Za područje

  Garažna rolo-vrata

  Članak je pregledalo čak 2931+ korisnika
  Garažna rolo-vrata razlikuju se od ostalih po tome što se namotavaju vertikalno, direktno u posebnu kutiju, koja se nalazi na vrhu garažnog otvora, sa vanjske ili unutrašnje strane. Rolo-vrata su obično aluminijumska, pošto su takva dodatno otporna na habanje i koroziju. Obično se ovaj sistem podiznih garažnih vrata koristi tamo gde ima vrlo malo prostora, nedovoljno za krilno otvaranje. Osim toga, može se instalirati daljinsko upravljanje tako da vrata iz kola otvarate ili zatvarate pomoću daljinskog upravljača. Na taj način ne morate izlaziti iz kola niti ulaziti u njih više puta, a ne morate ih ni ručno gurati, odnosno, spuštati ili podizati.
  Stručni članak 2931
  rolo garazna vrata
  Imamo čak 413 izvođača radova za područje Rolo garažna vrata:

  1. Garažna rolo-vrata

  1.1. Zašto izabrati rolo-vrata za garažu

  Najveća prednost rolo-vrata je, naravno, njihov način zatvaranja i otvaranja. Pošto se vrata potpuno namotavaju u kutiju montiranu na zidu ili plafonu, idealna su za garaže i prilaze sa vrlo malo manevarskog prostora. Sa takvim garažnim vratima moguće je sasvim praktično i krajnje ekonomično iskoristiti mesto u dvorištu, pošto se vrata ne otvaraju prema spolja, tako da što više slobodnog prostora ostane za nešto drugo.

  1.2. Kako se postavljaju garažna rolo-vrata

  Rolo-vrata se doslovno mogu montirati na bilo kojoj garaži. Osim zbog toga što se mogu prilagoditi garažnom otvoru, njihova velika prednosti su i različiti načini ugradnje, u zavisnosti od toga da li se postavljaju na novu ili staru garažu. Za novu garažu sve se unapred planira i projektuje tako da bude u skladu sa enterijerom i eksterijerom cele kuće, pa onda vrata mogu da se uklope i prema tom idejnom rešenju. Kutija rolo-vrata čak može biti ugrađena na svoje mesto i omalterisana tako da se ni ne vidi. Kada su u pitanju već gotove garaže, onda se rolo-vrata prilagođavaju datim dimenzijama i mogućnostima – kutija vrata se u takvim slučajevima montira iznad vrata sa spoljne ili unutrašnje strane ili na plafonu.

  Savet stručnjaka iz firme PORTMATIK DOO

  1. Koje su razlike između segmentnih i rolo garažnih vrata?

  Kao što ni automobil nije samo automobil, već postoje razlike i razlike, kojih postajete svesni tek kada se upustite u nabavku, tako ni garažna vrata nisu sva jednaka.

  Osnovna podela kućnih garažnih vrata je na krilna, rolo i segmentna. Krilna vrata su skoro uvek ručna i dvokrilna, pa nećemo sada govoriti o njima. Najčešće se mešaju rolo i segmentna vrata, jer i jedna i druga uglavnom imaju motorizovani pogon i, spolja gledano, u zavisnosti od dizajna, mogu izgledati jako slično. Pa ipak, razlike su poprilične.

  Aluminujmska rolo-vrata možete posmatrati kao roletnu sa jačim lamelama. Debljina lamela za rolo-vrata koje se uglavnom prodaju na našem tržištu je 19 mm. Debljina panela za segmentna garažna vrata je 40 mm. Postoje paneli i od 60 i od 80 mm debljine, ali se oni mahom ne prodaju na našem tržištu.

  Mogu se naći segmentna vrata i sa tanjim panelima od 40 mm ili samo od lima, ali je to na našem tržištu dosta retko, i to su vrata koja se donose iz inostranstva u sopstvenoj režiji.

  I lamele za rolo-vrata i paneli za segmentna vrata su ispunjeni poliuretanom kao izolacionim materijalom, ali zbog više nego dvostruke debljine panela, segmentna vrata imaju mnogostruko bolju termičku izolaciju. Zašto mnogostruko? Prvenstveno zbog debljine. Broj lamela po metru visine rolo-vrata je 13, što će reći da na nekim standardnim vratima od 225 cm visine, postoji oko 30 lamela, tačnije, 29 spojeva između njih. Kod segmentnih vrata iste visine postoje 4 panela, odnosno, svega tri spoja. Na spojevima nema izolacije, već su to hladni mostovi vrata. Tako da kod rolo-vrata imate značtno veći broj hladnih mostova što mnogostruko smanjuje termičku izolaciju garaže.

  Druga stvar koja utiče na dugotrajnost vrata je čvrstina panela tj. lamela. Paneli segmentnih vrata su daleko jači u mehaničkom smislu, pa su vrata samim tim mnogo manje podložna kvarovima i obezbeđuju bolju sigurnost samih vrata.

  Motori koji se prevashodno koriste na kućnim rolo-vratima su tubularni. Nalaze se u osovini oko koje se namotavaju lamele. Tubularne motore karakteriše to da nisu predviđeni za veliki broj ciklusa u kratkom vremenskom periodu jer se nalaze u cevi, obmotani lamelama, i samim tim im je hlađenje znatno otežano, zbog čega vrlo brzo ulaze u pregrevanje i tad se moraju ohladiti pre ponovnog korišćenja. Zato rolo-vrata nisu pogodna za garaže sa velikim brojem korisnika. Ovo se izbegava korišćenjem bočnih motora umesto tubularnih, ali je njihova cena viša pošto su to industrijski motori koji se koriste za velika vrata. Ni tubularni, ni bočni motori nemaju prepoznavanje prepreka, pa u spuštanju predstavljaju opasnost za korisnike, pa je za njih i te kako preporučljivo korišćenje foto-ćelija koje sprečavaju spuštanje ako se neko ili nešto nalazi na liniji spuštanja vrata.

  Motori za segmentna vrata, uglavnom prepoznaju prepreke, pa foto-ćelije nisu obavezne, ali to zavisi od kvaliteta samih motora. Takođe, motori za segmentna vrata mnogo bolje podnose veći intenzitet korišćenja, pa kod njih pregrevanje nije čest slučaj, naročito ukoliko su u pitanju motori kvalitetnih brendova.

  U slučaju nestanka struje, motori na rolo-vratima imaju kurblu koja se vrti palicom dok se vrata ne otvore. Ali je to dugotrajan i zamoran posao. Kod motora za segmentna vrata, jednostavno se otključa lančanik ili kaišnik, i vrata se podižu bez mnogo muke.

  Mnogi smatraju da je motor taj koji podiže vrata, i to je apsolutno tačno kad su u pitanju rolo-vrata. Osim motora ne postoji ništa drugo što potpomaže pokretanje vrata. Kod segmentnih vrata, mehanizam podizanja su opruge, a motor samo usmerava. Ispravno napravljena i podešena segmentna vrata su u ravnoteži s oprugama, tako da motor samo dodaje malo snage u jednom ili drugom smeru kad se vrata kreću. Upravo je to razlog, zbog čega se motor segmentnih vrata ne zagreva jako, i zašto su segmentna vrata predviđena za zgrade i ostale garaže sa velikim brojem otvaranja/zatvaranja.

  U rolo-vrata se ne mogu ugraditi pešačka vrata (sistem vrata u vratima), dok kod segmentnih mogu.

  Postoje još brojne druge razlike koje se pre svega odnose na mehaničke karakteristike, gde je moguće ugraditi jedan a gde drugi tip vrata, broj predviđenih ciklusa rada, na razliku u automatici i drugi tehnički detalji.

  Rolo-vrata imaju još jednu prednost u odnosu na segmentna: brže i jednostavnije se montiraju. Za segmentna je ipak potreban profesionalac, a rolo se mogu izvesti i po principu uradi sam. Tu možemo povući paralelu između laminata i parketa. Laminat je jeftiniji, lakše se ugrađuje, ali se kvalitativno ne može uporediti sa parketom po pitanju brojnih osobina. Apsolutna je ista priča između rolo i segmentnih vrata.

  2. Kako se kreću cene ugradnje?

  Kod rolo-vrata cenu je relativno lako dati i može se definisati po kvadratu, mada nijedna firma koja se bavi proizvodnjom i montažom vrata ne voli davanje paušalne cene. Kod segmentnih vrata postoji nekoliko uslova koji se moraju uzeti u obzir pre davanje konačne cene. Cena po kvadratu nije moguća jer ista vrata u različitim uslovima, koštaju različito. Npr. nepostojanje stubova levo i desno, da li postoji vidna nadvratna greda, da li ima betonske ploče ili se se vrata montiraju na visoki krov itd.

  Generalno, rolo-vrata imaju povoljniju cenu, ali je to svakako na uštrb dugotrajnosti.

  3. Koje su eventualne mane rolo garažnih vrata, a koje segmentnih?

  Osim pobrojanih karakteristika jednog i drugog tipa vrata, možemo navesti jednu manu segmentnih vrata, a to je da se ne mogu ugraditi na svaki otvor. Tačnije, segmentna vrata koja se podižu pod plafon se ne mogu ugraditi na otvore u odnosu na koje zidovi stoje pod nekim oštrim uglom. Na ovakve otvore mogu se ugraditi bočna segmentna vrata, no njih na našem tržištu nema mnogo u ponudi i dosta su skuplja od standardnih segmentnih vrata.

  Rolo-vrata se mogu ugraditi na svaki otvor, bez obzira na zidove unutra, ali uzimaju bar 25 cm od visine. Segmenta vrata se mogu ugraditi da od plafona do najniže tačke panela zauzimaju samo 12 cm.

  U tekstu je obrađena razlika između standardnih garažnih segmentnih vrata i aluminijumskih rolo-vrata. Uglavnom je svima poznato da su segmentna vrata kvalitetnija u odnosu rolo-vrata, a  navedene razlike i karakteristike to potvrđuju.

  G-din Nikola Pejov, dipl.el.ing., PORTMATIK DOO

  1.3. Tehničke specifikacije garažnih rolo-vrata

  Garažna vrata do 10 m2 i visine do 250 cm obično se koriste za porodične kuće. Sva garažna vrata se uvek prave po meri, pa idealno odgovaraju dimenzijama garaže. Vrata su najčešće aluminijumska, jer je aluminijum najotporniji na uslove spoljne sredine, ali i na provale (ne može se lako iseći, probiti, polomiti). Lajsne na rolo-vratima su zato aluminijumske i ispunjene pur-penom. Između aluminijumskih lajsni mogu se postaviti i providne, pa će tako i izvesna količina svetlosti prolaziti u garažu. Rolo garažna vrata su obično bela, siva, crna ili smeđa, ali su dostupna i u drugim bojama - mogu se ofarbati u bilo koju nijansu RAL palete. Rolo-vrata su fiksirana na posebne aluminijumske klizače obložene gumom, a osovina je od lima.

  Sva rolo-vrata imaju sigurnosni sistem koji zaustavlja kretanje ako vrata naiđu na kakvu prepreku dok se spuštaju. Zato ovakva garažna vrata nisu opasna za decu ni životinje.

  1.4. Rolo-vrata i zaštita od provale

  Osim aluminijuma, koji je vrlo čvrst materijal i koji nije lako iseći, polomiti niti na neki drugi način probiti ni otvoriti, rolo-garažna vrata imaju i protivprovalne kočnice. One sprečavaju ono što se može videti u starijim filmovima - jednostavno podizanje vrata uz pomoć poluge kojom se polomi brava. Savremena garažna vrata imaju dvodelne klizače koji se montiraju bez vidljivih i pristupačnih šrafova. Takođe, zbog naročitog načina postavljanja lajsni u ram i okvir vrata, vrata se vrlo teško mogu iščupati iz ležišta, pogotovo ne tiho i bez privlačenja pažnje. Na kraju krajeva, osim automatskog upravljanja uvek se može ugraditi i alarm.

  Danas su ubedljivo najpopularnija automatska rolo garažna vrata
  Danas su ubedljivo najpopularnija automatska rolo garažna vrata

  2. Automatska garažna rolo-vrata

  Na vrata se obično montira i elektromotor, koji omogućava automatsko kretanje vrata. Garažna vrata su dodatno opremljena i ručnim podizačima za slučaj nestanka struje. Automatskim vratima za garažu upravlja se daljinskim upravljačem ili unutrašnjim prekidačem, a mogu se naručiti i zasebno sa ključem, kodnim prekidačem ili foto-ćelijama.

  3. Cena garažnih rolo-vrata

  Iako često čujemo suprotno, rolo garažna vrata ne predstavljaju veliki izdatak, naročito ako se ima u vidu to koliko su sigurna, praktična i ekonomična. Na njihovu cenu najviše utiču dimenzije i materijal, ali i ponuđač. Cena podiznih rolo garažnih vrata dimenzija 240x210 cm je između 650 i 1.000 EUR.

  Stručni članak 2931
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Tražite dobre izvođače radova za područje Rolo garažna vrata?

  Imamo čak 413 izvođača radova za područje Rolo garažna vrata:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Imamo čak 413 izvođača radova za područje Rolo garažna vrata
  9.7
  0

  ROLOKOS AL DOO JAGODINA


  9
  0

  OBRADA METALA I UGRADNJA ROLO I SEGMENTNIH VRATA TENDE ICA RIPANJ


  9.6
  0

  EKSAL PLAST


  8.8
  0

  ELBI PVC


  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana