Za područje

  Spušteni plafoni: knauf ili armstrong

  Članak je koristilo čak 5914+ korisnika
  Spušteni plafoni se prave onda kada je prostor previsok i kada njegova visina treba da se smanji. Spušteni plafoni (takozvani knauf i armstrong) su, takođe, odlično rešenje kada u prostoriji ima puno instalacija koje nekako treba maskirati. Na kraju, ali ne najmanje važno, spuštenim plafonom mogu da se sakriju oštećeni delovi i nepravilnosti koje se drugačije ne mogu ukloniti. Spušteni plafoni se izvode na dva načina: kao fiksirani - knauf ili modularni – armstrong.
  Stručni članak 5914
  knauf-strop-spuscen-strop.jpg

  1. Spušteni plafoni

  1.1. Kada i gde se koristi spušten plafon?

  Spušteni plafoni se najčešće postavljaju u javnim objektima, a ređe i u porodičnim kućama. Njihova primarna svrha je skrivanje instalacionih vodova između plafona i spuštenog plafona, recimo, elektroinstalacija, instalacija za klimatizaciju ili ventilaciju, rasvetu i slično. Kada se radi o porodičnim kućama, bilo novogradnji ili renoviranju, i tu se spuštenim plafonom sakrivaju vodovi. Ima slučajeva kada se ovakav plafon pravi isključivo iz estetskih razloga – da bi u njemu bila, recimo, LED rasveta.

  Savet stručnjaka iz firme EXPRES MONT

  1. Da li se klijenti uvek odlučuju za ugradnju rasvete na spušteni plafon ili postoje izuzeci kada govorimo o spuštanju?

  Da, klijenti se uglavnom odlučuju za ugradnju rasvete na spušteni plafon. Danas u vreme savremene i brze izgradnje pored napretka u materijalima došlo je do mogućnosti realizacije zahtevnijih rešenja spuštenih plafona koja više nisu svedena na prostu ravnu formu, već u sebi uključuju najrazličitije obilike skrivača, kosina, neravnih i složenih geometrijskih formi. Obučenost, znanje i višegodišnje iskustvo naših majstora u realizaciji svih poslova iz oblasti suve gradnje, uključujući naravno spuštene plafone i korišćenjem savremenih materijala i alata daju veliku slobodu da ostvarimo zamisli investitora i projektanata. Svetski trendovi u arhitekturi a naročito organizaciji forme i izgleda enterijera usko su povezani sa igrom svetla i površina koji daju svakom prostoru jedinstvenost. Tako možemo slobodno reći da je uloga rasvete jako bitna. U većini slučajava rasveta je prisutana direktno na plafonima ili visi sa istih, te u raznim oblicima skrivača sufita i ostalih formi koje su zamišljene projektom.

  2. Od čega se sastoji konstrukcija spuštenih plafona?

  Da bi odgovorili na ovo pitanje trebamo prvo definisati kakav spušteni pafon želimo. Plafon kod koga je završna površina udaljena nekoliko centimetara, ili onaj nekoliko metara ispod noseće strukture. To može da bude urađeno iz estetskih razloga, kao što je ostvarivanje željene visine plafona, ili obezbeđivanje prostora za instalacije, izolaciju....

  Koju konstrukciju i kako će se koristiti isto zavisi od mnogo faktora, kao što su visina, površina, forma ili tip kaskade...Da pojednostavimo konstrukcija spuštenih plafona se sastoji iz više elementa: veza, izolacija, konstrukcija i sam plafon (obloga).

  Veza je čitav niz elemenata koji omogućavaju da se formira konstrukcija spuštenih plafona i nju čine različite visilice, sidra, distanceri, ankeri, stope, podloške, šrafovi tiplovi....što je direktno uslovljeno vrstom spuštenog plafona i vrste noseće strukture.

  Izolacija

  Spušteni palfon neretko ima i ulogu da sakrije termo i zvučnu izolaciju a to je najčešće mineralna vunu, bilo da je staklena ili kamena. Ona se stavlja u željenim debljinama najčešće od 5 do 25 cm. a kod krovnih konstrukcija koriste se i razne folije koje služe kao parne brane ili paro propusne folije, zavisno od potrebe. Kao građevinski izolacioni materijal, dobija se od prirodnih sirovina – kamena ili stakla i sastoji se od niza isprepletanih vlakana . Vlaknasta struktura omogućava ‘zarobljavanje’ velike količine vazduha unutar samih proizvoda – a vazduh je najbolji izolator! Za razliku od nekih drugih materijala – svojstva kamene i staklene vune su trajna i ne menjaju se kroz vreme.

  Konstrukcija 

  Metalna potkonstrukcija i konstrukcija za spuštene plafone, izrađena je najčešće od aluminijuma, sa ankerima od čelika, a rešenja kačenja šina ili držača uglavnom su patentirana i razlikuju se od proizvođača do proizvođača.

  Završna obloga plafona

  Najčešće su to spušteni plafoni od gips-kartonskih ploča čije se spojevi zaptivaju bandaž trakom i bandaž masom, pa se ceo plafon, ili pojedini njegovi delovi gletuju. Oni čine naizlged monolitne površine (površine su ravne, ali njihove ivice mogu biti zakrivljene, kružne, prave, kose...). Postoje različite gips-kartonske ploče kako po dimeniziji tako i nameni: standardne, gips-kartonska ploča otporna na vlagu, na vatru, akustična gips-kartonska ploča i druge.

  Pored gips-kartonskih ploča kao najzastupljenijih koriste se i nekoliko različitih materijala i tipova proizvoda. Zavisno od vrste, veličine i namene prostorija određuje se i vrsta spuštenog plafona.

  Postoji nekoliko različitih sistema spuštenih plafona kod kojih se primenjuju različiti materijali:

  - Armstrong plafon, je sistem sa ramovima i pločama, sa vidljivom rešetkom i nevidljivom rešetkom - rasterna podela plafona prema dimenzijama tipskih elemenata (ploča) koji se postavljaju između njih (vrsta ploča zavisi od potreba prostora) - dimenzije ploča su uglavnom kvadratnih dimenzija 40x40, 60x60, itd.
  -Sistemi sa linearnim trakama - na primer aluminijumskim ili PVC profilima (lamperijom) širine oko 10cm koji se koriste za spuštene plafone u kupatilima i kuhinjama za sakrivanje instalacija (trake se lako ručno postavljaju i ukljanjaju prilikom popravki ili rekonstrukcije instalacija iznad njih)
  -Sistemi sa otvorenom rešetkom - metalni ili plastični, polutransparentni spušteni plafoni, ali i rešetke od drvenih profila
  -Liveni fazonirani paneli - izrađuju se kao tipski ili specijalno dizajnirani paneli od polimera, gipsa ili aluminijuma za prostore u kojima se želi postići posebno efektan izgled plafona, mogu biti transparentni i koristiti kao površine za disperziju veštačkog osvetljenja iza njih
  -Elastični plafon je relativno nov tip spuštenog plafona. Ne zahtevaju farbanje i idealni su za prikrivanje nepravilnosti. Ovi plafoni su veoma lagani (manje i od 200gr/m²) a mogu imati različite oblike i pružaju dodatne mogućnosti u odnosu na druge spuštene plafone. Posebna prednost ovih plafona jeste otpornost na vodu, vlagu i agense za održavanje higijene (na bazi hlora) pa se mogu koristiti i u prostorijama po visokim sanitarnim standardima.

  G-din Goran Došković, EXPRES MONT

  1.2. Zašto izabrati spušten plafon

  Spušteni plafon, takođe, ima smisla kada je potrebna dodatna termoizolacija međuetažne konstrukcije; osim toga, njime se poboljšava i međuetažna zvučna izolacija. Dakle, osim što je odlično funkcionalno rešenje – sakrivanje instalacija koje kasnije brzo i lako mogu da se menjaju, dodaju i popravljaju bez građevinskih radova, spušten plafon je i protivpožarna barijera – a istovremeno i stilsko, odnosno, estetsko rešenje za određen prostor.

  2. Kako se pravi spušten plafon?

  Plafoni se prave postupkom suve montaže od gipsano-kartonskih ploča, pa se zato lako i brzo postavljaju i ugrađuju. Potkonstrukcija spuštenog plafona obično je od metalnih plafonskih U i C profila, koji se moraju montirati na propisanim rastojanjima. Prvo se na noseće elemente plafona fiksiraju ankeri, a na njih noseći C-profili. Potom se C-profili povezuju s U-profilima i, ako je potrebno, s veznim elementima. Kada je metalna konstrukcija spremna, u nju se ugrađuju ploče, najčešće gipsane. Rastojanja između fiksatora ne smeju biti veća od 17 cm.

  U spušten plafon može se ugraditi LED rasveta
  U spušten plafon može se ugraditi LED rasveta

  3. Sve o armstrong-plafonima

  3.1. Prednosti armstrong-plafona

  Amrstrong-plafon je najčešći izbor za robne kuće, otvorene kancelarije i slične velike i prometne objekte; u porodičnim kućama i stanovima može se naći samo po izuzetku. Armstrong-plafon je modularni spušteni plafon - lako se prepoznaje po vidljivoj sivoj mreži, koja predstavlja okvir, koji se zatim popunjava pločama dimenzija 60x60 cm. Paneli mogu biti i većih dimenzija, ali to je retkost; godinama unazad njihova je proizvodnja standardizovana te su im dimenzije i prirodni, ekološki prihvatljiv sastav, ustaljeni. Armstrong plafonske ploče su i slabogorive. Postoje armstrong-plafoni od metala, ali i drugih materijala i u raznim bojama. Amrstrong-plafoni su jedna od najjeftinijih verzija spuštenog plafona.

  3.2. Slabosti armstrong-plafona

  Armstrong-plafon je takav da zahteva najmanje 25 cm visine za ugradnju, tako da nije pogodan za prostore s niskom tavanicom. Još jedna slabost im je to što sistem ne omogućava stvaranje vodonepropusne površine, što znači da u slučaju curenja s krova voda ulazi direktno u strukturu.

  3.3. Armstrong-plafoni i instalacije

  Velika prednost armstrong-plafona je to što se sastavljaju od panela koji se u slučaju potrebe, zbog kvara ili zamene na bilo kojoj vrsti instalacija, mogu prosto skinuti i nakon intervencije vratiti na mesto. Takođe se, umesto panela mogu postaviti revizioni poklopac ili ventilaciona rozeta. To je ujedno i glavna razlika u odnosu na knauf, odnosno, gipsano-kartonske plafone, koji to ne dozvoljavaju jer su zatvoren sistem. Upravo zbog ovog modularnog sistema, armstrong-plafon je toliko popularan izbor za veće i javne objekte koji zahtevaju redovno održavanje i česte popravke.

  Armstrong plafon je najčešći izbor za veće ili javne objekte
  Armstrong plafon je najčešći izbor za veće ili javne objekte

  4. Knauf-plafoni

  4.1. Konstrukcija knauf-plafona

  Svaki spušteni plafon zahteva potkonstrukciju na koju će se učvrstiti. Potkonstrukcija za knauf-plafon može biti drvena ili izrađena od metalnih C ili U profila. Potkonstrukcija mora biti fiksirana na noseću ploču, a prilikom izvođenja takvih radova moraju se poštovati uputstva proizvođača. Proizvođač određuje ne samo vrstu ploča i nosača, već i konektore, vijke i ostalu dodatnu opremu za montiranje.

  4.2. Prednosti knauf-plafona

  Knauf-plafon je zapravo plafon od gipsano-kartonskih ploča. Knauf je samo najpoznatija kompanija koja proizvodi takve ploče, ali nije jedina. Knauf je najčešći izbor za pravljenje spuštenih plafona, pošto se njime najjednostavnije i najbrže zatvaraju plafoni od bilo kog materijala. Za razliku od armstrong-plafona, plafon napravljen od knaufa izgleda bolje, jer je zapravo ravna i ujednačena, jednoobrazna površina. Kanuf-plafon nije modularni sistem, pa se mreža ili okvir konstrukcije ne vide, za razliku od armstrong-plafona, a nije im potrebna ni određena visina. Knauf-ploče su i bolji zvučni izolator poda.

  4.3. Slabosti knauf-plafona

  Knauf je skuplji od armstrong-plafona jer nije modularan sistem, a i njegovo održavanje ili eventualne popravke i zamene će biti skuplje, pošto sve mora da se skida da bi se došlo do instalacija i potom vrati u prvobitno stanje.

  4.4. Instalacije u knauf-plafonu

  Instalacije u knauf-plafonu su uobičajene, pošto se u spuštene plafone i inače montiraju LED svetla ili rozete za klimatizaciju i ventilaciju. Ovakav tip postavljanja instalacija naziva se „flush“ pošto prostorija sa spuštenim plafonom deluje vrlo estetski, svedeno i elegantno. Za razliku od armstrong-plafona, spušteni plafon omogućava nekoliko različitih vrsta, oblika i načina instalacije rasvete, a svetla se mogu rasporediti prema želji i potrebi, pošto nema ograničenja koja nameće postojanje mreže nosača. Tako svetla mogu biti postavljena pojedinačno ili u grupi, za čitanje, rad ili kao ambijentalna rasveta. Međutim, treba imati na umu da popravke ili prepravke instalacija ili svetala nisu tako jednostavno izvodljive kao kod armstrong-plafona - knauf-plafon nije modularni sistem pa se ploče ne mogu pojedinačno skidati, a zatim vraćati. Svaka intervencija u knauf-plafonu zahteva dodatno gletovanje i krečenje, pa to treba izbeći izborom najkvalitetnijih i trajnijih instalacija i rasvete.

  5. Spušteni plafoni – cena

  Spušteni plafon, što obično znači kauf-plafon, košta oko 20 EUR/m2.

  Ukoliko se odlučite za izradu spuštenog plafona, možete se obratiti i nama na DaiBau.rs. Na našem sajtu ćete naći još saveta vezanih za ovo temu, ali i ponuđače i proizvođače s kojima sarađujemo i koji će na vaš upit uzvratiti odgovarajućom ponudom.

  Informacije o cenama možete pogledati u našem kalkulatoru.

  Vaš tim,

  DaiBau.rs

  Stručni članak 5914
  Autor: DaiBau trendovi magazin
  Imamo čak 2124 izvođača radova za područje Rasveta, osvetljenje:

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 2124 izvođača radova za područje Rasveta, osvetljenje:

  BESPLATNA PRETRAGA
  TRAŽIMO LOKALNO
  BEZ PROVIZIJE
  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE RADOVA ZA PODRUČJE RASVETA, OSVETLJENJE?

 • Rasveta, osvetljenje Beograd
 • Rasveta, osvetljenje Novi Sad
 • Rasveta, osvetljenje Kragujevac
 • Rasveta, osvetljenje Niš
 • Rasveta, osvetljenje Čačak
 • Rasveta, osvetljenje Kraljevo
 • Rasveta, osvetljenje Pančevo
 • Rasveta, osvetljenje Zrenjanin
 • Rasveta, osvetljenje Novi Pazar
 • Rasveta, osvetljenje Smederevo
 • Rasveta, osvetljenje Subotica
 • Rasveta, osvetljenje Aleksinac
 • Rasveta, osvetljenje Apatin
 • Rasveta, osvetljenje Aranđelovac
 • Rasveta, osvetljenje Bačka Palanka
 • Rasveta, osvetljenje Bačka Topola
 • Rasveta, osvetljenje Bečej
 • Rasveta, osvetljenje Bor
 • Rasveta, osvetljenje Bujanovac
 • Rasveta, osvetljenje Ćuprija
 • Rasveta, osvetljenje Gornji Milanovac
 • Rasveta, osvetljenje Inđija
 • Rasveta, osvetljenje Ivanjica
 • Rasveta, osvetljenje Jagodina
 • Rasveta, osvetljenje Kikinda
 • Rasveta, osvetljenje Knjaževac
 • Rasveta, osvetljenje Kovin
 • Rasveta, osvetljenje Kruševac
 • Rasveta, osvetljenje Kula
 • Rasveta, osvetljenje Kuršumlija
 • Rasveta, osvetljenje Leskovac
 • Rasveta, osvetljenje Loznica
 • Rasveta, osvetljenje Negotin
 • Rasveta, osvetljenje Paraćin
 • Rasveta, osvetljenje Pirot
 • Rasveta, osvetljenje Požarevac
 • Rasveta, osvetljenje Preševo
 • Rasveta, osvetljenje Prijepolje
 • Rasveta, osvetljenje Prokuplje
 • Rasveta, osvetljenje Ruma
 • Rasveta, osvetljenje Šabac
 • Rasveta, osvetljenje Senta
 • Rasveta, osvetljenje Šid
 • Rasveta, osvetljenje Sjenica
 • Rasveta, osvetljenje Smederevska Palanka
 • Rasveta, osvetljenje Sombor
 • Rasveta, osvetljenje Sremska Mitrovica
 • Rasveta, osvetljenje Stara Pazova
 • Rasveta, osvetljenje Temerin
 • Rasveta, osvetljenje Trstenik
 • Rasveta, osvetljenje Užice
 • Rasveta, osvetljenje Valjevo
 • Rasveta, osvetljenje Velika Plana
 • Rasveta, osvetljenje Vranje
 • Rasveta, osvetljenje Vrbas
 • Rasveta, osvetljenje Vršac
 • Rasveta, osvetljenje Zaječar
 • Serbia
  DAIBAU.RS

  Petra Drapšina 27
  21000 Novi Sad

  00381 114 300 340

  © 2022 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana