Za područje

  Postupak legalizacije objekta i cena

  Članak je pregledalo čak 7330+ korisnika
  Legalizacija objekta je neophodna koliko s pravne strane gledišta - bez nje se ne mogu dobiti upis u vlasnički list ni katastar - toliko i sa praktičnog gledišta, jer se ni dogradnja ili nadgradnja, kupovina ili prodaja, kao ni bankarske usluge ne mogu realizovati sve dok je nekretnina nelegalna. Osim toga, samo vlasnici legalno izgrađenih i uknjiženih nekretnina mogu njima raspolagati i u smislu konkurisanja za različite vrste državnih subvencija. Ne bismo li vam približili čitavu proceduru i bar je donekle olakšali, pojasnićemo kako se legalizacija vrši, šta je sve neophodno i koliko ceo proces može da košta.
  Stručni članak 7330
  legalizacija objekta
  Imamo čak 2307 izvođača radova za područje Legalizacija objekata:

  1. Informacije i uslovi neophodni za legalizaciju objekta

  Legalizacija objekta je moguća pod pretpostavkom da je objekt izgrađen u skladu s odredbama prostornih akata, a da su pri tome ispunjeni svi uslovi za dobijanje građevinske dozvole. Podaci koji su potrebni za legalizaciju objekta su:

  • - dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu,
  • - izveštaj o zatečenom stanju objekta, čiji sastavni deo je i elaborat geodetskih radova za nezakonito izgrađeni objekt,
  • - dokaz o uplati takse za ozakonjenje.

  Savet stručnjaka iz firme ARKO TRADE DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

  1. Šta je od dokumentacije neophodno za proces ozakonjenja?

  Za projekat Ozakonjenja od dokumenata i dokumentacije je potrebno:
  -Dokaz o vlasništvu-Izvod iz lista nepokretnosti overen od strane notara i/ili
  kupoprodajni ugovor
  -Kopija plana katastra
  -Snimak izvedenog stanja - radi arhitekta
  -Elaborat geodetskih radova - radi geometar

  Snimak izvedenog stanja radi se na osnovi snimanja predmetnog objekta (izlazak arhitekte na teren i merenje objekta).Po završetku merenja radi se tehnička dokumentacija koja se sastoji od tekstualnog i grafičkog dela.

  Tekstualni deo čini:
  - naslovna strana sa podacima o lokaciji,objektu, Investitoru i izvođaču
  tehničke dokumentacije
  - potvrda o registraciji preduzeća koje izrađuje dokumentaciju,
  - rešenje o odgovornim projektanima,
  - izjavu odgovornog projektanta,
  - licence odgovornih projektanata
  - izveštaj o stepenu završenosti objekta,
  - tehnički izveštaj arhitekture objekta,
  - opis stanja konstrukcije objekta,
  - opis stanja instalacija vodovoda, kanalizacije, elektroinstalacija i instalacija grejanja sa priloženim uplatnicama ukoliko je objekat priključen na komunalnu infrastrukturu.
  -izjavu vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da prihvata eventualni rizik korišćenja objekta, s obzirom na minimalnu tehničku dokumentaciju koja je propisana za ozakonjenje,

  Tehničku dokumentaciju čini:
  - crteži osnova ,preseka , krova sa prikazom i obračunom svih neto i bruto površina objekta i upisanom strukturom stanova ako se radi o stambenom objektu
  -fotografije objekta sa sve 4 strane.

  Elaborat geodetskih radova
  - kopija plana placa, sa ucrtanom visinom objekta (ako je objekat ucrtan u Katastru),
  - elaborat geodetskih radova (ako objekat nije ucrtan u Katastar)
  - geodetski elaborat posebnih delova objekta (u slučaju da objekat ima više od jednog stana ili garažu u sklopu objekta)

  G-din Gradimir Bugarski, ARKO TRADE DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

  2. Postupak legalizacije objekta

  Zakon o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“, br. 96/2015) je vlasnicima nelegalnih objekata omogućio da, pre svega, po jednostavnoj, a onda bržoj i jeftinijoj proceduri, ozakone svoje kuće i stanove. Njime je omogućeno svima, koji su do dana njegovog donošenja, podneli zahteve za legalizaciju uz odgovarajuću dokumentaciju i plaćene takse, to i završe. Prema trenutno važećim propisima Republike Srbije predmet ozakonjenja mogu biti objekti koji se mogu uskladiti sa važećim planskim dokumentima u pogledu namene i spratnosti objekta; ovde spadaju i objekti za koje se utvrdi da im je namena kompatibilna planskim dokumentima. U izuzetnim slučajevima, predmet ozakonjenja mogu biti i objekti koji imaju spratnost veću od spratnosti propisane važećim planskim dokumentima, ako je to uređeno opštim aktom jedinice lokalne samouprave.

  Po utvrđivanju ispunjenosti ovih uslova, nadležni organ obaveštava vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da u roku od 30 dana od dana dostavljanja obaveštenja, dostavi dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu odnosno objektu, osim u slučaju da je dokaz o odgovarajućem pravu već dostavljen u postupku legalizacije bespravno izgrađenog objekta.

  Ako vlasnik nezakonito izgrađenog objekta ne dostavi dokaz o odgovarajućem pravu, a ne zatraži produžetak roka, nadležni organ će rešenjem odbaciti zahtev.

  Kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni prethodni uslovi i da postoji odgovarajuće pravo na objektu, odnosno zemljištu, nastavlja postupak pribavljanjem tehničke dokumentacije (Član 11. Zakona).

  Za objekte na kojima je pravo svojine upisano u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, ne sprovodi se postupak propisan ovim zakonom, već nadležni organ, po pribavljanju dokaza o odgovarajućem pravu na objektu odnosno zemljištu, obaveštava podnosioca da uplati taksu za ozakonjenje i po dostavljanju dokaza o uplati, donosi rešenje o ozakonjenju.

  3. Legalizacija - cena

  Taksa za ozakonjenje kuća i stanova do 100 m2 je 5.000,00 RSD, do 200 m2 je 15.000,00 RSD, a do 300 m2 - 20.000,00 RSD. Za sve objekte čija je površina veća od 300 m2, cena taksa je 50.000,00 RSD.

  Stručni članak 7330
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Tražite dobre izvođače radova za područje Legalizacija objekata?

  Imamo čak 2307 izvođača radova za područje Legalizacija objekata:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Imamo čak 2307 izvođača radova za područje Legalizacija objekata
  9.4
  0

  Kjoto Ekoinženjering


  9.4
  0

  INFINITY DESIGN


  9.7
  0

  SAMOSTALNI GEODETSKI BIRO BETA BRANKO BJELANOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ZVEZDARA)


  10
  1

  SRĐAN TOMIĆ PR, ARHITEKTONSKI STUDIO SAURUS DUO, ARANĐELOVAC


  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana