Električar, elektroinstalacije Cena

Koliko košta elektroinstalacija? Cenu elektroinstalacija je teško precizirati, pa je stoga moguće da platite i nepotrebne troškove. Pre svega drugog, potreban je projekt električnih instalacija koji radi projektant ili elektroinženjer, a u kom moraju biti detaljno pobrojani i specifikovani svi potrebni delovi – dužina i vrsta kablova, broj ormarića, osigurača, utičnica, prekidača, sijaličnih mesta i sličnog; tako ćete izbeći i kasnije dodatne troškove u slučaju proširenja ili obnavljanja električnih instalacija. Kada imate ovako dobro i tačno urađen projekt elektroinstalacija, električar lako može da izračuna cene i dà vam tačnu ponudu. Cena projektne dokumentacije iznosi oko 400 do 600 EUR, a što je u odnosu na celokupnu investiciju, zaista mali trošak. Za elektrifikaciju prosečne porodične kuće potrebno je 3 do 5 ormarića koji koštaju od oko 50 do 300 EUR svaki. Otprilike, prosečne instalacije su oko 15 EUR/m2, što za celu kuću može da izađe oko 3.000 EUR.

Kome poveriti planiranje i ugradnju elektroinstalacija? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim elektroinženjerima i električarima u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

Zatražite ponudu:
POŠALJI UPIT

CENA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA


Cena električnih instalacija. Cena grubih i finih radova na elektroinstalaciji u prosečnoj porodičnoj kući.

32.00 €/m2

VEOMA NISKA CENA
€/m2

SREDNJA CENA
45.60 €/m2

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Električar, elektroinstalacije Cena

DETALJNIJE CENE ZA ELEKTRIČAR, ELEKTROINSTALACIJE

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Kompletna električna instalacija, rad i materijal

Cena za izvođenje elektroinstalacija visokog napona, uklopni sat, kompjutersku mrežu, kablove, spoljne razvodne kutije s radom i materijalom.€/m2

m2
potražnja>

Instalacije, visok napon, rad i materijal

Cena sečenja i ugradnje Cu provodnika u nosače i nosače kablova, s radom i materijalom.€/m2

m2
potražnja>

Instalacija, priključci, rad i materijal

Cena ugrađenog uklopnog sata, glavnog prekidača, FID sklopke, sitnog veznog materijala s radom i materijalom.€/m2

m2
potražnja>

Instalacije, računarska mreža, rad i materijal

Cena postavljanja kompjuterskih instalacija s osmopolnim utičnicama, UTP kablom u cevi i uzidanim razvodnim kutijama, s radom i materijalom.€/m2

m2
potražnja>

Instalacije, kablovske instalacije

Cena postavljanja kablova, koaksijalnih kablova, antenske utičnice i spoljnog razvodnog kućišta.€/m2

m2
potražnja>

Cena razvodnih ormana

Cena spoljnih, razvodnih kutija za struju. Cena spoljnih, razvodnih kutija s trofaznim dvotarifnim brojilom, postoljem i osiguračima.€/kpl

kpl
potražnja>

Elektroservis

Cena elektroservisa. Cena srednje zahtevnog elektroservisa. Cena popravke i servisa uređaja za domaćinstvo.€/ura

ura
potražnja>

Cena montiranja rasvete

Cena montiranja rasvete. Cena montiranja plafonskog svetla. Cena montiranja srednje zahtevnog svetla na visini do 3 m, bez nabavke.€/kpl

kpl
potražnja>

Elektroinstalacije

Cena elektromerenja. Cena merenja elektroinstalacija. Cena pripremnih poslova, merenja, troškova prevoza i zapisnika. Kontrolna NN merenja električnih instalacija na gromobranu.€/ura

ura
potražnja>
Ukupno:
POŠALJI POTRAŽNJU >

Telekomunikacije


Koliko mogu da koštaju računarske, odnosno, telekomunikacione mreže u kući? Cena telekomunikacionog ...

Proverite i: Telekomunikacije cena

Alarmni sistemi


Koliko koštaju alarmni sistemi? Cene alarmnih sistema mogu se razlikovati shodno složenosti i vrsti ...

Proverite i: Alarmni sistemi Cena

Rasveta, osvetljenje


Koliko može da košta rasveta? Cena osvetljenja u kući i oko nje, zavisi od broja svetala i njihove v...

Proverite i: Rasveta, osvetljenje Cena

Pametne kuće


Koliko može da košta pametna kuća? Automatizovana kuća može da uštedi mnogo na rasveti i klimatizaci...

Proverite i: Pametne kuće Cena

Električno podno grejanje


Koliko košta električno podno grejanje? Postavljanje električnog podnog grejanja je jeftinije od kla...

Proverite i: Električno podno grejanje cena

Elektroservis


Koliko može da košta servis električnih uređaja? Cena elektroservisa se razlikuje prema tome koji je...

Proverite i: Elektroservis Cena

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

Elektroinstalacije - sve što treba da znate

1. Elektroinstalacije - šta sve treba da znate?

Električne instalacije su u današnje doba važan deo urbane životne sredine. One omogućavaju pristup vodi za piće, odvod otpadne vode, rasvetu, grejanje, hlađenje te rad raznovrsnih električnih aparata i uređaja za domaćinstvo i industriju. Stručno urađen i dovoljno jak instalacioni sistem omogućava neometano funkcionisanje života u zajednici. Elektroinstalacije su deo tog ogromnog sistema te, kao i ostali poslovi, zahtevaju visoku osposobljenost i iskustvo. Ipak, nije loše da kao neko ko ima potrebu za takvim stvarima, znate ponešto o osnovnim pojmovima i tehnikama, jer ćete se tako lakše dogovarati i pogađati sa projektantom i izvođačem radova.

elektro-instalacije.jpg
Elektroinstalacije zahtevaju visokoosposobljenog izvođača radova

1.1. Merenje i održavanje elektroinstalacija

Najmanje na svakih 10 godina u kući ili stanu treba proveriti stanje elektroinstalacija, uređaja i opreme, odnosno, izmeriti napon i provodljivost mreže. Na taj način, električar koji vrši merenje, može da ustanovi ima li kakvih problema u samoj mreži ili s aparatima. Te tačke, ako se ne otkriju pravovremeno, mogu da dovedu do kratkog spoja i električnog udara, ali i požara. Majstor tom prilikom treba da prekontroliše i gromobransku i kompjutersku instalaciju. Potvrda koju tada može da vam izda važeća je kao dokaz o zaštićenosti kuće ili stana. Gromobrane treba proveravati na svake 2-4 godine i obavezno nakon udara groma. I inače se praktikuje da se sve instalacije detaljno pregledaju pre izvođenja većih radova kao što je renoviranje. Ako instalacije održavate redovno i prema uputstvima (merenja, popravke, zamene osigurača i slično) neće dolaziti do prekida napajanja koji, čak i kada nisu u u pitanju velike nepogode, mogu oštetiti električne uređaje. 

2. Stručno i kvalitetno projektovanje i ugradnja

Uvek je pametnije pre samog izvođenja radova prvo napraviti detaljan plan; u ovom slučaju, elektroinženjer ili iskusan električar mogu napraviti odgovarajuće nacrte za kuću ili stan. Niskonaponska instalacija služi za rasvetu i aparate za domaćinstvo, dok informaciona služi za telefone, kompjutere, klima-uređaje, interfone, protivpožarnu i protivprovalnu zaštitu. Projektovanje i ugradnja elektroinstalacija zahteva stručnu osposobljenost i iskusnog majstora. Savetujemo da se ovakvog posla ni u kom slučaju ne prihvatate sami. Pri projektovanju i ugradnji se striktno moraju poštovati mnogobrojna zakonska i pravila struke, kako bi ceo sistem bio siguran i bezbedan za rukovanje, a i lako dostupan u svakoj situaciji.  

3. Vrste instalacija

3.1. Niskonaponske električne i informacione instalacije

Rasveta i aparati za domaćinstvo se napajaju preko niskonaponske mreže. Telefoni, kompjuteri, klima-uređaji, interfoni, protivpožarna i protivprovalna zaštita se napajaju preko informacione mreže.

3.2. Prema načinu ugradnje

Električne instalacije se u objekat ugrađuju na različite načine:

- ispod sloja maltera ili u njega: instalacije se razvode tako da idu uz goli zid, pa se onda malteriše;

- preko maltera: na ovaj način se instalacije razvode u prostorijama s mokrim čvorom i montiraju s plastičnim provodnicima na odgovarajućim nosačima;

- u šuplje zidove: instalacije mogu biti zapaljive ili nezapaljive i od toga zavisi od kakvog će se materijala izvoditi suva gradnja;

- u betonu: isto kao i instalacije ispod sloja maltera ili u njemu, i ove se postavljaju još u fazi grubih građevinskih radova;

- u instalacione kanale: na ovaj način se ugradnja vrši uglavnom u industrijskim objektima, a vrlo retko u stambenim;

- sa neizolovanim provodnicima: na ovaj način se koriste samo sistemi niskog napona, npr. halogene lampe i slični aparati i uređaji.

Vrlo je važno da elektroinstalacije budu ugrađene prema propisima i projektu. Mora se voditi računa o tome da su niskonaponski i visokonaponski osigurači međusobno udaljeni najmanje 5 cm. Isto tako ne smeju biti ni u istom strujnom kolu osim ako nisu odvojeni pregradnim zidom. Električni kablovi sprovode se kroz plastične cevi čime se omogućava da kasnije popravke i zamena budu lakši. Bitno je to da i svi elektropriključci imaju zaštitu, odnosno, treći („uzemljenje“) provodnik u trožilnom kablu.

4. Postupak ugradnje u kući ili stanu

4.1. Ugradnja

Pri izvođenju električnih instalacija od ključnog je značaja da one budu detaljno i pažljivo isplanirane i stručno ugrađene, jer se jedino na taj način mogu preduprediti kasnije komplikacije. Ako se, recimo, renovira kupatilo, za zamenu instalacija moraju se lupati keramičke pločice. Same instalacije se rade u dve faze. Tzv. faza grubih radova je istovremena s grubim građevinskim radovima, a druga traje istovremeno s završnim radovima unutrašnjeg i spoljašnjeg uređenja. Grubi elektroinstalacioni radovi počinju onda kada se završe pregradni zidovi. U tom periodu rade se i ostale instalacije, mašinska, vodovodna i kanalizaciona, ali i mreža za telekomunikaciju. Ako se zidovi zidaju, elektrovodovi u cevima se postavljaju pred ili u toku malterisanja, a ako su u pitanju zidovi od gipsano-kartonskih tabli onda mreža ide kroz njih, pošto imaju šupljine. U novogradnji, elektroinstalacije se postavljaju u betonske ploče. PVC cevi se razvode po oplati neposredno pre nalivanja betona i tada je najvažnije da one ostanu neoštećene. Na taj način zidovi, kada su završeni, ne moraju da se štemuju. Električar vodove sprovodi kroz te cevi i, kasnije kada dođe do kvara ili bude bilo potrebe za zamenom, isto tako lako može da im priđe. Instalacione cevi se postavljaju uvek horizontalno i vertikalno, a nikada ukoso i to na visini između 20 i 120 cm od poda, kako bi se kasnije lakše vršile popravke ili nadogradnja. Jedino se po plafonu cevi postavljaju najkraćim linijama. Prosečno, za porodičnu kuću je potrebno 500-1000 m kablova i 10-15 razvodnih kutija.

U elektroinstalacijama za domaćinstva može doći do povećanja otpora u provodnicima, a shodno tome i do opadanja njihove izolativnosti. Pri razvođenju novih instalacija može doći do grešaka u spajanju vodova. Da bi se sprečile štete od strujnog udara koji može da dovede i do požara, vrlo je važna dobra zaštita. Utičnice u kuhinji zato moraju biti udaljene najmanje 1 m po visini i 50 cm po širini od vodovodnih instalacija isto kao i u kupatilu. Ako utičnice imaju zaštitne poklopce ili je neki uređaj stalno uključen u njih (na primer, frižider, mašina za sudove i slično), taj razmak može biti smanjen na 30 cm. U kupatilu i drugim prostorijama s mokrim čvorom gde je opasnost od strujnog udara uvek veća, svi aparati moraju se napajati preko FED sklopki za diferencijalnu struju od 0,03 A ili preko zaštitnih sklopki takođe za diferencijalnu struju od 0,03 A. Takve sklopke uvek moraju biti na spoljnom zidu prostorije. Preporučljiva je i zaštita utičnica i rasvete u dečjim i spavaćim sobama, kao i u dnevnom boravku.         

4.2. Priključenje na distributivnu mrežu

1.Kada se završi idejni plan elektroinstalacija za kuću ili stan, podnosi se Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje na distributivnu mrežu. Saglasnost za priključenje dobija fizičko ili pravno lice, odnosno, preduzetnik.

2. Priključci mogu biti trajni ili privremeni, pojedinačni ili grupni pa se u tom smislu dele na dve vrste zahteva: zahtevi za izdavanje odobrenja za priključenje objekta za snagu do 43,5 kW i preko 43,5 W ili zahtevi za priključenje objekata koji su u postupku legalizacije.

3. Zahtev treba da sadrži sledeća dokumenta:

- odobrenje za izgradnju objekta koji se priključuje,

- potvrdu ovlašćenog organa,

- dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja,

- situacioni plan u razmeri 1:500 (1:1000) nacrtan na kopiji plana i ne stariji od 6 meseci, 

- dokaz o uplati administrativne takse.

4. Nakon pozitivnog rešavanja zahteva u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, Distribucija izdaje odobrenje za priključenje u obliku rešenja, a po zaključivanju Ugovora o prodaji električne energije, Distribucija je dužna da objekat priključi u roku od 15 dana ako su ispunjeni svi zakonski i tehnički preduslovi.

5. Pre samog priključenja na mrežu, sklapa se Ugovor o izgradnji priključka za priključenje objekta na distributivni elektroenergetski sistem. Poslednji se sklapa Ugovor o prodaji električne energije, i na kraju sledi priključenje na javnu elektromrežu. 

DAIBAU.RS, POMAŽEMO PRI OCENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOMSTRUČNI NALAZ INSTALACIJA NISKOG NAPONA

Poštovani,

potreban stručni nalaz instalacija niskog napona radi postavljanja solarnih panela.

Hvala 52920 1 do 88200 €


........

POSTAVLJANJE RASVETE I DODATNE UTIČNICE

Poštovani,

Potrebno je postavljanje:
4 plafonjere,
3 lustera,
7 nadgradnih spot svetala,
7 ugradnih spot svetala,
3 led trake oko ogledala,
1 zidna lampa i 1 novi prekidač za nju,
1 nova utičnica.

Hvala 63504 1 do 105840 €


........

NOVA ELEKTROINSTALACIJA U CELOJ KUĆI

Poštovani,

treba da se izvede kompletna instalacija u kući od 110 m2…6 soba,kuhinja i kupatilo.Svi zidovi i plafoni se oblazu knaufom na konstrukciju,tako da nije potrebno ukopavati kablove.

Hvala 63504 1 do 105840 €


........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

CENA, PRIKLJUČAK ZA STRUJU, 1 KOM
Električar, elektroinstalacije, Kruševac

540 € do 900 €

CENA, ELEKTRORADOVI, POVEZIVANJE KUTIJA I TABLE, CCA 25 IZVODA
Električar, elektroinstalacije, Novi Sad

900 € do 1500 €

CENA, ELEKTROINSTALACIJA U KUĆI , CCA 74KV OKO 25 IZVODA
Električar, elektroinstalacije, Skela

2700 € do 4500 €

CENA, POSTAVLJANJE VIDEO NADZORA NA PRIVATNOJ KUĆI, CCA 400 M2
Električar, elektroinstalacije, Gornji Milanovac

540 € do 900 €

CENA, ZAMENA STARIH OSIGURAČA, PROVERA VIŠE IZVODA, NEIZMENIČNI PREKIDAČI, 137M2
Električar, elektroinstalacije, Stubline

270 € do 450 €

CENA, UGRADNJA PLOČE (ŠPORETA), UGRADNJA PLAFONJERA, 2 PLAFONJERKE, 1 PLOČA
Električar, elektroinstalacije, Beograd

135 € do 225 €

CENA, MONTIRANJE REFLEKTORA , 4 REFLEKTORA
Električar, elektroinstalacije, Novi Kneževac

540 € do 900 €

CENA, ZAMENA PEKIDAČA, 1 KOM
Električar, elektroinstalacije, Smederevska Palanka

90 € do 150 €

CENA, ZAMENA PLAFONJERA U ZGRADI I ISPRED ZGRADE, CCA 10M2
Električar, elektroinstalacije, Beograd

270 € do 450 €

CENA, POVEĆANJE BROJA UTICNICA U STANU , CCA 53M2
Električar, elektroinstalacije, Kragujevac

270 € do 450 €

CENA, ZAMENA SENZORA RASVETE, 4KOM
Električar, elektroinstalacije, Beograd

225 € do 375 €

CENA, ZAMENA INSTALACIJA U STANU, CCA 47M2, 8 PREKIDAČA, 7 SVETALA, 8-10 UTIKAČA I 2-3 MODULARNA UTIKAČA
Električar, elektroinstalacije, Beograd

180 € do 300 €

CENA, ZAMENA LED PLAFONJERE I POSTAVLJANJE LED REFLEKTORA SPOLJA, 2KOM.
Električar, elektroinstalacije, Čačak

315 € do 525 €

CENA, IZMEŠTANJE ŠTEKERA, NALAŽ, 40 M2 11 ŠTEKERA SA 25 UTIČNICA (19 ZA STRUJU 4 LAN, 1 TELEFON, 1 TV ANTENA), 4 PREKIDAČA ZA SVETLO, 4 PLAFONJERE.
Električar, elektroinstalacije, Beograd

900 € do 1500 €

CENA, IZVOĐENJE PRIKLJUČKA ZA ELEKTRIČNI KOTAO U KUPATILU, 1 IZVOD POTREBAN
Električar, elektroinstalacije, Novi Sad

405 € do 675 €

CENA, IZVOĐENJE INSTALACIJE I UGRADNJA LED REFLEKTORA, 30X50M, 18 LED REFLEKTORA
Električar, elektroinstalacije, Pančevo

2700 € do 4500 €

CENA, UGRADNJA DODATNOG SVETLA NA PLAFONU, 15M2
Električar, elektroinstalacije, Pirot

585 € do 975 €

CENA, IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJA U OBJEKTU, 640M2
Električar, elektroinstalacije, Vršac

18000 € do 30000 €

CENA, POPRAVKA ULAZNOG DELA LAN KABLA, 1KOM
Električar, elektroinstalacije, Beograd

90 € do 150 €

CENA, POSTAVLJANJE SVETLA I NA VEĆ RAZVEDENU INSTALACIJU, CCA 200 M
Električar, elektroinstalacije, Futog

1800 € do 3000 €

CENA, KOMPLETNO RENOVIRANJE INTERNE MREŽE, 70 M2M, 5 SVADBENIH LAMPI, 5 PREKIDAČA, 9 KONEKTORA
Električar, elektroinstalacije, Novi Bečej

1170 € do 1950 €

CENA, KOMPLETNA INSTALACIJA ZA KUĆU, 150M2
Električar, elektroinstalacije, Paraćin

2430 € do 4050 €

CENA, MONTAŽA SPRATNIH TABLI, VIŠE 50KOM , VIDEO NADZOR 100 STANOVA
Električar, elektroinstalacije, Beograd

3150 € do 5250 €

CENA, LED RASVETA / BELA / SA UGRADNJOM , OKO 35M LED TRAKE
Električar, elektroinstalacije, Kragujevac

585 € do 975 €

CENA, IZVODJENJE ELEKTRO I GROMOBRANSKE INSTALACIJE, 250 M2
Električar, elektroinstalacije, Kragujevac

3150 € do 5250 €

CENA, ZAMENA UTIČNICA, NEONSKOG SVETLA U KUPATILU, ZAMENA GAJTANA NA LAMPI, 3KOM
Električar, elektroinstalacije, Beograd

135 € do 225 €

CENA, MONTIRANJE LUSTERA, 1KOM
Električar, elektroinstalacije, Beograd

45 € do 75 €

CENA, ELEKRIČNA INSTALACIJA NOVOGRADNJA, OKO 64M2
Električar, elektroinstalacije, Srpski Miletić

1080 € do 1800 €

CENA, ELEKTRIČNE INSTALACIJE , UTIČNICE, 15M2
Električar, elektroinstalacije, Beograd

585 € do 975 €

CENA, POVEZIVANJE ELEKTRIČNOG KOTLA NA STRUJU, 1KOM
Električar, elektroinstalacije, Beograd

405 € do 675 €

CENA, UREĐEMJE IZLOGA, DO 1M2
Električar, elektroinstalacije, Užice

315 € do 525 €

CENA, UGRADNJA ELEKTRO KAPIJE, 1KOM, 3,5M X 2M
Električar, elektroinstalacije, Kovačica

135 € do 225 €

CENA, ELEKTROINSTALACIJA PRIZEMNE KUĆE, 60M2
Električar, elektroinstalacije, Smederevska Palanka

1080 € do 1800 €

CENA, IZVOĐENJE ELEKTRO RADOVA, 2500M2
Električar, elektroinstalacije, Ugrinovci (Zemun)

36000 € do 60000 €

CENA, ZAMENA INSTALACIJA NOVI KABLOVI I UTIČNICE, 25M2
Električar, elektroinstalacije, Beograd

450 € do 750 €

CENA, POVEZIVANJE EL.APARATA U KUHINJI I SVETLA, 7KOM
Električar, elektroinstalacije, Zlatibor

180 € do 300 €Pogledajte druge završene projekte i cene

Električar, elektroinstalacije CENOVNIK

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

2569+ PREDUZEĆA ZA ELEKTRIČAR, ELEKTROINSTALACIJE
BESPLATNA PRETRAGA
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE RADOVA ZA PODRUČJE ELEKTRIČAR, ELEKTROINSTALACIJE?

 • Električar, elektroinstalacije Beograd
 • Električar, elektroinstalacije Novi Sad
 • Električar, elektroinstalacije Kragujevac
 • Električar, elektroinstalacije Niš
 • Električar, elektroinstalacije Čačak
 • Električar, elektroinstalacije Kraljevo
 • Električar, elektroinstalacije Pančevo
 • Električar, elektroinstalacije Zrenjanin
 • Električar, elektroinstalacije Novi Pazar
 • Električar, elektroinstalacije Smederevo
 • Električar, elektroinstalacije Subotica
 • Električar, elektroinstalacije Aleksinac
 • Električar, elektroinstalacije Apatin
 • Električar, elektroinstalacije Aranđelovac
 • Električar, elektroinstalacije Bačka Palanka
 • Električar, elektroinstalacije Bačka Topola
 • Električar, elektroinstalacije Bečej
 • Električar, elektroinstalacije Bor
 • Električar, elektroinstalacije Bujanovac
 • Električar, elektroinstalacije Ćuprija
 • Električar, elektroinstalacije Gornji Milanovac
 • Električar, elektroinstalacije Inđija
 • Električar, elektroinstalacije Ivanjica
 • Električar, elektroinstalacije Jagodina
 • Električar, elektroinstalacije Kikinda
 • Električar, elektroinstalacije Knjaževac
 • Električar, elektroinstalacije Kovin
 • Električar, elektroinstalacije Kruševac
 • Električar, elektroinstalacije Kula
 • Električar, elektroinstalacije Kuršumlija
 • Električar, elektroinstalacije Leskovac
 • Električar, elektroinstalacije Loznica
 • Električar, elektroinstalacije Negotin
 • Električar, elektroinstalacije Paraćin
 • Električar, elektroinstalacije Pirot
 • Električar, elektroinstalacije Požarevac
 • Električar, elektroinstalacije Preševo
 • Električar, elektroinstalacije Prijepolje
 • Električar, elektroinstalacije Prokuplje
 • Električar, elektroinstalacije Ruma
 • Električar, elektroinstalacije Šabac
 • Električar, elektroinstalacije Senta
 • Električar, elektroinstalacije Šid
 • Električar, elektroinstalacije Sjenica
 • Električar, elektroinstalacije Smederevska Palanka
 • Električar, elektroinstalacije Sombor
 • Električar, elektroinstalacije Sremska Mitrovica
 • Električar, elektroinstalacije Stara Pazova
 • Električar, elektroinstalacije Temerin
 • Električar, elektroinstalacije Trstenik
 • Električar, elektroinstalacije Užice
 • Električar, elektroinstalacije Valjevo
 • Električar, elektroinstalacije Velika Plana
 • Električar, elektroinstalacije Vranje
 • Električar, elektroinstalacije Vrbas
 • Električar, elektroinstalacije Vršac
 • Električar, elektroinstalacije Zaječar
 • Serbia
  DAIBAU.RS

  Petra Drapšina 27
  21000 Novi Sad

  +381 11 430 0 340

  © 2022 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana