Liftovi, cena

Koliko košta lift? Cena lifta zavisi od spratnosti objekta, vrste konstrukcije, načina ugradnje, svakovrsnih materijala, dimenzija i, ne manje važno, od ponuđača. Postavljanje lifta povećava ukupne troškove gradnje, ali povećava i vrednost vaše kuće kao nekretnine. Cena kućnog lifta, uključujući tu konstrukciju, vrata, komunikacione uređaje i pogon, kreće se između 10.000 i 25.000 EUR, premda ima i skupljih liftova te cena može da dođe i do 40.000 EUR.

Kome poveriti projektovanje i ugradnju lifta? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim proizvođačima i ponuđačima liftova u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

Zatražite ponudu:
Nađi majstore

Cena kućnih liftova


Cena kućnog lifta. Cena lifta za kuću, za dve osobe i do visine 4. sprata, sa staklenim poluautomatskim vratima. Cena postavljanja kućišta bez pogona i voznog okna.

7700.00 €/kom

VEOMA NISKA CENA
€/kom

SREDNJA CENA
11520.00 €/kom

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Liftovi, cena

DETALJNIJE CENE ZA Liftovi

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Panoramski liftovi

Cena panoramskog lifta. Cena panoramskog lifta za visinu do 4. sprata. Cena polukružnog, panoramskog, fasadnog lifta do 4 osobe u staklenom oknu.€/kom

kom
potražnja>

Teretni liftovi

Cena mini tovarnog lifta. Cena malog teretnog lifta u kući. Cena kućnog lifta za visinu do 10 m i maks. opterećenje od 100 kg.€/kom

kom
potražnja>

Liftovi za invalide

Cena lifta za invalide. Cena klizne invalidske stolice za visinu jednog sprata. Cena invalidskog lifta na sopstveni elektropogon.€/kom

kom
potražnja>
Ukupno:
Pošalji potražnju >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

Liftovi - sve što treba da znate

1. Liftovi - šta sve treba da znate?

Liftovi se danas ne ugrađuju isključivo u poslovne i višespratne objekte već ih je sve više i u porodičnim kućama i u stanovima s visokom tavanicom. Liftovi omogućavaju lakši pristup ne samo ljudima koji imaju slabiju motoriku, već i poboljšavaju udobnost stanovanja uopšte.

Liftovi
Liftovi su dugoročna investicija, pošto treba da funkcionišu decenijama

1.1. Veća vrednost nekretnine

Možda ćete jednom poželeti da prodate svoj dom. Vrednost nekretnine će sigurno varirati u zavisnosti od uslova na tržišu i inflacije. Međutim, budete li mudrim ulaganjima i promenama postepeno poboljšavali njen izgled i funkcionalnost, svoju ćete nekretninu vremenom učiniti daleko privlačnijom potencijalnim kupcima i povećati joj prodajnu cenu. Lift definitivno podiže cenu svakom prostoru. Osim toga, zbog lifta i krug kupaca će biti širi, pošto među zainteresovanima onda mogu biti i starije osobe i one koje se teže kreću.

1.2. Olakšava život

Lift u stambenom prostoru omogućava jednostavnije kretanje među spratovima, nevezano za to da li su u pitanju ljudi ili stvari. Lift će vrlo lako podići ili spustiti teške torbe, dečja kolica ili kutije za skladištenje ili pokućstvo koliko i bilo šta drugo, a vama će laknuti što nećete morati da teret teglite sami uz ili niz stepenice.

1.3. Povećava sigurnost

Ima osoba za koje, zbog izvesnih zdravstvenih tegoba, kretanje stepenicama može predstavljati opasnost. Neki se teže kreću, a neki zbog vrtoglavice ili nečeg sličnog ne mogu uopšte. Ugradnja lifta takvim osobama daje koliko mobilnost toliko i sigurnost da se neće povrediti. Osim toga, liftovi predstavljaju sigurna mesta jer su im vrata uglavnom otporna na vatru, imaju alternativno napajanje i mogućnost pozivanja pomoći.

1.4. Praktični su i štede prostor

Liftovi zauzimaju manje mesta od stepeništa, a to vam s druge strane ostavlja više prostora za nešto drugo. Liftovi se čak mogu postaviti na spoljnoj strani, na fasadi, te tako ostaje što više unutrašnjeg korisnog prostora.

1.5. Izgled i oprema liftova

Izgled i oprema svakog lifta se lako može prilagoditi stilu doma. Izaberite modernu, elegantnu, ali prijatnu i primamljivu kabinu. Na raspolaganju ćete imati i bezbroj obloga za zidove, pod i plafon (drvo, kamen, ogledala, staklo i sličnih), rukohvata i drugih elemenata kao što su interkom ili alarm. Lift tako može da postane i estetski dodatak ambijentalnoj celini, a može i da se sakrije iza nekih vrata, koja izgledaju isto kao i sobna.

1.6. Prednost za osobe koje se teže kreću

Ugradnjom lifta u kući možete omogućiti nekom članu porodice da se slobodno kreće ili, ako je stariji, da ostane u svom domu. Porodične kuće su uvek neka vrsta spomenara, pune uspomena, pa ne čudi što ima ljudi koji se i emotivno mnogo vežu i ne žele da odsele. Nažalost, starenje je prirodan i neupitan proces, pa kad se udruži sa zdravstvenim teškoćama, ograničava kretanje. Odjednom postane jasno da je stepenište poveći izazov. Ugradnjom neke varijante podizača, omogući ćete toj osobi što duži ostanak u voljenoj kući.

1.7. Promenljiva cena

Cena kućnih liftova počinje negde oko 10.000 EUR. Neophodni građevinski radovi pre montaže (vozno okno, konstrukcija, proboji itd.), veličina i nosivost kabine, ugradnja ručnih ili automatskih vrata, komunikacioni uređaji, broj spratova, oprema i slično su samo neki od faktora koji utiču na vrednost i cenu.

2. Ponude za kupovinu lifta

Kupovina lifta je dugoročna investicija, pošto se očekuje da vas služi decenijama. Stoga ne bi bilo zgoreg da dobro razmislite o tome šta želite i šta vam treba, proverite ponude, ponuđače na tržištu i ono što nude, pre nego što se odlučite za neki. Kada prikupite dovoljno informacija i uporedite ponude, naročitu pažnju obratite na to da prodavac, osim lifta i ugradnje, nudi garanciju, održavanje i servisiranje.     

3. Vrste liftova

3.1. Kućni liftovi

Ovi su liftovi namenjeni prevozu ljudi. Mogu da se koriste u zgradama različite namene - stambenim, bolničkim, poslovnim, montažnim, pa čak i u višim soliterima. To je ekonomično, sigurno i ekološki prihvatljivo. U ovu grupu spadaju kućni, protivpožarni i invalidski liftovi kao i pokretne platforme.  

3.2. Tovarni liftovi

Ovi su liftovi prvenstveno namenjeni prevozu tereta. Koriste se za skladišta i industrijske objekte jer su nezamenljiva pomoć. Oblik kabine, brzina i pogon kao i veličina, prilagođavaju se potrebama u svakom pojedinačnom slučaju. U ovu grupu spadaju pokretne platforme, liftovi za manje ili veće terete, kuhinjski, za automobile i mnoge druge varijante.

4. Kako funkcionišu liftovi?

4.1. Električni pogon

Električnim liftovima je za pokretanje neophodan protiv-teg. Zapravo, sam protiv-teg ima težinu koja odgovara zbiru težina kabine i polovine ukupne nosivosti. Time se postiže ravnoteža, odnosno, protivteža pomoću koje se lift pokreće. Električni lift mora da ima kućište u kome je motor s reduktorom. Na pogonskom kalemu motora se nalaze čelična užad koja vuku kabinu. Dimenzije zavise od toga kolike je nosivosti lift i koju visinu mora da savlada. Motor koji vrti kalem je kod savremenih uređaja stabilniji te se putnici udobnije voze i ne osećaju vibracije niti potrese.

Za sigurnost liftova zaslužna je savremena elektronika i mehaničke komponente kakve su ograničenje brzine i kočnice koje se aktiviraju u slučaju da kabina ubrza za više od 30%.   

4.2. Hidraulični pogon

Hidraulični liftovi su pre svega robustniji, napravljeni za dugotrajnu i učestalu upotrebu. Obično pružaju udobnu vožnju i vrlo su tihi. Po izdržljivosti i snazi spadaju među najjače. Sistem radi pomoću hidraulične pumpe povezane s cilindrom koji podiže i spušta kabinu. Lift se podiže pod pritiskom hidraulične tečnosti koja se upumpava u cilindar kada pritisnete dugme za poziv. Kada se kabina spušta, sistem polako otvara ventile za otpuštanje pritiska i time omogućava kretanje. U slučaju da u toku vožnje nestane stuje, zaštitni sistem aktivira pomoćno napajanje iz akumulatora te se tako penjanje ili spuštanje može bezbedno završiti.

Hidraulični liftovi funkcionišu do visine šestog sprata, ali ima brojnih varijanti kabine i konfiguracija samog sistema. Ipak, hidraulični liftovi ne spadaju u jeftinije, a zbog svojih karakteristika su svakakio vredni kupovine. Realni troškovi ovakvog lifta zavisni su od više činjenica među kojima su broj spratova, otvora na kabini, izgleda, opcionih dodatnih elemenata i tako dalje. Hidraulični liftovi su svakako među najbezbednijima, budući da imaju više zaštitnih mehanizama. Bitno je reći da ovi liftovi moraju imati kućište za odgovarajuće uređaje i opremu. Mašinska prostorija je obično na najnižem spratu, odmah do okna za lift. Dimenzije i specifikacije ovih liftova se razlikuju od proizvođača do proizvođača.

4.3. Pneumatski pogon

Pneumatski liftovi su novije tvorevine. Čine ih dve polikarbonske cevi koje rade pomoću vazdušnog pritiska. Jedna od prednosti ovih liftova je to što im ne treba mašinska prostorija te su odlično rešenje za već završene objekte. Pogon se nalazi u kućištu s pumpom čija je visina tek 30 cm, a prečnik joj je jednak cevima. Ako nameravate da ovakav lift ugrađujete u kuću ili stan, treba da imate u vidu da će za to biti potreban otvor od skoro celog metra da biste ga uopšte uneli u prostor. Ako nemate takvu mogućnost ili bi kabina blokirala unutrašnjost, neće biti nikakav problem da se postavi sa spoljne strane, a na fasadi otvore vrata. Pneumatski liftovi ne škode prirodnoj sredini, a mogu podizati teret do 15 m odnosno, petog sprata. Ugradnja je brza i jeftina i potrajaće svega nekoliko dana.

4.4. Podela liftova prema načinu ugradnje

Prema načinu ugradnje i rada liftovi se dele na klasične, s mašinskom prostorijom ili bez nje. Okno može biti zidano ili panoramsko.

5. Proces ugradnje lifta

Pre nego što izaberete lift važno je da saznate osnovne preduslove za njegovu ugradnju. On može da se ugradi u postojeći objekat, premda je uvek bolje da se postavljanje planira i da uđe u nacrte pre početka gradnje. Ipak, u oba slučaja, moraju biti ispunjeni sledeći tehnički preduslovi:

  • mora postojati prostor odgovarajuće veličine u tlocrtu objekta (veličina prostora zavisi od veličine lifta),
  • ispod lifta mora postojati sigurnosna jama dubine oko 1,5 m,
  • iznad lifta mora biti mesta za mehanizam visine oko 50 cm,
  • mora se osigurati da zid, na kome će biti šine po kojima se kabina kreće, bude dovoljne nosivosti da izdrži težinu lifta u pokretu,
  • u odnosu na to kakav je pogonski sistem, možda će biti potrebno mesta i za mašinsku prostoriju.

Povrh svega, ne bi bilo loše da se pozabavite i sledećim pitanjima:

  • Do kog sprata će lift ići? Koliko „stanica“ treba da ima?
  • Da li će biti potrebna jedna vrata za ulaz-izlaz ili će biti potrebna i druga, na suprotnoj strani kabine?

Svi građevinski i drugi pripremni radovi, koji moraju biti završeni pre samog montiranja lifta, uglavnom rade drugi majstori, pa bi oni morali da sarađuju i kontaktiraju montere kako bi sve bilo tačno i precizno dogovoreno i realizovano na vreme i kako treba.

Ugradnja lifta može da potraje nekoliko sedmica. Sve zavisi od zahtevnosti uređaja i opreme, i načina ugradnje. U nekim slučajevima neophodna je i građevinska dozvola i to najčešće onda kada se radi o starijim objektima ili kada se lift postavlja sa spoljne strane ili kada se zbog ugradnje lifta mora seći noseća konstrukcija. Monteri koji postavljaju lift treba da se postaraju i za sve elektroinstalacije. Lift mora imati prekidač za isključenje pogona iz struje, da se ne bi pomerio tokom servisiranja. Ima tu još zaštitnih mehanizama, kao što je recimo, blokiranje vrata ako lift ne stane na predviđeno mesto i sličnih. Kada se montaža završi, sledi isprobavanje rada i tada treba da dobijete sva uputstva za upotrebu i slučajeve nužde (recimo, uputstvo za prisilno spuštanje kabine itd.).     

6. Održavanje liftova

Redovnim servisiranjem i održavanjem, a najviše pravilnom upotrebom, obezbedićete besprekoran rad svog lifta, dugotrajnost, sigurnost, a svakako i smanjiti nastanke kvarova. Lift ima brojne zaštitne mehanizme i funkcije koji se redovno moraju kontrolisati i po potrebi obnavljati, da biste sasvim bezbedno koristili ovakav uređaj. Dobro je ako firma za održavanje prati Direktivu EN 95/16 Evropske Unije i evropske standarde EN81.

Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš DomŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Poslednji projekti

Ugradnja spoljašnjeg lifta

Potrebno je napraviti lift umesto stepenica za 1 sprat. Znači da ide na visinu do 3,5 m, da bude što jednostavniji i ne bi volela staklo. 423360 € do 705600 €

........

Ponuda za kabinska bus vrata sa frekventnom regulacijom zatvaranja

Potrebna ponuda za kabinska bus vrata za lift sa frekventnom regulacijom zatvaranja 800x2000 inox.
Lift je postojeći u zgradi. 42336 € do 70560 €

........

Elektricna Platforma P+1+2 u privatnoj kući

Potrebna elektricna platforma u čelično staklenom oknu
Dimenzije 1040 x 1140 mm u prvatnoj kući sa P+1+2

Grad Derventa - Republika Srpska.

Molim kontakt putem Vibera. 529200 € do 882000 €

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

Cena, Kucni lift za jedan sprat, cca 3m. Kabina - 90cm x 120cm
Liftovi, Beograd

4500 € do 7500 €

Cena, Testiranje gradjevinskog lifta, 1 kom
Liftovi, Negotin

540 € do 900 €

Cena, Spoljni lift za dvospratnu kuću, cca 7,5m
Liftovi, Beograd

13500 € do 22500 €

Cena, Ponuda za dvokraku rampu za invalide dužine 10 metara, cca 15 m2
Liftovi, Grocka

3150 € do 5250 €

Cena, Lift za prodičnu kuću od tri sprata, okno: cca 1.5 x 1.5 m
Liftovi, Niš

9000 € do 15000 €

Cena, Lift za dve osobe jedan sprat, 1 kom
Liftovi, Pančevo

9000 € do 15000 €

Cena, Panoramski lift za zgradu, cca 12 m
Liftovi, Vrnjačka Banja

18000 € do 30000 €

Cena, Lift za stambenu zgradu sa četiri sprata, pet etaža
Liftovi, Bor

22500 € do 37500 €

Cena, Vertikalna platforma - lift, Visina 3 m, 1.5 x 1.5 m
Liftovi, Novi Sad

9000 € do 15000 €

Cena, Popravka lifta, 1 kom
Liftovi, Beograd

360 € do 600 €

Cena, Ugradnja lifta, cca 1 x 1 x 2m
Liftovi, Novi Pazar

9000 € do 15000 €

Cena, Ugradnja lifta u poslovnom prostoru, cca 1 x 1.5 m
Liftovi, Batočina

9000 € do 15000 €

Cena, Lift za privatnu kuću, 7 m, 1.2 x 1 m
Liftovi, Beograd

8640 € do 14400 €

Cena, Remont teretnog i malog lifta u zgradi, 8 spratova
Liftovi, Beograd

540 € do 900 €

Cena, Platforma za invalide, 0,6 m vertikalno a dimenzija je 1,2 x 1,2 m
Liftovi, Sombor

3150 € do 5250 €

Cena, Lift, za 6 osoba
Liftovi, Banja kod Priboja

6300 € do 10500 €

Cena, Panoramski fasadni lift samo za prevoz lica (2-3 osobe) 3 sprata, cca 12-14 m, 2m x 1,2m x 1,2m
Liftovi, Vršac

22500 € do 37500 €

Cena, Izrada lifta ili platforme umesto stepeništa, 2,60 m, kabina 70 x 70cm
Liftovi, Beograd

2700 € do 4500 €

Cena, Popravka poda autilifta, 5 x 3 m
Liftovi, Beograd

900 € do 1500 €

Cena, Lift za privatnu upotrebu, visina 5,6 metara,dimenzija kabine 90x90
Liftovi, Požarevac

8640 € do 14400 €

Cena, Invalidski lift, platforma do prvog sprata, cca 2,5m
Liftovi, Sopot

2700 € do 4500 €

Cena, Izrada lifta za 2 osobe za visinu od 1 sprata u porodičnoj kući,
Liftovi, Beograd

3600 € do 6000 €

Cena, Nabavka i montaža spoljašnjeg kućnog lifta, 1kom do 3 sprata
Liftovi, Beograd

9000 € do 15000 €

Cena, Teretni lift u stambenoj zgradi, 17 spratova
Liftovi, Beograd

13500 € do 22500 €

Cena, Panoramskj lift, 3 sprata
Liftovi, Beograd

13500 € do 22500 €

Cena, Panoramski lift za 2 sprata, P +2
Liftovi, Niš

13500 € do 22500 €

Cena, Lift za invalide, 1 kom
Liftovi, Novo Selo (Niš)

3600 € do 6000 €

Cena, Lift za max 3 osobe, 4 sprat
Liftovi, Beograd

13500 € do 22500 €

Cena, Ugradnja teretnog lifta, cca 7 m
Liftovi, Raška

9000 € do 15000 €

Cena, Popravka starog teretnog lifta, Visina 3 metra, širina 2 metra otprilike
Liftovi, Beograd

270 € do 450 €

Cena, Lift za 2 osobe, cca 10m, za 2 ososbe
Liftovi, Požarevac

13500 € do 22500 €

Cena, Ponuda za novi lift 8 stanica, cca 2,2m
Liftovi, Ugrinovci (Zemun)

18000 € do 30000 €

Cena, Bus vrata na starom liftu, 1 kom
Liftovi, Novi Sad

540 € do 900 €

Cena, Ugradnja lifta na dvorišnoj fasadi zgrade, sa ukupno 5 nivoa, cca 18-19 metara, kabina za 2-3 osobe
Liftovi, Beograd

13500 € do 22500 €

Cena, Kućni lift, cca 9m, cca 140 × 100cm
Liftovi, Beograd

13500 € do 22500 €

Cena, Zamena lifta u stambenoj zgradi, cca 2m, 3 x 2m
Liftovi, Beograd

13500 € do 22500 €Pogledajte druge završene projekte i cene

Liftovi cenovnik

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

80+ PREDUZEĆA ZA Liftovi
BESPLATNA PRETRAGA
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

Tražite dobre izvođače radova za područje Liftovi?

Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
© 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana