Ventilacioni sistemi, cena

Koliko košta ventilacioni sistem? Svež vazduh koji u zatvoren prostor ulazi provetravanjem (prirodan način) ili sistemom prozračivanja s rekuperatorom (prinudan, veštački način) stvara zdravije uslove za život, ali i smanjuje troškove zagrevanja doma. Današnji sistemi za prozračivanje su vrlo efikasni, jer koriste oko 90% energije izlaznog vazduha, pa je temperatura vazduha koji se uvodi u prostor skoro ista. Leti sistem funkcioniše još lakše, jer dolazni vazduh ne mora da se greje. Cena sistema za prozračivanje zavisi od potrebne dužine cevi, broja ventilatora i rekuperatora (centralni ili lokalni) kao i od toga da li sistem služi za grejanje i/ili hlađenje. Okvirna cena tzv. prinudnog prozračivanja s rekuperatorom, shodno veličini kuće, kreće se oko 1.500 do 2.500 EUR pa naviše.

Kome poveriti ugradnju i kasnije održavanje ventilacionog sistema? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim stručnjacima za ventilacione sisteme u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

Zatražite ponudu:
Nađi majstore

Cena prozračivanja za kuću


Cena prozračivanja. Cena kompaktnog uređaja za prozračivanje s vraćanjem vlage.

1600.00

VEOMA NISKA CENA

SREDNJA CENA
2400.00

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Ventilacioni sistemi, cena

DETALJNIJE CENE ZA Ventilacija

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Sistem prozračivanja

Cena standardnog sistema za prozračivanje s rekuperatorom za pojedine prostorije i odvodnim ventilatorima za vlažne prostorije. Cena siustema i montaže.€/

potražnja>

Montiranje rekuperatora

Cena nabavke i montaže rekuperatora za protok vazduha u prosečnoj porodičnoj kući.€/

potražnja>

Postavljanje ventilatora, radijalnog, prečnika do 45 cm

Cena postavljanja cevnog ventilatora s jednofaznim elektromotorom prečnika do 45 cm.€/kom

kom
potražnja>

Postavljanje ventilatora, aksijalnog-klasičnog, prečnika do 45 cm

Cena postavljanja cevnog ventilatora s jednofaznim elektromotorom prečnika do 45 cm.€/kom

kom
potražnja>

Lokalna rekuperacija

Cena lokalne rekuperacije. Cena lokalne rekuperacije za određen prostor. Cena lokalnog rekuperatora snage 70m3/h zajedno s priborom za montiranje na zid debljine 60 cm i povezivanje.€/

potražnja>

Centralna rekuperacija

Cena centralne rekuperacije. Cena visokokvalitetnog sistema prozračivanja s rekuperacijom. Cena nabavke i montaže sistema sa izmenjivačem-rekuperatorom standardne veličine.€/

potražnja>
Ukupno:
Pošalji potražnju >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

Ventilacija - sve što treba da znate

1. Ventilacija, sistemi za prozračivanje - šta sve treba da znate?

Udobnost stanovanja umnogome zavisi od kvaliteta vazduha. To kako ćete se osećati zavisi od temperature, a od čistoće vazduha, vaše zdravlje. Stan možemo luftirati otvaranjem prozora i promišljenim uređenjem, mada samo provetravanje nije uvek dovoljno. U takvim slučajevima potrebno je investirati u veštačku ventilaciju. U manjim objektima se uglavnom koriste decentralizovani sistemi, odnosno, lokalni uređaji za prozračivanje - što znači da u svakoj prostoriji treba da bude po jedan ventilator. Na njih mogu da se dodaju takođe i pojedinačni rekuperatori. Za novogradnje i veće objekte mnogo su primereniji centralni sistemi sastavljeni od centralnog uređaja za prozračivanje, mreže kanala i otvora za ventilaciju. Centralna jedinica, u tom slučaju, vrši rekuperaciju, kontrolu vlage te zagrevanje ili hlađenje vazduha.

Ventilacija
Čistoća, temperatura i vlažnost vazduha umnogome utiču na naše zdravlje i osećanja

1.1. Prozračivanje prostora

Neke prostore je najlakše provetravati lokalnim uređajem za prozračivanje. Tome služe zidni ventilatori koji se ugrađuju na oko 30 cm ispod plafona i omogućavaju nesmetano kruženje vazduha. Snaga ventilatora se podešava tako da se u jednom satu promeni sav vazduh u prostoriji ili se ugradi više njih.

1.2. Prozračivanje stana

Kada želite provetravanje celog stana onda to može da se radi pomoću centralnog sistema za prozračivanje ili preko lokalnih uređaja raspoređenih u svim prostorijama. Sistem treba da se podesi tako da vazduh struji iz najopterećenijih prostorija, kakve su kuhinja, kupatilo ili toalet, u manje opterećene kao što su spavaće sobe ili dnevni boravak.

1.3. Prozračivanje kuće

Prozračivanje cele kuće je sasvim moguće izvesti pomoću pažljivo postavljenih lokalnih uređaja za prozračivanje, premda je centralni sistem uvek preporučljiviji. I ovde se mora voditi računa o protoku vazduha iz prostorija koje se stalno koriste u one koje se manje koriste. Za kuće se preporučuje i dodatak rekuperacije, jer se njome umanjuju gubici toplote prilikom razmene vazduha.

1.4. Prednosti

Neprečišćen vazduh sadrži svakakve nečistoće: čestice prašine, grinje, cvetni prah i, svakako, manje kiseonika. Budući da najveći deo vremena provodimo u zatvorenom, vrlo je važno da zbog zdravlja udišemo što čistiji vazduh. Toga radi, stručnjaci kažu da bi svakog jutra najmanje desetak minuta morali provetravati sve prostorije čime bi se menjalo oko 70% vazduha. Alternativa je veštačko prozračivanje kojim se svež vazduh stalno ubacuje u prostor.

1.5. Slabosti

Istina je da prozračivanje vrlo povoljno utiče na zdravlje, međutim, odvođenjem toplog vazduha iz prostorija gube se velike količine energije i to se vidi po većim troškovima grejanja. Ako se provetravanje vrši prirodno, troškovi se delimično umanjuju brzim luftiranjem koje menja vazduh, ali ne hladi površine. Kada je u pitanju veštačko prozračivanje, onda svakako treba dodati rekuperator koji zadržava deo toplote prilikom razmene vazduha.

2. Ventilacija, sistemi prozračivanja - kako izabrati ponuđača?

Jednako kao kad birate majstore za bilo šta što vam je potrebno, tako i u ovom slučaju - izbor ponuđača treba najviše da zavisi od njegove stručne osposobljenosti i iskustva. Najpre se posavetujte oko mogućeg rešenja za vašu kuću ili stan. Odgovori ponuđača će vam biti odličan pokazatelj njihovog znanja. Osim toga, na našem portalu, Daibau.rs, možete naći reference majstora koji sarađuju s nama te mišljenja i komentare ranijih klijenata. Onima koje izaberete, pošaljite upite i sačekajte odgovore s ponudama.

3. Lokalno ili centralno prozračivanje?

3.1. Lokalno prozračivanje

Sistem za prozračivanje deluje lokalno, pomoću samostalnih uređaja, a može da bude centralni. Uređaji za pojedinačne prostorije odlični su za objekte koji se renoviraju ili u slučajevima kada postavljanje centralnog sistema nije moguće. Lokalni uređaji za prozračivanje zapravo su ventilatori koji u svakoj prostoriji vrše razmenu vazduha. Ventilatori se postavljaju u zidne otvore ili tako da imaju kontakt s spoljnom sredinom.

3.2. Lokalna rekuperacija

Pri lokalnom prozračivanju gubi se mnogo toplote, a ti gubici donekle mogu da se umanje rekuperatorima. Međutim, pojedinačni rekuperatori su manje efikasni od centralnog, a skuplji, pošto ih je više.

3.3. Centralno prozračivanje

Glavni element centralnog sistema za prozračivanje je centralni uređaj. Na njega se nadovezuje mreža cevi koja vodi do svih prostorija. Kanali za prozračivanje mogu se montirati u spušten plafon ili u estrih, odnosno, cementnu košuljicu. Cevi i ventilacioni otvori moraju biti odgovarajućih prečnika prema količini predviđenog protoka vazduha, jer bi se u suprotnom samo stvarali buka i promaja. Centralni sistem za prozračivanje zahteva pažljivo planiranje i zato je primereniji za novogradnje i javne prostore koji se brzo mogu adaptirati, kao što su to, recimo, industrijske hale i javni objekti sa spuštenim plafonima. Ovakav sistem se lako održava zato što je potrebna samo redovna zamena filtera.

3.4. Centralna rekuperacija

Efikasnost centralnog sistema za prozračivanje povećava se centralnim rekuperatorom. On služi za to da unutrašnji topli vazduh zagreje doveden hladni, čime može da se iskoristi i do 70% toplote. Prozračivanje s rekuperacijom znatno snižava troškove grejanja. Dodavanjem posebnih uređaja moguće je i vlaženje ili razvlaživanje vazduha.

4. Ventilacija, prirodno provetravanje ili prozračivanje?

4.1. Prirodno provetravanje

Vrlo često se postavlja pitanje da li je bolje prirodno provetravanje ili mehaničko prozračivanje? Ako objekti nisu nepropusno građeni, strujanje vazduha se neprestano odvija. Prirodno provetravanje ne zahteva ulaganje, ali zahteva ručno upravljanje i nije efikasno ako su razlike između dnevne i noćne temperature manje, a pri tom je zgrada slabije izolovana. Dakle, može se reći da je dobro samo za manje prostore.

4.2. Prinudno prozračivanje sa ventilacijom

Za prinudno, odnosno, mehaničko prozračivanje koriste se ventilatori koji pospešuju prolazak vazduha kroz ventilacione otvore. Najjednostavniji sistemi prozračivanja su kupatilski ventilatori koji odvode vazduh iz sanitarnih prostorija i stvaraju vakuum koji usisava svež, spoljni vazduh. Vrlo često se koriste i cevni ventilatori kakvi su kuhinjski ili zidni aspiratori. Sistemi za mehaničko prozračivanje obezbeđuju ustaljen, optimalan kvalitet vazduha i stepen vlage kao i filtriran vazduh, a rade bešumno i automatski. Njima prostor može da se greje ili hladi.

5. Klimatizacija s prozračivanjem

5.1. Grejanje preko uređaja za prozračivanje

Najveća prednosti sistema za prozračivanje je, osim što obezbeđuje uvek svež vazduh, to što njime prostor može da se greje ili hladi. Zato, kada se postavlja, mora da se vodi računa o dimenzioniranju prema proračunima potrebnih količina vazduha i toplote. Svež i topao vazduh mrežom kanala dospeva do svih prostorija. Ventilacioni otvori treba da su dovoljno veliki za izračunat protok vazduha, pošto u suprotnom mogu da se jave buka i promaja. Zahvaljujući rekuperatoru toplotni gubici se smanjuju, pošto deo toplote u izmenjivaču prelazi sa iskorišćenog, izlaznog na dolazni, svež vazduh.

5.2. Hlađenje preko uređaja za prozračivanje

Osim što se sistemom za prozračivanje prostor greje, on može i da se hladi. Vazduh može da se hladi pomoću izmenjivača toplote, uređaja koji toplotu prenosi s jednog elementa na drugi - zemlja, voda, vazduh. Recimo, dobar uređaj zemlja-vazduh može da ohladi 30°C na prijatnih 22°C. Pri tom se mora obezbediti odvod kondenzacije i dobra izolacija celog objekta. Vazduh može da se hladi rekuperatorom ili klima-uređajima. Energetski najefikasnije je hlađenje toplotnom pumpom koja istovremeno uravnotežava i vlažnost vazduha.

Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš DomŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Poslednji projekti

Potrebno rešenje za aspirator u potkrovlju

Poštovani,

potrebno je rešenje za aspirator u kuhinji u potkrovlju kuće.

Hvala 63504 € do 105840 €

........

Ventilacija na kuhinji

Poštovani,

potrebna ventilacija na kuhijni od vlage.

Hvala 31752 € do 52920 €

........

Kvalitetna ventilacija za kafic

Poštovani,

potrebna kvalitetna ventilacija u prostoru od 80m2 potencijalno i sa opcijom grejanja.

Hvala 127008 € do 211680 €

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

Cena, Ugradnja ventilacije, cca 48m2
Ventilacija, Novi Sad

540 € do 900 €

Cena, Ventilacija za kafić, cca 70 m2
Ventilacija, Beograd

1350 € do 2250 €

Cena, Ventilacija za lokal 50m2, cca 50m2
Ventilacija, Mramor

1080 € do 1800 €

Cena, Ugradnja aspiratora (napa), cca 1m2
Ventilacija, Stubline

90 € do 150 €

Cena, Ventilacija za fastfood, cca 40m2
Ventilacija, Pančevo

1080 € do 1800 €

Cena, Ventilacija za kuhinju, cca 30m2
Ventilacija, Beograd

2250 € do 3750 €

Cena, Ventilacija za rostilj, cca 20m2
Ventilacija, Novi Sad

1800 € do 3000 €

Cena, Ventilacija zgrade.Pronalaženje rešenja za problem ustajalog vazduha., cca 100m2
Ventilacija, Beograd

540 € do 900 €

Cena, Montiranje ventilatora i spajanje sa haubom za izvlačenje dima, 1 kom
Ventilacija, Novi Sad

1080 € do 1800 €

Cena, Ventilacija za restoran, hauba je 4 x 0,5 x 0,8 m
Ventilacija, Loznica

900 € do 1500 €

Cena, uvođenje ventilacionih sistema, cca 100m2
Ventilacija, Požega

3150 € do 5250 €

Cena, Aktivna ventilacija unutrašnjeg prostora, Oko30mkv ili oko 90 kubnih metara
Ventilacija, Novi Sad

1080 € do 1800 €

Cena, Ventilacija za piceriju, napa ,motor, crevo, ventilator, cca 25m2
Ventilacija, Novi Sad

1800 € do 3000 €

Cena, Kupovina sistem rekuperacije vazduha, 150m2-h=260cm
Ventilacija, Zlatibor

4500 € do 7500 €

Cena, Ventilacija i klimatizacija kafića, cca 140m2
Ventilacija, Beograd

7200 € do 12000 €

Cena, Ventilacija za lokal, cca 80m2
Ventilacija, Doljevac

2700 € do 4500 €

Cena, Zamena ili popravka kupatilskog ventilatora, 1 kom
Ventilacija, Ugrinovci (Zemun)

360 € do 600 €

Cena, Ventrijacija za restoran, cca 200m2
Ventilacija, Kragujevac

1800 € do 3000 €

Cena, Veltilacija ubacivanje izbacivanje vazduha u ugostiteljskom objektu, cca 220m2
Ventilacija, Kragujevac

1350 € do 2250 €

Cena, Ventilacija za kafic , cca 200m2
Ventilacija, Beograd

2700 € do 4500 €

Cena, Ventilacija za kafić, cca 27m2
Ventilacija, Beograd

2340 € do 3900 €

Cena, Ventilacija za kafić, cca 150m2
Ventilacija, Novi Sad

2340 € do 3900 €

Cena, Ventilacija za kafić, cca 40m2
Ventilacija, Beograd

1800 € do 3000 €

Cena, Remont ili zamena ventilatora i čišćenje ventilac kanala u zgradi od 28 stanova, zgrada je oko 20m x 12m u osnovi sa Pr+5 spratova+Pk
Ventilacija, Novi Sad

540 € do 900 €

Cena, Ventilacija kuće, 80m2
Ventilacija, Novi Bečej

1800 € do 3000 €

Cena, Ventilacija , hauba iznad giros, friteze, 28m2
Ventilacija, Ub

2250 € do 3750 €

Cena, Ventilacija za kuhinju i ventilacija za uslužni deo ugostiteljskog objekta, Kuhinja: 8m2; Uslužni deo: 33m2
Ventilacija, Novi Sad

4050 € do 6750 €

Cena, Sanacija ventilacije u kupatilu , Prečnik oko 30 cm
Ventilacija, Novi Sad

585 € do 975 €

Cena, Ventilacija u Avala Adi u Bgd, ima predmer radova i projekat
Ventilacija, Beograd

3150 € do 5250 €

Cena, Sistem ventilacije za porodičnu kuću , cca 170m2
Ventilacija, Beograd

4050 € do 6750 €

Cena, Nabavka ventilacijonog sistema za igraonicu, 25m2
Ventilacija, Lešak

1800 € do 3000 €

Cena, Ventilacioni sistem za kuću, 90m2
Ventilacija, Vrčin

1800 € do 3000 €

Cena, Montaža ventilacionog sistema, 4t
Ventilacija, Novi Sad

1800 € do 3000 €

Cena, Ventilacija u brzoj hrani , 1kom
Ventilacija, Smederevska Palanka

2250 € do 3750 €

Cena, Ventilacija za kafić, 120 m2
Ventilacija, Niš

4050 € do 6750 €

Cena, Ventilacija za podrum, 25m2
Ventilacija, Beograd

180 € do 300 €Pogledajte druge završene projekte i cene

Ventilacija cenovnik

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

1639+ PREDUZEĆA ZA Ventilacija
BESPLATNA PRETRAGA
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

Tražite dobre izvođače radova za područje Ventilacija?

Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
© 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana