan sistem grejanja putem radijatora (temperatura dolazne vode je 55-60°C) zahtevaju visokotemperaturnu pumpu koja vodu zagreva do 80°C. Na taj način se obezbeđuje vruća voda za radijatorsko grejanje, a da se u samom objektu ne menjaju unutrašnje komponente.

  Niskotemperaturne toplotne pumpe

  U novijim, dobro ili odlično izolovanim objektima koji imaju i odgovarajuće grejne sisteme kao što su podno grejanje, konvektori i niskotemperaturni radijatori, može da se ugradi niskotemperaturna toplotna pumpa. Ona greje vodu samo do 55°C. Niskotemperaturna pumpa može da se upotrebi i u starijim objektima ako se potpuno renoviraju u skladu sa zahtevima energetske efikasnosti, jer im se tada ugrađuje deblja izolacija i bolji sistem grejanja.

  3.3. Razlike prema režimu rada sistema

  Monovalentni režim rada

  Toplotna pumpa koja ima monovalentni režim rada, zapravo, sve potrebe za toplotnom energijom jednog objekta tokom cele grejne sezone obezbeđuje sama, bez potrebe da se povezuje/dopunjuje nekim drugim sistemom. Temperatura u monovalentnom režimu rada odgovara niskotemperaturnom sistemu grejanja i obično je 45/40°C.

  Bivalentni alternativni režim rada

  U ovom slučaju, toplotna pumpa radi kao primarni izvor energije sve dok je spoljna temperatura viša od 0-5°C. Kada spoljna temperatura padne ispod ove granice, toplotna pumpa se isključuje i uključuje se drugi sistem grejanja – najčešće toplovodni kotao. Sistem ima dva međusobno nezavisna generatora koji se naizmenično uključuju i isključuju, shodno uslovima spoljne sredine. Temperatura u bivalentnom režimu rada odgovara viskotemperaturnom sistemu grejanja i obično se kreće od 60/50°C do 80/60°C.

   Bivalentni uporedni režim rada

  Toplotna pumpa u ovom režimu rada radi, takođe, samostalno i nema potrebe za drugim izvorom toplote. Kada spoljna temperatura padne ispod 0°C, uključuje se i toplovodni kotao kao dodatni izvor te oba generatora rade istovremeno.

  Bivalentni uporedni režim rada – po izboru

  Toplotna pumpa u ovom slučaju radi kao bivalentna, s tim da promenu režima sistem ne uključuje sam, automatski, čim spoljna temperatura padne, već ga pomoću regulatora vi birate sami po sopstvenom nahođenju.

  4. Postupak

  Pored pravilnog izbora toplotne pumpe, vrlo je važno i to kako se i gde ona postavlja. Na ova pitanja će najbolje umeti da vam odgovori stručnjak za alternativne vrste grejanja kao i poznati proizvođači i dobavljači pumpi koji imaju svoje majstore za montažu i servis.

  4.1. Ugradnja toplotne pumpe

  Sistem toplotne pumpe čine spoljna i unutrašnja jedinica. Izbor mesta za postavljanje unutrašnje jedinice je jednostavan, jer nema posebnih uslova kao što su, recimo, da mora stajati pored dimnjaka ili rezervoara. U novogradnji, unutrašnja jedinica se uglavnom postavlja u podrum. Međutim, najnoviji modeli pumpi su i estetski vrlo dobro osmišljeni tako da ih možete bukvalno postaviti bilo gde u kući i svuda će delovati lepo. Unutrašnja jedinica se prvo priključuje na već postavljen sistem vodovodnih cevi ili cevi podnog ili radijatorskog grejanja. Onda se postavlja spoljna jedinica, koja uglavnom treba da stoji na betonu, blizu kuće. Na kraju se obe jedinice povezuju električnim cevima. Sledi ozračivanje i povezivanje obe jedinice na dovod gasa (freon).

  4.2. Upravljanje toplotnom pumpom

  Kada se postave, montiraju i povežu obe jedinice tako da čine zatvoren sistem, priključuju se dovod vode i struje. Ako je na struju priključena cirkulaciona pumpa, ventil za mešanje i merač temperature, prvo se iz spoljne jedinice pusti gas, a onda se sistem za grejanje napuni vodom i ozrači. Tako je pokretanje novog sistema završeno i on je spreman za korišćenje. Vrlo je važno da monteri buduće korisnike poduče načinu rada sistema i ključnim funkcijama. Upravljanje samim sistemom je jednostavno iako postoje mnoge opcije podešavanja, ali treba znati osnovne karakteristike procesa. Demonstracija načina upravljanja toplotnom pumpom je vrlo važna, jer je pravilna kontrola najvažnija za pravilan rad i optimalno funkcionisanje.   

  DAIBAU.RS, POMAŽEMO PRI OCENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOM  TOPLOTNA PUMPA

  Poštovani,


  potrebna toplotna pumpa voda voda.
  Molim kontakt putem vibera ili maila.


  Hvala 2250 RSD do 3750 RSD


  ........

  TOPLOTNA PUMPA

  Poštovani,


  Potrebno nam je grejanje za dnevnu sobu i spavaću sobu, kupatilo i predsoblje. Imamo balkone sa dve strane za smeštaj spoljnih jedinica jer smo na drugom spratu. Jedna jedinica za dnevnu sobu i predsoblje i druga s druge strane za spavaću sobu i kupatilo.

  molim kontakt isključivo preko vibera.


  Hvala 1530 RSD do 2550 RSD


  ........

  TOPLOTNA PUMPA

  Poštovani,

  potrebna toplotna pumpa vazduh-voda i voda-voda sa ugradnjom i podnim grejanjem. Procena potrosnje.


  Hvala 2250 RSD do 3750 RSD


  ........

  ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

  CENA, GEO PUMPA I SOLARNI KOLEKTORI,
  Toplotne pumpe, Sokobanja

  2250 RSD do 3750 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA ,
  Toplotne pumpe, Grocka

  3600 RSD do 6000 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA VODA-VODA,
  Toplotne pumpe, Zrenjanin

  3600 RSD do 6000 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA,
  Toplotne pumpe, Požarevac

  2700 RSD do 4500 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA,
  Toplotne pumpe, Niška Banja

  2250 RSD do 3750 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA ,
  Toplotne pumpe, Bor

  2250 RSD do 3750 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA ,
  Toplotne pumpe, Smederevo

  3150 RSD do 5250 RSD

  CENA, PUMPA VAZDUH-VODA,
  Toplotne pumpe, Zaječar

  2430 RSD do 4050 RSD

  CENA, POVEZATI TOPLOTNU PUMPU,
  Toplotne pumpe, Sopot

  900 RSD do 1500 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA VODA-VODA ,
  Toplotne pumpe, Pančevo

  2250 RSD do 3750 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA ,
  Toplotne pumpe, Pirot

  2250 RSD do 3750 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA VODA-VODA,
  Toplotne pumpe, Obrenovac

  2250 RSD do 3750 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA ,
  Toplotne pumpe, Niš

  3150 RSD do 5250 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA VAZDUH-VODA,
  Toplotne pumpe, Pecka

  3150 RSD do 5250 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA ZEMLJA VODA,
  Toplotne pumpe, Mladenovo

  3150 RSD do 5250 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA,
  Toplotne pumpe, Šabac

  3150 RSD do 5250 RSD

  CENA, SISTEM NA PELET PREBACITI NA TOPLOTNU PUMPU,
  Toplotne pumpe, Beograd

  2250 RSD do 3750 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA I INSTALACIJE ZA PODNO GREJANJE,
  Toplotne pumpe, Novi Sad

  5400 RSD do 9000 RSD

  CENA, PODNO GREJANJE I TOPLOTNA PUMPA VODA VODA,
  Toplotne pumpe, Niš

  4500 RSD do 7500 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA VODA/VODA ,
  Toplotne pumpe, Novi Sad

  3600 RSD do 6000 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUPA,
  Toplotne pumpe, Vršac

  2250 RSD do 3750 RSD

  CENA, PODNO GREJANJE I TOPLOTNA PUMPA,
  Toplotne pumpe, Vojka

  13500 RSD do 22500 RSD

  CENA, GREJANJE ZA KUĆU - TOPLOTNA PUMPA,
  Toplotne pumpe, Beograd

  2700 RSD do 4500 RSD

  CENA, UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE ,
  Toplotne pumpe, Vrbas

  3150 RSD do 5250 RSD

  CENA, POSTAVLJANJE TOPLOTNE PUMPE,
  Toplotne pumpe, Kladovo

  3150 RSD do 5250 RSD

  CENA, UGRADNJA CENTRALNOG GREJANJA ,
  Toplotne pumpe, Zrenjanin

  3150 RSD do 5250 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUPMA ZA KUĆU,
  Toplotne pumpe, Banja

  2700 RSD do 4500 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA VAZDUH VODA,
  Toplotne pumpe, Beograd

  3600 RSD do 6000 RSD

  CENA, PRIKLJUČENJE PODNOG GREJANJA NA TOPLOTNU PUMPU,
  Toplotne pumpe, Sombor

  1800 RSD do 3000 RSD

  CENA, UVODJENJE KOMPLET GREJANJA - KLJUČ U RUKE,
  Toplotne pumpe, Beograd

  2250 RSD do 3750 RSD

  CENA, TOPOTNA PUMPA- VODA VAZDUH,
  Toplotne pumpe, Velika Vrbnica

  3150 RSD do 5250 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA VODA-VODA,
  Toplotne pumpe, Sombor

  2700 RSD do 4500 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA VAZDUH-VODA,
  Toplotne pumpe, Kucura

  3600 RSD do 6000 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA U KOMBINACIJI SA ZIDNIM GREJANJEM,
  Toplotne pumpe, Novi Sad

  4500 RSD do 7500 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA ZA STAMBENI OBJEKAT,
  Toplotne pumpe, Smederevo

  4500 RSD do 7500 RSD

  CENA, TOPLOTNA PUMPA VAZDUH VODA,
  Toplotne pumpe, Beograd

  3600 RSD do 6000 RSD  Pogledaj druge završene projekte i cene

  TOPLOTNE PUMPE CENOVNIK

  SARAĐUJEMO SA VIŠE OD 1598 PREDUZEĆA ZA TOPLOTNE PUMPE


  BESPLATNE USLUGE
  TRAŽIMO LOKALNO
  BEZ PROVIZIJE
  PRIDOBIJ PONUDU

  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE RADOVA ZA PODRUČJE TOPLOTNE PUMPE?

  Serbia
  DAIBAU.RS

  Slovačka 20
  21000 Novi Sad

  00381 114 300 340

  KONTAKTI

  Potražnje: 00381 114 300 340
  Preduzeća: 00381 114 300 340

  GLOBALNE STRANICE

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  © 2020 DaiBau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana