Za područje

  Elektroinstalacije, električar, cena

  Koliko košta elektroinstalacija? Cenu elektroinstalacija je teško precizirati, pa je stoga moguće da platite i nepotrebne troškove. Pre svega drugog, potreban je projekt električnih instalacija koji radi projektant ili elektroinženjer, a u kom moraju biti detaljno pobrojani i specifikovani svi potrebni delovi – dužina i vrsta kablova, broj ormarića, osigurača, utičnica, prekidača, sijaličnih mesta i sličnog; tako ćete izbeći i kasnije dodatne troškove u slučaju proširenja ili obnavljanja električnih instalacija. Kada imate ovako dobro i tačno urađen projekt elektroinstalacija, električar lako može da izračuna cene i dà vam tačnu ponudu. Cena projektne dokumentacije iznosi oko 400 do 600 EUR, a što je u odnosu na celokupnu investiciju, zaista mali trošak. Za elektrifikaciju prosečne porodične kuće potrebno je 3 do 5 ormarića koji koštaju od oko 50 do 300 EUR svaki. Otprilike, prosečne instalacije su oko 15 EUR/m2, što za celu kuću može da izađe oko 3.000 EUR.

  Kome poveriti planiranje i ugradnju elektroinstalacija? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim elektroinženjerima i električarima u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

  Zatražite ponudu:
  Nađi majstore

  Cena električnih instalacija


  Cena električnih instalacija. Cena grubih i finih radova na elektroinstalaciji u prosečnoj porodičnoj kući.

  32.00 €/m2

  VEOMA NISKA CENA
  €/m2

  SREDNJA CENA
  45.60 €/m2

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Detaljnije cene za Elektroinstalacije, električar

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cena

  vaša cena

  Kompletna električna instalacija, rad i materijal

  Cena za izvođenje elektroinstalacija visokog napona, uklopni sat, kompjutersku mrežu, kablove, spoljne razvodne kutije s radom i materijalom.


  m2

  €/m2

  Instalacije, visok napon, rad i materijal

  Cena sečenja i ugradnje Cu provodnika u nosače i nosače kablova, s radom i materijalom.


  m2

  €/m2

  Instalacija, priključci, rad i materijal

  Cena ugradnog uklopnog sata, glavnog prekidača, FID sklopke, sitnog veznog materijala s radom i materijalom.


  m2

  €/m2

  Instalacije, računarska mreža, rad i materijal

  Cena postavljanja kompjuterskih instalacija s osmopolnim utičnicama, UTP kablom u cevi i uzidanim razvodnim kutijama, s radom i materijalom.


  m2

  €/m2

  Instalacije, kablovske instalacije

  Cena postavljanja kablova, koaksijalnih kablova, antenske utičnice i spoljnog razvodnog kućišta.


  m2

  €/m2

  Cena montiranja rasvete

  Cena montiranja rasvete. Cena montiranja plafonskog svetla. Cena montiranja srednje zahtevnog svetla na visini do 3 m, bez nabavke.


  kom

  €/kom

  Cena razvodnih ormana

  Cena spoljnih, razvodnih kutija za struju. Cena spoljnih, razvodnih kutija s trofaznim dvotarifnim brojilom, postoljem i osiguračima.


  kom

  €/kom

  Elektroinstalacije

  Cena elektromerenja. Cena merenja elektroinstalacija. Cena pripremnih poslova, merenja, troškova prevoza i zapisnika. Kontrolna NN merenja električnih instalacija na gromobranu.


  h

  €/h

  Elektroservis

  Cena elektroservisa. Cena srednje zahtevnog elektroservisa. Cena popravke i servisa uređaja za domaćinstvo.


  h

  €/h

  Ukupno:
  Pošalji potražnju >

  Telekomunikacije


  Koliko mogu da koštaju računarske, odnosno, telekomunikacione mreže u kući? Cena telekomunikacionog ...

  Proverite i: Telekomunikacije, cena

  Alarmni sistemi


  Koliko koštaju alarmni sistemi? Cene alarmnih sistema mogu se razlikovati shodno složenosti i vrsti ...

  Proverite i: Alarmni sistemi, cena

  Rasveta, osvetljenje


  Koliko može da košta rasveta? Cena osvetljenja u kući i oko nje, zavisi od broja svetala i njihove v...

  Proverite i: Rasveta, osvetljenje, cena

  Pametne kuće


  Koliko može da košta pametna kuća? Automatizovana kuća može da uštedi mnogo na rasveti i klimatizaci...

  Proverite i: Pametne kuće, cena

  Električno podno grejanje


  Koliko košta električno podno grejanje? Postavljanje električnog podnog grejanja je jeftinije od kla...

  Proverite i: Električno podno grejanje, cena

  Elektroservis


  Koliko može da košta servis električnih uređaja? Cena elektroservisa se razlikuje prema tome koji je...

  Proverite i: Elektroservis, cena

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Elektroinstalacije - sve što treba da znate

  1. Elektroinstalacije - šta sve treba da znate?

  Električne instalacije su u današnje doba važan deo urbane životne sredine. One omogućavaju pristup vodi za piće, odvod otpadne vode, rasvetu, grejanje, hlađenje te rad raznovrsnih električnih aparata i uređaja za domaćinstvo i industriju. Stručno urađen i dovoljno jak instalacioni sistem omogućava neometano funkcionisanje života u zajednici. Elektroinstalacije su deo tog ogromnog sistema te, kao i ostali poslovi, zahtevaju visoku osposobljenost i iskustvo. Ipak, nije loše da kao neko ko ima potrebu za takvim stvarima, znate ponešto o osnovnim pojmovima i tehnikama, jer ćete se tako lakše dogovarati i pogađati sa projektantom i izvođačem radova.

  Elektroinstalacije
  Elektroinstalacije zahtevaju stručno osposobljenog izvođača radova

  1.1. Merenje i održavanje elektroinstalacija

  Najmanje na svakih 10 godina u kući ili stanu treba proveriti stanje elektroinstalacija, uređaja i opreme, odnosno, izmeriti napon i provodljivost mreže. Na taj način, električar koji vrši merenje, može da ustanovi ima li kakvih problema u samoj mreži ili s aparatima. Te tačke, ako se ne otkriju pravovremeno, mogu da dovedu do kratkog spoja i električnog udara, ali i požara. Majstor tom prilikom treba da prekontroliše i gromobransku i kompjutersku instalaciju. Potvrda koju tada može da vam izda važeća je kao dokaz o zaštićenosti kuće ili stana. Gromobrane treba proveravati na svake 2-4 godine i obavezno nakon udara groma. I inače se praktikuje da se sve instalacije detaljno pregledaju pre izvođenja većih radova kao što je renoviranje. Ako instalacije održavate redovno i prema uputstvima (merenja, popravke, zamene osigurača i slično) neće dolaziti do prekida napajanja koji, čak i kada nisu u u pitanju velike nepogode, mogu oštetiti električne uređaje. 

  2. Stručno i kvalitetno projektovanje i ugradnja

  Uvek je pametnije pre samog izvođenja radova prvo napraviti detaljan plan; u ovom slučaju, elektroinženjer ili iskusan električar mogu napraviti odgovarajuće nacrte za kuću ili stan. Niskonaponska instalacija služi za rasvetu i aparate za domaćinstvo, dok informaciona služi za telefone, kompjutere, klima-uređaje, interfone, protivpožarnu i protivprovalnu zaštitu. Projektovanje i ugradnja elektroinstalacija zahteva stručnu osposobljenost i iskusnog majstora. Savetujemo da se ovakvog posla ni u kom slučaju ne prihvatate sami. Pri projektovanju i ugradnji se striktno moraju poštovati mnogobrojna zakonska i pravila struke, kako bi ceo sistem bio siguran i bezbedan za rukovanje, a i lako dostupan u svakoj situaciji.  

  3. Vrste instalacija

  3.1. Niskonaponske električne i informacione instalacije

  Rasveta i aparati za domaćinstvo se napajaju preko niskonaponske mreže. Telefoni, kompjuteri, klima-uređaji, interfoni, protivpožarna i protivprovalna zaštita se napajaju preko informacione mreže.

  3.2. Prema načinu ugradnje

  Električne instalacije se u objekat ugrađuju na različite načine:

  • ispod sloja maltera ili u njega: instalacije se razvode tako da idu uz goli zid, pa se onda malteriše;
  • preko maltera: na ovaj način se instalacije razvode u prostorijama s mokrim čvorom i montiraju s plastičnim provodnicima na odgovarajućim nosačima;
  • u šuplje zidove: instalacije mogu biti zapaljive ili nezapaljive i od toga zavisi od kakvog će se materijala izvoditi suva gradnja;
  • u betonu: isto kao i instalacije ispod sloja maltera ili u njemu, i ove se postavljaju još u fazi grubih građevinskih radova;
  • u instalacione kanale: na ovaj način se ugradnja vrši uglavnom u industrijskim objektima, a vrlo retko u stambenim;
  • sa neizolovanim provodnicima: na ovaj način se koriste samo sistemi niskog napona, npr. halogene lampe i slični aparati i uređaji.

  Vrlo je važno da elektroinstalacije budu ugrađene prema propisima i projektu. Mora se voditi računa o tome da su niskonaponski i visokonaponski osigurači međusobno udaljeni najmanje 5 cm. Isto tako ne smeju biti ni u istom strujnom kolu osim ako nisu odvojeni pregradnim zidom. Električni kablovi sprovode se kroz plastične cevi čime se omogućava da kasnije popravke i zamena budu lakši. Bitno je to da i svi elektropriključci imaju zaštitu, odnosno, treći („uzemljenje“) provodnik u trožilnom kablu.

  4. Postupak ugradnje u kući ili stanu

  4.1. Ugradnja

  Pri izvođenju električnih instalacija od ključnog je značaja da one budu detaljno i pažljivo isplanirane i stručno ugrađene, jer se jedino na taj način mogu preduprediti kasnije komplikacije. Ako se, recimo, renovira kupatilo, za zamenu instalacija moraju se lupati keramičke pločice. Same instalacije se rade u dve faze. Tzv. faza grubih radova je istovremena s grubim građevinskim radovima, a druga traje istovremeno s završnim radovima unutrašnjeg i spoljašnjeg uređenja. Grubi elektroinstalacioni radovi počinju onda kada se završe pregradni zidovi.

  U tom periodu rade se i ostale instalacije, mašinska, vodovodna i kanalizaciona, ali i mreža za telekomunikaciju. Ako se zidovi zidaju, elektrovodovi u cevima se postavljaju pred ili u toku malterisanja, a ako su u pitanju zidovi od gipsano-kartonskih tabli onda mreža ide kroz njih, pošto imaju šupljine. U novogradnji, elektroinstalacije se postavljaju u betonske ploče. PVC cevi se razvode po oplati neposredno pre nalivanja betona i tada je najvažnije da one ostanu neoštećene. Na taj način zidovi, kada su završeni, ne moraju da se štemuju. Električar vodove sprovodi kroz te cevi i, kasnije kada dođe do kvara ili bude bilo potrebe za zamenom, isto tako lako može da im priđe. Instalacione cevi se postavljaju uvek horizontalno i vertikalno, a nikada ukoso i to na visini između 20 i 120 cm od poda, kako bi se kasnije lakše vršile popravke ili nadogradnja. Jedino se po plafonu cevi postavljaju najkraćim linijama. Prosečno, za porodičnu kuću je potrebno 500-1000 m kablova i 10-15 razvodnih kutija.

  U elektroinstalacijama za domaćinstva može doći do povećanja otpora u provodnicima, a shodno tome i do opadanja njihove izolativnosti. Pri razvođenju novih instalacija može doći do grešaka u spajanju vodova. Da bi se sprečile štete od strujnog udara koji može da dovede i do požara, vrlo je važna dobra zaštita. Utičnice u kuhinji zato moraju biti udaljene najmanje 1 m po visini i 50 cm po širini od vodovodnih instalacija isto kao i u kupatilu.

  Ako utičnice imaju zaštitne poklopce ili je neki uređaj stalno uključen u njih (na primer, frižider, mašina za sudove i slično), taj razmak može biti smanjen na 30 cm. U kupatilu i drugim prostorijama s mokrim čvorom gde je opasnost od strujnog udara uvek veća, svi aparati moraju se napajati preko FED sklopki za diferencijalnu struju od 0,03 A ili preko zaštitnih sklopki takođe za diferencijalnu struju od 0,03 A. Takve sklopke uvek moraju biti na spoljnom zidu prostorije. Preporučljiva je i zaštita utičnica i rasvete u dečjim i spavaćim sobama, kao i u dnevnom boravku.         

  4.2. Priključenje na distributivnu mrežu

  1.Kada se završi idejni plan elektroinstalacija za kuću ili stan, podnosi se Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje na distributivnu mrežu. Saglasnost za priključenje dobija fizičko ili pravno lice, odnosno, preduzetnik.

  2. Priključci mogu biti trajni ili privremeni, pojedinačni ili grupni pa se u tom smislu dele na dve vrste zahteva: zahtevi za izdavanje odobrenja za priključenje objekta za snagu do 43,5 kW i preko 43,5 W ili zahtevi za priključenje objekata koji su u postupku legalizacije.

  3. Zahtev treba da sadrži sledeća dokumenta:

  odobrenje za izgradnju objekta koji se priključuje,

  potvrdu ovlašćenog organa,

  dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja,

  situacioni plan u razmeri 1:500 (1:1000) nacrtan na kopiji plana i ne stariji od 6 meseci, 

  dokaz o uplati administrativne takse.

  4. Nakon pozitivnog rešavanja zahteva u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, Distribucija izdaje odobrenje za priključenje u obliku rešenja, a po zaključivanju Ugovora o prodaji električne energije, Distribucija je dužna da objekat priključi u roku od 15 dana ako su ispunjeni svi zakonski i tehnički preduslovi.

  5. Pre samog priključenja na mrežu, sklapa se Ugovor o izgradnji priključka za priključenje objekta na distributivni elektroenergetski sistem. Poslednji se sklapa Ugovor o prodaji električne energije, i na kraju sledi priključenje na javnu elektromrežu. 

  Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Poslednji projekti

  Razdvajanje strujomera

  Strujomer mi se vodio na oca koji je umro, sad bi ja i brat želeli da razdvojimo strujomer po spratovima. 21168 € do 35280 €

  ........

  Povezivanje instalacija za SmartHome

  Potrebno mi je povezivanje instalacija sa prekidačima, klimom, roletnama i termostatom. 42336 € do 70560 €

  ........

  Servis bojlera čišćenje

  Potrebno čišćenje bojlera, 1kom. 10584 € do 17640 €

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Izvod za LED kuhinjeske elemente i utičnice u stanu, cca 70 m2
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  450 € do 750 €

  Cena, Adaptacija električnih instalacija, 6
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  540 € do 900 €

  Cena, Zamena starog osvetljenja LED panili, 10 m2
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Zamena postojećih instalacija u stanu, cca 50 m²
  Elektroinstalacije, električar, Novi Sad

  450 € do 750 €

  Cena, Ukinuti struju i promeniti utikače, 10 kom
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Popravka bojlera, 1 kom
  Elektroinstalacije, električar, Borča

  135 € do 225 €

  Cena, Namestiti plafonjerku na plafon, 1 plafonjerka
  Elektroinstalacije, električar, Pančevo

  90 € do 150 €

  Cena, Bojler popravka, 1 kom
  Elektroinstalacije, električar, Vršac

  90 € do 150 €

  Cena, Elektroinstalacije u dva nivoa kuće, cca 240 m2
  Elektroinstalacije, električar, Ugrinovci (Zemun)

  3150 € do 5250 €

  Cena, Potrebno je postaviti dodatnu instalaciju, Oko 5-6 izvoda za utikače
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Zamena starih osigurača, Do 10kom
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  135 € do 225 €

  Cena, Promeniti struju na kući, cca 140 m2
  Elektroinstalacije, električar, Vitkovac

  1350 € do 2250 €

  Cena, Pomeranje uticnica, 5kom
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  360 € do 600 €

  Cena, Podzemni napojni sa bandere, cca 188m2
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  3600 € do 6000 €

  Cena, Ponuda za postavku video nadzora u zgradi, 3kom
  Elektroinstalacije, električar, Novi Sad

  270 € do 450 €

  Cena, Izvesti struju u kupatilu, pomeriti utičnice, 1 prekidač, 2 svetla, bojler, 4-5 utičnica
  Elektroinstalacije, električar, Maradik

  540 € do 900 €

  Cena, Kompletna zamena elektroinstalacija u stanu, 36m2
  Elektroinstalacije, električar, Niš

  900 € do 1500 €

  Cena, Promena elektroinstalacija, Stan 100 m2
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  900 € do 1500 €

  Cena, Atest instalacija,
  Elektroinstalacije, električar, Boleč

  270 € do 450 €

  Cena, Kompletna elektroinstalacija u porodičnoj kući, cca 120 m2
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  900 € do 1500 €

  Cena, Zamena instalacije kablova i table, stambeni objekat 58 m2
  Elektroinstalacije, električar, Subotica

  630 € do 1050 €

  Cena, Glavna sklopka ne radi, sklopka 1 kom
  Elektroinstalacije, električar, Negotin

  90 € do 150 €

  Cena, Tražim posao električara, sve
  Elektroinstalacije, električar, Leskovac

  90 € do 150 €

  Cena, Izrada elektroinstalacije, uvođenje struje, cca 200 m2 bruto
  Elektroinstalacije, električar, Vranić

  2700 € do 4500 €

  Cena, Novi priključci, 50 m2
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  450 € do 750 €

  Cena, Nema struje u pola stana, 20m2
  Elektroinstalacije, električar, Vrnjačka Banja

  180 € do 300 €

  Cena, Elektroinstalacije na novom porodicnom objektu, 31 monofazna uticnica, 2 trofazne, 29 rasvetnih tela sa 32 prekidaca
  Elektroinstalacije, električar, Ledinci

  1800 € do 3000 €

  Cena, Montaža lustera zidnih lampi i plafonjera, 2 lustera, 5 plafonjera, 2 zidne lampe
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Sprovođenje struje od razvodne kutije do utičnice, 2,5 metara za štemovanje zida
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  135 € do 225 €

  Cena, Elektro radovi, zamena instalacija, cca 50m2
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  1350 € do 2250 €

  Cena, Elektricar, 2 prostorije, nema struje
  Elektroinstalacije, električar, Leštane

  270 € do 450 €

  Cena, Popravka prekidaca i zamena halogene rasvete, 4 kom
  Elektroinstalacije, električar, Subotica

  270 € do 450 €

  Cena, Komplet instalacije jake i slabe struje, cca 70m2
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  2070 € do 3450 €

  Cena, Razvlačenje struje i rasvete u stanu, cca 47 m2
  Elektroinstalacije, električar, Mladenovac

  1530 € do 2550 €

  Cena, Zamena strujne faze na brojilu, faza
  Elektroinstalacije, električar, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Razvod električne instalacije, 100 m2
  Elektroinstalacije, električar, Obrenovac

  1350 € do 2250 €  Tražite dobre izvođače radova za područje Elektroinstalacije, električar?
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Elektroinstalacije, električar cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  2777+ Preduzeća za Elektroinstalacije, električar
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  Zatraži ponudu
  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana