Za područje
  OTP banka

  Skupljanje kišnice - kišni kolektori

  Članak je pregledalo čak 3889+ korisnika
  U novije vreme skupljanje kišnice postaje sve popularnije i ekonomski opravdanije zbog poskupljenja pijaće vode i sve dužih sušnih perioda. Sakupljanjem kišnice može se uštedeti i do polovine mesečnih troškova potrošnje vode, osim što se tako štiti životna sredina i obezbeđuje samoodrživost domaćinstva. Ovom prilikom posvetili smo se razlozima zbog kojih vam predlažemo rezervoar za kišnicu, zahtevima i procesu ugradnje, vrstama rezervoara i još mnogo čemu.
  Stručni članak 3889
  sakupljanje kisnice
  Imamo čak 377 izvođača radova za područje Niskogradnja:

  1. Zašto treba sakupljati kišnicu?

  1.1. Sakupljanje kišnice umanjuje potrošnju vode

  Jedan od prvih razloga, u prilog celom projektu, koji vam možemo dati je činjenica da svaka osoba troši u proseku 145 litara vode dnevno, od čega je oko 3,5-4 litra samo za kuvanje i piće, a ostatak za umivanje, kupanje, tuširanje, toalete, ispiranje, pranje, zalivanje - rečju, sve ono što uključuje upotrebu vode u domaćinstvu. Tako za ličnu higijenu svako potroši oko 45 litara vode dnevno, 40 litara za ispiranje toaleta, 37 litara za pranje, 11 litara za zalivanje i oko 8 litara za umivanje.

  1.2. Koliko se štedi upotrebom kišnice?

  Podaci govore da se više od polovine pijaće vode zapravo svakodnevno koristi za različite vrste pranja u domu, ispiranje toaleta, zalivanje bilja i slično. Voda za piće je možda i najdragocenije dobro na planeti i velika je šteta što se u takvoj meri troši na drugoj strani, zapravo, rasipa. Kišni kolektor stoga predstavlja idealno rešenje za upotrebu meteorske vode umesto pijaće, za ostale potrebe. Osim toga, kišnica je takozvana meka voda, jer ne sadrži hlor ni krečnjak te je pogodnija za kupanje, pranje ili zalivanje. Sakupljanjem, čuvanjem i korišćenjem kišnice ne samo da se štiti životna sredina, omogućava samoodrživost i ostvaruju uštede, već blagotvorno deluje i na ljudski organizam.

  Shema sistema skupljanja kišnice
  Shema sistema skupljanja kišnice

  2. Sakupljanje kišnice

  Prema mestu postavljanja kišnih kolektora, odnosno, rezervoara, na površini ili ispod nje, razlikuju se nadzemni i podzemni rezervoari.

  2.1. Nadzemni rezervoari, tankovi, cisterne

  Rezervoari za skupljanje kišnice ne moraju nužno biti ukopani u zemlju. Osim funkcionalnosti, nadzemni rezervoari mogu imati i estetsku vrednost. Budući da je tehnologija proizvodnje i dizajna toliko uznapredovala, sadašnji rezervoari su zapravo ukras na fasadi, u bašti, odnosno, čitave okućnice. Sadašnji tipovi i modeli nadzemnih rezervoara razlikuju se po obliku, zapremini i boji. Posebno su moderni oni u obliku antičkih amfora, sa teksturama kamena i drveta.

  Šta se gleda pri postavljanju nadzemnog rezervoara?

  Nadzemni rezervoar se mora postaviti blizu oluka, na ravnom, čvrstom tlu. Ako podloga nije odgovarajuća, treba poravnati površinu i dobro učvrstiti rezervoar. Istovremeno, preporučuje se da nadzemni rezervoar bude postavljen u senci, na mesto zaklonjeno od direktne izloženosti sunčevim zracima, kako se voda ne bi pregrevala. Kolektor se spaja s olučnim cevima u vodoravnom smeru, sa gornje strane, pomoću filtera koji omogućava mehaničko filtriranje kišnice pre ulaska u njega.

  Sve vrste nadzemnih rezervoara izrađene su od vrlo otpornih i izdržljivih materijala koji mogu da odole svim vremenskim uslovima i ne propuštaju svetlost.

  2.2. Podzemni rezervoari, tankovi i cisterne

  Podzemni rezervoari se nazivaju tankovima ili cisternama, u zavisnosti od veličine i materijala, a različitih su oblika i ukopavaju se na pogodnom mestu pored kuće. Budući da su ispod nivoa zemlje, ne zauzimaju mesta u dvorištu i zapravo su odlično rešenje, posebno za nove zgrade i kuće na manjim placevima. Materijal od kog su, veličina i položaj, biraju se u odnosu na potrebe, način upotrebe, veličinu parcele i sastav zemljišta. U poslednje vreme najviše se koristi PVC.

   Podzemni PVC tank je najoptimalnije rešenje vodosnabdevanja u sušnim periodima
  Podzemni PVC tank je najoptimalnije rešenje vodosnabdevanja u sušnim periodima

  2.3. Plastični podzemni rezervoari

  Polietilen (PE) je materijal koji se najčešće koristi za podzemne rezervoare. Glavne prednosti PE cisterni su glatka unutrašnja površina, koja sprečava nakupljanje nečistoća, a i to što su izlivene u jednom komadu bez zavarivanja, pa nema opasnosti od pojave naprezanja materijala. Prednosti plastičnog podzemnog rezervoara su mala sopstvena težina, što olakšava transport i ugradnju, garantovane dugotrajnost, otpornost i izdržljivost; tu su i visoka prohodnost zbog posebnih karakteristika PE materijala, dok sam materijal, geometrija i debeli zidovi osiguravaju stabilnost.

  Znatno niža cena takođe ide u prilog plastičnom podzemnom rezervoaru, u poređenju sa metalnom ili betonskom cisternom.

  2.4. Betonske podzemne cisterne

  Među glavne prednosti betonske cisterne ubrajaju se ekonomičnost, pouzdanost, vrhunski kvalitet betona. U poređenju sa plastičnim, betonski rezervoar je ne samo pohodan već i povozan, jer može da nosi težinu i opterećenje automobila i kamiona, ima dovoljnu otpornost na bočne pritiske tla, a samim tim je i dovoljno stabilan da se ne deformiše, a nema ni opasnosti od urušavanja zemlje niti oštećenja u blizini kuće. Za ovakvu gradnju koristi se posebna mešavina betona da bi se osigurao dug vek trajanja, a njegova tvrdoća, odnosno, čvrstina se vremenom povećava. Slabost betonske cisterne su veća težina koja otežava proces transporta i ugradnje, a svakako i viša cena.

  3. Koje su veličine podzemnih rezervoara?

  Raspon veličina pojedinačnih rezervoara, odnosno, celog sistema je veliki. Zapremina podzemnih rezervoara počinje od 1.000 litara i dostiže 50.000 litara. Veličina podzemnog rezervoara, naravno, zavisi od veličine objekta i cele parcele, a proporcionalno sa tim faktorima raste i cena. Odgovarajuća veličina sistema kišnog kolektora za porodičnu kuću je između 3.000 i 5.000 lit., a oni veće zapremine koriste se za veće proizvodne objekte i hale.

  4. Kako se postavlja sistem kišnih kolektora?

  4.1. Priprema za ugradnju i priključivanje kišnog kolektora

  Ugradnju sistema treba da izvodi stručno osposobljen izvođač radova koji će izvesti sve potrebne proračune i poslove u skladu s uputstvima i važećim procedurama. Tokom postavljanja sistema sva uputstva moraju se strogo poštovati i dosledno primenjivati. Pre početka samog posla, ceo sistem se mora detaljno pregledati i proveriti da li je proizveden u skladu sa svim zahtevima. Sva eventualna oštećenja nastala tokom transporta do mesta ugradnje takođe se moraju proveriti.

  Svi ulazni priključci se projektuju prema zahtevima naručioca. U zavisnosti od širine priključka, biraju se i odgovarajući nastavci, spone i ventili - odnosno, dodatna oprema i elementi. Ništa ne sme biti prepušteno slučaju, budući da će eventualne prepravke zahtevati dodatne radove, vreme, a i troškove.

  4.2. Kišni kolektori: iskop građevinske jame

  Najveća dozvoljena dubina građevinske jame jednaka je visini rezervoara + 50 cm. U dubinu iskopavanja uračunava se i debljina sloja na kojem će rezervoar stajati. Važno je da se iskop građevinske jame izvodi pod uglom od najmanje 15°.

  4.3. Pravljenje tampona (podloge)

  Odgovarajuća debljina tampona od različitih vrsta peska je između 20 i 30 cm. Tampon treba da se sastoji od okruglog zrnastog materijala frakcije 0-32 mm ili 0-16 mm, ako se koristi drobljeni materijal. Zabranjena je upotreba smrznutog materijala. Prilikom izrade važno je da tampon bude tvrd i kompaktan kako kasnije ne bi došlo do klizanja niti naginjanja rezervoara. U slučaju da u zemljištu ima podzemnih voda, tampon treba da ima i tanak sloj betona.

  4.4. Postavljanje i zasipanje rezervoara

  Nakon postavljanja rezervoara na podlogu, sledi zasipanje, odnosno, popunjavanje jame. Zatrpavanje se vrši istim materijalom od kog je urađen i tampon. Materijal se zatrpava i sabija u slojevima, do visine od približno 30 cm i širine od najmanje 50 cm od zidova rezervoara. Sabijenost materijala mora biti najmanje 97%. Istovremeno sa zatrpavanjem, vrši se i punjenje, tako da nivo vode uvek bude u ravni nivoa nasutog materijala. Da kasnije ne bi došlo do bilo kakvih deformacija dna rezervoara, prilikom punjenja se pazi da se u njemu ne pojave prazna mesta ili rupe, a zato je jednako važna popunjenost, sabijenost i kompaktnost tampona.

  Da ne bi došlo ni do kakvih deformacija dna rezervoara ili cisterne, sva prazna mesta moraju se dobro popuniti i sabiti.

  4.5. Završni radovi

  Kada se zatrpavanje rezervoara završi, visina okna se prilagođava okolnom terenu. Ako se visina ne poklapa, navojni prsten se jednostavno odreže, odnosno, snizi. U tu svrhu svi navojni prstenovi imaju posebne fabričke oznake. Na vaš zahtev, može da se postavi pohodni ili povozni PE poklopac ili poklopac od livenog gvožđa. Zaptivka poklopca mora se očistiti i podmazati posebnim mazivom pre postavljanja. Kao dodatak možete naručiti specijalni zatvarač kako biste sprečili otvaranje poklopca.

  5. Građevinska dozvola za kišni kolektor

  Našim Pravilnikom o klasifikaciji objekata prema složenosti izgradnje, svi građevinski objekti se dele na sledeće četiri grupe: A - nezahtevni objekti, B - manje zahtevni objekti, C - zahtevni objekti i G - inženjerski objekti.

  Uopšteno govoreći, nezahtevni objekt je u propisima označen kao strukturno i konstrukcijski manje zahtevan. Jednostavne konstrukcije su definisane kao strukturno nezahtevne, odnosno, one za koje se ne mora vršiti konstrukcijska i statička verifikacija. Nezahtevni objekti nisu namenjeni stanovanju ni boravku, a istovremeno ni ne štete životnoj sredini, pa se građevinsko rešenje izdaje po jednostavnijoj proceduri.

  Ako ste građevinsku dozvolu za glavni objekt već dobili i ako je ceo projekt realizovan u skladu s tim, potrebna rešenja i saglasnosti nadležnih organa i službi su najčešće samo formalnosti. Međutim, svakako ih morate tražiti ponovo. U Zakonu o planiranju i izgradnji taksativno su navedeni građevinski objekti, praktično svi iz oblasti niskogradnje, za koje se dozvola ne zahteva. Svi ostali, ma kako jednostavnim se činili, moraju imati regularno odobrenje.

  Korišćenjem kišnice za sve poslove u domaćinstvu smanjuje se potrošnja pitke vode, najdragocenijeg izvora za život
  Korišćenjem kišnice za sve poslove u domaćinstvu smanjuje se potrošnja pitke vode, najdragocenijeg izvora za život

  6. Upotreba kišnice i rezervoari za vodu

  6.1. Rezervoari za vodu: korišćenje u domaćinstvu

  Kišnica ima veliku upotrebnu vrednost. U poređenju sa pijaćom vodom iz javne mreže, ona ne sadrži krečnjak ni hlor, pa je još pogodnija za sve vrste pranja i čišćenja u domaćinstvu kao što su kupanje, tuširanje, pranje kao i ispiranje toaleta.

  6.2. Rezervoari za vodu: korišćenje u druge svrhe

  Između ostalog, kišnica se može koristiti za zalivanje i navodnjavanje travnjaka, bašti, povrtnjaka i voćnjaka ili punjenje ribnjaka, bazena ili fontana. Na ovaj način se štede ogromne količine pijaće vode, što ćete ubrzo i sami videti po smanjenim računima.

  7. Rezervoari za vodu, kišni kolektori - cena

  Cena prvenstveno zavisi od proizvođača, materijala i veličine svakog sistema. Cena celog sistema za prikupljanje kišnice, za standardnu porodičnu kuću, kreće se između 900 i 1.500 EUR. Metalni rezervoari se kreću između 1.350 i 2.250 EUR. Imajte u vidu da su ovo okvirne cene i da nisu uračunati cena iskopa građevinske jame niti ostali završni poslovi.

  Savet stručnjaka iz firme TERMOPLASTING DOO PROIZVODNJA CEVI, PROFILA I ELEMENATA OD PLASTIČNIH MASA OSEČINA (VAROŠICA)

  1. Kako se vrši montaža sistema za sakupljanje kišnice?

  Sistem za sakupljanje kišnice se sastoji iz podzemnog (u nekim varijantama i nadzemnog) rezervoara, mehaničkog filtera za krupno-primarno čišćenje lišća, granja...i opciono ugrađenoj pumpi. Podzemni rezervoar se ukopava u zemlju u rupu koja je za po 50cm šira sa svake strane od dimenzije tanka i na takvu dubinu da imamo minimum 40-50cm preko tanka radi osiguranja od smrzavanja vode tokom zime. Na horizontalni deo oluka se može postaviti plastična rešetka koja će sprečiti lišće, granje i sl. da preko oluka dospeju u rezervoar. Donji deo oluka se odvodi cevima do filtera (ako je filter posebna jedinica) i do tanka.

  2. Kao firma sa iskustvom u ovoj vrsti posla, šta biste naveli kao prednost ovog sistema?

  Rezerva meke vode kao tehnička voda bi trebala da bude namena ovog sistema. Zalivanje i polivanje je najmanje za šta se ona može upotrebiti. Pravilnim izborom zapremine rezervoara prema površini krova i lokaciji kuće i racionalnom potrošnjom možete imati nezavisnost i ekonomsku isplativost ulaganja.

  3. Kako se kreću cene kod nas?

  Zavisno od dodatnih elemenata (tip filtera, ugradnja pumpe...) cene variraju. Osnovna cena za rezervoar sa filterom bez pumpe i rešetki za oluke se krece od 150eur/m3 + PDV za tankove veće zapremine od 5m3.

  G-din Predrag Stefanović, TERMOPLASTING DOO PROIZVODNJA CEVI, PROFILA I ELEMENATA OD PLASTIČNIH MASA OSEČINA (VAROŠICA)

   

  Stručni članak 3889
  Autor: Daibau trendovi magazin
  Imamo čak 377 izvođača radova za područje Niskogradnja:

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Tražite dobre izvođače radova za područje Niskogradnja?

  Imamo čak 377 izvođača radova za područje Niskogradnja:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Imamo čak 377 izvođača radova za područje Niskogradnja
  9.7
  0

  RESA GRADNJA


  10
  1

  3M Invest NS


  9.7
  0

  AD MAGISTRALA BEOGRAD


  10
  0

  DOO VIJATOR ALIĐERCE-PREŠEVO


  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana