Za područje
  OTP banka

  Hidroizolacija podruma

  Članak je pregledalo čak 1833+ korisnika
  Prilikom izvođenja podruma, izuzetno je važno da se hidroizolacija uradi po svim pravilima i standardima i, naravno, kvalitetnim materijalom, jednako koliko je to važno i prilikom postavljanja temelja. Zaptivanje kesonskih konstrukcija je posebno zahtevno, tako da se tim problemom treba pozabaviti još u vreme projektovanja, a potom i tokom realizacije. Postoje različiti načini hidroizolacije podruma, a koji od njih će biti najbolji za vašu kuću, posavetovaće vas stručnjaci.
  Stručni članak 1833
  hidroizolacija podruma
  Imamo čak 3778 izvođača radova za područje Hidroizolacija temelja, podruma:

  1. Zašto je hidroizolacija podruma važna

  1.1. Hidroizolacija podruma sprečava prodor vode

  Voda je najgora stvar koja se može dogoditi svakom objektu, pa i vašoj kući. Podrum je deo koji je najizloženiji vodi, pa mu je potrebna posebna zaštita. Pravilno izvedena hidroizolacija podruma, ali i suterena (ili oboje) sprečava prodor vode u strukturu materijala i konstrukciju objekta. Voda može biti izuzetno štetna za strukturu, jer izaziva postepeno propadanje, guljenje, krunjenje i otpadanje materijala, što može dovesti do delimičnog urušavanja objekta, a samim tim i ugrožavanja života i imovine. Što se armirano-betonskih zidova tiče, voda izaziva rđanje čelične armature u njima, što dovodi do smanjenja nosivosti cele konstrukcije. Ukoliko primetite kondenzaciju, vlagu, buđ ili curenje u objektu, neophodno je odmah proveriti da li je hidroizolacija podruma oštećena i da li je potrebna sanacija.

  1.2. Hidroizolacija podruma sprečava stvaranje buđi

  Voda ne samo da oštećuje strukturu objekta, već izaziva nastanak i zadržavanje povećane vlage, što dovodi do pojave i razvoja kondenzacije, buđi i algi kako na spoljašnjoj tako i na unutrašnjoj strani zidova. Hidroizolacijom podruma u ​​kombinaciji sa pravilnim izvođenjem toplotne izolacije temelja i sprečavanjem stvaranja takozvanih toplotnih mostova, ovo može uspešno da se spreči. Nemojte smetnuti s uma da su vlaga i buđ u svakom, pa i stambenom prostoru, vrlo štetne po zdravlje i moraju se što pre ukloniti. Međutim, mogu se zauvek sprečiti isključivo uklanjanjem uzroka, odnosno, sanacijom hidroizolacije i termoizolacije podruma. Ako samo prekrečite zid ili nanesete neki od sredstava protiv vlage ili buđi, što se često predlaže u reklamama, to ne znači da ste se rešili problema, jer će se sve vrlo brzo vratiti na staro.

  2. Kesonska i membranska hidroizolacija

  Specijalna membranska hidroizolacija pravi se od bele sintetičke folije sa posebnim premazom, a izrađena je na HDPE bazi. Ovaj materijal reaguje u kontaktu sa svežim betonom tako da se dobija trajno elastični sloj. Specijalna hidroizolacija se može koristiti kao membrana ispod podne ploče ili kao vertikalna hidroizolacija zidova. Membranska hidroizolacija se može koristiti i onda kada se radi širok iskop, ali se tada koristi samolepljiv i dodatno ojačan tip.

  3. Bitumenske trake

  Hidroizolacija podruma se može uraditi i bitumenskim trakama. Ove trake se obično polažu u dva sloja i to tako da se ne preklapaju na istim mestima, a zatim se ti spojevi između njih zavaruju, tako da podrum postane zaista nepropustan i potpuno vodootporan. Bitumenske trake su i dalje najčešći način hidroizolacije podruma u ​​našoj zemlji, jer su sasvim pristupačne cene, a i jednostavno i brzo se postavljaju. Takođe omogućavaju lake popravke i delimičnu sanaciju u slučaju oštećenja.

  3.1. Jednoslojne bitumenske trake

  Kada nema opasnosti od podzemnih voda, ali objektu preti vlaga, može se koristiti samo jedan sloj bitumenskih traka. Ovo nije ustaljena praksa za hidroizolaciju podruma i krovova, koji su vrlo često u kontaktu sa vodom, premda se koristi za hidroizolaciju i zaštitu viših delova fasade, koji nisu direktno izloženi, a delimično ih štiti i krov.

  3.2. Dvoslojne bitumenske trake

  Kada postoji opasnost od podzemnih voda, mora se ugraditi posebna dvoslojna bitumenska hidroizolacija, koja je ojačana polietilenskim slojem. Može se reći da je to način zaštite u našim krajevima koji je najviše uobičajen.

  Bitumenske trake mogu se postavljati u jednom ili dva sloja
  Bitumenske trake mogu se postavljati u jednom ili dva sloja

  4. Bela kada

  4.1. Šta je bela kada?

  Za dobru hidroizolaciju podruma može se napraviti i takozvana bela kada. Bela kada je kesonska konstrukcija koja može da izdrži opterećenja i pritisak koje izazivaju podzemne vode bez dodatnog sloja hidroizolacije. Reč je o betonskoj konstrukciji debljine najmanje 30 cm od vodootpornog betona boljeg kvaliteta. Pored marke betona, bela kada zahteva dobre performanse u idealnim spoljnim uslovima, premda se može dogoditi da se u betonu ipak pojave pukotine, što bi ugrozilo nepropusnost podruma.

  Savet stručnjaka iz firme ELEKTROMETAL IMELA DOO

  1. Šta dovodi do pojave vlage u podrumima i kako se ovo može sprečiti? 

  Podrum je prostorija koja je obično totalno ili delimično ukopana u zemlju i kao takva izložena prodoru direktnih podzemnih voda ili kapilarne vlage iz zemljišta. Ovo su spoljni uticaji pojave vlage u podrumu, a mogu biti i unutrašnji, kada dolazi do stvaranja kondenzovane vlage zbog uglavnom loše ventilacije.

  Srečavanje spoljšnjeg prodora vlage u podrumske prostorije rešave se drenažnim sistemom i spoljašnjom hidroizolacijom zidova podruma još u projektnoj ili u fazi izgradnje. U kasnijim fazama, rešavanje pojave vlage u podrumima može se rešavati injektiranjem, impregnacijom, postavljanjem membrane i izradom unutrašnje drenaže podruma.

  2. Koja opcija je bolja, hidroizolacija podruma spolja ili iznutra?

  Naravno da je mnogo bolja hidroizolacija podrumskih prostorija sa spoljne strane, jer čuva strukturu zidova i temelja, smanjuje temperaturnu razliku a time i pojavu kondenzata. Kod spoljašnje hidroizolacije podruma, najbolje bi bilo izvršiti dreniranje spoljašnjih zidova i temelja, a zatim i termo/hidro izolaciju. Ovo iz razloga sprečavanja pojave hidrostatičkog pritiska i prodora vode i kapilarne vlage u zidove podruma. Ako u ovoj fazi gradnje nije moguće preduzeti ovakve mere, može se preći na izradu zidova sa aditivima u cementnoj bazi ili samim premazivanjem istih cementnim hidroizolacionim premazima, itd..

  3. Da li je moguće izvršiti naknadnu hidroizolaciju podruma i koliko je ovo isplativ posao?

  Kao što smo napomenuli, najbolji način sprečavanja pojave vlage u podrumskim prostorima jeste spoljašnja hidroizolacija sa drenažom. No, ukoliko to nije urađeno, problem se mora rešavati iznutra.

  Hidroizolacija spolja podrazumeva otkopavanje podrumskih zidova (temelja) kopanjem rova oko objekta, postavljanje hidroizolacije ili čak i termoizolacije na zidove, te postavku drenažnih odvodnih cevi. Ovakav način jeste skup ali je gledano kroz dugoročnu sigurnost i kvalitet ujedno i najbolji.

  Kada nije moguće izvršiti hidroizolaciju na ovaj način pristupa se hidroizolaciji iznutra, gde se vrši injektiranje zidova penetratima koji hemijski reaguju i popunjavaju pore u zidovima sprečavajući dalji prodor vlage, tu su i razni premazi na bazi cementa, bitumena,  poliuretana, poliureje itd... Kad smo već pomenuli Polyureu, skrenuo bih vam pažnju na sve veću popularnost ove izuzetne tehnologije koja je od pre par godina uzela maha i kod nas i koja se nanosi vrućim prskanjem na sve građevinske materijale, a produžava vek trajanja hidroizolacije i preko 25 godina. Takođe , tu je i vruće prskanje poliuretanskom penom otvorenih ili zatvorenih ćelija, kao izuzetnom termoizolacijom. Ova tehnologija je trenutno izbor broj jedan kada je reč o termo i hidroizolaciji ravnih krovova, terasa, bazena, podruma , itd... na zapadu.

  Što se tiče isplativosti –  ona je uvek prisutna.  Vi ćete nešto uraditi ili nećete. Ako uradite sačuvaćete svoj podrum, krov, zid...a ako ne, to će vam vremenom sve više propadati do konačnog uništenja. Znači šta god da uradite, bolje je nego ostaviti stanje STATUS QUO. Kojim načinom i kojim materijalima ćete to uraditi je već neko drugo pitanje, gde vam mogu pomoci stručnjaci sa najboljim predloženim rešenjima i vaša lična odluka u zavisnosti od vaših ograničavajućih faktora.

  G-din Slobodan Jakovljević, ELEKTROMETAL IMELA DOO

  4.2. Bela kada, zaptivanje međuspojeva i dilatacionih spojeva

  Takozvana bela kada se izvodi tako što se zaptivaju slabe tačke i dilatacione fugne u armirano-betonskim konstrukcijama. Spojevi se zaptivaju čak i kada je hidroizolacija već završena. Za postizanje nepropusnosti se mogu koristiti specijalni zaptivni listovi, specijalne trake koje nabubre i tako spoj učine nepropusnim, PVC zaptivne trake, mrežice za pukotine ili cevčice za injektiranje.

  5. Čepasta folija

  5.1. Šta je čepasta folija?

  Kao hidroizolacija može poslužiti i folija od plastičnih masa koja se koristi kada podzemne vode nisu problem, već samo vlaga. Ova vrsta zaštite se polaže u nivou zemlje, ispod betonskih ploča. Čepasta folija je najčešće napravljena od polietilena i već ima samolepljive trake kojima se pričvršćuje za podlogu. Ovakva folija je membrana, a naziva se „čepastom“ zato što ima sitna ispupčenja i osim zaštite od vode, nudi i zaštitu od korenskih sistema biljaka na zelenim krovovima, pa je njena upotreba na krovovima češća od upotrebe za zaptivanje podruma. Membranski čepovi su visoki 18 mm, što je dovoljno da nastane sloj koji obezbeđuje dobru cirkulaciju vazduha i deluje kao drenažna zaštita površina.

  5.2. Čepasta folija za zaštitu od vlage

  Ako je iz nekog razloga neophodna naročita fleksibilnost, čepasta folija se može upotrebiti i kao hidroizolaciona zaštita. Pošto samo ova folija nije dovoljna da u podrumu spreči prodor vode, nužna je i bitumenska hidroizolacija (bitumenske trake), koja inače i dodatno štiti celu strukturu od oštećenja usled nanosa zemlje i korenja biljaka.

  6. Injektiranje

  6.1. Injektiranje štiti nosivost konstrukcije

  Svi ovi načini zaptivanja spojeva služe tome da se spreči pojava kondenzacije, vlage i buđi, ali ako do toga dođe, i pored svih mera, postoji mogućnost naknadne sanacije. Naknadna sanacija mesta na kome su se pojavile vlaga ili voda može da se uradi injektiranjem. Cevi određenog prečnika se još prilikom gradnje mogu instalirati kao mera predostrožnosti ili se mogu kasnije ubaciti na problematično mesto, a onda se kroz njih ubrizgava smesa za sušenje i hidroizolaciju. Injektiranjem se osim zaštite strukture i konstrukcije postiže i povećanje nosivosti – zapravo – nadoknada nosivosti koja je bila izgubljena zbog vlage.

  6.2. Masa za injektiranje zidova

  Na tržištu se mogu pronaći veoma različite mase za injektiranje zidova, ali koju odabrati zavisi od svrhe upotrebe. Postoje epoksidne smole kao i poliuretanske i cementne smese koje su pogodne za sanaciju manjih pukotina ili silikonske emulzije kojima se saniraju veća oštećenja konstrukcije. Najbolji izbor za hidroizolaciju u većini slučajeva je epoksidna smola, koja prodire u svaku, i najmanju poru, ali je zato i vrlo skupa, u stvari, najskuplja vrsta.

  7. Napredni sistem kristalizacije

  Pored krovova izloženih padavinama, voda je najveći problem u suterenskim i podzemnim prostorima. Osim što u njih može da prodre kao kišnica ili vlaga, isto se može desiti i s podzemnim vodama. Zato sutereni, podrumi i krovovi moraju biti posebno dobro zaštićeni. Podrumi su obično od armiranog betona, čak i ako sama kuća nije betonska. Iako je beton odličan materijal, u svakom smislu, pošto ga odlikuju brojne dobre karakteristike, mehanički može da se ošteti te kroz nastale pukotine, čak i ako su mikroskopske, voda malo po malo prodire, širi ih i produbljuje kontinuirano tako da one na posletku postanu prave rupe i pravi problem. Ako se ne reaguje na vreme korozija će nagristi i samu konstrukciju objekta.   

  Ovaj problem može se uspešno izbeći primenom napredne tehnologije kristalizacije. Prilikom proizvodnje, betonu se dodaje posebna primesa koja u kontaktu sa vodom izaziva stvaranje kristala nerastvorljivih u vodi. Stoga, ako se formiraju mikropukotine, kroz koje voda pokušava da prodre ka dubljim slojevima materijala ili strukture, aktivira se hemijska reakcija i kristali automatski zatvaraju nastale naprsline, sprečavajući tako vodu da ide dalje. Tehnologija je revolucionarna, jer zaustavlja vodu u prvom centimetru debljine betonskog zida i potpuno zatvara sve pukotine do 0,5 mm.

  Dodatak sistema za kristalizaciju ni na koji način ne utiče na mehanička svojstva samog materijala.

  Proces kristalizacije, međutim, ima još jednu prednost. Po teorijskog pretpostavci, što je u praksi skoro nemoguć scenario zbog svih predviđenih koraka hemijskih reakcija, ako bi do formiranja većih pukotina i došlo te voda uspela da prođe dublje u strukturu unutrašnjosti, odmah bi se videlo gde je problematična tačka. Zašto? Za razliku od hidroizolacije koja može da procuri na jednom mestu, a da voda onda odlazi dalje u sasvim drugom pravcu, u tehnologiji kristalizacije, voda protiče kroz materijal samo na mestu pukotine, a ne negde dalje, pošto su ostale pukotine u blizini oštećenja zaštićene automatskom hemijskom reakcijom koja ih zatvara. Stoga se pukotina može odmah popraviti bez renoviranja celog zida ili poda podruma.

  Stručni članak 1833
  Autor: DaiBau trendovi magazin
  Imamo čak 3778 izvođača radova za područje Hidroizolacija temelja, podruma:

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Tražite dobre izvođače radova za područje Hidroizolacija temelja, podruma?

  Imamo čak 3778 izvođača radova za područje Hidroizolacija temelja, podruma:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Imamo čak 3778 izvođača radova za područje Hidroizolacija temelja, podruma
  8.6
  0

  Igman MD


  10
  1

  MILAN POPOVIĆ PR M TRIJUMF OSTRUŽNICA


  8.7
  0

  TOMISLAV GMIJOVIĆ PR HIDROIZOLACIJA GMIJOVIĆ 2 MELJAK


  9.7
  0

  RESA GRADNJA


  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana