Prijava u profil

DaiBau.rs, Beograd

Daibau Magazin

i po ostatku Srbije
Za područje
  odzivnost preduzeća

  Isidora
  predstavnik preduzeća

  Beograd, Beograd
  Tel: 00...

  Projekti: manji

  Daibau Magazin, saveti

  Saveti
  IC grejni paneli – Kako da dodatno uštedite na grejanju?
  savet je koristio čak 3379+ korisnika
  WOOD LINE Design Studio
  savet je koristio čak 2091+ korisnika
  Montažna betonska gradnja
  savet je koristio čak 8250+ korisnika
  Pregradni zid od knauf-ploča
  savet je koristio čak 9171+ korisnika
  Laminat
  savet je koristio čak 3180+ korisnika
  Keramika i njene osobine
  savet je koristio čak 3875+ korisnika
  Kanalete
  savet je koristio čak 8077+ korisnika
  Kako naći i izabrati dobrog arhitektu?
  savet je koristio čak 7238+ korisnika
  Izolacija na unutrašnjoj strani objekta
  savet je koristio čak 3208+ korisnika
  Gipsano-vlaknaste ili gipsano-kartonske ploče
  savet je koristio čak 4224+ korisnika
  Drvena nastrešnica
  savet je koristio čak 8177+ korisnika
  Beton - upotreba i cena
  savet je koristio čak 4609+ korisnika
  Armatura, cene
  savet je koristio čak 41124+ korisnika
  Da li je potrebna građevinska dozvola za rušenje objekata?
  savet je koristio čak 17730+ korisnika
  Krovna kućica ili krovni prozor
  savet je koristio čak 9691+ korisnika
  Kovana ograda
  savet je koristio čak 5157+ korisnika
  Prohromska ograda
  savet je koristio čak 6911+ korisnika
  Vrste krovnog pokrivača prema krovnoj kosini
  savet je koristio čak 74964+ korisnika
  Ventilisana fasada
  savet je koristio čak 5597+ korisnika
  Hidroizolacija balkona
  savet je koristio čak 4407+ korisnika
  Strana:
  Gde i šta radimo
  3D modelovanje, renderi
  Vizualizacije, renderiranje, model za render, arhitektonska animacija, šematski renderi, realistične prezentacije, montaža 3D kuće na fotografijama.
  Ponuda
  Arhitektura, arhitekta
  PGD, projekt za gradnju, projekt za novogradnju, adaptacija kuće, promena namene, unutrašnje uređenje, tipske kuće, projekt za rušenje kuće, raspored prostorija, nacrti za novogradnju, projektantski biro.
  Ponuda
  Dizajn enterijera
  Opremanje enterijera , enterijer stana, unutrašnja oprema lokala, vizualizacije pokućstva, odabir boja u enterijeru, postavljanje opreme, nacrt unutrašnjeg nameštaja, popis radova za enterijer.
  Ponuda
  Energetski pasoš
  Sertifikat energetske efikasnosti pri kupovini, sertifikat energetske efikasnosti stana.
  Ponuda
  Energetski razred
  Proračun energetskog bilansa, proračun ukupnih gubitaka kuće, dokumentacija za ekološku izgradnju, proračun za pasivnu kuću, energetska rešenja.
  Ponuda
  Geomehanika
  Savetovanje sa geodetom, izveštaj o nosivosti terena, geomehanički elaborat odvoda.
  Ponuda
  Geometar, geodeta
  Uređivanje međe, povezivanje parcela, korekcija međe parcele, precizno označavanje međe, geodetski projekt, kolčenje kuće, upis u katastar, dobijanje kućnog broja, ponuđač geodetskih usluga, geometar.
  Ponuda
  Građevinska dozvola
  Projektna dokumentacija, arhitektura kuće, elaborat građevinske fizike, izjava inženjera-statičara.
  Ponuda
  Građevinski nadzor
  Građevinski nadzor pri gradnji, pregled armature i betona, smanjenje troškova gradnje, pregled detaja u gradnji, pomoć pri nadzoru izvođača.
  Ponuda
  Inženjering
  Vođenje projekta, studija izvodljivosti gradnje, traženje građevinskih izvođača, izgradnja ključ u ruke.
  Ponuda
  Legalizacija objekata
  Legalizacija objekta, legalizacija dozidavanja, dokumenti za legalizaciju.
  Ponuda
  Pejzažna arhitektura
  Projekovanje vrta, nacrt vrta, zasad celog vrta, 3D vizualizacija vrta, preuređenje vrta.
  Ponuda
  Plan zaštite od požara
  Sistem evakuacije, šematski plan evakuacije, požarni red, procena protivpožarne zaštite.
  Ponuda
  Predmer, popis radova
  Popis radova, merenje za predmer, pocena gradnje kuće, popis radova za novogradnju, predmer za renoviranje.
  Ponuda
  Procenitelj nekretnina
  Procena vrednosti nekretnina, procena tržišne vrednosti parcele, sudska procena vrednosti kuće.
  Ponuda
  Projektovanje
  Organizacija projektovanja, glavna dokumentacija projekta, PGD, projekt za upotrebnu dozvolu, izgradnja kuće.
  Ponuda
  Projektovanje mašinskih instalacija
  Plan mašinskih instalacija, plan mašinskih instalacija PZI, nacrt za kanalizaciju, nacrt za vodovod, plan sistema toplotne pumpe, plan prozračivanja.
  Ponuda
  Projektovanje niskogradnje
  Plan puta, projektovanje eksterijera, projekt puta.
  Ponuda
  Projektovanje rasvete
  Projeкtovanje eleкtroinstalacija
  Instalacija jake struje, NN dovod, pametna kuća, projektovanje solarnih panela, projektovanje gromobranske zaštite, telekomunikacione instalacije.
  Ponuda
  PZI, projekt za izvođenje
  Projektna dokumentacija, statika, nacrt mašinskih instalacija, nacrt električnih instalacija.
  Ponuda
  Šef gradilišta
  Organizacija građevinskog projekta, koordinacija izvođača.
  Ponuda
  Statika
  Građevinsko projektovanje, plan oplate, nacrt armature u betonu, statika stare kuće, nosivost betonske ploče, statika pri rušenju zida, proračun nadvratnika, statički proračun.
  Ponuda
  Termovizija
  Termografija kuće, snimanje termoviziskom kamerom, pregled toplotnih mostova.
  Ponuda
  Urbanizam
  Urbanističko projektovanje, nacrt UP, opštinski plan detaljnog prostornog uređenja.
  Ponuda
  Zaštita na radu
  Plan i elaborat zaštite, plan predloga za zaštitu na radu.
  Ponuda
  Adaptacija, uređenje potkrovlja
  Betoniranje
  Temeljna ploča za kuću, stepenice od betona, betoniranje međuetažne ploče, betoniranje dvorišta, betonski zid, betonski nadvratnik, drvena oplata za beton, armatura za beton.
  Ponuda
  Bušenje bunara
  Geotermalno bušenje, bušenje za vodu, radovi bušenja.
  Ponuda
  Drvene kuće, brvnare
  Brvnare, kuće od balvana.
  Ponuda
  Drvo, drvna građa
  Drvene ploče, grede, vezane ploče, oplata za krov.
  Ponuda
  Gradnja kuće - ključ u ruke
  Kuće ključ u ruke, stanovi za useljenje, renoviranje ključ u ruke.
  Ponuda
  Građevinski materijal
  Građevinski radovi
  Renoviranje stana, novogradnja, zidana potpora, otvor za stepenice, montažne betonske stepenice, betonski podrum, ploča za kuću, hidroizolacija podruma, precizno i brzo zidanje, građevinsko preduzeće.
  Ponuda
  Hidroizolacija temelja, podruma
  Iskop zemlje
  Duboki iskop, iskop za kanalizaciju, tampon građevinske jame, konsolidovanje zemlje.
  Ponuda
  Kamene kuće
  Kopanje kanala
  Kanalizacione cevi, septička jama, raspršeno odvođenje, postavljanje drenaže.
  Ponuda
  Lamelirano drvo
  Laminirani elementi, vizuelni kvalitet lameliranog nosača, lepljeni drveni nosači, lepljene drvene ploče, duo trio lepljeno drvo, savijeno lepljeno drvo.
  Ponuda
  Manji zidarski radovi
  Montažne kuće
  Samostojeće montažne kuće, skeletna montažna kuća, drvene kuće, pasivne montažne kuće.
  Ponuda
  Niskoenergetske kuće
  Novogradnja
  Zidanje kuće, podrum, samostojeća kuća, atrijska kuća, radionica, betoniranje i zidanje, građevinar.
  Ponuda
  Obnova, sanacija
  sanacija starijeg stana, preduzeće za adaptaciju.
  Ponuda
  Pasivne kuće
  Renoviranje kuće
  Renoviranje kupatila
  Renoviranje stana
  Rušenje objekata
  Rušenje, manja rušenja
  Demontaža kuće, rušenje zida od opeke, pukotina u ploči, rušenje betonskog plafona, demontaža ograde, odvoz šuta na deponiju, uklanjanje ploče.
  Ponuda
  Šalovanje
  Sanacija balkona, terase
  Sanacija vlage
  Sušenje vlažnih zidova, isušivanje vlage u podrumu, delovanje protiv zidne plesni.
  Ponuda
  Sečenje betona
  Dijamantsko sečenje stubova greda stepenica, bušenje betona, dijamantski izrez otvora za stepenište, bušenje za statičku stabilnost.
  Ponuda
  Šipovi
  Specijalni građevinski radovi
  Temelj, temeljna ploča
  Temelji za novogradnju, temelji za stubove, klasični temelji, temeljna ploča.
  Ponuda
  Zemljani radovi
  Zidanje dimnjaka
  Zidanje dimnjaka, puno fugovanje dimnjaka.
  Ponuda
  Zidarski radovi, zidar
  Nadgradnja, kameni zid, plafon, peć, zidani podrum.
  Ponuda
  Drvene nastrešnice
  Drvena nastrešnica, nastrešnica za auto, nastrešnica nad terasom, drvena pergola.
  Ponuda
  Gromobrani
  Gromobrani na novogradnji, montaža gromobrana, merenja gromobranskih sistema, prenaponska zaštita za kuću.
  Ponuda
  Hidroizolacija ravnog krova
  Krov, Izrada krova
  Krovovi od opeke, betonska krovišta, metalni krovovi, limena krovišta, bitumenski krovovi.
  Ponuda
  Krovni prozori
  Klasični krovni prozori, panoramski krovni prozori, krovni prozori, obloge za talasasta krovišta.
  Ponuda
  Limarski radovi
  Omotači dimnjaka, odvodne cevi, uglovi na krovu, skriveni oluci, krovne uvale, gromobran, metalni krov, pokrivanje badža limom, precizna ugradnja novih oluka, limarski majstor.
  Ponuda
  Limeni krovovi, lim za krov
  Oluci
  Cevi od pocinkovanog lima, aluminijumski oluci, bakarni oluci, menjanje oluka, popravka oluka.
  Ponuda
  Pokrivanje krova
  Nov krov, renoviranje krova, zamena krovišta, izolacija krova, montaža krovnog pozora, nastrešnica za auto, toranjski krov, stručni krovopokrivački radovi, krovopokrivački izvođač.
  Ponuda
  Ravni krovovi
  Pohodni ravni krov, pokrivanje ravnog krova, hidroizolacija ravnog krova, toplotna izolacija ravnog krova, sanacija ravnog krova.
  Ponuda
  Slameni krovovi
  Slameni krovovi od snopova, obnova slamenog krova, pleteni krov, zaštita slamenog krova.
  Ponuda
  Tesar
  Novo krovište, drvena konstrukcija, dormer prozor.
  Ponuda
  Zeleni krovovi
  Klasični zeleni krov, drenaža zelenog krova, izolacija zelenog krova, humus zelenog krova.
  Ponuda
  Aluminijumska ulazna vrata
  Aluminijumski prozori
  Dvoslojni aluminijumski prozori, troslojni ALU prozori, fiksni ALU prozori, jednokrilni aluminijumski prozori, dvokrilni aluminijumski prozori, aluminijumska balkonska vrata, aluminijumska klizna vrata.
  Ponuda
  Drvena ulazna vrata
  Drveni prozori
  Dvoslojni drveni prozori, troslojni drveni prozori, fiksni drveni prozori, jednokrilni drveni prozori, dvokrilni drveni prozori, drvena balkonska vrata, panoramski zid od drveta , novi drveni prozori za stan, ponuđač drvenih prozora.
  Ponuda
  Garažna vrata
  Velika garažna vrata, podizna garažna vrata s prozorom, navojna garažna vrata, montaža garažnih vrata, vertikalna garažna vrata, industrijska garažna vrata, dvokrilna garažna vrata, garažna vrata na daljinski upravljač.
  Ponuda
  Industrijska garažna vrata
  Komarnici
  Krilna garažna vrata
  Montaža, ugradnja prozora
  Klasična montaža prozora, RAL ugradnja prozora, montaža prozora stirodur špaletne, montaža prozora uz spoljnu ivicu fasade, montaža prozora u novogradnji, skidanje prozora.
  Ponuda
  Obnova drvenih prozora
  Obnova drvenih prozora, popravke na starim prozorima, obnova gita na starim prozorima, zamena stakla na prozorima.
  Ponuda
  Panelne zavese
  Panoramski prozori i zidovi
  Podizno-klizni panoramski prozori, nagibno-klizna vrata, panoramski harmonika-zid , prozor sa skrivenim pragom.
  Ponuda
  Plisirane roletne
  Pokretna garažna vrata
  Prozori
  PVC prozori
  Dvoslojni PVC prozori, troslojni PVC prozori, fiksni drveni prozori, jednokrilni plastični prozori, dvokrilna plastična okna, drvena balkonska vrata, panoramski klizni PVC zidovi, PVC prozori za kuću, preduzeće za plastične prozore.
  Ponuda
  PVC ulazna vrata
  Rolo garažna vrata
  Rolo-zavese
  Segmentna garažna vrata
  Senila
  Fasadna tenda, protivprovalne žaluzine, vanjske roletne, rolo komarnici, unutrašnje roletne, suncobrani, klizni brisoleji, pokretni brisoleji, kvalitetna senila za prozore, ponuđač senila.
  Ponuda
  Sobna vrata
  Masivna sobna vrata, unutrašnja vrata s prozorom, lepa PVC vrata, lepa krilna vrata, klizna sobna vrata, lepa moderna vrata, rustična sobna vrata, vrata za stan po povoljnoj ceni, ponuđač za ulazna vrata.
  Ponuda
  Spoljne roletne
  Spoljni rolo-zastori
  Staklene ograde
  Unutrašnje staklene ograde, staklene ograde napolju, staklena ograda od poluprozirnog stakla, staklena ograda za stepenice, staklena ograda bez konstrukcije, staklena ograda s optiwhite staklom.
  Ponuda
  Staklenici, plastenici
  Vrtni staklenik, vrtna tegla, staklenik za životinje, profesionalni staklenik, navodnjavanje staklenika.
  Ponuda
  Staklo, staklorezac
  Ugradnja stakala, staklena vrata, staklene kabine za kupanje, stakleni stolovi, kopelit staklo, vatrootporna stakla, stakleni pult, ogledala po narudžbini, obrada stakla, kuhinjsko staklo po povoljnoj ceni, majstor za staklo.
  Ponuda
  Tende, markize
  Trakaste zavese
  Ugradnja vrata
  Ulazna vrata
  Modeli drvenih ulaznih vrata, modeli aluminijumskih ulaznih vrata, PVC ulazna vrata, masivna ulazna vrata, lepa ulazna vrata, zaštitna ulazna vrata, izolovana ulazna vrata, ulazna vrata s drvenim delovima, povoljne cene ulaznih vrata, trgovina ulaznim vratima.
  Ponuda
  Unutrašnja senila
  Venecijaneri
  Žaluzine
  Zastakljivanje terase
  Potkonstrukcija zimskog vrta, metalni zimski vrt, zimski vrtovi ALU - drvo, ventilacija zimskog vrta, unikatni zimski vrt, montaža zimskog vrta.
  Ponuda
  Zavese
  Alarmni sistemi
  Klasični alarmni sistemi, zaštita od uljeza, klasični alarmi, BNC video nadzor, senzori pokreta.
  Ponuda
  Dimnjaci
  Električar, elektroinstalacije
  Kompletne instalacije za stambeni objekt, obnova elektroinstalacija, električne instalacije u stanu, električne instalacije za mansardu, grub razvod elektroinstalacija, žice za struju, montaža kutije, grube i fine električne instalacije, elektroinstalaterski majstor.
  Ponuda
  Električna merenja
  Elektroservis
  Gasne instalacije
  Grejanje
  Podno grejanje - sistemske ploče, ploče zidnog grejanja, montaža radijatora, grejanje na plafonu, instaliranje plinskog kotla, peć za pelet, uljana peć, stručno postavljanje podnog grejanja, preduzeće za mašinske instalacije.
  Ponuda
  Kaljeve peći
  Kamini po želji, kamini po skici, savremeni kamini, seoski kamini, grejanje kaminom, masivni kamin, kamin za pasivnu kuću.
  Ponuda
  Kamini
  Samostojeći kamini na plin, kaminski umeci za drvo, kamini na pelet, bioetanolski kamini, kamini za grejanje vazduha , kamini s ložištem, toplovodni kamini.
  Ponuda
  Kape za dimnjak
  Keramički dimnjaci
  Neizgorivi dimnjak, niskoenergetski dimnjak, koaksalni dimnjak, gradnja keramičkog dimnjaka.
  Ponuda
  Klima-uređaji, ugradnja klime
  Uređaji za klimatizaciju, ugradnja klima, servisiranje klima, zidne klime, stojeće klime, prenosna klima.
  Ponuda
  Kotao na biomasu
  Kotlovi na drva, kotlovi za drva s ložištem.
  Ponuda
  Liftovi
  Podizne platforme, teretni liftovi, liftovi za invalide.
  Ponuda
  Mašinske instalacije
  Kotlarnica za novogradnje, renoviranje kotlarnice, razdelnici grejanja, kotlarnica za lož-ulje.
  Ponuda
  Pametne kuće
  Pametne kuće, projektovanje pametnih kuća, KNX pametna kuća, popravka pametnih instalacija, pametno upravljanje grejanjem, pametna svetla.
  Ponuda
  Podno grejanje
  Podno zagrevanje, podno grejanje preko izolacije, podno grejanje na vodu, električno podno grejanje, podno grejanje u spavaćoj sobi, podno grejanje u kupatilu, podno grejanje protiv smrzavanja, podno grejanje za parket.
  Ponuda
  Prohromski dimnjaci
  Moderni prohromski dimnjaci, troslojni prohromski dimnjaci, jednoslojni prohromski dimnjaci, novogradnja prohromskog dimnjaka, dimnjak od prohromskih cevi, montažer dimnjaka.
  Ponuda
  Rasveta, osvetljenje
  Kućna rasveta, viseće svetiljke, plafonjere, ugradna rasveta, zidno svetlo, podna rasveta, vodootporne svetiljke.
  Ponuda
  Sanacija dimnjaka
  Popravka starog dimnjaka, proširenje dimnjaka bušenjem.
  Ponuda
  Servis peći i uređaja
  Solarne elektrane
  Fotonaponski kolektori, elektrarne sa solarnim kolektorima, postavljanje solarne elektrane.
  Ponuda
  Solarni kolektori
  Kolektori za sanitarnu vodu i grejanje, ravni kolektori, cevni vakuumski kolektori, kompletni solarni sistem za grejanje i sanitarnu vodu.
  Ponuda
  Solarni sistemi
  Telekomunikacije
  Kablovi za telefon, kablovi za optički internet, UTP instalacije, razvod kablova za računare.
  Ponuda
  Toplotne pumpe
  Toplotna pumpa za kuću, toplotna pumpa voda-voda, toplotna pumpa vazduh-vazduh, toplotna pumpa za novoizgrađene objekte.
  Ponuda
  Ventilacija
  Prinudno prozračivanje, prozračivanje s rekuperacijom, prozračivanje klimatizacijom, centralno prozračivanje, lokalna rekuperacija.
  Ponuda
  Vodoinstalater
  Vodovod za novogradnju, instalacije za kanalizaciju, vodoinstalaterski poslovi, montaža umivaonika, nov vodovod po povoljnoj ceni, izvođač vodovoda.
  Ponuda
  Vodoinstalaterski radovi
  Zidno grejanje
  Grejanje u zidovima, zidno grejanje ispod maltera, zidno grejanje vodom, električno zidno grijanje.
  Ponuda
  Baštenske garniture, baštenski nameštaj
  Dečje sobe
  Nameštaj za dečju sobu, oprema sobe za mlade, dječji krevet na kat po mjeri.
  Ponuda
  Dnevne sobe
  Minimalistička dnevna soba, klasična dnevna soba, dnevna soba u seoskom stilu, nameštaj dnevne sobe od iverice.
  Ponuda
  Drvene ograde
  Baštenske drvene ograde, drvena ograda od iroko drveta, drvena ograda od trupaca.
  Ponuda
  Drvene stepenice
  Oblaganje stepenica drvetom, samonoseće drvene stepenice, drvene stepenice po meri.
  Ponuda
  Kuhinje
  Moderna kuhinja po narudžbini, kuhnja po meri u klasičnom stilu, kuhinja u seoskom stilu, kuhinja od iverice, kuhinjska ploča.
  Ponuda
  Kupatila
  Manje popravke nameštaja
  Nameštaj od punog drveta
  Pravo drvo, oprema od punog drveta.
  Ponuda
  Nameštaj po meri
  Obloge za zid
  Oblaganje nastrešnice drvetom, drvo na plafonu, drvena obloga za zid.
  Ponuda
  Renoviranje, obnova kuhinje
  Renoviranje kuhinje, zamena kuhinjskog pulta, zamena metalnih delova.
  Ponuda
  Restauracija nameštaja
  Sanacija starog namještaja, ručno poliranje nameštaja, dezinfekcija nameštaja.
  Ponuda
  Sastavljanje nameštaja, kuhinje
  Montaža nameštaja, demontaža nameštaja, sastavljanje kuhinje, odvoz nameštaja, montaža opreme za prodavnice.
  Ponuda
  Saune
  Sauna u visokom potkrovlju, tipska sauna, ugradnja infra saune, finske saune, kombinovane saune.
  Ponuda
  Spavaće sobe
  Bračni krevet po meri, noćni ormarić, spavaća soba po želji.
  Ponuda
  Stolar
  Usluge stolara, pokućstvo od ultrapasta, furnirana oprema , oprema za enterijer po meri, kvalitetna izrada nameštaja, stolarska radionica.
  Ponuda
  Tapaciranje nameštaja
  Ugradni plakari
  Ugradni ormani po meri, ugradni plakari u kući, ugradni plakari za pretsoblje, fioke za ugradni plakari.
  Ponuda
  Asfaltiranje
  Ugrađivanje asfalta, postavljanje novog asfaltnog sloja, asfaltiranje okućnice, asfaltiranje prilaza, priprema terena za asfaltiranje, obnova asfalta, učvrščivanje tla i asfaltiranje, asfaltersko preduzeće.
  Ponuda
  Baštenske kućice
  Baštenske kućice po meri, montažne kućice.
  Ponuda
  Bazeni
  Jacuzzi, ugrađen bazen, betonski bazeni, bazeni od stiroporskih blokova i PVC folije, plastični bazeni, pokrivači za bazene, bazenska tehnika.
  Ponuda
  Betonska galanterija
  Dečja igrališta
  Dekorativni kamen
  Fasadni lomljen kamen, veštački kamen na fasadi, obloga stepenica od kamena.
  Ponuda
  Drvene terase
  Postavljanje drvene terase, drvo za terase, drvene terase od tikovine, drvene terase cumaru, drvo lipe, drvena terasa od drveta massaranduba, terasa od sibirskog ariša.
  Ponuda
  Gradnja puteva
  Hortikultura, bašta, dvorište
  Orezivanje voćnjaka, obaranje drveća, zasađivanje drveća, uređivanje vrta.
  Ponuda
  Kamenorezac, klesar
  Komunalni priključci
  Niskogradnja
  Lokalni putevi, uključivanje na put, okretnica, fekalna kanalizacija.
  Ponuda
  Popločavanje
  Uređenje dvorišta popločavanjem, popločavanje prilaznog puta, popločavanje oko kuće, popločavanje i postavljanje ivičnjaka, popločavanje kamenom, popločavanje balvanima, priprema podloge za popločavanje, popločavanje kolovoza, izvođač popločavanja.
  Ponuda
  Potporni zid
  Prečišćavanje otpadnih voda
  Sistem za prečišćivanje kod kuće, mali biološki uređaji za prečiščivanje, sistem za prečiščivanje s biljkama, neprotočne biološke septičke jame.
  Ponuda
  PVC ograde
  Rasadnik
  Rezervoar za kišnicu
  Nadzemni rezervoar kišnice, ukopan kišni rezervoar, pumpa za kišnicu, sistem za skupljanje kišnice.
  Ponuda
  Ribnjaci
  Štampani beton
  Teraco kamen
  Transport
  Uporni zid
  Uporni zidovi, potporni zid od betona, zidani uporni zid, uporni zid, temelj za betonski zid.
  Ponuda
  Uređenje dvorišta
  šišanje travnjaka, podmlađivanje žive ograde, uklanjanje mahovine, postavljanje nove trave.
  Ponuda
  Visinski radovi, sečenje stabala
  Visinski radovi, osnovno farbanje, visinsko čišćenje, renoviranja i sanacije na visini, seča granja, montiranje antena.
  Ponuda
  Agencija za čišćenje
  čišćenje kancelarija, čiščenje kuće, generalno čiščenje novih objekata, pranje zavesa.
  Ponuda
  Čišćenje dimnjaka
  Hausmajstor
  Popravka česme, zamena toaleta, popravka bojlera, priključivanje mašine za sudove, zamena utičnice.
  Ponuda
  Održavanje
  Pranje dvorišta, fasade, krova
  Selidbe

  DRUGO

  Drugo

  Celulozna izolacija
  Uduvavanje celuloznih elemenata, izolovanje visokog potkrovlja uduvavanjem izolacije.
  Ponuda
  Dekorativni molerski radovi
  Drvene fasade
  Unikatne drvene fasade, ariš drvena fasada, ventilisana fasada sibirski ariš, drvena fasada od tikovine, sanacija drvene fasade, drveni paneli klizni drveni paneli.
  Ponuda
  Farbanje drveta
  Farbanje drveta, lakiranje drvene ograde, brušenje sirovog drveta, gitovanje drveta, farbanje drvene nastrešnice, farbanje drveta pokrivnom bojom.
  Ponuda
  Farbanje metala
  Farbanje metala, farbanje metalne ograde, brušenje zarđale ograde, farbanje ograde završnim premazom.
  Ponuda
  Gipsarski radovi
  Suvomontaža, postavljanje gipsanih ploča, spušteni plafon od gipsanih ploča, zidovi od kanufa, sanacija zida gipsom, obnova visokog potkrovlja, kućište gipsane nastrešnice.
  Ponuda
  Građevinske skele
  Montaža i demontaža fasadne skele, sastavljena fasadna skela, skela za zidanje, skela za farbanje fasade, višenamenska skela.
  Ponuda
  Izolacija potkrovlja
  Izolacija mansarde, debljina izolacije mansarde, gipsano-kartonske ploče za mansardu.
  Ponuda
  Krečenje, moler
  Krečenje cele kuće u boji, krečenje celog stana u boji, izbeljivanje tavanice, prefarbavanje zida, farbanje fasade, farbanje nastrešnica, farbanje vrata od mediapana.
  Ponuda
  Lepljenje tapeta
  Skidanje tapeta, priprema zidova emulzijom, lepljenje tapeta, klasične tapete, samoljepljive foto-tapete.
  Ponuda
  Metalne fasade
  Metalna fasada, viseća sendvič-fasada, montaža fasade na potkonstrukciju, obrubi za sendvič-ploče.
  Ponuda
  Štukature
  Lajsne za štukature, fasadni profili iz ekspanzivnog stiropora, ukrasni profili - štukature.
  Ponuda
  Suvi estrih
  Montažni pod, lagani estrih, podovi od knaufa.
  Ponuda
  Ventilisane fasade
  Zidne obloge
  Cementna košuljica
  Cementni estrih, estrih koji se brzo suši, estrih s čeličnim vlaknima, novi estrih u kući, estrih za obnavljanje poda, izvođenje brzosušećeg estriha, majstor za postavljanje podova.
  Ponuda
  Industrijski podovi
  Oplemenjeni betonski podovi, nasipanje poda u garaži.
  Ponuda
  Malterisanje
  kvalitetni krečni malter, izvođač za malterisanje.
  Ponuda
  Ručno malterisanje
  Klasično ručno malterisanje unjutrašnjosti, klasično malterisanje novogradnje, ručno malterisanje betonskih zidova, ručno malterisanje cementnim malterom.
  Ponuda
  Samorazlivni estrih
  Razlivni estrih, estrih stirolit, samorazlivna izolacija.
  Ponuda
  Bravarija, bravarske usluge
  Obrada metala, izrada aluminijumskih konstrukcija, čelične konstrukcije, savijanje metala, dobre prohromske ograde, metalostrugar.
  Ponuda
  Elektrostatsko farbanje
  Elektrostatičko farbanje, vruće cinkovanje proizvoda, fino peskiranje metala.
  Ponuda
  Kovano gvožđe, kovane ograde
  Umetničko kovanje, metalna galanterija, moderna kovana ograda, kovane zaštitne mreže, kovana vrata po narudžbini, kovane police.
  Ponuda
  Metalne konstrukcije
  Metalne nastrešnice
  Metalne ograde
  Metalne stepenice
  Metalni nameštaj, oprema
  Panelne ograde
  Prohromske nastrešnice
  Vezne i pomoćne konstrukcije, nerđajuća nastrešnica, prohromsko postolje sa stepenicama, obrada prohroma.
  Ponuda
  Prohromske ograde
  Prohromske stepenice
  Laminati
  Polaganje laminatnog tla, postavljanje laminata po celoj kući.
  Ponuda
  Parket
  Višeslojni gotovi parket, tehno parket, masivni lamelni parket, lajsne za parket, parket na klik.
  Ponuda
  Parketari
  Osvježavenje parketa hoblovanjem i lakiranjem, postavljanje panelnog parketa, lepljenje industrijskog parketa, postavljanje daščanog parketa, postavljanje parketa od plemenitog drveta, postavljanje parketnih lajsni, osvežavanje parketa uljenjem, klasični parket s postavljanjem, parketarstvo.
  Ponuda
  Pećari
  Podne obloge
  Postavljanje parketa
  Tekstilne podne obloge
  Vinilni podovi, PVC podovi

  U blizini mesta Beograd, Beograd i u okolini izvodimo:

  Naše delatnosti
  3D modelovanje, renderi
  Arhitektura, arhitekta
  Dizajn enterijera
  Energetski pasoš
  Energetski razred
  Geomehanika
  Geometar, geodeta
  Građevinska dozvola
  Građevinski nadzor
  Inženjering
  Legalizacija objekata
  Pejzažna arhitektura
  Plan zaštite od požara
  Predmer, popis radova
  Procenitelj nekretnina
  Projektovanje
  Projektovanje mašinskih instalacija
  Projektovanje niskogradnje
  Projektovanje rasvete
  Projeкtovanje eleкtroinstalacija
  PZI, projekt za izvođenje
  Šef gradilišta
  Statika
  Termovizija
  Urbanizam
  Zaštita na radu
  Adaptacija, uređenje potkrovlja
  Betoniranje
  Bušenje bunara
  Drvene kuće, brvnare
  Drvo, drvna građa
  Gradnja kuće - ključ u ruke
  Građevinski materijal
  Građevinski radovi
  Hidroizolacija temelja, podruma
  Iskop zemlje
  Kamene kuće
  Kopanje kanala
  Lamelirano drvo
  Manji zidarski radovi
  Montažne kuće
  Niskoenergetske kuće
  Novogradnja
  Obnova, sanacija
  Pasivne kuće
  Renoviranje kuće
  Renoviranje kupatila
  Renoviranje stana
  Rušenje objekata
  Rušenje, manja rušenja
  Šalovanje
  Sanacija balkona, terase
  Sanacija vlage
  Sečenje betona
  Šipovi
  Specijalni građevinski radovi
  Temelj, temeljna ploča
  Zemljani radovi
  Zidanje dimnjaka
  Zidarski radovi, zidar
  Drvene nastrešnice
  Gromobrani
  Hidroizolacija ravnog krova
  Krov, Izrada krova
  Krovni prozori
  Limarski radovi
  Limeni krovovi, lim za krov
  Oluci
  Pokrivanje krova
  Ravni krovovi
  Slameni krovovi
  Tesar
  Zeleni krovovi
  Aluminijumska ulazna vrata
  Aluminijumski prozori
  Drvena ulazna vrata
  Drveni prozori
  Garažna vrata
  Industrijska garažna vrata
  Komarnici
  Krilna garažna vrata
  Montaža, ugradnja prozora
  Obnova drvenih prozora
  Panelne zavese
  Panoramski prozori i zidovi
  Plisirane roletne
  Pokretna garažna vrata
  Prozori
  PVC prozori
  PVC ulazna vrata
  Rolo garažna vrata
  Rolo-zavese
  Segmentna garažna vrata
  Senila
  Sobna vrata
  Spoljne roletne
  Spoljni rolo-zastori
  Staklene ograde
  Staklenici, plastenici
  Staklo, staklorezac
  Tende, markize
  Trakaste zavese
  Ugradnja vrata
  Ulazna vrata
  Unutrašnja senila
  Venecijaneri
  Žaluzine
  Zastakljivanje terase
  Zavese
  Alarmni sistemi
  Dimnjaci
  Električar, elektroinstalacije
  Električna merenja
  Elektroservis
  Gasne instalacije
  Grejanje
  Kaljeve peći
  Kamini
  Kape za dimnjak
  Keramički dimnjaci
  Klima-uređaji, ugradnja klime
  Kotao na biomasu
  Liftovi
  Mašinske instalacije
  Pametne kuće
  Podno grejanje
  Prohromski dimnjaci
  Rasveta, osvetljenje
  Sanacija dimnjaka
  Servis peći i uređaja
  Solarne elektrane
  Solarni kolektori
  Solarni sistemi
  Telekomunikacije
  Toplotne pumpe
  Ventilacija
  Vodoinstalater
  Vodoinstalaterski radovi
  Zidno grejanje
  Baštenske garniture, baštenski nameštaj
  Dečje sobe
  Dnevne sobe
  Drvene ograde
  Drvene stepenice
  Kuhinje
  Kupatila
  Manje popravke nameštaja
  Nameštaj od punog drveta
  Nameštaj po meri
  Obloge za zid
  Renoviranje, obnova kuhinje
  Restauracija nameštaja
  Sastavljanje nameštaja, kuhinje
  Saune
  Spavaće sobe
  Stolar
  Tapaciranje nameštaja
  Ugradni plakari
  Asfaltiranje
  Baštenske kućice
  Bazeni
  Betonska galanterija
  Dečja igrališta
  Dekorativni kamen
  Drvene terase
  Gradnja puteva
  Hortikultura, bašta, dvorište
  Kamenorezac, klesar
  Komunalni priključci
  Niskogradnja
  Popločavanje
  Potporni zid
  Prečišćavanje otpadnih voda
  PVC ograde
  Rasadnik
  Rezervoar za kišnicu
  Ribnjaci
  Štampani beton
  Teraco kamen
  Transport
  Uporni zid
  Uređenje dvorišta
  Visinski radovi, sečenje stabala
  Agencija za čišćenje
  Čišćenje dimnjaka
  Hausmajstor
  Održavanje
  Pranje dvorišta, fasade, krova
  Selidbe
  Drugo
  Celulozna izolacija
  Dekorativni molerski radovi
  Drvene fasade
  Farbanje drveta
  Farbanje metala
  Gipsarski radovi
  Građevinske skele
  Izolacija potkrovlja
  Krečenje, moler
  Lepljenje tapeta
  Metalne fasade
  Štukature
  Suvi estrih
  Ventilisane fasade
  Zidne obloge
  Cementna košuljica
  Industrijski podovi
  Malterisanje
  Ručno malterisanje
  Samorazlivni estrih
  Bravarija, bravarske usluge
  Elektrostatsko farbanje
  Kovano gvožđe, kovane ograde
  Metalne konstrukcije
  Metalne nastrešnice
  Metalne ograde
  Metalne stepenice
  Metalni nameštaj, oprema
  Panelne ograde
  Prohromske nastrešnice
  Prohromske ograde
  Prohromske stepenice
  Laminati
  Parket
  Parketari
  Pećari
  Podne obloge
  Postavljanje parketa
  Tekstilne podne obloge
  Vinilni podovi, PVC podovi
  Zašto izabrati DaiBau.rs?


  8.2
  odlična ocena preduzeća
  Gde i šta radimo

  Daibau Magazin:

  Borski, Braničevski, Grad, Beograd, Grad, Niš, Jablanički, Južno-bački, Južno-banatski, Kolubarski, Kosovski, Kosovsko-mitrovački, Kosovsko-pomoravski, Mačvanski, Moravički, Nišavski, Pčinjski, Pećki, Pirotski, Podunavski, Pomoravski, Prizrenski, Rasinski, Raški, Severno-bački, Severno-banatski, Srednje-banatski, Sremski, Šumadijski, Toplički, Zaječarski, Zapadno-bački, Zlatiborski,
  Vaši Partneri za kvalitetnu gradnju