Za područje

  Nova zgrada utkana u istorijsko okruženje | mycode.arhitektura

  Članak je pregledalo čak 2541+ korisnika
  U starim gradovima i njihovim istorijskim jezgrima, izazov je projektovati autentičan arhitektonski objekt, ali tako da oslikava principe savremenog arhitektonskog jezika, a da ne narušava ambijentalnu celinu okruženja. Odličan primer arhitekture koja u potpunosti poštuje svoje okruženje i oplemenjuje ga novim vrednostima je zgrada GJ47 u Beogradu, izgrađena prema projektu biroa mycode.arhitektura.

  Izbor i tekst: Milja Mladenović, mast. inž. urb.

  Objekat u Gospodar Jovanovoj ulici na Dorćolu jedan je od primera kako čitanjem smernica koje zadaje okruženje, može da se dobije arhitektura, koja iako savremena, u potpunosti pripada lokaciji na kojoj se nalazi. Lokacija na Gornjem Dorćolu karakteristična je po velikom broju objekata u akademskom stilu, bogatom dekorativnim elementima, visokim fasadnim otvorima i upečatljivim ulazima. Veliko bogatstvo beogradskog graditeljskog nasleđa okruženja zgrade GJ47 ogleda se i u njenom prvom susedu – Kući knjižara Marka Markovića, podignutoj 1904. po projektu Jelisavete Načić, prve žene arhitekte u Srbiji.

  Pri oblikovanju fasade novog, dvostrano uzidanog objekta, preuzeti su principi i pravci oblikovanja sa susednih objekata, čime se dobila skladna celina kojom je definisan ulični front. Metodom interpolacije objekat GJ47 je uklopljen između dva objekta iz prve polovine 20. veka, na način kojim je sa njima u stalnoj komunikaciji. Sa kuće knjižara Marka Markovića preuzeti su pravci i principi oblikovanja zone prizemlja, dok je sa objekta sa druge strane preuzeta visina krovnog venca. Povlačenjem poslednje etaže postignut je sklad fronta u odnosu prema ostatku ulice, a ostvareni su i elementi komfora savremenog stanovanja.

  1.jpg
  Suprotno akcentovanju ulaza na starim objektima, koji su izvedeni ornamentima koji ulaze u prostor trotoara, ulaz u GJ47 naglašen je uvlačenjem i formiranjem ulazne zone

  Interpolacija ovog objekta u postojeće urbano tkivo najbolje se može uočiti sa trotoara, prolaskom uz objekt, pri čemu se gotovo i ne može razaznati da on nije oduvek bio tu. Slog kamena na fasadi, kao i pojednostavljeni i geometrizovani dekorativni elementi prisutni i na okolnim zgradama, doprinose doživljaju u prostoru koji je sličan ostatku ambijentalne celine.

  Svest o savremenom, sa nivoa trotoara, prolaznik stiče tek pri kontaktu s ulaznom zonom. U okruženju se može uočiti da su ulazi naglašeni prepuštanjem dekorativne plastike ili akcentovanjem nastrešnica prema trotoaru. U savremenom tumačenju informacija iz okruženja, arhitekta Milan Golović je ovaj motiv naglašenog ulaza preveo kroz uvlačenje ulazne zone, čime je formiran prelazni prostor između ulice i zgrade.

  2.jpg
  Posmatrana s ulice, zgrada GJ47 istovremeno održava stečene vrednosti ambijentalne celine, ali i uvodi nove detalje u prostor kojim doprinosi prevođenju prostora u savremeni trenutak

  Podizanjem pogleda sa prizemlja prema višim etažama, uočavaju se savremeni materijali i elementi karakteristični za arhitekturu 21. veka. Ritam fasadnih otvora i francuski balkoni mogu se povezati sa stilovima iz okruženja, međutim, njihov arhitektonski tretman uvodi nove materijale i osavremenjuje ulični front. Stolarija boje antracita kontrastira belom kamenu na fasadi, pri čemu bojom, umesto ornamentima – naglašava ritam otvora. Materijal iste boje primenjen je i na terasama objekta.

  Zanimljivost u oblikovanju balkona na ovom objektu ogleda se i u povezanim balkonima na prvoj etaži – principu projektovanja koji postoji na brojnim objektima iz prve polovine 20. veka, a na zgradu GJ47 je suptilno uveden, tako da je, sa projektantske strane, omaž stilu iz prošlosti, dok vizuelno i funkcionalno utiče na definisanje ritma fasade po vertikali. Na drugoj i trećoj etaži, balkoni su vezani za pojedinačne otvore, čime dodatno akcentuju ritam fasade po horizontali.

  3.jpg
  Ritam fasadnih otvora naglašen je bojom antracita i francuskim balkonima, pri čemu sklad i proporcije fasade kreiraju sopstveni prijatan ambijent u sklopu uličnog fronta

  Unutrašnjost objekta je u potpunosti savremena te, dok spoljašnjost komunicira sa arhitekturom okruženja, enterijer zgrade GJ47 komunicira sa stanarima i sugeriše visok komfor savremenog stanovanja. Ulazna zona i hol zgrade oblikovani su tako da se osvetljenjem, opremom i materijalima korisnik prostora postepeno uvodi u privatniji ambijent, iz kog će pristupiti svom stanu.

  4.jpg
  U enterijeru objekta su ponovljeni materijali sa fasade, međutim promenom njihove proporcije i uvođenjem drvenih obloga, objekt dobija u potpunosti savremen izraz

  Upotreba drvenih obloga i detalja u enterijeru objekta stvara topao ambijent, karakterističan za savremenu rezidencijalnu arhitekturu, dok metalni detalji u crnoj boji akcentuju prostor, istim vizuelnim jezikom kojim to čine otvori boje antracita na fasadi. Ovim ponavljanjem elemenata u enterijerskoj razmeri i uvođenjem drveta kao novog elementa, postignut je sklad eksterijera i enterijera, dok je istovremeno sprovedena vizuelna gradacija prostora od javnog ka privatnom.

  5.jpg
  Postavljanjem zidne rasvete i zelenila u ulaznu zonu objekta postignuta je postepena gradacija privatnosti prostora i prevođenje ambijenata iz uličnog – javnog u kućni - privatni

  Najveća vrednost ovog objekta u urbanom jezgru Dorćola ogleda se u tome što ni u jednom detalju on ne oponaša okruženje uvođenjem starih stilova i ornamenata na fasadu, već iz okruženja tumači i prevodi informacije na jezik i geometriju savremene arhitekture, čime nedvosmisleno pokazuje da je savremna građevina koja poštuje svoje okruženje. Ovakvim citatima okruženja u oblikovanju novog objekta, biro mycode.arhitektura je projektovao zgradu koja u potpunosti pripada svojoj lokaciji.

  6.jpg

  Projekt

  Pun naziv projekta: Stambeno poslovni objekat GJ47

  Tip objekta: Stambeno poslovni objekt

  Adresa: Gospodar Jovanova br. 47, Beograd

  Autor: dipl.inž.arh. Milan Golović

  Naručilac: GJ47 d.o.o.

  Period projektovanja: 2016

  Period izgradnje: 2017-2018

  Lokacija: Beograd

  MATERIJALI: 

  EURODOM je kompanija sa iskustvom u oblasti prodaje već 20 godina, rezultat toga su brojni zadovoljni klijenti i dobavljači. Sedište firme EURODOM nalazi se u Beogradu. Na fotografijama se vidi keramika kupljena u salonima EURODOM.

  28. januar 2022.

  2541
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Arhitektura, arhitekta?

  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana