Za područje

  Liftovi, cena

  Koliko košta lift? Cena lifta zavisi od spratnosti objekta, vrste konstrukcije, načina ugradnje, svakovrsnih materijala, dimenzija i, ne manje važno, od ponuđača. Postavljanje lifta povećava ukupne troškove gradnje, ali povećava i vrednost vaše kuće kao nekretnine. Cena kućnog lifta, uključujući tu konstrukciju, vrata, komunikacione uređaje i pogon, kreće se između 10.000 i 25.000 EUR, premda ima i skupljih liftova te cena može da dođe i do 40.000 EUR.

  Kome poveriti projektovanje i ugradnju lifta? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim proizvođačima i ponuđačima liftova u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

  Brzo do majstora - lako i besplatno!
  Nađi majstore

  Cena kućnih liftova


  Cena kućnog lifta. Cena lifta za kuću, za dve osobe i do visine 4. sprata, sa staklenim poluautomatskim vratima. Cena postavljanja kućišta bez pogona i voznog okna.

  7700.00 €/kom

  VEOMA NISKA CENA
  9600.00 €/kom

  SREDNJA CENA
  11520.00 €/kom

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Detaljnije cene za Liftovi (2024)

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cena

  vaša cena

  Liftovi za invalide

  Cena lifta za invalide. Cena klizne invalidske stolice za visinu jednog sprata. Cena invalidskog lifta na sopstveni elektropogon.


  kom

  €/kom

  Panoramski liftovi

  Cena panoramskog lifta. Cena panoramskog lifta za visinu do 4. sprata. Cena polukružnog, panoramskog, fasadnog lifta do 4 osobe u staklenom oknu.


  kom

  €/kom

  Teretni liftovi

  Cena mini tovarnog lifta. Cena malog teretnog lifta u kući. Cena kućnog lifta za visinu do 10 m i maks. opterećenje od 100 kg.


  kom

  €/kom

  okvirna cena
  Pošalji potražnju >

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Liftovi - sve što treba da znate

  1. Liftovi - šta sve treba da znate?

  Liftovi se danas ne ugrađuju isključivo u poslovne i višespratne objekte već ih je sve više i u porodičnim kućama i u stanovima s visokom tavanicom. Liftovi omogućavaju lakši pristup ne samo ljudima koji imaju slabiju motoriku, već i poboljšavaju udobnost stanovanja uopšte.

  Liftovi
  Liftovi su dugoročna investicija, pošto treba da funkcionišu decenijama

  1.1. Veća vrednost nekretnine

  Možda ćete jednom poželeti da prodate svoj dom. Vrednost nekretnine će sigurno varirati u zavisnosti od uslova na tržišu i inflacije. Međutim, budete li mudrim ulaganjima i promenama postepeno poboljšavali njen izgled i funkcionalnost, svoju ćete nekretninu vremenom učiniti daleko privlačnijom potencijalnim kupcima i povećati joj prodajnu cenu. Lift definitivno podiže cenu svakom prostoru. Osim toga, zbog lifta i krug kupaca će biti širi, pošto među zainteresovanima onda mogu biti i starije osobe i one koje se teže kreću.

  1.2. Olakšava život

  Lift u stambenom prostoru omogućava jednostavnije kretanje među spratovima, nevezano za to da li su u pitanju ljudi ili stvari. Lift će vrlo lako podići ili spustiti teške torbe, dečja kolica ili kutije za skladištenje ili pokućstvo koliko i bilo šta drugo, a vama će laknuti što nećete morati da teret teglite sami uz ili niz stepenice.

  1.3. Povećava sigurnost

  Ima osoba za koje, zbog izvesnih zdravstvenih tegoba, kretanje stepenicama može predstavljati opasnost. Neki se teže kreću, a neki zbog vrtoglavice ili nečeg sličnog ne mogu uopšte. Ugradnja lifta takvim osobama daje koliko mobilnost toliko i sigurnost da se neće povrediti. Osim toga, liftovi predstavljaju sigurna mesta jer su im vrata uglavnom otporna na vatru, imaju alternativno napajanje i mogućnost pozivanja pomoći.

  1.4. Praktični su i štede prostor

  Liftovi zauzimaju manje mesta od stepeništa, a to vam s druge strane ostavlja više prostora za nešto drugo. Liftovi se čak mogu postaviti na spoljnoj strani, na fasadi, te tako ostaje što više unutrašnjeg korisnog prostora.

  1.5. Izgled i oprema liftova

  Izgled i oprema svakog lifta se lako može prilagoditi stilu doma. Izaberite modernu, elegantnu, ali prijatnu i primamljivu kabinu. Na raspolaganju ćete imati i bezbroj obloga za zidove, pod i plafon (drvo, kamen, ogledala, staklo i sličnih), rukohvata i drugih elemenata kao što su interkom ili alarm. Lift tako može da postane i estetski dodatak ambijentalnoj celini, a može i da se sakrije iza nekih vrata, koja izgledaju isto kao i sobna.

  1.6. Prednost za osobe koje se teže kreću

  Ugradnjom lifta u kući možete omogućiti nekom članu porodice da se slobodno kreće ili, ako je stariji, da ostane u svom domu. Porodične kuće su uvek neka vrsta spomenara, pune uspomena, pa ne čudi što ima ljudi koji se i emotivno mnogo vežu i ne žele da odsele. Nažalost, starenje je prirodan i neupitan proces, pa kad se udruži sa zdravstvenim teškoćama, ograničava kretanje. Odjednom postane jasno da je stepenište poveći izazov. Ugradnjom neke varijante podizača, omogući ćete toj osobi što duži ostanak u voljenoj kući.

  1.7. Promenljiva cena

  Cena kućnih liftova počinje negde oko 10.000 EUR. Neophodni građevinski radovi pre montaže (vozno okno, konstrukcija, proboji itd.), veličina i nosivost kabine, ugradnja ručnih ili automatskih vrata, komunikacioni uređaji, broj spratova, oprema i slično su samo neki od faktora koji utiču na vrednost i cenu.

  2. Ponude za kupovinu lifta

  Kupovina lifta je dugoročna investicija, pošto se očekuje da vas služi decenijama. Stoga ne bi bilo zgoreg da dobro razmislite o tome šta želite i šta vam treba, proverite ponude, ponuđače na tržištu i ono što nude, pre nego što se odlučite za neki. Kada prikupite dovoljno informacija i uporedite ponude, naročitu pažnju obratite na to da prodavac, osim lifta i ugradnje, nudi garanciju, održavanje i servisiranje.     

  3. Vrste liftova

  3.1. Kućni liftovi

  Ovi su liftovi namenjeni prevozu ljudi. Mogu da se koriste u zgradama različite namene - stambenim, bolničkim, poslovnim, montažnim, pa čak i u višim soliterima. To je ekonomično, sigurno i ekološki prihvatljivo. U ovu grupu spadaju kućni, protivpožarni i invalidski liftovi kao i pokretne platforme.  

  3.2. Tovarni liftovi

  Ovi su liftovi prvenstveno namenjeni prevozu tereta. Koriste se za skladišta i industrijske objekte jer su nezamenljiva pomoć. Oblik kabine, brzina i pogon kao i veličina, prilagođavaju se potrebama u svakom pojedinačnom slučaju. U ovu grupu spadaju pokretne platforme, liftovi za manje ili veće terete, kuhinjski, za automobile i mnoge druge varijante.

  4. Kako funkcionišu liftovi?

  4.1. Električni pogon

  Električnim liftovima je za pokretanje neophodan protiv-teg. Zapravo, sam protiv-teg ima težinu koja odgovara zbiru težina kabine i polovine ukupne nosivosti. Time se postiže ravnoteža, odnosno, protivteža pomoću koje se lift pokreće. Električni lift mora da ima kućište u kome je motor s reduktorom. Na pogonskom kalemu motora se nalaze čelična užad koja vuku kabinu. Dimenzije zavise od toga kolike je nosivosti lift i koju visinu mora da savlada. Motor koji vrti kalem je kod savremenih uređaja stabilniji te se putnici udobnije voze i ne osećaju vibracije niti potrese.

  Za sigurnost liftova zaslužna je savremena elektronika i mehaničke komponente kakve su ograničenje brzine i kočnice koje se aktiviraju u slučaju da kabina ubrza za više od 30%.   

  4.2. Hidraulični pogon

  Hidraulični liftovi su pre svega robustniji, napravljeni za dugotrajnu i učestalu upotrebu. Obično pružaju udobnu vožnju i vrlo su tihi. Po izdržljivosti i snazi spadaju među najjače. Sistem radi pomoću hidraulične pumpe povezane s cilindrom koji podiže i spušta kabinu. Lift se podiže pod pritiskom hidraulične tečnosti koja se upumpava u cilindar kada pritisnete dugme za poziv. Kada se kabina spušta, sistem polako otvara ventile za otpuštanje pritiska i time omogućava kretanje. U slučaju da u toku vožnje nestane stuje, zaštitni sistem aktivira pomoćno napajanje iz akumulatora te se tako penjanje ili spuštanje može bezbedno završiti.

  Hidraulični liftovi funkcionišu do visine šestog sprata, ali ima brojnih varijanti kabine i konfiguracija samog sistema. Ipak, hidraulični liftovi ne spadaju u jeftinije, a zbog svojih karakteristika su svakakio vredni kupovine. Realni troškovi ovakvog lifta zavisni su od više činjenica među kojima su broj spratova, otvora na kabini, izgleda, opcionih dodatnih elemenata i tako dalje. Hidraulični liftovi su svakako među najbezbednijima, budući da imaju više zaštitnih mehanizama. Bitno je reći da ovi liftovi moraju imati kućište za odgovarajuće uređaje i opremu. Mašinska prostorija je obično na najnižem spratu, odmah do okna za lift. Dimenzije i specifikacije ovih liftova se razlikuju od proizvođača do proizvođača.

  4.3. Pneumatski pogon

  Pneumatski liftovi su novije tvorevine. Čine ih dve polikarbonske cevi koje rade pomoću vazdušnog pritiska. Jedna od prednosti ovih liftova je to što im ne treba mašinska prostorija te su odlično rešenje za već završene objekte. Pogon se nalazi u kućištu s pumpom čija je visina tek 30 cm, a prečnik joj je jednak cevima. Ako nameravate da ovakav lift ugrađujete u kuću ili stan, treba da imate u vidu da će za to biti potreban otvor od skoro celog metra da biste ga uopšte uneli u prostor. Ako nemate takvu mogućnost ili bi kabina blokirala unutrašnjost, neće biti nikakav problem da se postavi sa spoljne strane, a na fasadi otvore vrata. Pneumatski liftovi ne škode prirodnoj sredini, a mogu podizati teret do 15 m odnosno, petog sprata. Ugradnja je brza i jeftina i potrajaće svega nekoliko dana.

  4.4. Podela liftova prema načinu ugradnje

  Prema načinu ugradnje i rada liftovi se dele na klasične, s mašinskom prostorijom ili bez nje. Okno može biti zidano ili panoramsko.

  5. Proces ugradnje lifta

  Pre nego što izaberete lift važno je da saznate osnovne preduslove za njegovu ugradnju. On može da se ugradi u postojeći objekat, premda je uvek bolje da se postavljanje planira i da uđe u nacrte pre početka gradnje. Ipak, u oba slučaja, moraju biti ispunjeni sledeći tehnički preduslovi:

  • mora postojati prostor odgovarajuće veličine u tlocrtu objekta (veličina prostora zavisi od veličine lifta),
  • ispod lifta mora postojati sigurnosna jama dubine oko 1,5 m,
  • iznad lifta mora biti mesta za mehanizam visine oko 50 cm,
  • mora se osigurati da zid, na kome će biti šine po kojima se kabina kreće, bude dovoljne nosivosti da izdrži težinu lifta u pokretu,
  • u odnosu na to kakav je pogonski sistem, možda će biti potrebno mesta i za mašinsku prostoriju.

  Povrh svega, ne bi bilo loše da se pozabavite i sledećim pitanjima:

  • Do kog sprata će lift ići? Koliko „stanica“ treba da ima?
  • Da li će biti potrebna jedna vrata za ulaz-izlaz ili će biti potrebna i druga, na suprotnoj strani kabine?

  Svi građevinski i drugi pripremni radovi, koji moraju biti završeni pre samog montiranja lifta, uglavnom rade drugi majstori, pa bi oni morali da sarađuju i kontaktiraju montere kako bi sve bilo tačno i precizno dogovoreno i realizovano na vreme i kako treba.

  Ugradnja lifta može da potraje nekoliko sedmica. Sve zavisi od zahtevnosti uređaja i opreme, i načina ugradnje. U nekim slučajevima neophodna je i građevinska dozvola i to najčešće onda kada se radi o starijim objektima ili kada se lift postavlja sa spoljne strane ili kada se zbog ugradnje lifta mora seći noseća konstrukcija. Monteri koji postavljaju lift treba da se postaraju i za sve elektroinstalacije. Lift mora imati prekidač za isključenje pogona iz struje, da se ne bi pomerio tokom servisiranja. Ima tu još zaštitnih mehanizama, kao što je recimo, blokiranje vrata ako lift ne stane na predviđeno mesto i sličnih. Kada se montaža završi, sledi isprobavanje rada i tada treba da dobijete sva uputstva za upotrebu i slučajeve nužde (recimo, uputstvo za prisilno spuštanje kabine itd.).     

  6. Održavanje liftova

  Redovnim servisiranjem i održavanjem, a najviše pravilnom upotrebom, obezbedićete besprekoran rad svog lifta, dugotrajnost, sigurnost, a svakako i smanjiti nastanke kvarova. Lift ima brojne zaštitne mehanizme i funkcije koji se redovno moraju kontrolisati i po potrebi obnavljati, da biste sasvim bezbedno koristili ovakav uređaj. Dobro je ako firma za održavanje prati Direktivu EN 95/16 Evropske Unije i evropske standarde EN81.

  Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Poslednji projekti

  Lift stolica za 4 sprat

  Potrebna lift stolica ,širina stepeništa 120 sm ,4 sprata( 7 okretanja). 1058400 € do 1764000 €

  ........

  Održavanje i remont lifta

  Pored mesečnog održavanja lifta, potrebno je kompletno osavremenjavanje u smislu ugradnja elektronike, zamena kabine na svih deset liftovskih stanica 63504 € do 105840 €

  ........

  Ponuda za ugradnja lifta u zgradi

  Potrebna ponuda za ugradnju lifta, provera da li je zgrada tehnički pogodna za lift. 1587600 € do 2646000 €

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Ponuda za novi lift u zgradi, visina 18m
  Liftovi, Beograd

  13500 € do 22500 €

  Cena, Ponuda za prolazni lift, 4 sprat dim lifta180 x 200cm
  Liftovi, Beograd

  13500 € do 22500 €

  Cena, Ponuda za panoramski lift za osam stanica, cca 1 x 1 m
  Liftovi, Beograd

  13500 € do 22500 €

  Cena, Ponuda za putnički lift u stambenoj zgradi, 2000mm visina, 1000mm širina, 1100mm dubina
  Liftovi, Beograd

  13500 € do 22500 €

  Cena, Ponuda za rekonstrukcijuu postojećeg DAKA lifta, približno 25 m-30m, kabina 110h140h210cm
  Liftovi, Beograd

  9000 € do 15000 €

  Cena, Spoljni lift za kuću sa izlazom na krov, 9m visina; 1m2
  Liftovi, Novi Sad

  9000 € do 15000 €

  Cena, Izrada kućnog lifta, cca 1,5 x 1,5 m
  Liftovi, Ripanj

  3600 € do 6000 €

  Cena, Lift za kuću na sprat za invalida sa kolicima, 2 m 1.5 x 1.5
  Liftovi, Pećinci

  8100 € do 13500 €

  Cena, Ugradnja lifta, 5 spratova
  Liftovi, Beli Potok (Beograd)

  13500 € do 22500 €

  Cena, Renoviranje lifta, 6spratova
  Liftovi, Beograd

  1350 € do 2250 €

  Cena, Ponuda za panoramski lift za 4 sprata sa 3 stajanja, Visina lifta 16 metara. Kabina za dve do tri osobe.
  Liftovi, Beograd

  13500 € do 22500 €

  Cena, Ponuda za remont lifta, cca 1.5 x 1.5 x 2.5m, nosivost 400kg
  Liftovi, Novi Sad

  540 € do 900 €

  Cena, Mali spoljašnji teretni lift za prevoz robe i ljudi, 645cm do 300kg
  Liftovi, Beograd

  8640 € do 14400 €

  Cena, Tehnička i estetska reparacija liftova u zgradi, cca 2.2 x 3 x 1.5m; cca 2.2 x 1.5 x 1m
  Liftovi, Niš

  4500 € do 7500 €

  Cena, Ponuda za ugradnja novog lifta, 6spratova
  Liftovi, Beograd

  13500 € do 22500 €

  Cena, Ponuda za ugradnju lifta u zgradi, 4 osobe / 450kg
  Liftovi, Novi Sad

  10800 € do 18000 €

  Cena, Ponuda za komplet projekte i ugradnju lifta u postojećoj zgradi, 14m, 1500x1600mm
  Liftovi, Beli Potok (Beograd)

  10800 € do 18000 €

  Cena, Ponuda za ugradnju lifta, 2m
  Liftovi, Beograd

  13500 € do 22500 €

  Cena, Ponuda za zamenu lifta u zgradi, Dimenzije kabine 1x1.2m
  Liftovi, Beograd

  11700 € do 19500 €

  Cena, Proizvodnja i ugradnja lifta u stambenu zgradu, 17.5m, pet stajališta, kabina 70x100cm
  Liftovi, Putinci

  18000 € do 30000 €

  Cena, Ponuda za rekonstrukcija i modernizacija lifta sa 4 stanice, 20m,kabina 2x2
  Liftovi, Šimanovci

  9000 € do 15000 €

  Cena, Ponuda za spoljni lift, 4 etaže
  Liftovi, Belegiš

  11700 € do 19500 €

  Cena, Ponude za zamenu putničkog lifta za zgradu, 21m,1,5x1,2 x 2,25
  Liftovi, Beograd

  13500 € do 22500 €

  Cena, Ponuda za nov lift u zgradi, 2,2m 1,4 x1,4
  Liftovi, Beograd

  10800 € do 18000 €

  Cena, Lift za dve osobe (izvođenje radova Herceg Novi), izlaz na 13m
  Liftovi, Mokra Gora

  13500 € do 22500 €

  Cena, Kućni lift, Visina 2.20m
  Liftovi, Beograd

  13500 € do 22500 €

  Cena, Mesečno održavanje MRL električnog lifta, 1 kom
  Liftovi, Skela

  180 € do 300 €

  Cena, Ponuda za stepenišnu invalidska platforma,
  Liftovi, Niš

  4500 € do 7500 €

  Cena, Ugradnja lifta u porodičnu kucu, cca 1,6m x 1,6m
  Liftovi, Beli Potok (Beograd)

  13500 € do 22500 €

  Cena, Ponuda za ugradju lifta u porodicnu kucu u sivoj fazi., cca 2,5m 2x2
  Liftovi, Beli Potok (Beograd)

  13500 € do 22500 €

  Cena, Tekuće održavanje lifta, 9 stanica
  Liftovi, Beograd

  540 € do 900 €

  Cena, Ponuda za putnički lift za 4 osobe, cca 950mmx1200mmx2100mm
  Liftovi, Ugrinovci (Zemun)

  13500 € do 22500 €

  Cena, Spoljni lift za kuću na dva sprata, oko 8m je visina drugog sprata, dimenzija kabine za 2 osobe
  Liftovi, Obrenovac

  13500 € do 22500 €

  Cena, Ponuda za ugradnju lifta ugradnja do 5 sprata, cca 2x2x2.2m
  Liftovi, Pirot

  13500 € do 22500 €

  Cena, Odrzava lift i redovne poravke u zgradi,
  Liftovi, Beograd

  1350 € do 2250 €

  Cena, Lift za poslovno stambenu zgradu, podrum + priz + 3
  Liftovi, Niš

  13500 € do 22500 €  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Liftovi cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  90+ Preduzeća za Liftovi
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  Zatraži ponudu
  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana