Za područje

  Sistem za grejanje oluka

  Članak je koristilo čak 1052+ korisnika
  U slučaju velikih snežnih padavina i vrlo niskih temperatura, sneg i led mogu izazvati velike probleme sistemu odvoda vode s krova. Da biste izbegli ovakve nevolje i izdatke za njihovu popravku, preporučujemo ugradnju grejanja oluka, naročito ako ste se pri gradnji odlučili za tzv. skrivene oluke.
  Stručni članak 1052
  1.jpg

  Zašto grejati oluke?

  Ugradnjom posebnog sistema grejanja oluka, koji je obično u obliku samoregulacionog električnog kabla, poboljšava se protočnost oluka zimi i sprečava njegovo smrzavanje koliko i nastanak potencijalno vrlo opasnih ledenica. Uz to, grejanje oluka je odlična prevencija nastanka oštećenja zbog leda i prodiranja vode u konstrukciju objekta.

  Savet stručnjaka iz firme Preduzeće ENERSET d.o.o. Beograd-Novi Beograd

  1. Zašto je bitno zaštiti oluke od zamrzavanja?

  Pojava leda u olucima može izazvati štetu kako na samim olucima, tako i na objektu. Takođe, ledenice koje se formiraju na olučnim horizontalama mogu oštetiti imovinu u blizini ili još gore povrediti prolaznike prilikom pada. Problemi nastaju kada voda koja nastaje otapanjem snega i leda ne može da otekne usled delimične ili potpune neprohodnosti oluka izazvane pojavom leda.

  Sneg nagomilan na krovu, pre će početi da se otapa nego led u olucima usled povećanja dnevne temperature i pojave sunčanih intervala u zimskom periodu. Pored toga, ukoliko se tavanski prostor greje, bez obzira na kvalitet izolacije na krovu, toplota iz grejanog prostora će pre ili kasnije ’izaći’ na površinu krova i početi da otapa sneg. Ukoliko oluci nisu potpuno prohodni, neminovno će doći do prodiranja vode u unutrašnjost ili do formiranja novih naslaga leda koji će na kraju oštetiti oluke.

  Sve ovo moguće je preduprediti i sprečiti na veoma jednostavan i efikasan način.
  Instalacijom grejnih kablova i odgovarajuće termoregulacione opreme, obezbeđuje se funkcionalnost i prohodnost oluka u svim uslovima što sprečava mogućnost nastanka štete i ugrožavanja bezbednosti prolaznika.

  2. Kako se ugrađuje sistem za otapanje snega i leda u olucima?

  Ovaj sistem se ugrađuje u horizontalne oluke i vertikalne spustove. Grejni kablovi koji se ugrađuju u oluke moraju da zadovolje snage od oko 35W do 60W po metru dužnom oluka.

  Snaga koja će se instalirati zavisi od:
  1. Širine odnosno promera horizontalnog oluka i olučnih vertikala,
  2. Načina izvedbe oluka (lomovi krova, krovne uvale ili prelazi između krovnih ravni),
  3. Nagiba krova sa koje se otapa sneg,
  4. Površine krova sa koje sneg dolazi u olučni sistem.

  Grejni kablovi se najčešće postavljaju u dve linije. Kod slivnika i nestandardnih oluka za ravne, lomljene i sl. krovove, često je potrebno postaviti i više linija kako bi se obezbedilo dovoljno slobodnog prostora za oticanje vode.

  3. Kako se upravlja radom ovih sistema

  Da bi se regulisao rad grejnih za otapanje snega i leda koriste se savremeni uređaji za kontrolu i regulaciju. Kontroler uzima u obzir vlagu i temperaturu kao neophodne uslove za uključivanje električnih grejnih kablova, i najčešće je smešten u komandnom ili elektro ormanu, a informaciju o potrebnim parametrima dobija pomoću senzora.

  Važno je da senzor temperature ne bude direktno izložen sunčevim zracima, dok se senzor vlage najčešće postavlja u olučnoj horizontali izmeću dve linije kabla, bliže olučnoj vertikali.

  Ovako konfigurisan sistem za otapanje snega i leda zaštitiće vašu imovinu i bezbednost uz minimalni utrošak energije.

  Pored grejnih kablova konstantne snage, za otapanje snega i leda u olucima mogu se koristiti i samoregulišući grejni kablovi. Njihovo svojstvo da menjaju snagu sa promenom temperature čini ih posebno zanimljivim za ovu primenu sa aspekta energetske efikasnosti.

  G-din Dragan Vučićević, Preduzeće ENERSET d.o.o. Beograd-Novi Beograd

  Grejni kablovi za oluke

  Ako se odlučite za takozvani samoregulacioni grejni kabl koji se postavlja duž oluka, birate, zapravo, autonomni sistem čiji rad zavisi od spoljne temperature. To praktično znači da će se provodnik uključivati samo onda kada ima leda i snega, a isključivati pre nego što dođe do pregrevanja sistema. Zbog ovih karakteristika sistem je izuzetno ekonomičan i ne zahteva vaše angažovanje. Još jedna od njegovih vrlo važnih prednosti je to što je otporan na vremenske uslove, ima ugrađenu UV zaštitu i relativno dug vek trajanja.

  Ugradnja sistema za grejanje oluka

  Postavljanje sistema grejanja oluka je jednostavno. Sam kabl se prodaje na metar i ne sadrži PVC materijal, a kupuje se namotan na kalem, kako se ne bi mrsio i kako bi baratanje njime bilo olakšano. Provodnik se prvo razvuče duž oluka i fiksira distancerima koji ga drže u određenom položaju, ali dozvoljavaju da se pomera toliko koliko je potrebno za čišćenje oluka. Kada se sve postavi, uključuje se napajanje preko konektora. Premda ovako opisana ugradnja zvuči jednostavno, preporučili bismo da je prepustite stručnjacima. Prvo zato što kabl ne sme biti postavljen bilo kako, već na određen način i u određenom pravcu, a drugo zato što je ipak u pitanju električna instalacija (raspon snage od 30W/m do 60W/m).

  Naposletku, osim kablova ugrađuje se i odgovarajući sistem upravljanja, koji se može instalirati na dva načina. Sistemom se može upravljati pomoću termostata (min/max) ili pomoću senzora temperature i vlažnosti. Prvi se preporučuje za porodične kuće, dok je drugi pogodniji za veće objekte.

  Provodnici za grejanje oluka, izvor: www.prolineradiant.com
  Provodnici za grejanje oluka, izvor: www.prolineradiant.com

  Ukoliko se odlučite za postavljanje grejnih kablova u oluke, možete se obratiti i nama na DaiBau.rs. Na našem sajtu ćete naći još saveta vezanih za ovu temu, ali i ponuđače i proizvođače s kojima sarađujemo i koji će na vaš upit uzvratiti odgovarajućom ponudom.

  Informacije o cenama možete pogledati u našem kalkulatoru.

  Vaš tim,

  DaiBau.rs

  Stručni članak 1052
  Autor: DaiBau trendovi magazin
  Imamo čak 531 izvođača radova za područje Oluci:

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 531 izvođača radova za područje Oluci:

  BESPLATNA PRETRAGA
  TRAŽIMO LOKALNO
  BEZ PROVIZIJE
  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE RADOVA ZA PODRUČJE LIMARSKI RADOVI?

  Serbia
  DAIBAU.RS

  Svetozara Miletića 28
  21000 Novi Sad

  00381 114 300 340

  © 2022 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana