IC paneli cena

Koliko koštaju IC paneli? Zagrevanje manjih prostora ili objekata infracrvenim panelima (IC) je jeftinije od grejanja konvencionalnim sistemima grejanja. U poređenju s radijatorskim ili podnim grejanjem, ovo je jeftinije jer manje troši; infracrvenim zracima greju se tela u prostoru, a ne sam prostor te su gubici toplote minimalni. Postavljanje IC panela je takođe jeftinije, a greju bolje i brže te stvaraju zdraviji ambijent. Nadalje, niski su im troškovi održavanja i skoro da se ne kvare, a mogu se, recimo posle renoviranja, ponovo postaviti i koristiti. Cene IC panela se razlikuju prema snazi, veličini i proizvođaču, a kreću se od oko 120 do 500 EUR. Na kraju zimske sezone često ima i akcijskih popusta, pa će vas sve izaći jeftinije.

Kome poveriti postavljanje IC panela? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim stručnjacima za IC panele u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

Zatražite ponudu:
Nađi majstore

Cena IR panela


Cena IR grejanja. Cena IR panela snage 350W.

115.00 €/kom

VEOMA NISKA CENA
€/kom

SREDNJA CENA
192.00 €/kom

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
IC paneli cena

DETALJNIJE CENE ZA IC paneli

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Ukupno:
Pošalji potražnju >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

IC paneli – sve što treba da znate

1. IC paneli – šta sve treba da znate?

IC paneli
Infracrveni paneli za grejanje mogu biti raznih oblika pa čak i ličiti na delo moderne umetnosti

1.1. Šta su infracrveni zraci?

Infracrveni zraci su ti zbog kojih osećamo toplotu, kao da Sunce sja usred zimskog dana. Uvreženo je mišljenje da nam je hladno zato što je temperatura vazduha niska. Istina je, međutim, da infracrveni zraci koji dolaze sa Sunca, neometano putuju kroz Svemir i greju svaki predmet do kog dođu, pa i naša tela. Infracrveno zračenje je oblik elektromagnetnog zračenja na crvenom kraju vidnog spektra svetlosti. Reč zračenje se često koristi u negativnoj konotaciji te je ljudi uglavnom povezuju s nečim štetnim, kao što je radijacija, iako ona zapravo označava samo proces emitovanja energije. Poput zračenja vidljivim svetlom, i infracrveno je 100% sigurno i emituju ga naša tela.

1.2. Konvencionalno zagrevanje prostora

Obično grejanje se vrši zagrevanjem vazduha u prostoru. Recimo, radijatorsko grejanje je takvo. Radijator se zagreva i prenosi toplotu vazduhu u neposrednoj okolini; budući da je topao vazduh lakši on se podiže, a hladan zauzima njegovo mesto oko radijatora zato što je teži i „propada“. Hladan vazduh se ponovo zagreva i tako se uspostavlja tzv. kruženje. Međutim, većina konvencionalnih grejnih sistema zrači i infracrvene talase. Na primer, ako ste ikada sedeli pored otvorenog ognjišta, sigurno ste osetili toplotu na licu. Ako biste šake stavili ispred lica, infracrveni zraci bi grejali njih, a ne lice, jer biste šakama prekinuli tok talasa.   

1.3. Zagrevanje IC panelima

Grejanje IC panelima je relativno nov način grejanja u domaćinstvu. Panel zrači IC zrake koji neometano putuju vazduhom i zagrevaju svaki predmet na koji naiđu. Predmeti te zrake upijaju, pošto molekuli u njima vibriraju i stvaraju toplotu.

Kada zraci dođu u dodir s ljudskim telom, prodiru u dubinu od oko 2,5 cm i time stvaraju osećaj zagrejanosti. Ako vaše telo nije na direktnom putu zraka, onda su tu izvesni predmeti, delovi pokućstva, zidovi, pod i slični, koji ih upijaju i zrače nazad prema vama.  Električni IC paneli ne zahtevaju nikakve posebne, dodatne uređaje niti ispuste već samo običnu utičnicu. Paneli mogu da se postave više na zidu ili na plafonu tako da budu dalje od dohvata dece ili kućnih ljubimaca. Oni se mogu zagrejati do temperature oko 70°C kao i klasični radijatori.

1.4. Ušteda energije

Pošto infracrveno grejanje deluje tako da zagreva površine u prostoru, a ne vazduh, kao konvencionalni tipovi, to znači i da troše manje energije za jednaku količinu toplote. Osim toga, zagrejani zidovi i predmeti zbog svoje mase zadržavaju toplotu, pa je postepeno emituju u prostor. Nasuprot tome, vazduh nema masu. Kada se prostorije greju na klasične načine toplota brzo iščili, čim se otvore vrata ili prozor, pa ih je neophodno stalno dogrevati da biste se osećali prijatno. Međutim, IC panelima je bukvalno dovoljan minut da dostignu punu radnu temperaturu te su mnogo efikasniji i delotvorniji od radijatora ili podnog grejanja.  

1.4.1. IC paneli - potrošnja

Tačni troškovi potrošnje električne energije izračunavaju se pojedinačno za svaki objekt. Troškovi u velikoj meri zavise od gubitka toplote, životnih navika stanara i sličnog. Opšti proračuni pokazuju da za grejanje slabije izolovane kuće površine oko 150 kvadratnih metara prosečna porodica troši oko 2.300 litara lož-ulja. U kući od 150 kvadratnih metara koja nije izolovana troši se oko 2.500 litara lož-ulja. Uz grejanje infracrvenim panelima, račun bi trebalo da bude prepolovljen, zapravo, oko 900 EUR/godišnje. Ako grejete kuću na gas, prelaskom na IC panele uštedeli biste oko 40% godišnje. Troškovi grejanja sa IC panelima slični su troškovima grejanja toplotnom pumpom.

1.5. Prednosti i slabosti IC panela

1.5.1. Prednosti IC panela

 • Infracrveni paneli imaju poprilično dug vek trajanja (oko 30 godina).
 • Troše malo struje.
 • Omogućavaju ujednačenu temperaturu svuda i u celom prostoru.
 • Mogu da se kombinuju s postojećim sistemom grejanja.
 • Paneli su kompaktne jedinice dizajnirane tako da se sasvim uklope u enterijer; ima ih u obliku ogledala i umetničkih slika.
 • Ne uzrokuju kruženje prašine u prostoru, pa su odlični za osobe s disajnim smetnjama.
 • Sprečavaju skupljanje vlage na površinama a samim tim i stvaranje buđi.
 • Jednostavno se postavljaju i održavaju. Nisu potrebni dimnjak, kotlarnica, radijatori niti obavezni servisi peći ili dimnjaka.
 • Ne ispuštaju štetne gasove. Ako su priključeni na neki od sistema za obnovljive vidove energije (solarne kolektore, recimo) daju 100% čiste i neškodljive toplote. 
 • Sam način grejanja je mnogo efikasniji od klasičnih te su i troškovi niži.
 • IC paneli greju predmete i površine u prostoru (zidove, podove, pokućstvo...) koji tu toplotu upijaju, zadržavaju i postepeno emituju. Tako se prostorije ne ohlade čim otvorite vrata ili prozor, pa tako možete češće i da luftirate.

1.5.2. Slabosti IC panela

 • IC panelima ne može se zagrevati sanitarna voda, pa se za to mora ugraditi dopunski uređaj (toplotna pumpa, električni grejač ili slično).
 • IC panelima se, s druge strane, ne može ni hladiti prostor, pa se i za to mora ugraditi dopunski uređaj.
 • Paneli su dva puta skuplji od radijatora. Premda se troškovi mogu nadoknaditi postignutim uštedama već u prvoj godini, investicija je znatna.
 •  Da biste osetili sve dobrobiti IC grejanja, između vas i panela ne sme biti prepreka, što ponekad i ne može da se ostvari.

2. IC grejanje - izbor ponuđača

Na tržištu zaista ima bezbroj ponuđača IC panela. Savetujemo da dobro proverite svaku informaciju i reference, a posebno ponude. Izaberite onog koji ima dugogodišnje iskustvo i realne rezultate za sobom. Treba da obratite pažnju i na to da se reklamiraju proizvodi koji zapravo nisu IC paneli isto kao što uređaje označavaju kao evropske, a oni se uistinu proizvode u Kini i samo sastavljaju u Evropi. Takvi ponuđači godinu ili dve prodaju IC panele, nude višegodišnje garancije, a onda odjave preduzeće i garancije postaju nevažeće. Takvi proizvodi su uglavnom kratkog veka, troše mnogo više struje od navedene u specifikaciji i tako dalje.

3. Vrste IC grejača

3.1. Kratkotalasni i dugotalasni spektar

Spektar infracrvenih talasa je širok. Postoje infracrveni zraci raznih talasnih dužina – kratki A, srednji B i dugi C. U infracrvenu saunu se ugrađuje grejač koji koristi infracrvene kratke talase (IRA) a izaziva i pojačava znojenje. Za zagrevanje stambenog prostora, kancelarija i drugih objekata koristi se infracrveni dugi talasi 5-15 ųm (IRC). Oni dugotrajno greju predmete u prostoru iznutra i to je definitivno najefikasniji vid zagrevanja. Za različite vrste grejača, kakvi su recimo oni kojima se greju bašte ugostiteljskih objekata, radionice i slični veći prostori, bolje su infracrvene kratkotalasne žarne cevi.

3.2. Tipovi grejača prema upotrebi

3.2.1. IC paneli

IR panelima se obično greju ili dogrevaju stambeni i kancelarijski prostor. Paneli se montiraju na zid ili plafon.

3.2.2. IC kamini i peći

Ovi uređaji su prvenstveno namenjeni dobro izolovanim enterijerima. Najtraženiji su oni u obliku kamina.

3.2.3. Garažni i industrijski IC grejači

Infracrveni grejači se mogu koristiti i u proizvodnim prostorima kakve su radionice i garaže. Zbog velike snage grejanja i veličine samog grejača prvenstveno su za velike prostore. Mesta koja imaju najveću korist od ovakvih zidnih grejača su skladišta, hangari, tovarne rampe na dokovima i slična.

3.2.4. Spoljni IC grejači

Spoljni infracrveni grejači su praktično i sigurno rešenje za grejanje na otvorenom. Namenjeni su terasama i balkonima kao i baštama ugostiteljskih objekata tokom zimskih meseci. Njima se, pak, mogu zagrevati i ulazi, predvorja, atrijumi i slični. Možete izabrati grejače na propan, zemni gas ili struju.

3.2.5. IC grejalice i paneli za kupatilo

Danas se za grejanje i dogrevanje kupatila najčešće koriste upravo infracrveni paneli kojima se menjaju stare IC grejalice, nekada takođe vrlo rasprostranjene.

3.3. Tipovi grejača prema vrsti goriva

Infracrveni grejači su takvi da su vrlo efikasni na ma kojoj vrsti energije, odnosno, goriva da rade.

3.3.1. Struja

IC paneli kao i garažni ili industrijski grejači uglavnom se napajaju strujom. Električni uređaji u tu svrhu moraju na odgovarajući način biti razmešteni po svim prostorijama. Treba voditi računa i o njihovom pravilnom rasporedu tako da jednako i ravnomerno greju prema svojoj jačini i veličini, a u srazmeri s veličinom, izolacijom, geografskim položajem i sličnim faktorima.

3.3.2. Propan

Prednost infracrvenih grejalica na propan je njihova mobilnost. One se mogu premeštati s mesta na mesto, prema potrebi, i u eksterijeru i po enterijeru – rečju, greju gde god da ih postavite. Grejalice na propan su vrlo izdržljive, napravljene baš za otežena uslove rada u svakom ambijentu. Mogu imati dodatne termostate i zaštitu od pregrevanja. Lako se i brzo postavljaju i uključuju, a jednako brzo i greju.

3.3.3. Zemni gas

Postoje i infracrveni grejači na zemni gas, mada se kod nas ne koriste. Upotrebljavaju se prvenstveno za grejanje na otvorenom jer efikasno šire toplotu tamo gde treba. Mogu se čak povezati u sistem, montiran na zidovima ili plafonu ili biti samostalne jedinice koje su vrlo praktične za terase, vrtove, bašte i slično, naročito u zimskim ugostiteljskim objektima. Obavezno je samo da grejače na propan ili zemni gas mora postaviti i instalirati profesionalni monter.

4. Postavljanje i održavanje infracrvenih panela

Jedna od brojnih prednosti IC panela je i to što je njihova montaža brza i jednostavna, bez velikih građevinskih zahvata. Najoptimalnijom se smatra montaža IC panela na plafonu zato što će se toplota onda širiti ravnomernije, možda i u kombinaciji s konvencionalnim grejanjem, pa će energetska iskoristivost biti maksimalna. Ako je IC panel na plafonu neće vam zepsti stopala, pošto on greje i pod. Osećaj toplote i prijatnosti je sličan onom kada je ugrađeno podno grejanje. Naravno, paneli moraju biti odgovarajuće jačine. IR paneli su vrlo dugotrajni, a servis i održavanje nisu potrebni.

Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš DomŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Poslednji projekti

Jedan IC panel

Poštovani,

potreban mi je jedan panel jer sam zatvorila terasu, i pretvorila je u dečiju sobu.

Hvala 16934.4 € do 28224 €

........

Ic panel za zagrevanje 30 m2 magacinskog prostora ic panel

Poštovani,

potrebna mi je ponuda za poslovni prostor magacin za zagrevanje gde konstantna temeratura ne bi smela biti ispod 5 stepeni u plusu.

Hvala 63504 € do 105840 €

........

Ic paneli

Poštovani,

potrebna nabavka 2kom Ic panela za zagrevanje 2 prostorije u kući. Jedna 25m2 a druga 16m2.

Hvala 68796 € do 114660 €

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

Cena, Grejanje jedne sobe, 25m2
IC paneli, Grocka

405 € do 675 €

Cena, Ic paneli za veliku spavaću sobu , 2 sobe u 1
IC paneli, Novi Sad

585 € do 975 €

Cena, 3 Ic panela oko 1000kw snage, 60m2
IC paneli, Pančevo

900 € do 1500 €

Cena, Ic panel za kupatilo, cca 1 x 5 x 3 m
IC paneli, Niš

900 € do 1500 €

Cena, Nabavka zidnih i krovnih panela 5cm, 12,6 zidni i 103,2 krovni paneli
IC paneli, Sjenica

2250 € do 3750 €

Cena, Nabavka i ugradnja IC panela, 45m2, 3 IC panela
IC paneli, Trstenik

720 € do 1200 €

Cena, Ic paneli, 2 panela za 2 prostorije, svaka po 15m kv
IC paneli, Beograd

315 € do 525 €

Cena, Kupovina i ugradnja 2 zidna IC panela, 20m2
IC paneli, Aranđelovac

450 € do 750 €

Cena, IC grejanje , 11kom
IC paneli, Požarevac

1710 € do 2850 €

Cena, Zagrevanje lokala, 30 m2
IC paneli, Beograd

1350 € do 2250 €

Cena, IC panel, 1kom
IC paneli, Trstenik

180 € do 300 €Pogledajte druge završene projekte i cene

IC paneli cenovnik

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

18+ PREDUZEĆA ZA IC paneli
BESPLATNA PRETRAGA
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

Tražite dobre izvođače radova za područje IC paneli?

Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
© 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana