Za područje

  Iskrenost materijala kao projektantski motiv u stvaranju toplog porodičnog doma | M-Line ID studio

  Članak je pregledalo čak 3725+ korisnika
  Da li iskrenost primenjenih materijala u savremenoj projektantskoj praksi može da bude inicijalni motiv za stvaranje svetlog, toplog i prisnog enterijera stambenog prostora za mladu petočlanu porodicu? Izvedeno enterijersko rešenje stana novosadskog projektnog ateljea M-line interior design studija u novoizgrađenom kompleksu "Sajam", u Novom Sadu, u Ulici Branka Bajića, potvrđuje da je to moguće, štaviše da je to poželjan i ispravan obrazac pri oblikovanju jednog zaista kvalitetnog, estetski prihvatljivog i dobro funkcionalno savladanog stambenog prostora.

  Izbor i tekst: dr Goran V. Anđelković, univ. dipl. inž. arh.

  Paralelno sa gradnjom novog stambenog kompleksa, u sklopu urbanističke rekonstrukcije novosadskog Sajma, odvijao se proces projektovanja enterijerskog rešenja stana za mladu petočlanu porodicu u novom stambenom kompleksu. Paralelni tok izgradnje kompleksa i projektovanje enterijerskog rešenja stana istovremeno bili su dva međuuslovljena i dva autonomna procesa. Drugim rečima, izvođenje enterijera u stanu pratilo je ritam napredovanja novogradnje kompleksa.   

  01 | Prikaz dnevne zone, sa naglaskom na trpezariji, kao središta stana i mesta za okupljanje porodice | Foto: M-line interior design studio
  01 | Prikaz dnevne zone, sa naglaskom na trpezariji, kao središtu stana i mestu za okupljanje porodice | Foto: M-line interior design studio

  Raniji uspešno izvedeni projekti ovog novosadskog projektnog ateljea, poput Madresevla i Viborera, bili su glavna preporuka pri izboru odgovarajućeg projektanta za mladu petočlanu porodicu. Osnovni zadatak koji je naručioc postavio pred projektante, bio je prisni, prijatni, svetli i topli sambeni prostor, s umerenom količinom nameštaja, izborom materijala koji oslikavaju prirodu i odgovarajućim funkcionalnim rešenjem u skladu sa potrebama budućih korisnika. Pažljivim i prostudiranim pristupom projektanti su uspeli da naprave izbalansirani odabir gađevinskih materijala – beton, drvo i opeku. Od njihove skladne i harmonične kombinacije u stambenom prostoru zavisila je uspešnost rešenja projektanta pri stvaranju estetski prihvatljivog stambenog prostora i ambijentalnih vrednosti njegovih pojedinačnih celina. Ingenioznim odabirom materijala i njihovom logičnom i smislenom upotrebom u prostoru, autori su postigli kvalitetno oblikovno i estetsko rešenje stana za naše prilike, sa veštom promenom ambijentalnih celina po svome značaju u stanu. Moderne jednostavne i čiste linije prostora sa tradicionalnim utiskom ambijenta dali su jednu briljantnu sintezu novog porodičnog doma u savremenoj projektantskoj praksi.

  02 | Prikaz dnevne zone u ambijentalnoj celini dnevnog boravka | Foto: M-line interior design studio
  02 | Prikaz dnevne zone u ambijentalnoj celini dnevnog boravka | Foto: M-line interior design studio

  Ceo ambijent stambenog prostora dodatno naglašavaju crni elementi rasvete, urađeni u krajnje jednostavnim i svedenim linijama te geometrijskim oblicima. Postojeći noseći stub, slobodan u prostoru i crnog tonaliteta, sa pažljivim svetlim obrubom, u vidu lajsni, pri dodiru sa parketom, takođe svetlog tonaliteta, vešto je produžen policom, sastavljenom od horizontalnih i vertikalnih crnih metalnih elemnata. Na taj način je dobijena jasna namena stuba u slobodnom prostoru dnevne zone, kao graničnog prostornog elementa, koji je deli na dve autonomne, istovremeno i nediferencirane, ambijentalne celine – dnevni boravak i trpezariju. Izdvajanjem kuhinje kao zasebnog prostora, i to u uslovima kada savremenu projektantsku praksu karakterišu standardne stambene kuhinje (wohnküche), može se smatrati opravdanim i logičnim projektantskim potezom, naročito u olfaktornom smislu.

  03 | Prikaz dnevne zone u ambijentalnoj celini dnevnog boravka | Foto: M-line interior design studio
  03 | Prikaz dnevne zone u ambijentalnoj celini dnevnog boravka, sa pogledom prema trpezariji i antreu | Foto: M-line interior design studio

  Prostorno-funkcionalnu organizaciju stana karakteriše jasna podela javnog i privatnog dela stambenog prostora.

  Javni deo stambenog prostora sastavljen je iz jedinstvenih dnevne zone i hodnika, kao centralnog motiva organizacije stana. Oko njegove nepravilne geometrijske forme gravitiraju prostori privatnog dela stambenog prostora. Izbegavanje čvrstih i vizuelnih barijera, sa pažljivo osmišljenom i promišljenom artikulacijom tekućeg prostora, poput pomenutog stuba, doprinela je stavaranju ambijentalnih celina, propraćenih odabirom određenih materijala: dnevni boravak sa produžetkom stanovanja preko lođe, trpezarija, kao središte stana za okupljanje porodice, i mali antre, dobro promišljena prostorna cezura umesto konvencionalnog predsoblja.

  Privatni deo stambenog prostora sastavljen je iz dve samostalne celine.

  Prva celina javlja se u produžetku dnevne zone, sa neposrednim pristupom iz antrea, čime je obezbeđen zadovoljavajući nivo privatnosti roditelja. Tu su predviđeni spavaća soba za roditelje i higijensko-sanitarni blok. Projektantska odluka da higijensko-sanitarni blok ima neposredan pristup iz antrea može se objasniti neophodnošću postojanja toaleta za goste za tu predviđenu kvadraturu i strukturu stana.

  Druga celina se grupiše oko hodnika, izdvojenog kraka dnevne zone i centralnog motiva privatnog dela stambenog prostora. Tu su predviđene dve dečije spavaće sobe sa higijensko-sanitarnim blokom. Kao i u primeru spavaće sobe za roditelje, projektanti su obezbedili zadovoljavajući nivo privatnosti najmlađih korisnika stana te samim tim i osigurali potrebnu autonomnost ovog dela stambene jedinice.

  04 | Osnova stana | Autor: M-line interior design studio
  04 | Osnova stana | Autor: M-line interior design studio

   

  PROJEKT

  Pun naziv projekta |
  Porodični stan »Correhuela«

  Tip intervencije |
  Enterijersko rešenje stana, u skladu sa zahtevima privatnog naručioca

  Tip objekta |
  Stambeni kompleks – Sajam kompleks, Novi Sad

  Autori enterijerskog rešenja stana |
  Radivoje Savić, d.i.a.
  Aleksandar Pajović, d.i.a.
  (ispred projektnog ateljea M-line)

  Period projektovanja |
  2019–2020. godine

  Period izgradnje |
  2019–2020. godine

  Naručilac |
  Privatni

  Korisnik |
  Privatni

  Lokacija |
  Republika Srbija | Autonomna Pokrajina Vojvodina | Grad Novi Sad 21000 | K.P. br.  7541/7| K.O. Novi Sad

  Adresa |
  Ulica Branka Bajića br. 9d

  Površina parcele |
  5.296 m²

  Površina objekta |
  591 m²

  Spratnost objekta |
  Pr+4+Pk

  Površina stana |
  100 m²

  Projektant |
  M-line interior design studio, Novi Sad, RS

  Autor fotografija |
  M-line interior design studio, Novi Sad, RS

  KORIŠĆENI MATERIJALI

  Tarkett, Bačka Palanka, RS
  | parket (kolekcija Tango)

  Zorus stil, Novi Sad, RS
  |Tekstil (zavese)

   

  05 | Prikaz detalja crnog zida sa ogledalom | foto: M-line interior design studio
  05 | Prikaz detalja crnog zida sa ogledalom | foto: M-line interior design studio

   

  06 | Prikaz detalja crnog zida sa ogledalom | Autor: M-line interior design studio
  06 | Prikaz detalja crnog zida sa ogledalom | Autor: M-line interior design studio

  DETALJ | CRNI ZID SA OGLEDALOM

  Kao poseban detalj ističe se takozvani »crni zid« sa okruglim ogledalom u trpezarijskom delu dnevne zone. Zid svojom apstraktnošću asocira na Maljevičeva supematistička dela, poput »crnog kruga na beloj pozadini« ili »crnog kvadrata na beloj pozadini«. Idejnu povezanost moguće je tražiti u jasnoj autorskoj težnji ka svođenju na jednostavne geometrijske elemente, poput pravougaonika (zid) i kruga (ogledala). Istovremenim apstraktnim i minimalističkim pristupom, uz odsustvo kolorita, autori su doprineli stvaranju ambijentalne posebnosti ovog dela stana, kao njegovog glavnog središta, gde se porodica okuplja oko stola i obeduje, kao jasne reminiscencije na tradicionalno poimanje doma na našem podneblju. Okruglo ogledalo, strateški pozicionirano i minuciozno promišljeno, daje utisak veće prostornosti dnevne zone, a u simboličnom smislu dodatno naglašava zaokruženost harmoničnog mesta porodičnog okupljanja.

   

  Galerija

  06 | Prikaz roditeljske spavaće sobe | Foto: M-line interior design studio
  07 | Prikaz roditeljske spavaće sobe | Foto: M-line interior design studio
  07 | Prikaz izdvojene kuhinje | Foto: M-line interior design studio
  08 | Prikaz izdvojene kuhinje | Foto: M-line interior design studio

   

  08 | Prikaz hodnika, oko koga se grupišu dečije spavaće sobe i higijensko-sanitarni blok | Foto: M-line interior design studio
  09 | Prikaz hodnika, oko koga se grupišu dečije spavaće sobe i higijensko-sanitarni blok | Foto: M-line interior design studio
  09 | Prikaz prve dečije spavaće sobe | Foto: M-line interior design studio
  10 | Prikaz prve dečije spavaće sobe | Foto: M-line interior design studio
  10 | Prikaz druge dečije spavaće sobe | Foto: M-line interior design studio
  11 | Prikaz druge dečije spavaće sobe | Foto: M-line interior design studio

   

  3725
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana