Za područje

  Tkanje fasade opekom | a2arhitektura

  Članak je pregledalo čak 2808+ korisnika
  Proizvodi od opeke u arhitekturi i dizajnu najčešće se posmatraju kao čvrsti, puni elementi, kojima se stvaraju noseći elementi, homogeni akcenti ili pune mase. U projektu kuće u Novom Sadu, po projektu biroa a2arhitektura, opeka je dobila drugačiji tretman – kao porozna, transparentna mreža.

  Izbor i tekst: Milja Mladenović, mast. inž. urb.

  Objekti sa fasadama od opeke često se mogu prepoznati kao simboli određenih stilova, perioda, ili gradova, dok istovremeno predstavljaju najtipičniju vizuelnu asocijaciju na pojam „kuća“. Kroz različite faze razvoja i stilove, fasada od opeke menjala je vizuelne karakteristike promenama u dimenzijama, boji i ritmu sloga.

  U savremenoj arhitektonskoj praksi, a naročito u gradovima u kojima objekti od opeke predstavljaju simbole istorijskih jezgara, počele su da se preispituju osnovne karakteristike opeke kao punog, netransparentnog i masivnog elementa, te da se pronalaze nove forme i mogućnosti tretiranja cigle kao materijala kojim se mogu postići različiti efekti transparentnosti, ritmova senki i otvora, i dekorativnih motiva.

  1_HouseVUa2arhitektura.jpg
  Naglašavanjem opeke na frontu, objekat je uklopljen u okruženje. Foto: Relja Ivanić

  U projektu biroa a2arhitektura uklapanje u kontekst naselja Telep ostvareno je naglašenom strukturom opeke. Dok se kao tradicionalni materijal opeka uklapa u jednoporodični karakter naselja, poigravanjem sa slogom i dinamikom odnosa puno-prazno, kuća dobija savremeni vizuelni izraz, kao i gradaciju privatnosti od ulice do dvorišta.

  2_HouseVUa2arhitektura.jpg.jpg
  Tretiranjem opeke kao transparentnog materijala kreirana je struktura koja zonira prednje dvorište, omogućava privatnost, i artikuliše prodor svetlosti, Foto: Relja Ivanić

  Struktuiranjem osvetljaja i transparentnosti slojem opeke ispred ulične fasade, koji funkcioniše kao svojevrsna maska objekta, kreirani su dinamični ambijenti kojima se stvara gradacija intimnosti prostora kuće, dvorišta i ulice. Dok sam zid kuće odgovara tradicionalnim formama, „maskom“ od opeke ispred gornje etaže postignuta je dubina prednje bašte, kuća je zaklonjena od direktnog pogleda sa ulice, i minimalizovana je mogućnost pregrevanja fronta direktnim izlaganjem suncu.

  3_HouseVUa2arhitektura.jpg.jpg
  Tkanje na fasadi utiče na definisanje noćnog ambijenta ulice, Foto: Relja Ivanić

  Sa aspekta privatnosti, transparentni karakter opeke omogućava dodatni sloj zaštite korisnika objekta, dok istovremeno omogućava pogled ka ulici. Sa vizuelnog aspekta, poigravanje sa transparentnošću sloga opeke utiče na kreiranje atraktivnog ambijenta ulice, prodorom svetlosti iz objekta noću, dok se propuštanjem dnevnog svetla kroz otvore u slogu cigli kreiraju dinamične šare i senke prema unutrašnjosti objekta.

  4_HouseVUa2arhitektura.jpg.jpg
  Enterijerom dominiraju bele ravne površine. Foto: Relja Ivanić

  Beli savremeni prostori u unutrašnjosti objekta, sa aspekta materijalizacije i forme, mogu se posmatrati kao kontrast dinamičnoj opeci na fasadi. Mirne ravne linije, čiste površine i potezi enterijera sa jedne strane mogu se posmatrati kao ambijenti koji umiruju vizuelni karakter čitave kuće, ali zbog igre senki i osvetljaja postignute poroznošću fasadne maske od opeke, unutrašnjost se može tretirati i kao platno na kome se može posmatrati dinamična igra kreirana tkanjem na fasadi.

  5_HouseVUa2arhitektura.jpg.jpg
  Kroz fasadne otvore, iz enterijera se mogu uočiti detalji od opeke. Foto: Relja Ivanić

  Osvetljenje i otvori sa bočnih strana objekta naglašavaju čistu geometriju i omogućavaju pogled ka fasadnim elementima uvučenih „šliceva“ koji se sagledavaju kao vizuelni akcenti od pune opeke, čime se ostvaruje neprekidna veza punih i transparentnih elemenata, svetlih ravnih površina i teksture cigle. Dok spoljašnjost objekta komunicira sa okruženjem preuzimanjem opeke kao tradicionalnog graditeljskog elementa, unutrašnjost posebno naglašava savremene tendencije u arhitekturi minimalističkim dizajnom funkcionalnih elemenata i zona.

  6_HouseVUa2arhitektura.jpg.jpg
  Introvertni karakter kuće sagledava se kroz fasadu ka zadnjem dvorištu, sa terasama i velikim staklenim površinama. Foto: Relja Ivanić

  Zoniranje objekta se takođe oslanja na tradicionalne principe izgradnje, koji su zastupljeni u širem kontekstu, pa se tako na spratu nalazi noćna zona, dok je dnevna zona organizovana u prizemlju, kao spona između prednje bašte i zadnjeg dvorišta. Introvertni karakter objekta prema zadnjem dvorištu ostvaren je projektovanjem većih staklenih površina i terasa na zadnjoj fasadi, i kreiranja ambijenta kojim dominiraju veliki otvori i pejzažno uređenje dvorišta.

  7_HouseVUa2arhitektura.jpg.jpg
  Kombinovanjem sloga opeke izvršena je gradacija fasade, koja odgovara zonama u enterijeru. Foto: Relja Ivanić

  Introvertnim karakterom, objekat je zaštićen od pogleda, buke i uticaja spoljašnje sredine, transparentnim tkanjem od opeke na prednjoj fasadi ostvaren je prostor za balkon na kome se može boraviti u privatnom ambijentu, dok je u zaleđu objekta pogled u potpunosti otvoren ka zadnjem dvorištu maksimizacijom fasadnih otvora, čime se gradacija privatnosti može čitati i kroz formu. 

  Kreiranje dinamike karaktera objekta opekom od poroznog do čvrstog čini projekat kuće u naselju Telep specifičnim sa aspekta savremenog tumačenja tradicionalnih arhitektonskih motiva. Gradacija transparentnosti koja počinje transparentnom maskom sa prednje strane kuće, postepeno postaje puna u zoni šliceva na bočnim stranama i puna ka zadnjem delu kuće, što daje upečatljiv izgled i naglašenu funkcionalnost objekta.

  8_HouseVUa2arhitektura.jpg.jpg
  Foto: Relja Ivanić

  Projekat 

  Pun naziv projekta: Porodična kuća VU

  Tip investicije: Privatna investicija / novogradnja

  Tip objekta: Stambeni objekat

  Adresa: Telep, Novi Sad

  Autor: a2arhitektura (Dijana A. Anđelković, Vladimir Anđelković i Aleksandar Bogojević)

  Naručilac: Privatno lice

  Period projektovanja: 2018/19

  Period izgradnje: 2019/20

  Lokacija: Novi Sad, Srbija

  Površina objekta: 295m2

  Autor fotografija: Relja Ivanić

   

  21.4.2022.

  2808
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Arhitektura, arhitekta?

  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana