Za područje

  Asfaltiranje, cena

  Koliko košta asfaltiranje? Cena asfaltiranja zavisi od pripreme podloge i broja slojeva. Za pripremne radove treba platiti oko 6 EUR/m2. Jedan sloj asfalta je oko 15 EUR/m2, a dvoslojni asfalt koji je tvrđi i ravniji košta oko 18 EUR/m2.

  Kome poveriti asfaltiranje? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim asfalterima u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

  Zatražite ponudu:
  Nađi majstore

  Cena asfaltiranja


  Cena asfaltiranja. Cena nabavke i ugradnje dvoslojnog, krupnog i finog asfalta. Cena asfaltiranja debljine 3 cm i 5 cm, zajedno s pripremom tampona.

  0.00 €/m2

  VEOMA NISKA CENA
  21.00 €/m2

  SREDNJA CENA
  0.00 €/m2

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Detaljnije cene za Asfaltiranje

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cena

  vaša cena

  Kompletno asfaltiranje 5 cm krupnog asfalta i 3 cm finog asfalta

  Okvirna cena asfaltiranja s preliminarnim planom – bez pripreme podloge ispod 200 m2.


  m2

  €/m2

  Kompletno asfaltiranje 5 cm krupnog asfalta i 3 cm finog asfalta

  Okvirna cena asfaltiranja s preliminarnim planom – bez pripreme podloge preko 200 m2.


  m2

  €/m2

  Manja krpljenja asfalta

  Cena krpljenja asfalta. Cena krpljenja pukotina u asfaltu. Cena ispune od elastične bitumenske hladne mase. Cena sanacije pukotina do 2 cm.


  m2

  €/m2

  okvirna cena
  Pošalji potražnju >

  Popločavanje


  Koliko košta popločavanje? Majstori vrlo različito naplaćuju svoj rad prema materijalu, podlozi te d...

  Proverite i: Popločavanje, cena

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Asfaltiranje - sve što treba da znate

  1. Asfaltiranje - šta sve treba da znate?

  Asfaltiranje je jedan od lakših, ali svakako najdugotrajniji način popločavanja dvorišta i prilaznih puteva te se sve više ljudi opredeljuje za njega. Postavlja se brzo, ali njegov kvalitet i trajanje zavise najviše od stručno i profesionalno pripremljene podloge, tzv. tampona. 

  Kada treba da se uredi prilazni put kući i samo dvorište, vrlo je važno da materijal koji izaberete bude stilski primeren i u skladu s okolinom, koliko i da bude funkcionalan i dugotrajan. Zbog toga se dosta ljudi odlučuje za asfalt.

  Asfaltiranje
  Radi jednostavnog održavanja i dugotrajnosti dosta ljudi se odlučuje za asfaltiranje prilaznog puta i dvorišta

  1.1. Prednosti asfaltiranja

  Jedna od glavnih prednosti asfaltiranja je brzina postavljanja, pošto se na dobro pripremljenu podlogu može ugraditi za jedan dan. Drugi važni razlozi su jednostavno održavanje i, praktično, neograničen vek trajanja. Asfalt je jedan od najotpornijih i najtrajnijih materijala čak i ako se posipa solju svake zime. S njega se najlakše čisti sneg i na njemu se ne zadržavaju ni pesak ni kamenje. I cena asfaltiranja, u odnosu na druge vrste popločavanja okućnice, je vrlo prihvatljiva. Ona zavisi od lokacije, namene, kvadrature i debljine.

  1.2. Slabosti asfaltiranja

  Iako su mu prednosti brojnije, asfalt ima i mana. Leti poprilično privlači i isijava toplotu. Može da se pregreje toliko da se usija i prouzrokuje opekotine, ako bosonogi zgazite na njega. Asfalt se na visokim temperaturama širi, a na niskim puca te se ivice mogu kruniti. U pukotinama se posle skupljaju voda i prljavštine te se asfalt polako dezintegriše. Problem se javlja i kada se pojavi potreba za novim instalacijama i priključcima. Asfalt se mora seći i posle krpiti. Razlike između starog i novog asfalta ostaju vidne i po ivicama i po boji. Kada imate popločano tlo, ploče se izvade i nakon popravke instalacija vrate na mesto bez vidnih tragova.

  2. Stručno i kvalitetno izvođenje asfaltiranja

  Isto kao kad su u pitanju drugi uskostručni poslovi, i pri asfaltiranju je važno da sve obavi iskusan i profesionalan izvođač koji daje garanciju i na materijal i na svoj rad. Zanatski dobro postavljen asfalt je garancija njegove dugotrajnosti, stoga, potražite iskusne majstore koji će posao izvršiti prema profesionalnim standardima i vašim željama.

  3. Vrste asfalta

  Izbor vrste asfalta zavisi od sledećih činilaca:

  • namena površine: prilazni put, staze, dvorište ili slično,
  • vrsta opterećenja: lakše, srednje teže,
  • lokacija objekta,
  • vrednost investicije.

  Bez obzira na to za koju vrstu afalta se odlučite, neophodna je dobro pripremljena podloga pošto asfalt nije samonoseći materijal, odnosno, ne može da se postavlja sam.

  3.1. Jednoslojno asfaltiranje

  Cena jednoslojnog asfaltiranja je svakako najniža. Ono je primereno za dvorišta i prilazne puteve koji se manje koriste.

  Kombinacije izvođenja jednoslojnog asfaltiranja:

  • za lakše opterećenje površine (do 3,5 tone) frakcija kamena može biti 0-11 odnosno 16 mm, a debljina samog sloja asfalta 5-6 cm;
  • za teže opterećenje površine (do 8 tona) frakcija kamena može biti 0-16 mm, a debljina samog sloja asfalta 7-8 cm.

  (Ovo su informativni podaci. Odgovarajuća vrsta asfalta i njegova debljina se određuju na licu mesta pri pregledu terena.)

  3.2. Dvoslojno asfaltiranje

  Ovakva vrsta rešenja primerena je za izgradnju prilaznih puteva i dvorišta koji osim putničkih automobila treba da izdrže opterećenje težim vozilima. Dvoslojni asfalt je kvalitetniji jer ima deblji donji sloj načinjen od kamena krupnije frakcije. Takva površina na visokim temperaturama bolje trpi opterećenje. Tanji, gornji sloj asfalta, čini kamen sitnije frakcije te je i površina glatka. Debljina oba sloja uglavnom je 8 cm pri čemu je donji sloj oko 5 cm a gornji oko 3 cm. Osim što je kvalitetniji, ovakav asfalt je i nešto skuplji, ali trajniji i lepše izgleda.    

  Kombinacije izvođenja dvoslojnog asfaltiranja:

  • za teže opterećenje površine (do 8 tona) frakcija kamena za donji sloj je 0-22 mm, a za gornji 0-8/11 mm. Debljine donjeg i gornjeg sloja asfalta su po 5 cm;
  • za teže i teško opterećenje površine (do 10 tona) frakcija kamena za donji sloj je 0-22/32 mm, a za gornji 0-11 mm. Debljina donjeg sloja asfalta je 10 cm, a gornjeg 3-4 cm.

  (Ovo su informativni podaci. Odgovarajuća vrsta asfalta i njegova debljina se određuju na licu mesta pri pregledu terena.)

  4. Kako se odvija izvođenje asfaltiranja?

  4.1. Priprema podloge za asfaltiranje

  Ako želite da asfaltirana površina dugo i uspešno izdrži sva opterećenja - težinu automobila, promene temperature, padavine, posipanje soli i sve slično - vrlo je važno da podloga za asfaltiranje bude urađena na odgovarajući način. U suprotnom, može doći do propadanja terena, tzv. nasedanja zemlje i pucanja asfalta te pojave rupa. Podloga za vozne površine namenjene putničkim automobilima se pravi iskopom 0,6 m zemlje. Ako je za datu površinu planirano teže ili teško opterećenje, onda je i iskop veći. Pri kopanju se ne sme zaboraviti na oticanje kišnice te teren mora imati pad na strani suprotnoj objektu od 2%, odnosno 2 cm po dužnom metru.

  Preporučljivo je da se pored puta ugrade i slivne rešetke za odvodnjavanje. Na teren dobijen iskopavanjem nasipa se oko 0,4 m krupnog kamenja u gomilama (šljunak ili krupni agregat). Pre nasipanja sledećeg sloja, ove gomile kamenja se rašire da se dobije ravnomeran nanos i dobro sabiju. Za nasipanje ne sme da se koristi otpad s gradilišta niti krupno kamenje, odnosno, bilo šta što nije ujednačenog oblika i veličine pošto takav materijal ne može da se rasporedi ravnomerno niti sabije. Sledi nasipanje drugog sloja sitnije frakcije oko 0,2 m. Taj gornji sloj agregata će biti noseći za asfalt i zato on mora biti još bolje nabijen, kompaktniji. Oba sloja zajedno čine tzv. tampon.   

  4.2. Postavljanje asfalta

  Kao što smo već pomenuli, vrsta i debljina asfalta određuju se prema nameni buduće površine. Najčešće se za kolovoze pravi dvoslojni asfalt i to grublji donji sloj od 5 cm i finiji gornji sloj debljine 3 cm. Kada se naspu, oba sloja moraju da se dobro sabiju valjkom i to obično traje nekoliko sati.

  Preporučujemo da se asfaltiranje radi u vreme kada su spoljne temperature oko 10°C, dakle, na početku građevinske sezone. Ovo je važno zato da se asfalt između pripreme i ugradnje ne ohladi previše i da može dobro da se uvalja, odnosno, sabije. Kišno vreme nije najpovoljnije jer se asfaltna masa teže lepi za tampon i lakše puca. Preporučljivo je da se asfalt nasipa čim tampon bude gotov, jer ako se ostavi duže vreme i koristi, tampon će se gumama automobila potpuno razmekšati i rasturiti.

  4.3. Održavanje i popravke asfalta

  Pri asfaltiranju se zaista ne isplati štedeti na pripremi podloge. Dobro sabijen tampon i kvalitetno nasipanje i valjanje asfalta su ključni za dugotrajnost asfaltirane površine. Za trajnost asfalta je važna i izrada ivičnjaka, zapravo, veze ili prelaza s drugim materijalima. Ako ivičnjaci nisu dobro urađeni, asfalt će se kruniti i lomiti. Kroz površinske pukotine voda će prodreti u dublje slojeve i oštetiti ih. U najgorem slučaju, ceo sloj asfalta može da nabubri i podigne se. Mnogo češće se javljaju rupe u kojima se zadržava voda i ostale nečistoće.

  S vremenom će se na asfaltu pojaviti i tragovi guma i rascvetale naprsline (ako se uvek vozi istom trasom i parkira na istom mestu). To se lako vidi naročito leti kada asfalt omekša zbog vrućine, i tada na njemu ne treba ostavljati teške stvari da ne bi ostajali otisci. Asfalt može da ošteti i curenje ulja iz kola ili neka druga abrazivna sredstva. Neke od tih mrlja je nemoguće očistiti; asfalt se na tom mestu može samo iseći i nasuti nov.

  Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Poslednji projekti

  Asfaltiranje

  Potrebno mi je asfaltiranje, naravno i priprema podloge ,dimenzije 4mx12,5. 105840 € do 176400 €

  ........

  Asfaltiranje prilaznog puta, sokaka

  Potrebno asfaltiranje prilaznog puta, sokaka cca 60m2. 127008 € do 211680 €

  ........

  Asfaltiranje dvorišta

  Potrebno asfaltiranje ispred kapije i dvorista. Vec postoje staze. 100 kvadrata (40m x 2,5m) 211680 € do 352800 €

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Asfaltiranje dvorišta, cca 100 m2
  Asfaltiranje, Kikinda

  1170 € do 1950 €

  Cena, Asfaltiranje okućnice i dvorišta, cca 100 m2
  Asfaltiranje, Brežđe

  2250 € do 3750 €

  Cena, Asvaltiranje staze, cca 150m2
  Asfaltiranje, Šetonje

  2700 € do 4500 €

  Cena, Asfaltiranje parkinga, 45 m2
  Asfaltiranje, Kragujevac

  810 € do 1350 €

  Cena, Asfaltiranje dvorišta, 160 m2
  Asfaltiranje, Beograd

  2700 € do 4500 €

  Cena, Asfaltiranje, cca 30m2
  Asfaltiranje, Lazarevac

  540 € do 900 €

  Cena, Asfaltiranje dvorišta sa ravnanjem, 400 m2
  Asfaltiranje, Čitluk (Kruševac)

  5400 € do 9000 €

  Cena, Postojeći put nasuti novim tucanikom, dužina 150 m
  Asfaltiranje, Prnjavor

  1440 € do 2400 €

  Cena, Asvaltiranje parking mesta, cca 14m2
  Asfaltiranje, Beograd

  360 € do 600 €

  Cena, Asfaltiranje prilaza kući, cca 40 m2
  Asfaltiranje, Sremska Mitrovica

  900 € do 1500 €

  Cena, Asfaltiranje prilaza kući, cca 175 m2
  Asfaltiranje, Sevojno

  3937.5 € do 6562.5 €

  Cena, Asfaltiranje trotoara i ulaza kuće, cca 120 m2
  Asfaltiranje, Kragujevac

  1980 € do 3300 €

  Cena, Asfaltiranje sportskog terena, 300 m2
  Asfaltiranje, Nova Varoš

  5400 € do 9000 €

  Cena, Asfaltiranje parkinga, cca 100m2
  Asfaltiranje, Beograd

  1800 € do 3000 €

  Cena, Asfaltiranje prilaza od glavnog puta do kapije, 27 m2
  Asfaltiranje, Smederevska Palanka

  495 € do 825 €

  Cena, Asfaltiranje dvorišta, cca 25 m2
  Asfaltiranje, Beograd

  450 € do 750 €

  Cena, Asfaltiranje platoa dvorišta, cca 40 m2
  Asfaltiranje, Beograd

  720 € do 1200 €

  Cena, Asfaltiranje i priprema podloge, cca 100m2
  Asfaltiranje, Kragujevac

  1800 € do 3000 €

  Cena, Asfaltiranje staze za prolaz kamiona cisterne, 90-100 m2
  Asfaltiranje, Sombor

  1800 € do 3000 €

  Cena, Skidanje dela ograde i asfaltiranje, 12 m2
  Asfaltiranje, Kaluđerica

  315 € do 525 €

  Cena, Asfaltiranje garažnog mesta, cca 45 m2
  Asfaltiranje, Beograd

  990 € do 1650 €

  Cena, Asfaltiranje dvorišta, cca 160 m2
  Asfaltiranje, Novi Sad

  1800 € do 3000 €

  Cena, Asfaltiranje sportskog terena, 130 m2
  Asfaltiranje, Valjevo

  1800 € do 3000 €

  Cena, Asfaltiranje betonske površine, cca 30 m2
  Asfaltiranje, Kragujevac

  540 € do 900 €

  Cena, Asfaltiranje puta, 450 m2
  Asfaltiranje, Novi Karlovci

  3600 € do 6000 €

  Cena, Asfaltiranje parkinga, cca 42 m2
  Asfaltiranje, Ostružnica

  945 € do 1575 €

  Cena, Asfaltiranje ulaza u dvorište, 80-90 m2
  Asfaltiranje, Aranđelovac

  1980 € do 3300 €

  Cena, Atarski zemljani put asfaltirati sa tamponom, 200 m dužnih
  Asfaltiranje, Grocka

  3600 € do 6000 €

  Cena, Asfaltiranje dvorišta, cca 40m2
  Asfaltiranje, Surčin

  720 € do 1200 €

  Cena, Asfaltiranje prilaza ispred kuće, cca 50m2
  Asfaltiranje, Veternik

  900 € do 1500 €

  Cena, Asavaltiranje državnog puta II b reda broj 473, Oko 20km x 4m
  Asfaltiranje, Vladičin Han

  27000 € do 45000 €

  Cena, Asfaltiranje puta, cca 90 x 3m
  Asfaltiranje, Čačak

  4860 € do 8100 €

  Cena, Asfaltiranje parkinga sa pripremom, cca 35m2
  Asfaltiranje, Smederevo

  630 € do 1050 €

  Cena, Asfaltiranje dvorišta od puta do garaže, cca 60m2
  Asfaltiranje, Korenita

  1080 € do 1800 €

  Cena, Asfaltiranje dvorišta, cca 50 m2
  Asfaltiranje, Surčin

  540 € do 900 €

  Cena, Posipanje ulice lomljenim asfaltom, cca 300 x 3 m
  Asfaltiranje, Kragujevac

  3600 € do 6000 €  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Asfaltiranje cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  359+ Preduzeća za Asfaltiranje
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  Zatraži ponudu
  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana