Za područje

  Fugovanje popločanih površina

  Članak je pregledalo čak 1838+ korisnika
  Kada je u pitanju popločavanje, svakako da je vrlo važan izbor samog materijala – ploča, blokova ili kocki – koliko priprema podloge, ali i pravilno polaganje; međutim, samo popločavanje time nije završeno. Sledi fugovanje popločane površine za šta je takođe važan izbor mase za fugovanje.
  Stručni članak 1838
  poplocavanje fugovanje
  Imamo čak 1130 izvođača radova za područje Popločavanje:

  Fugovanje popločanih površina - neka opšta pravila

  Postoji mnogo vrsta i tipova masa za fugovanje (fugirnih ili fug-masa) koje se mogu iskoristiti za popunjavanje praznina između elemenata (ploča, blokova, kocki): od običnog peska i cementnog maltera do dvokomponentnih epoksidnih smola. Svaka od fug-masa o kojoj ćemo govoriti ima svoja opšta svojstva, premda se uputstva za upotrebu različitih proizvođača mogu dosta razlikovati. Stoga ih uvek treba pažljivo pročitati pre nego što se proizvod kupi i upotrebi.

  Prilikom odabira najpogodnije vrste i tipa mase za fugovanje uvek treba voditi računa o sledećim faktorima: tipu popločavanja, podlozi, željenom estetskom izgledu, veku trajanja, vremenskim uslovima i naravno budžetu.

  Za propusne (porozne) podloge možete koristiti skoro sve vrste fug-masa, ali se za nepropusne upotrebljavaju samo neke. Na poroznom prirodnom kamenu masa za fugovanje može ostaviti mrlje, tako da se mora pažljivo nanositi, pošto se mrlje, pogotovu osušene, teško skidaju.

  Fugovanje popločanih površina - kada je pravo vreme za to?

  U nekim slučajevima, fugovanje se mora izvoditi po suvom vremenu, jer se određene vrste fug-masa ne smeju kvasiti dok se rad ne završi. Fugovanje se mora izvršiti u skladu sa uputstvima proizvođača.

  Kada se masa za fugovanje osuši, višak fugirnog materijala se spere sa popločane površine
  Kada se masa za fugovanje osuši, višak fugirnog materijala se spere sa popločane površine

  Masa za fugovanje – opšte karakteristike

  Fugirna masa je jednostavna za upotrebu i stvara fleksibilan spoj. Kvalitetna masa je obično otporna na eroziju, ali i sprečava rast trave i korova između ploča. Sa fugirnom masom se takođe lako popravljaju sva oštećenja na spojevima ploča, blokova ili kocki koja nastanu tokom vremena.

  Masa za fugovanje se može koristiti pri popločavanju dvorišta, parkinga, staza, javnih i sličnih spoljašnjih površina, ali samo onda kada nije predviđeno njihovo veliko opterećivanje, odnosno, kada se rade pohodne, a ne povozne površine.

  Fugovanje - vrste masa za fugovanje

  Jednokomponentna polimerna masa za fugovanje

  Može se skoro reći da je ovo proizvod za univerzalnu upotrebu, jer odgovara najvećem broju materijala za popločavanje. Nanosi se tako što se preko nakvašenih ploča, blokova ili kocki pospe suva masa i onda alatkama ili mašinski (gletericama, četkama, ravnalima, pištoljima za fugovanje, itd.) utiskuje u fugne. Uopšteno govoreći, jednokomponentne polimerne fugirne mase su prilično isplative i dostupne u različitim bojama. Za duži vek trajanja ove vrste fugovanja materijal kojim se popločava se postavlja na propusnu cementnu podlogu.

  Dvokomponentna masa za fugovanje od epoksidnih smola

  Ove vrste fugirnih masa prave se od agregata na bazi peska i smole, koji se mešaju na licu mesta. Zatim se, isto kao i jednokomponentne, alatkama ili mašinski (gletericama, četkama, ravnalima, pištoljima za fugovanje, itd.) utiskuju u fugne preko nakvašene popločane površine.

  Smola stvrdnjava agregat, čineći ga izdržljivijim i pogodnim, na primer, za pranje crevom. Iako su ove fugirne mase obično skuplje od drugih opcija imaju dug vek trajanja od najmanje 10 godina. Dvokomponentne epoksidne smole dostupne su u raznim bojama tako da se bilo koji od materijala izabran za popločavanje može upotpuniti njima.

  Posebno je važno zaštititi prirodni kamen i druge porozne površine pre fugovanja. Zaštitom se sprečava da smola prodre u kamen i ostavi mrlje na njegovoj površini. Osim toga, preporučuje se da se radi što brže, pa su zato obično potrebne dve osobe. Kao proizvod na bazi peska, dvokomponentne epoksidne smole su zrnastog sastava, pa će na kraju tako i izgledati.

  Fugirna masa za pločice na otvorenom

  Ova vrsta mase za fugovanje ima vrlo glatku i finu teksturu, pa je idealna za porcelan i rezani prirodni kamen. Smesa je u obliku praha i prodaje se u džakovima, pa se zato rastvara u vodi, u razmeri koju preporučuje proizvođač i nanosi preko popločane površine dok se sve fugne ne popune.

  Primena zahteva malo više prakse i više vremena od drugih vrsta fugovanja. Da bi rezultat bio najbolji mogući, same fugne treba da su što suvlje. Čim se masa nanese, površina se mora obrisati vlažnim sunđerom, najduže u roku od 30 minuta i zbog toga se preporučuje da se ovaj posao obavlja u paru. Popločana površina se pere dijagonalnim potezima kako se ne bi istisnula još sveža masa iz spojeva.

  Fugovanje se smatra vrlo isplativom opcijom, pogotovu zato što su fugirne mase dostupne u više boja te će se uvek naći neka koja se sasvim slaže s pločicama. Zbog toga što izgledaju elegantno, glatko i moderno, ove fugne se najčešće izvode uz prirodan kamen ili porcelan sečenih ivica. Što se održavanja tiče, treba ih prati lagano i izbegavati direktan kontakt.

  Fugirna masa na bazi cementa

  Ovakve vrste mase za fugovanje prodaju se gotove, zapravo, već pripremljene da im se na licu mesta dodaje samo voda. Smesa koja se tako dobije utiskuje se u fugne i nakon 30 minuta sušenja temeljno očisti. Prednost ovih, u odnosu na jednokomponentne polimerne smese, jeste u tome što stvaraju nešto jaču vezu i pogodne su za propusne i za nepropusne podloge.

  I ova masa se mora nanositi brzo, pa i u ovakvim slučajevima za obavljanje posla preporučujemo dve osobe. Vek trajanja im je najmanje 10 godina i takvi spojevi mogu izdržati pranje pod pritiskom. Međutim, postoji samo ograničen broj boja i osušene fugne izgledaju blago zrnasto, što možda ne odgovara svakom materijalu koji se koristi za popločavanje.

  Obični malter

  Mešavina peska i cementa se nanosi ručno pomoću lopatice. Smeša maltera se može koristiti za propusne ili nepropusne podloge. Konačan izgled obično odgovara tradicionalnim vrstama popločavanja, kao što su ručno rezani prirodni kamen ili betonske verzije, odnosno, imitacije antičkog stila.

  Fugovanje popločanih površina - postupak

  Pre nego što se počne fugovanje popločane površine, potrebno je temeljno pranje vodom pod pritiskom, a onda se ostavi da se osuši. Zatim se fug-masa ravnomerno razmazuje celom površinom i utiskuje u fugne gletericom ili mašinski. Potom je najbolje upotrebiti vibro-ploču da bi masa bila što više ujednačeno utisnuta u fugne između ploča. Na kraju se smesa dodaje tamo gde je ima manje da bi sve fugne bile ujednačeno ispunjene.

  Poslednji korak je kvašenje cele popločane površine, ali ne preterano. Sačeka se 10-15 minuta dok fug-masa reaguje u kontaktu s vodom i osuši se. Potom ide temeljno pranje da bi se sa ploča, blokova ili kocki skinuli svi ostaci fug-mase.

  Šta savetuju stručnjaci?

  Kakav je proces rada s masom za fugovanje?

  Fugovanje popločanih površina fugirnom masom je relativno nov sistem koji se sve više koristi zbog svojih svojstava, a posebno zbog mogućnosti bojenja. Postupak rada je potpuno jednak onom kada se koristi kvarcni pesak, ali samo do određene faze:

  Kada je površina popločana, kvarcni pesak ili jednokomponentna fug-masa se u fugne ubacuje metlom – zapravo prah istresen iz džaka se raspoređuje, odnosno, sa ploča ubacuje u fugne. Kada se sve fugne popune, vibro-pločom se sabija i ravna smesa u svakoj fugni tako da na kraju sve budu ujednačene i ravnomerno ispunjene. Budući da vibro-ploča pravi vibracije, uvek nešto peska ispadne iz spojeva te je na kraju potrebno da se sve još jednom pomete i vrati nazad.

  Sledeći korak u procesu fugovanja je, onda kada se koristi fugirna masa, trenutak u kome se postupak menja. Kvarcni pesak sa ploča može jednostavno da se pomete nazad u fugne, dok sa fug-masom to nije slučaj. Fugirna masa traži pažnju i preciznost pošto na pločama, blokovima ili kockama kojima je popločavanje urađeno, masa ne sme da se zadržava jer će se stvrdnuti i napraviti grudvice.

  Fugovanje ima za cilj da svi spojevi budu lepo popunjeni i ujednačeni. Tek kad popločana površina poprimi takav izgled počinje se sa kvašenjem (neke vrste fug-mase se mogu upotrebljavati i na vlažnim površinama).

  Kada se u jednokomponentnu masu za fugovanje doda voda, ona počinje da se stvrdnjava. Zbog toga je važno da se fugovanje obavi po lepom vremenu (kada ne pada kiša). Mora se voditi računa da se sav višak mase (grudvice) očisti sa površine ploča pre nego što se stvrdne na njima. Popločana površina je odmah prohodna. Dan nakon završetka fugovanja preporučljivo je da se izvrši još jedno dobro natapanje cele površine kako bi voda izazvala konačno stvrdnjavanje fug-mase. Međutim, takva površina će biti prohodna tek za 2-3 dana (različiti proizvodi imaju različita uputstva koja se moraju poštovati).

  Koje su prednosti fugovanja fugirnom masom u odnosu na kvarcni pesak?

  Masa za fugovanje ima alkalni pH faktor, što znači da je sama vodopropusna, premda inhibira rast biljaka. Prednost fugirne mase je i u tome što iz zemlje ne izvlači so i otporna je na mraz. Dodatni plus je vezan za estetiku, pošto se masa proizvodi u većem broju boja i nijansi, dok pesak može biti samo prirodne boje, eventualno svetlije ili tamnije nijanse.

  Šta je sa sanacijom fugni?

  Ako već mora da se radi, treba istaći da će popravka trajati duže, jer se fugirna masa fizički mora izvaditi iz svih fugni oko ploča na celoj površini. Zato je uklanjanje kvarcnog peska mnogo lakše i brže.

  Da li je pri izboru mase za fugovanje važno uzeti u obzir vrstu podloge (zemlja, estrih...) kao i materijal i oblik ploča, blokova ili kocki (prirodni kamen, beton...)?

  Oblik i materijal kojim se popločavanje izvodi nisu bitni. Postavljanje direktno na zemlju, međutim, nije poželjno rešenje. Podloga za popločavanje mora biti dobro i pravilno pripremljena. Evo primera pravilno pripremljene podloge (isto važi i za fugovanje):

  Priprema podloge je vrlo važna – s leva nadesno: kvarcni pesak, materijal kojim se popločavanje vrši (ploče, blokovi, kocke) gornji sloj sitnijeg granulata od oko 5 cm, gornji sloj geotekstila, osnovni tampon granulacije 0-32, donji sloj geotekstila, zemlja i ivičnjak
  Priprema podloge je vrlo važna – s leva nadesno: kvarcni pesak, materijal kojim se popločavanje vrši (ploče, blokovi, kocke) gornji sloj sitnijeg granulata od oko 5 cm, gornji sloj geotekstila, osnovni tampon granulacije 0-32, donji sloj geotekstila, zemlja i ivičnjak

  Razmak između dve ploče, bloka ili kocke ne bi trebalo da bude širi od oko 2 cm; isto tako, poželjna dubina je najmanje 4-5 cm. Istovremeno, treba naglasiti da se uputstva pojedinih proizvođača fugirnih masa međusobno razlikuju, pošto se i same fug-mase razlikuju po sastavu. Važno je pratiti uputstva proizvođača.

  Da li se mase za fugovanje razlikuju po sastavu?

  Kao i svih drugih proizvoda, vrsta i tipova masa za fugovanje ima poprilično i one mogu znatno da se razlikuju po sastavu i strukturi (kristali silicijum-dioksida, cement, metanol, kiseline….).

  Ukoliko se odlučite za popločavanje, možete se obratiti i nama na DaiBau.rs. Na našem sajtu ćete naći još saveta vezanih za ovu temu, ali i ponuđače i proizvođače s kojima sarađujemo i koji će na vaš upit uzvratiti odgovarajućom ponudom.

  Informacije o cenama možete pogledati u našem kalkulatoru.

  Vaš tim,

  DaiBau.rs

  Stručni članak 1838
  Autor: DaiBau trendovi magazin
  Imamo čak 1130 izvođača radova za područje Popločavanje:

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 1130 izvođača radova za područje Popločavanje:

  BESPLATNA PRETRAGA
  TRAŽIMO LOKALNO
  BEZ PROVIZIJE
  Imamo čak 1130 izvođača radova za područje Popločavanje
  9.2
  0

  Preduzeće ENERSET d.o.o. Beograd-Novi Beograd


  9.3
  0

  TOMTEL


  8.7
  0

  POBEDA BYGG DOO


  10
  5

  Visak Plus d.o.o


  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE RADOVA ZA PODRUČJE POPLOČAVANJE?

  Serbia
  DAIBAU.RS

  Petra Drapšina 27
  21000 Novi Sad

  +381 11 430 0 340

  © 2022 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana