Za područje
  Vreme je za štednju energije

  Grejanje – sve što treba da znate o planiranju grejanja za svoj dom

  Članak je koristilo čak 2664+ korisnika
  Da li ste znali da se najveći deo energije u kućama i stanovima zapravo troši za grejanje? Da, istina je, međutim, tu je u pitanju svojevrsni kontrapunkt: grejanje ima itekakav uticaj na rashode, ali je ono presudno i za percepciju prijatnosti, udobnosti i zadovoljstva u svakom prostoru. Da biste, dakle, umanjili troškove, a povećali sopstveni komfor, prvi korak treba da je racionalno i funkcionalno projektovanje doma, a tek onda sledi izbor načina i sistema grejanja. Ne bi smo li vam pomogli da se snađete u ovoj, ne baš lakoj tematici, pripremili smo za vas sveobuhvatan pregled.
  Stručni članak 2664
  1.jpg
  Imamo čak 1868 izvođača radova za područje Grejanje:

  1. Grejanje kuće

  Svakog meseca, kada pristignu računi za struju, podsete da ni boravak u vlastitom domu nije besplatan. Energija, posebno električna i toplotna, konstantno se troše. Da li ste znali da se čak 64% energije u domaćinstvima koristi za grejanje? Ako povedete računa o pravilnoj izolaciji kuće i izaberete odgovarajući način i sistem grejanja, mesečni troškovi grejanja se mogu znatno umanjiti.

  1.1. Termoizolacija

  Već se pri projektovanju može uticati na količinu energije koja će biti neophodna za grejanje. Što je kuća razuđenija, veća joj je i površina, a samim tim se više toplote i gubi. Stoga je broj, orijentacija i kvalitet prozora jedan od presudnih činilaca. Međutim, u istoj ravni važnosti je debljina, odnosno, kvatitet i kvalitet termoizolacije. Termoizolacija štedi energiju za grejanje ili hlađenje objekta, a takođe umnogome utiče na površinske temperature unutrašnjih zidova i prozora, čime se poboljšava komfor stanovanja. Na tržištu u ponudi ima brojnih i svakovrsnih izolacionih materijala, od stiropora, polistirena, staklene ili kamene vune do prirodne izolacije, kakve su slama, celulozne ljuspice i slično. Debljina izolacije mora precizno da se proračuna u zavisnosti od svih karakteristika objekta, dok se na novogradnje obavezno postavlja najmanje 12 cm izolacije.

  Odgovarajuća termička zaštita je i zakonom propisana. Prenos toplote za spoljne zidove i zidove prema negrejanim prostorima može biti najviše U=0,60 W/m2K, za prozore U=1,4 W/m2K, za prizemlje U=0,3 W/m2K ili kosi krov nad grejanim potkrovljem 0,25 W/m2K.

  Više nego izbor sistema grejanja, na troškove utiče debljina izolacije
  Više nego izbor sistema grejanja, na troškove utiče debljina izolacije

  Toplotni mostovi

  Objekt može gubiti velike količine toplote kroz neadekvatno zaštićene delove omotača, što povećava troškove grejanja. Površine su hladnije, vlaga počinje da se kondenzuje, što izaziva razvoj buđi ili čak oštećenja strukture i konstrukcije objekta. Ova mesta se nazivaju toplotnim mostovima. Preko njih se energija gubi, a troškovi se jednako uvećavaju. Posebno su problematični uglovi zgrada, balkoni i površine oko fasadnih prodora, kao što su prozori ili vrata. Zbog toga ćete mnogo uštedeti na grejanju ako pravilno izolujete celu kuću.

  Gubici energije zbog toplotnih mostova se itekako vide na računima
  Gubici energije zbog toplotnih mostova se itekako vide na računima

  1.2. Nepropusnost

  Svaki objekt treba da je dobro zatvoren, odnosno, nepropusan, jer u suprotnom vazduh nekontrolisano izlazi, čime se gubi toplota, a može doći i do kondenzacije vlage u fasadnom omotaču.

  Objekt se može učiniti nepropusnim, ako se obezbedi dovoljno debeo sloj toplotne izolacije i ako su spojevi različitih fasadnih elemenata dobro zaptiveni, a otvori prozora i vrata pravilno ugrađeni.

  1.3. Izrada energetskog pasoša

  Šta je energetski pasoš i zašto vam treba? To je dokument koji pokazuje koliko su vaša kuća ili stan energetski efikasni ili neefikasni, koliko energije kontinuirano gubite zbog loše izolacije, prozora, vrata, toplotnih mostova i drugih građevinskih nedostataka, ali i predlaže mere za povećanje energetske efikasnosti. Energetski pasoš zgrade je obavezan za nove zgrade, prodaju nekretnina i neke slučajeve iznajmljivanja.

  Cena energetskog pasoša

  Cena energetskog pasoša za porodičnu kuću prosečne veličine kreće se između 100 i 200 EUR. Važenje pasoša je 10 godina, ukoliko na objektu ne bude bilo promena u tom periodu, u smislu građevinskih radova koji posežu u konstrukciju.

  Zahvaljujući energetskom pasošu odmah ćete znati šta se može učiniti za racionalizaciju potrošnje
  Zahvaljujući energetskom pasošu odmah ćete znati šta se može učiniti za racionalizaciju potrošnje

  2. Metode grejanja

  Ambijentalna temperatura znatno utiče na osećaj komfora, pa se zato zimi stambeni prostor zagreva, dok se leti hladi. Sistem ventilacije, odnosno, grejanja i hlađenja, treba da odaberete prema sopstvenim potrebama, sklonostima i životnim navikama, a svakako i shodno onome što je najcelishodnije u datoj situaciji.

  2.1. Radijatori

  Grejanje radijatorima je visokotemperaturno grejanje. Radijatori se mogu priključiti na sistem grejanja preko plinske, obične ili etažne peći, kotla na biomasu ili lož-ulje ili toplotne pumpe. Radijatori se obično postavljaju ispod prozorskih otvora.

  Prednost radijatorskog grejanja je brzo postavljanje i niski investicioni troškovi, pošto se cevi mogu brzo razvesti duž zidova i spojiti na postojeći sistem grejanja. Međutim, radijatore mnogi smatraju neestetskim rešenjem što je možda u celoj stvari i manja smetnja. Naime, bitnije je to da je svaki radijator jedno grejno telo (tzv. tačkasto grejanje) i da se zbog principa na kome radi toplota uglavnom zadržava oko njega, a ne kruži ravnomerno prostorom, kao što je to slučaj kod podnog, zidnog ili plafonskog grejanja.

  Najbolje mesto za radijatore je ispod prozora
  Najbolje mesto za radijatore je ispod prozora

  Cena radijatora

  Cena radijatora i njihove ugradnje je relativno niska, zavisno od kvadrature stana, u proseku od 25 EUR/m2 pa naviše.

  2.1.1. Električni radijatori

  Električni radijator se najčešće koristi kao dodatni grejni element, kada želite da dogrejete samo jednu prostoriju. Postoje dve vrste električnih radijatora: ugradni i samostojeći. Dostupni su i estetski veoma sofisticirani modeli.

  Cena električnih radijatora

  Cena ugradnih električnih radijatora obično se kreće između 100 i 300 EUR. Cena samostojećih električnih radijatora kreće se između 50 i 250 EUR. Naravno, ako pratite akcije i promotivne prodaje, neke modele možete dobiti po još boljoj ceni.

  2.2. Podno grejanje

  Ako želite da pod uvek bude prijatno topao na dodir, podno grejanje je sistem za vas. Ovakvo grejanje je površinsko, pošto se cevi ugrađuju u pod, tik ispod završne podne obloge. Toplota zagrejane vode prenosi se na estrih i s estriha u prostor. Pošto je grejna površina velika, temperatura poda može biti niža (26-28°C), pa podno grejanje dobro funkcioniše zajedno sa niskotemperaturnom toplotnom pumpom ili solarnim kolektorima. Ovakvo grejanje u pojedinačnim prostorijama može se kontrolisati preko razvodne kutije. Troškovi podnog grejanja su i do 15% niži nego za radijatorsko grejanje.

  Sistem ovakvog grejanja ima brojne prednosti: korisni stambeni prostor je veći, jer nema grejnih tela. Podovi su prijatno mlaki pod stopalima, što je posebno korisno u prostorijama sa keramičkim pločicama. Temperatura vazduha u prostoriji može biti niža, pošto grejanje dolazi sa obodnih površina; naime, toplota se ravnomernije širi te je i percipirana temperatura naizgled viša, što omogućava veliku uštedu u grejanju (6-12%). Slabost podnog grejanja je u tome što je hladnim prostorijama potrebno najmanje nekoliko sati da se zagreju do optimalne temperature.

  Podnim grejanjem možete upravljati preko razvodne table/ormarića možete upravljati
  Podnim grejanjem možete upravljati preko razvodne table/ormarića možete upravljati

  Cena podnog grejanja

  Cena podnog grejanja zavisi, pre svega, od sistema koji izaberete (na vodu ili struju), površine, odnosno, veličine sistema, ali i od elemenata kao što su kotao, toplotna pumpa, solarni kolektori ili slično. Za nabavku, ugradnju, priključenje na razvodne kutije/ormariće i testiranje pritiska u sistemu treba između 15 i 24 EUR/m2.

  2.2.1. Električno podno grejanje

  Električno podno grejanje se izuzetno jednostavno ugrađuje i njime se jednako lako upravlja, a prostor zagreva vrlo brzo. Ispod keramičkih pločica se postavljaju grejne prostirke ili grejne mreže, dok grejne folije idu ispod PVC i drvenih podnih obloga. Pozitivna strana električnog podnog grejanja je tanji pod, jer je i estrih tanji ili ga uopšte nema, što može biti naročito važno za starije objekte. Međutim, električno podno grejanje je nešto skuplje u odnosu na vodeno, a veća je i potrošnja energije, pa se klasično podno grejanje više isplati za veće površine.

  Grejna podloga za električno podno grejanje se lako postavlja
  Grejna podloga za električno podno grejanje se lako postavlja

  Cena električnog podnog grejanja

  Ulaganje u postavljanje električnog podnog grejanja je manje u odnosu na konvencionalno podno grejanje. Montaža je jednostavna i brza, jer ne zahteva veće građevinske radove. Cena kvadratnog metra električnog podnog grejanja je između 80-120 EUR/m2.

  2.3. Plafonsko grejanje i hlađenje

  Plafonsko grejanje funkcioniše poput podnog. Sa plafonskim sistemom, prostorija se može i grejati i hladiti, a obe metode se odlikuju niskom potrošnjom energije. Plafonsko grejanje se izvodi tako što se u potkonstrukciju, odnosno, spušteni plafon, postave posebni paneli za grejanje, a kroz njih sprovedu cevi. Hlađenje kroz plafon je naročito efikasno, jer se hladan vazduh spušta i tako ravnomerno hladi celu prostoriju.

  Optimalno zagrevanje prostora postiže se kombinacijom podnog i plafonskog grejanja
  Optimalno zagrevanje prostora postiže se kombinacijom podnog i plafonskog grejanja

  Cena plafonskog grejanja i hlađenja

  Plafonsko grejanje je vrlo pristupačno, uz niske troškove održavanja i potrošnju energije. Najbolji učinak dobija se ugradnjom kombinovanih podnog i plafonskog sistema. Cena plafonskog grejanja zavisi od vrste operacije (grejanje, hlađenje ili oboje) i, naravno, od izvođača radova. Cena za izradu spuštenog plafona i ugradnju plafonskih grejnih panela je između 25-40 EUR/m2.

  2.4. Zidno grejanje

  Obično se zidovi mogu zagrevati vodom, ali postoji i zagrevanje zidova strujom. Zidno grejanje može biti u suvoj verziji, tada se cevi ugrađuju u gips ili panele. Može se uraditi i u mokroj verziji, kada se cevi fiksiraju direktno na zid i malterišu. Zidno grejanje je veoma povoljno pre svega zato što ceo zid postaje grejno telo koje emituje toplotu celom svojom površinom te se širom prostorije stvara vrlo prijatan i uravnotežen boravišni ambijent. Iste instalacije se koriste i za grejanje i za hlađenje, prema potrebi i sezoni.

  Ovakav sistem zagrevanja, što je možda još važnije, sprečava stvaranje kondenzacije na unutrašnjoj strani zagrejanih spoljnih zidova. Međutim, objekt mora biti dobro izolovan, inače dolazi do prekomernih gubitaka toplote. Završni sloj ovakvog zida može biti od bilo kog materijala po izboru (gips, keramičke pločice i slično), ali je neophodan oprez pri bušenju u zid, kako se ne bi oštetila neka cev niti električne instalacije; vrlo je važno imati u vidu da se instalacije zidnog grejanja ne smeju preklapati sa drugim zidnim instalacijama, a nameštaj se ne sme postavljati uz zid.

  Zidnim grejanjem se zagrevaju obodne površine prostorija te je boravak u njima vrlo prijatan
  Zidnim grejanjem se zagrevaju obodne površine prostorija te je boravak u njima vrlo prijatan

  Cena zidnog grejanja

  Cena zidnog grejanja zavisi od vrste instalacije (vodena ili električna), površine, načina rada (grejanje, hlađenje ili oboje) i, svakako, od izvođača radova. Cena zidnog grejanja s aluplast Ø16 mm cevima, bez povezivanja i bez dodatnog malterisanja je između 25-40 EUR/m2.

  2.5. Uduvavanje toplog vazduha

  Grejanje toplim vazduhom funkcioniše tako što se zagrejan vazduh ubacuje u prostorije. Uglavnom se koristi za pasivne kuće. Razvodne ventilacione cevi su raspoređene po celoj zgradi, sa ispustima u svakoj prostoriji. Još bolja efikasnost se postiže rekuperacijom, svojevrsnom mehaničkom ventilacijom, kada se svež vazduh zagreva tako što preuzima toplotu već zagrejanog, ali izduvnog vazduha (ne mešaju se). Prednost grejanja toplim vazduhom je u tome što se objekt istovremeno zagreva i provetrava. Pored toga, sistem se može koristiti i kao centralni sistem klimatizacije za hlađenje prostora. Međutim, da bi se ovakav sistem brzog hlađenja i brzog zagrevanja koristio na najracionalniji način, objekt mora biti dovoljno izolovan i nepropusan.

  3. Peći, kotlovi i kamini

  3.1. Kotlarnica

  Kotlarnica je tehnička prostorija u kući u koju se smešta većina uređaja vezanih za grejanje, hlađenje i ventilaciju objekta. Kotlarnica najčešće ima peć za grejanje, kotao za toplu sanitarnu vodu, razvodnik za podno grejanje i unutrašnju jedinicu toplotne pumpe itd. U kotlarnicu vodi dimnjak, koji ujedno mora biti protivpožaran, a pristup mu mora biti zaštićen protivpožarnim vratima. U kotlarnici se nalaze svi uređaji i oprema kojima se greje, hladi i provetrava dom.

  U kotlarnicu se smeštaju svi uređaji i oprema za grejanje i hlađenje doma
  U kotlarnicu se smeštaju svi uređaji i oprema za grejanje i hlađenje doma

  3.2. Zagrevanje PTV - bojleri

  Topla sanitarna voda je neophodna svakom domaćinstvu. Razlikuju se lokalno grejanje vode i centralno grejanje vode. Centralno grejanje je uobičajenije i češće se sreće, pošto se u tom slučaju voda zagreva i čuva u bojleru.

  3.3. Peći na biomasu

  Nekoliko vrsta biomase iz energetskih postrojenja, drvne biomase ili biološkog otpada je dostupno za zagrevanje kuće. Kao biogoriva koriste se drvo, slama, brzorastuće energetske biljke, biogas ili biodizel.

  3.3.1. Najbolje peći na drva

  Peć ili kotao na drva je jedan od najjeftinijih načina grejanja. Za optimalno sagorevanje potrebno je voditi računa da drvo bude odgovarajuće suvo (vlažnost 10-20%). Peći na drva su jedno od boljih rešenja ako imate na raspolaganju drvnu biomasu.

  Peć na drva je najjeftiniji način grejanja
  Peć na drva je najjeftiniji način grejanja

  Cena grejanja na drva

  Ogrevno drvo je najjeftiniji način grejanja, a pri tom i najmanje zagađuje prirodnu sredinu. Cena ovakvog grejanja za prosečnu kuću je oko 50 EUR/m3. Treba uzeti u obzir i cenu peći i kotlova na drva, koja se kreće između 1.00-1.200 EUR, u zavisnosti od snage.

  3.3.2. Peć na tzv. drvni otpad

  Peći i kotlovi na tzv. drvni otpad, odnosno, trinje ili sečenice, efikasniji su i imaju bolju regulaciju od kotlova na drva. Efikasnost takvih kotlova je čak 80-90%.

  Peć na sečenice, trinje
  Peć na sečenice, trinje

  Cena grejanja na tzv. drvni otpad

  Cena grejanja na ova goriva za prosečnu kuću je 5-8 EUR/m3 ili oko 100 EUR/t. Cena peći i kotlova na trinje ili sečenice ima neverovatan raspon od 70-1.500 EUR za najveće kotlove sa lambda sondom.

  3.3.3. Peć na pelet

  Pelet se može sagorevati u raznim ložištima kakvi su centralni kotlovi, peći za podno grejanje ili peći na pelet za grejanje pojedinačnih prostorija. Drvni pelet su prerađeni ostaci drveta iz proizvodnje, koji su mleveni u piljevinu i presovani.

  Peć na pelet s automatskim punjenjem
  Peć na pelet s automatskim punjenjem

  Cena grejanja na pelet

  Cena grejanja na pelet je oko 1.000 EUR/godišnje. Postoji više vrsta i tipova peći i kotlova na pelet, različite snage gorenja, pa im cena zato znatno varira. Kotao na pelet košta između 1.000-1.500 EUR. Cena isporuke i montaže kotla na biomasu snage oko 25kW je 800-1.400 EUR.

  3.3.4. Kaljeva peć

  Rustična kaljeva peć je napravljena od šamotne cigle i obložena ukrasnim keramičkim pločicama ili specijalnim malterom. U kaljevoj peći se odvija poseban proces sagorevanja, tako da je neophodno prilagoditi dimovodne kanale za ispuštanje dimnih gasova, kako bi efikasnost ove peći dostigla oko 85%. Najbolje rezultate daje ložište veličine oko 1.000 cm2 (npr. 30x35 cm). Sa pravilno dimenzioniranim ložištem, dobićete mnogo više toplotne snage sa istom količinom goriva.

  Prednost kaljeve peći u odnosu na otvoreni kamin je u tome što duže vreme emituje toplotu i nakon gašenja. Ako želite i pećnicu za pripremu jela, neka vam majstor napravi tzv. furunu.

  Seoske kaljeve peći postaju sve popularnije i u modernim enterijerima; izvor: pecarstvo-zoran.si
  Seoske kaljeve peći postaju sve popularnije i u modernim enterijerima; izvor: pecarstvo-zoran.si

  Cene kaljeve peći

  Kaljeva peć smanjuje troškove grejanja, a služi kao dodatno grejno telo. Ove peći su veoma jeftin izvor grejanja, jer troše samo oko 4-5 m3 ogrevnog drveta po grejnoj sezoni. Cena zidane peći po meri je viša od one iz kataloga. Standardne dimenzije kalja su 24x21,5 cm ili 22x22 cm a jedan kalj greje jedan kubni metar. Jedan kalj košta 5-6 EUR pa se u odnosu na zapreminu određenog prostora i izračunava broj kaljeva potrebnih za optimalno grejanje, mada je uobičajeno da ih je oko 100 za prosečnu porodičnu kuću. Majstor je može napraviti za nekoliko dana, u radionici ili na mestu ugradnje u zavisnosti od tipa.

  3.3.5. Kamini

  Ognjište je oduvek bio centar doma. Današnju zamenu za otvorena ložišta najčešće predstavljaju otvoreni kamini, pošto je u tom slučaju kontakt sa vatrom autentičniji, ili zatvoreni, koji su bezbedniji, pošto su zaštićeniji od požara. U zavisnosti od načina emitovanja toplote, postoje oni koji zrače, ali i toplovodni i toplovazdušni.

  Toplovodni kamini

  Toplovodni kamini su pogodni i za zidno i za podno grejanje, a na njih se mogu priključiti i radijatori. Za grejanje na toplu vodu možemo koristiti kaminsku peć na pelet ili cepanice.

  Kamin na drva unosi u dom toplotu i prijatnost
  Kamin na drva unosi u dom toplotu i prijatnost

  Plinski kamini

  Kamini na plin počinju da greju čim se uključe i laki su za rukovanje, ali je plamen manji i plavičaste boje, pa je atmosfera u prostoriji hladnija.

  Električni kamini

  Električni kamini se mogu ugraditi u bilo koju prostoriju, jer im nije potreban dimnjak, ali ne stvaraju pravu vatru, tako da se taj efekt mora stvoriti veštački.

  Kamini na bioetanol

  Kaminima na bazi bioetanola ili biorazgradivih materija dimnjak nije potreban, jer sagorevanje alkohola ne stvara dim. Kamini na bioetanol emituju manje toplote, pa su pogodni za niskoenergetske i pasivne objekte. Prosečna toplotna snaga gorionika je oko 2-4 kW, a za veće modele do 10 kW.

  Kakva je cena kamina?

  Cena zavisi od vrste kamina (greje vodu, vazduh ili zrači), ognjišta (otvoreno, zatvoreno), vrste goriva (pelet, briketi, drvo, bioetanol, lož-ulje, struja) i, svakako, izvođača radova. Cena nabavke i ugradnje sobnog kamina 3-8kW kreće se između 1.300 i 2.300 EUR.

  3.4. Plinska peć

  Grejanje na gas ili plin je jedan od najčešćih načina grejanja. Gorivo može dolaziti putem javnog gasovoda ili se gas može kupiti i skladištiti u rezervoaru za tečni gas. Ako se odlučite za ovaj tip grejanja, projektant kog angažujete prvo će morati da pribavi tzv. projektne uslove, izradi nacrt priključka, traži i dobije saglasnost za priključenje, a zatim napravi plan gasnih instalacija. Postupak obično traje najmanje mesec dana. Prilikom postavljanja gasnih instalacija spajaju se gasna centralna peć i gasometar, nakon čega sledi ispitivanje pritiska. Ukoliko ćete koristiti tečni prirodni gas, potrebna je ugradnja i posebnog rezervoara za šta će biti potrebno dobijanje dodatne građevinske dozvole. Objekt se tada može priključiti na podzemni gasovod.

  Cena grejanja na gas

  Cena gasnih uređaja zavisi od dužine instalacija i vrste plinske peći, tipa grejanja (na plin ili zemni gas), cene priključka na javnu mrežu i, svakako, od izvođača radova. Cena za plinski uređaj i sistem grejanja u prosečnoj porodičnoj kući (do 150m2 i 10 radijatora) od bakarnih cevi s razvodom gasa do plinskog uređaja i šporeta, s vodovima, glavnim osiguračem i drugim materijalom i elementima iznosi između 1.500 i 2.500 EUR.

  3.5. Peći na lož-ulje

  Veoma čest način grejanja je lož-ulje. Kotlovi na lož-ulje mogu biti visokotemperaturni, niskotemperaturni ili kondenzacioni. U objektu mora postojati zasebna kotlarnica i mesto za rezervoar sa lož-uljem. Kotlarnica mora imati regulisan dovod vazduha i protivpožarna vrata. Peć na lož-ulje ima dug radni vek, jer uz odgovarajuće održavanje može da služi 30 i više godina.

  Cena lož-ulja

  Lož ulje je jedan od najskupljih energenata za grejanje, budući da vas grejanje za jednu sezonu može koštati oko 1.500 EUR i više. Peći na lož-ulje s montažom i svim pratećim elementima sistema potrebnim za ovakvo grejanje, koštaju više od 2.000 EUR.

  4. Električno grejanje

  4.1. Toplotne pumpe

  Toplotne pumpe su veoma popularan način grejanja zbog niske cene. Mogu se koristiti za zagrevanje ili hlađenje prostorija. Pošto rade na nižim temperaturama, odličan su izbor u kombinaciji sa podnim grejanjem.

  Toplotna pumpa je uređaj za grejanje koji koristi toplotu okoline koja se akumulira u zemlji, vodi ili vazduhu. Na osnovu toga možete odabrati toplotnu pumpu vazduh-voda, voda-voda ili zemlja-voda. Pri izboru je važan i radni opseg, koji mora odgovarati vremenskim uslovima koji se kreću između -20°C i +35°C. Sledeći korak je način zagrevanja prostora: za grejna tela kakvi su radijatori, potrebne su visokotemperaturne pumpe. Za podno grejanje, koje ima veću površinu, može se ugraditi niskotemperaturna toplotna pumpa. U zavisnosti od potreba, mora se izabrati i optimalna veličina akumulatora toplote.

  Toplotna pumpa funkcioniše tako što toplotu zemlje, vazduha ili vode pretvara u energiju za dom
  Toplotna pumpa funkcioniše tako što toplotu zemlje, vazduha ili vode pretvara u energiju za dom

  Cena toplotne pumpe

  Toplotna pumpa sama po sebi može biti veoma dobar uređaj, ali ako nije pravilno ugrađena u sistem, neće raditi kako treba i energetska efikasnost će biti niža. Cena sistema toplotne pumpe voda-voda ili zemlja-voda je najviša i kreće se od 5.000 do 10.000 EUR, uz ulaganje u distributivni sistem, podno ili radijatorsko grejanje. Cena toplotne pumpe vazduh-voda je znatno niža, pa za nabavku i ugradnju toplotne pumpe prosečne snage 8kW, što je dovoljno za dobro izolovanu stambenu kuću, može da bude oko 2.500 EUR pa nadalje. Ugradnjom toplotne pumpe možete smanjiti troškove grejanja do 80%, što u porodičnoj kući može da bude oko 400 EUR godišnje.

  4.2. IC grejanje

  4.2.1. IC paneli

  IC paneli emituju toplotu zračenjem i ne zagrevaju vazduh, već površine i tela. Infracrveno grejanje ima dosta prednosti u odnosu na konvencionalno grejanje: IC paneli će zagrejati prostoriju za manje od jednog minuta i to potpuno nečujno. Zbog infracrvenog zagrevanja, predmeti zadržavaju toplotu, što znači da ostaju suvi, sprečava se razvoj buđi i zagrevanje ne podiže prašinu. Infracrveni paneli se često ugrađuju kao dopuna primarnom grejanju, ako nisu dovoljni za neke prostore.

  Poređenje klasičnog radijatorskog i grejanja IC panelima
  Poređenje klasičnog radijatorskog i grejanja IC panelima

  Cena IC panela

  Početna investicija u grejne ploče može biti veća od ulaganja u konvencionalne grejače, ali se investicija isplati pošto ne zahtevaju dodatne instalacije. Grejanje manjih prostorija ili zgrada infracrvenim panelima je jeftinije od grejanja konvencionalnim sistemima. Potrošnja energije je nešto manja u odnosu na radijatorsko i podno grejanje, pošto IC paneli ne zagrevaju objekt do željene temperature, već direktno zagrevaju tela i predmete, pa su i gubici toplote kroz omotač objekta manji. Ugradnja IC panela je jeftinija, možete ih ponovo postaviti nakon renoviranja i operativni troškovi su im niži u odnosu na druge sisteme. Međutim, čini se da je ono najvažnije u vezi sa njima to što su brzo rade i stvaraju zdraviju klimu! Cene IC panela se razlikuju prema snazi, veličini i proizvođaču, pa se kreću od 120 do 500 EUR.

  4.2.2. Karbonsko grejanje

  Carbon4 je grejni premaz koji radi na 24 V i emituje toplotu. Ovakav način grejanja se može uporediti sa sunčevim zracima. Zračenje prodire u vlažni zid i isušuje ga. Zbog toga se pored njega instalira temperaturni senzor. Isto važi i za sanaciju vlage i buđi, gde se temperatura u zidu održava na konstantnih 18°C. Sistem je pogodan za novogradnju i idealan je za renoviranje starijih objekata, jer se može primeniti na bilo koji zid.

  Postavljanje karbonskog grejanja je izuzetno jednostavno i brzo. Bakarne trake zajedno sa premazom u tečnoj masi se nanose na zid. Premaz se može prekriti bilo kojim premazom, prefarbati ili prelepiti. Premaz se ne oštećuje čak ni bušenjem.

  Infra-crveno zagrevanje prostora sa karbonskim premazom koji se nanosi na zidove i sakriva krečenjem
  Infra-crveno zagrevanje prostora sa karbonskim premazom koji se nanosi na zidove i sakriva krečenjem

  Cena karbonskog grejanja

  Cena zavisi uglavnom od količine karbonskog premaza. Mogu se premazati sve površine: zidovi, podovi i plafoni. Grejni premaz funkcioniše bez ikakvog održavanja, a efekt grejanja se ne smanjuje tokom vremena. Ovakva vrsta grejanja može biti čak 40% jeftinija od konvencionalnih metoda.

  4.3. Klima-uređaji

  Želite li da temperatura u vašem domu uvek bude prijatna bez obzira na doba godine i vremenske prilike? Sistem klimatizacije je osmišljen tako da održava konstantne temperaturu i vlažnost na odgovarajućem nivou. Takođe, ima funkcije koje služe za zamenu i prečišćavanje vazduha. Ovakav sistem klimatizacije može da radi i leti i zimi, jer savremeni klima-uređaji hlade i greju. Dvodelni, split ili prenosivi klima-uređaji se najčešće koriste za konvencionalne porodične kuće.

  Za optimalnu produktivnost, ljudima je potrebna prijatna temperatura u prostorijama, pa se ona može obezbediti i klima-uređajima
  Za optimalnu produktivnost, ljudima je potrebna prijatna temperatura u prostorijama, pa se ona može obezbediti i klima-uređajima

  Cena klima-uređaja

  Cena uređaja za klimatizaciju u prvom redu zavisi od vrste klima-uređaja, njegove snage (snaga mora tačno odgovarati prostoru u koji se postavlja) i, naravno, ponuđača. Okvirna cena „običnog“ klima-uređaja koji ima jednu unutrašnju i jednu spoljnu jedinicu i jačine je 4kW iznosi između 320 i 600 EUR. Tome treba dodati oko 50 EUR za montiranje. Nadalje, podne i plafonske klime su 600 EUR i više i njihova montaža je skuplja.

  5. Solarno grejanje

  5.1. Pasivno solarno grejanje

  Zagrevanjem kuće možete mnogo i uštedeti ako koristite najmoćniji i potpuno besplatan izvor toplote – sunce. Pametno projektovanom i tačno određenom veličinom i rasporedom prozora omogućićete prirodno zagrevanje prostorija, odnosno, tzv. solarnu dobit, zbog čega će biti potrebno mnogo manje dopunske energije za grejanje. Međutim, istovremeno će biti neophodno da jednako dobrim planiranjem obezbedite i adekvatno zasenjenje kuće, spoljnim i unutrašnjim senilima, kako se ne bi pregrevala leti.

  5.2. Grejanje solarnim panelima

  Drugi način eksploatacije sunčeve energije je preko solarnih panela, pri čemu se energija skladišti u solarnom rezervoaru toplote (200-500L). Solarni moduli sakupljaju svetlost za zagrevanje vode i pretvaraju čak 80-90% sunčevih zraka u toplotu. Postoje ravni solarni paneli i vakuumski solarni kolektori. Vek trajanja sistema sa solarnim kolektorima je od 20 do 25 godina. Njihova prednost je to što nemaju pokretne delove, pa se lako održavaju. Optimalni nagib solarnih panela za naš region je između 35°-45˚, ali pošto su kolektori potrebni uglavnom zimi, pametno je upraviti ih prema zimskom suncu, što je oko 60˚.

  Sa samo tri solarna kolektora imaćete tople vode za celu porodicu
  Sa samo tri solarna kolektora imaćete tople vode za celu porodicu

  Cena solarnih kolektora

  Solarni kolektori mogu u velikoj meri smanjiti naš račun za zagrevanje tople vode. Cena sistema solarnih modula zavisi od vaših potreba za toplotnom energijom, tj. veličina i broja panela, vrste noseće konstrukcije i hoćete li da uz vodu za grejanje zagrevate i sanitarnu vodu za domaćinstvo. Cena solarnog sistema za porodičnu kuću od 200 m2 korisne površine i četvoročlanu porodicu, sa dva kolektora i rezervoarom od 200-300 litara, izašla bi između 3.000 i 5.000 EUR. Standardna solarna elektrana za porodičnu kuću košta između 2.000 i 3.000 EUR, što je 100 do 180 EUR/m2.

  6. Poređenje cena investicije i  energenata

  6.1. Poređenje cena energenata i iskoristivosti

  Prema istraživanjima Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS), za grejanje stambenog prostora od 60 m2 na 20°C u toku 16 sati dnevno, u celom stanu, za 180 dana grejne sezone, potrebno oko 9.000 kWh, odnosno, 150 kWh/m2 što je prosečna procenjena potrošnja u Srbiji. Godišnji troškovi obezbeđenja ove količine energije iz različitih izvora, zavise od efikasnosti peći i cena energije, odnosno goriva. Ovome treba dodati i kategoriju centralnog grejanja iz toplana (koristi ga više od 50% gradskih domaćinstava) koje po istim ovim parametrima izlazi oko 1.300 EUR godišnje.

  Međutim, potrošnja u kućama je nešto drugačija. Uzme li se za primer dobro izolovana porodična kuća od 180 m2 korisnog prostora, i prosečna godišnja potrošnja struje za nju od 55 kWh/m2a. Za grejanje takva kuća troši oko 9.900 kWh. Ako je cena lož-ulja u Srbiji oko 1 EUR/l to je na godišnjem nivou oko 990 EUR. Grejanje na gas košta oko 0,07 EUR/kWh, odnosno oko 700 EUR na godinu. Toplotna pumpa je oko 0,04 EUR/kWh tako da biste na godišnjem nivou grejanje platili oko 400 EUR. 

  7. Održavanje uređaja za grejanje

  7.1. Servis peći i grejača

  Želite li da sistem grejanja besprekorno služi niz godina, redovnim godišnjim servisom umnogome ćete smanjiti mogućnost kvarova i uštedeti pritom samom sebi mnogo glavobolja. Redovni godišnji servis obuhvata kompletnu demontažu delova peći ili kotla koji su direktno uključeni u proces sagorevanja: ložišta, turbo-punjača, izmenjivača toplote, izduvnog ventilatora, komore za sakupljanje pepela, zaptivki i dimovoda.

  Redovan servis peći i kotlova produžava radni vek svakog uređaja
  Redovan servis peći i kotlova produžava radni vek svakog uređaja

  Cena servisa peći/kotlova

  Letnjim servisom grejnog sistema u kući možete obezbediti njihov optimalan rad tokom grejne sezone i povećati stepen iskoristivosti, a samim tim i sniziti ukupne troškove. Imajte na umu da je za neke grejne uređaje obavezan godišnji servis, jer je uslov važenja garancije. Cena servisa zidnog plinskog kotla snage 60kW iznosi između 40 i 70 EUR. Savetujemo da se ne dvoumite oko redovnog servisa jer eventualna popravka većeg kvara ili zamena peći usred zimske sezone može biti mnogo komplikovanija i skuplja.

  7.2. Servis toplotne pumpe

  Budući da je toplotna pumpa vrlo zahtevan uređaj, potreban joj je redovan servis da bi mogla da funkcioniše besprekorno i dostigne očekivani vek trajanja bez kvarova. Redovni servis toplotne pumpe uključuje:

  • - funkcionalni pregled, ispitivanje uređaja i provera njegovog stvarnog rada,
  • - čišćenje izmenjivača spoljne jedinice,
  • - pregled i ispiranje odvoda kondenzata sa spoljne jedinice,
  • - inspekciju i kontrolu električnih komponenti, uključujući kontrolu rada elektromotora kompresora, ventilatora i lopatica,
  • - proveru pritiska sistema i kontrolu pritiska rashladnog gasa,
  • - provera nepropusnosti spojeva na instalacijama cevi toplotne pumpe,
  • - kontrola filtera za vodu i ekspanzionih posuda,
  • - kontrolu rada rezervoara sanitarne vode,
  • - pregled podešavanja softvera toplotne pumpe.

  7.3. Čišćenje dimnjaka

  Dimnjaci se moraju redovno kontrolisati. Na taj se način izbegava opasnost od izbijanja požara i svih pratećih posledica, ali i povećava efikasnost korišćenja i iskoristivost ogreva. Redovni pregled dimnjaka propisan je Pravilnikom o dimničarskim uslugama i mora se poveriti profesionalnom dimničaru. Dimničar koga angažujete, dužan je da:

  • - prekontroliše rad peći,
  • - izmeri emisije gasova,
  • - pregleda sve komponente,
  • - proveri uslove rada uređaja za grejanje, dimovod i ventilaciju.

  U svakom slučaju, preporučuje se da se dimnjaci čiste uvek pre i posle grejne sezone, pa i češće ako se koristi čvrst ogrev kako bi se izbeglo paljenje nataloženih materija koje su nusprodukti sagorevanja, a još češće, trovanje ugljen-monoksidom. Treba se dodatno obezbediti protivpožarnim vratima i detektorom ugljen-monoksida. Cena čišćenja je u tom smislu potpuno zanemarljiva u odnosu na potencijalnu opasnost. Nakon pregleda i čišćenja te eventualnih popravki, dimničar izaje i potvrdu o ispravnosti koju u slučaju nesreće, osiguravajuće kuće obavezno traže pre naknade štete, a i sudski organi u slučaju krivičnog gonjenja.

  Očišćen dimnjak povećava iskoristivost ogreva i smanjuje opasnost od požara
  Očišćen dimnjak povećava iskoristivost ogreva i smanjuje opasnost od požara

  Cena dimničarskih usluga

  Cene zavise od veličine i vrste grejnih uređaja te poslova koje dimničar treba da obavi kod naručioca. Što se Beograda tiče, dimničarske usluge su u sistemu objedinjene naplate Infostana i to uključuje jedan pregled u sezoni i van nje. Za preglede po pozivu, važi jedinstveni cenovnik koji se može videti na sajtovima svake gradske opštine pojedinačno ili u udruženjima dimničara, odnosno, preduzećima koja se bave dimničarskim uslugama u svakom gradu. Cene čišćenja dimnjaka, prvog pregleda, redovnog i vanrednog pregleda se razlikuju, ali uglavnom su između 18 i 26 EUR/h.

  8. Trendovi

  8.1. Pasivne kuće

  Ako želite niže troškove grejanja i hlađenja, prijatnu klimu u kući i brinete o životnoj sredini, onda ćete i svoj dom planirati na takav način. Pasivna kuća je takva da gubi što manje toplote, a maksimalno koristi sunčevu energiju. Za grejanje pasivne kuće godišnje nije potrebno više od 15 kWh/m2. Кljučne prednosti pasivne montažne kuće su konstantno ozračivanje, stabilna temperatura, ekonomičnost i udobnost. Među ključnim prednostima pasivne montažne kuće su:

  • - kontinuirano prozračivanje (ventilacija),
  • - stabilna temperatura,
  • - ekonomičnost,
  • - životni komfor.

  Pasivna kuća nema nikakvih ograničenja u smislu oblika i veličine osnove niti same zgrade. Jedini je zahtev debljina izolacije – treba da bude između 25 i 40 cm. Кonstrukcija mora da joj bude takva da nema toplotnih mostova i da ne propušta vazduh. Za takvu kuću potrebni su vrlo kvalitetni prozori i vrata. Preporučuje se i upotreba sistema ventilacije sa rekuperacijom koji zapravo stalno koristi zagrejani vazduh. Planiranje i postavljanje ovakvog sistema zahteva stručnjake iz različitih oblasti: arhitektu, specijalistu za građevinsku fiziku, kao i elektro i mašinskog inžinjera.

  Pravilno projektovana pasivna kuća skoro da i nema troškove grejanja
  Pravilno projektovana pasivna kuća skoro da i nema troškove grejanja

  Cena pasivne kuće

  Prosečna cena standardne montažne „ključ u ruke“ kuće bila bi oko 60.000 EUR dok ista takva, ali pasivna košta oko 100.000 EUR. Ispada tako da pasivna porodična kuća, maksimalno izolovana i s određenim elementima gradnje po standardu za pasivnu kuću iznosi između 800 i 1.050 EUR/m2. 

  8.2. Pametni sistemi grejanja

  Preko "pametnih naprava" sada možete upravljati svim instalacijama u domu, zbog čega se one i nazivaju pametnim. Pametne instalacije uključuju rasvetu, senila, grejanje, alarme, sisteme za ventilaciju i hlađenje, računare i sve drugo. Jednom rečju, pametna kuća omogućava kontrolu svih ugrađenih sistema koji služe tome da se u svom domu osećate što lagodnije. Odluku, da li ćete svojim domom upravljati uz pomoć pametnih instalacija, morate doneti pre početka projektovanja, jer su naknadne prepravke složenije i skuplje. Pametne instalacije pojednostavljuju rad osvetljenja, senčenja, grejanja/hlađenja: možete lako da isključite sva svetla i uređaje uključene u utičnice. Možete podesiti grejanje i hlađenje sa bilo kog mesta. Roletne se mogu podići ili spustiti automatski, u zavisnosti od količine svetlosti i toplote. Ipak, možda najvažnije funkcije jesu alarmi u slučajevima požara, provala, poplava ili curenja gasa. Daljinsko upravljanje pametnom kućom vrši se preko mobilnog telefona, računara ili tableta. Međutim, ako ste kod kuće, svime možete upravljati preko ekrana osetljivog na dodir, koji je direktno povezan s instalacijom.

  Pametna kuća na samo jedan klik
  Pametna kuća na samo jedan klik

  Cena pametne kuće

  Automatizovana kuća može da uštedi mnogo na rasveti i klimatizaciji, a obezbeđuje i prijatniju životnu sredinu pošto svim sistemima upravljate i koordinirate njihov rad na daljinu. Cena pametnih instalacija zavisi od sistema koji je upotrebljen i veličine kuće. Tu su još posebni uređaji, posebno napravljeno pokućstvo i oprema za upravljanje kako bi sve funkcionisalo bez problema. Cena postavljanja instalacija za potpuni nadzor i upravljanje rasvetom, senilima, klimatizacijom, alarmom i drugim izlazi između 1.000 i 2.000 EUR. 

  8.3. Subvencija Eko-fonda

  Kada koristite obnovljive izvore energije u svom domu ili povećate energetsku efikasnost dodatnom izolacijom ili boljim građevinskim materijalom i opremom, možete konkurisati za grant Eko-fonda. Pre početka gradnje, zatražite odgovarajuću ponudu od izvođača, koju Eko-fond mora unapred odobriti.

  Eko-subvencije ili krediti pokrivaju intervencije poput izolacije krovova, fasada, podruma i podova, zelenih krovova te zamene prozora i vrata. Subvencije za toplotne pumpe nisu državne već ih odobravaju banke koje posluju u Srbiji, a deo su sistema Evropske banke za finansiranje zelene ekonomije (GEFF). Svaka od ovih banaka partner je s jednim ili više proizvođača toplotnih pumpi i oni uz ponude za prodaju svojih proizvoda ostvaruju i pravo na subvencije koje se kreću između 15-35%. Ova kategorija uključuje subvencije za postrojenja za sagorevanje drvne biomase, solarni sistem grejanja i priključak na mrežu daljinskog grejanja. Takođe su uključeni gasni kondenzacioni kotlovi, optimizacija sistema grejanja u stambenim zgradama i ventilacioni sistemi sa rekuperacijom toplote.

  Eko-subvencije takođe pokrivaju deo troškova za male vetroelektrane, hidro i solarne elektrane, mikro-solarne elektrane i za kogeneraciju toplote i električne energije. Što se tiče detalja oko uslova koje nude, možete ih saznati ako se obratite proizvođačima, ponuđačima ili bankama.  

  Ukoliko se odlučite za ugradnju, zamenu ili prepravku sistema grejanja, možete se obratiti i nama na DaiBau.rs. Na našem sajtu ćete naći još saveta vezanih za ovu temu, ali i ponuđače i proizvođače s kojima sarađujemo i koji će na vaš upit uzvratiti odgovarajućom ponudom.

  Informacije o cenama možete pogledati u našem kalkulatoru.

  Vaš tim,

  DaiBau.rs

   

  Stručni članak 2664
  Autor: DaiBau trendovi magazin
  Imamo čak 1868 izvođača radova za područje Grejanje:

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 1868 izvođača radova za područje Grejanje:

  BESPLATNA PRETRAGA
  TRAŽIMO LOKALNO
  BEZ PROVIZIJE
  Imamo čak 1868 izvođača radova za područje Grejanje
  9.1
  0

  SERVIS KLIMA UREĐAJA KLIMA STEPEN PLUS BORČA


  9.1
  0

  Quadrifoglio solutions doo


  9.8
  0

  BRANKO NOVAKOVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA VODOSISTEM ŠABAC


  9.9
  1

  Termico Fas d.o.o.


  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE RADOVA ZA PODRUČJE GREJANJE?

  Serbia
  DAIBAU.RS

  Petra Drapšina 27
  21000 Novi Sad

  00381 114 300 340

  © 2022 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana