Za područje
  Najbolji projekti

  Iskrenost materijala kao projektantski motiv u stvaranju toplog porodičnog doma | M-Line ID studio

  01.jpg
  Članak je koristilo čak 1819+ korisnika
  Da li iskrenost primenjenih materijala u savremenoj projektantskoj praksi može da bude inicijalni motiv za stvaranje svetlog, toplog i prisnog enterijera stambenog prostora za mladu petočlanu porodicu? Izvedeno enterijersko rešenje stana novosadskog projektnog ateljea M-line interior design studija u novoizgrađenom kompleksu "Sajam", u Novom Sadu, u Ulici Branka Bajića, potvrđuje da je to moguće, štaviše da je to poželjan i ispravan obrazac pri oblikovanju jednog zaista kvalitetnog, estetski prihvatljivog i dobro funkcionalno savladanog stambenog prostora.

  Izbor i tekst: dr Goran V. Anđelković, univ. dipl. inž. arh.

  Paralelno sa gradnjom novog stambenog kompleksa, u sklopu urbanističke rekonstrukcije novosadskog Sajma, odvijao se proces projektovanja enterijerskog rešenja stana za mladu petočlanu porodicu u novom stambenom kompleksu. Paralelni tok izgradnje kompleksa i projektovanje enterijerskog rešenja stana istovremeno bili su dva međuuslovljena i dva autonomna procesa. Drugim rečima, izvođenje enterijera u stanu pratilo je ritam napredovanja novogradnje kompleksa.   

  01 | Prikaz dnevne zone, sa naglaskom na trpezariji, kao središta stana i mesta za okupljanje porodice | Foto: M-line interior design studio
  01 | Prikaz dnevne zone, sa naglaskom na trpezariji, kao središtu stana i mestu za okupljanje porodice | Foto: M-line interior design studio

  Raniji uspešno izvedeni projekti ovog novosadskog projektnog ateljea, poput Madresevla i Viborera, bili su glavna preporuka pri izboru odgovarajućeg projektanta za mladu petočlanu porodicu. Osnovni zadatak koji je naručioc postavio pred projektante, bio je prisni, prijatni, svetli i topli sambeni prostor, s umerenom količinom nameštaja, izborom materijala koji oslikavaju prirodu i odgovarajućim funkcionalnim rešenjem u skladu sa potrebama budućih korisnika. Pažljivim i prostudiranim pristupom projektanti su uspeli da naprave izbalansirani odabir gađevinskih materijala – beton, drvo i opeku. Od njihove skladne i harmonične kombinacije u stambenom prostoru zavisila je uspešnost rešenja projektanta pri stvaranju estetski prihvatljivog stambenog prostora i ambijentalnih vrednosti njegovih pojedinačnih celina. Ingenioznim odabirom materijala i njihovom logičnom i smislenom upotrebom u prostoru, autori su postigli kvalitetno oblikovno i estetsko rešenje stana za naše prilike, sa veštom promenom ambijentalnih celina po svome značaju u stanu. Moderne jednostavne i čiste linije prostora sa tradicionalnim utiskom ambijenta dali su jednu briljantnu sintezu novog porodičnog doma u savremenoj projektantskoj praksi.

  02 | Prikaz dnevne zone u ambijentalnoj celini dnevnog boravka | Foto: M-line interior design studio
  02 | Prikaz dnevne zone u ambijentalnoj celini dnevnog boravka | Foto: M-line interior design studio

  Ceo ambijent stambenog prostora dodatno naglašavaju crni elementi rasvete, urađeni u krajnje jednostavnim i svedenim linijama te geometrijskim oblicima. Postojeći noseći stub, slobodan u prostoru i crnog tonaliteta, sa pažljivim svetlim obrubom, u vidu lajsni, pri dodiru sa parketom, takođe svetlog tonaliteta, vešto je produžen policom, sastavljenom od horizontalnih i vertikalnih crnih metalnih elemnata. Na taj način je dobijena jasna namena stuba u slobodnom prostoru dnevne zone, kao graničnog prostornog elementa, koji je deli na dve autonomne, istovremeno i nediferencirane, ambijentalne celine – dnevni boravak i trpezariju. Izdvajanjem kuhinje kao zasebnog prostora, i to u uslovima kada savremenu projektantsku praksu karakterišu standardne stambene kuhinje (wohnküche), može se smatrati opravdanim i logičnim projektantskim potezom, naročito u olfaktornom smislu.

  03 | Prikaz dnevne zone u ambijentalnoj celini dnevnog boravka | Foto: M-line interior design studio
  03 | Prikaz dnevne zone u ambijentalnoj celini dnevnog boravka, sa pogledom prema trpezariji i antreu | Foto: M-line interior design studio

  Prostorno-funkcionalnu organizaciju stana karakteriše jasna podela javnog i privatnog dela stambenog prostora.

  Javni deo stambenog prostora sastavljen je iz jedinstvenih dnevne zone i hodnika, kao centralnog motiva organizacije stana. Oko njegove nepravilne geometrijske forme gravitiraju prostori privatnog dela stambenog prostora. Izbegavanje čvrstih i vizuelnih barijera, sa pažljivo osmišljenom i promišljenom artikulacijom tekućeg prostora, poput pomenutog stuba, doprinela je stavaranju ambijentalnih celina, propraćenih odabirom određenih materijala: dnevni boravak sa produžetkom stanovanja preko lođe, trpezarija, kao središte stana za okupljanje porodice, i mali antre, dobro promišljena prostorna cezura umesto konvencionalnog predsoblja.

  Privatni deo stambenog prostora sastavljen je iz dve samostalne celine.

  Prva celina javlja se u produžetku dnevne zone, sa neposrednim pristupom iz antrea, čime je obezbeđen zadovoljavajući nivo privatnosti roditelja. Tu su predviđeni spavaća soba za roditelje i higijensko-sanitarni blok. Projektantska odluka da higijensko-sanitarni blok ima neposredan pristup iz antrea može se objasniti neophodnošću postojanja toaleta za goste za tu predviđenu kvadraturu i strukturu stana.

  Druga celina se grupiše oko hodnika, izdvojenog kraka dnevne zone i centralnog motiva privatnog dela stambenog prostora. Tu su predviđene dve dečije spavaće sobe sa higijensko-sanitarnim blokom. Kao i u primeru spavaće sobe za roditelje, projektanti su obezbedili zadovoljavajući nivo privatnosti najmlađih korisnika stana te samim tim i osigurali potrebnu autonomnost ovog dela stambene jedinice.

  04 | Osnova stana | Autor: M-line interior design studio
  04 | Osnova stana | Autor: M-line interior design studio

   

  PROJEKT

  Pun naziv projekta |
  Porodični stan »Correhuela«

  Tip intervencije |
  Enterijersko rešenje stana, u skladu sa zahtevima privatnog naručioca

  Tip objekta |
  Stambeni kompleks – Sajam kompleks, Novi Sad

  Autori enterijerskog rešenja stana |
  Radivoje Savić, d.i.a.
  Aleksandar Pajović, d.i.a.
  (ispred projektnog ateljea M-line)

  Period projektovanja |
  2019–2020. godine

  Period izgradnje |
  2019–2020. godine

  Naručilac |
  Privatni

  Korisnik |
  Privatni

  Lokacija |
  Republika Srbija | Autonomna Pokrajina Vojvodina | Grad Novi Sad 21000 | K.P. br.  7541/7| K.O. Novi Sad

  Adresa |
  Ulica Branka Bajića br. 9d

  Površina parcele |
  5.296 m²

  Površina objekta |
  591 m²

  Spratnost objekta |
  Pr+4+Pk

  Površina stana |
  100 m²

  Projektant |
  M-line interior design studio, Novi Sad, RS

  Autor fotografija |
  M-line interior design studio, Novi Sad, RS

  KORIŠĆENI MATERIJALI

  Tarkett, Bačka Palanka, RS
  | parket (kolekcija Tango)

  Zorus stil, Novi Sad, RS
  |Tekstil (zavese)

   

  05 | Prikaz detalja crnog zida sa ogledalom | foto: M-line interior design studio
  05 | Prikaz detalja crnog zida sa ogledalom | foto: M-line interior design studio

   

  06 | Prikaz detalja crnog zida sa ogledalom | Autor: M-line interior design studio
  06 | Prikaz detalja crnog zida sa ogledalom | Autor: M-line interior design studio

  DETALJ | CRNI ZID SA OGLEDALOM

  Kao poseban detalj ističe se takozvani »crni zid« sa okruglim ogledalom u trpezarijskom delu dnevne zone. Zid svojom apstraktnošću asocira na Maljevičeva supematistička dela, poput »crnog kruga na beloj pozadini« ili »crnog kvadrata na beloj pozadini«. Idejnu povezanost moguće je tražiti u jasnoj autorskoj težnji ka svođenju na jednostavne geometrijske elemente, poput pravougaonika (zid) i kruga (ogledala). Istovremenim apstraktnim i minimalističkim pristupom, uz odsustvo kolorita, autori su doprineli stvaranju ambijentalne posebnosti ovog dela stana, kao njegovog glavnog središta, gde se porodica okuplja oko stola i obeduje, kao jasne reminiscencije na tradicionalno poimanje doma na našem podneblju. Okruglo ogledalo, strateški pozicionirano i minuciozno promišljeno, daje utisak veće prostornosti dnevne zone, a u simboličnom smislu dodatno naglašava zaokruženost harmoničnog mesta porodičnog okupljanja.

   

  Galerija

  06 | Prikaz roditeljske spavaće sobe | Foto: M-line interior design studio
  07 | Prikaz roditeljske spavaće sobe | Foto: M-line interior design studio
  07 | Prikaz izdvojene kuhinje | Foto: M-line interior design studio
  08 | Prikaz izdvojene kuhinje | Foto: M-line interior design studio

   

  08 | Prikaz hodnika, oko koga se grupišu dečije spavaće sobe i higijensko-sanitarni blok | Foto: M-line interior design studio
  09 | Prikaz hodnika, oko koga se grupišu dečije spavaće sobe i higijensko-sanitarni blok | Foto: M-line interior design studio
  09 | Prikaz prve dečije spavaće sobe | Foto: M-line interior design studio
  10 | Prikaz prve dečije spavaće sobe | Foto: M-line interior design studio
  10 | Prikaz druge dečije spavaće sobe | Foto: M-line interior design studio
  11 | Prikaz druge dečije spavaće sobe | Foto: M-line interior design studio

   

  1819
  Autor: DaiBau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE RADOVA ZA PODRUČJE ARHITEKTURA, ARHITEKTA?

  PGD
  projekt za izvođenje
  projekt za novu kuću
  rekonstrukcija kuće
  projekt za upotrebnu dozvolu
  uređenje enterijera
  tipski projekti kuće
  projekt rušenja
  raspored prostorija
  izrada PGD - PZI
  arhitektonsko preduzeće
 • Arhitektura, arhitekta Aleksinac
 • Arhitektura, arhitekta Apatin
 • Arhitektura, arhitekta Aranđelovac
 • Arhitektura, arhitekta Bačka Palanka
 • Arhitektura, arhitekta Bačka Topola
 • Arhitektura, arhitekta Bečej
 • Arhitektura, arhitekta Beograd
 • Arhitektura, arhitekta Bor
 • Arhitektura, arhitekta Bujanovac
 • Arhitektura, arhitekta Čačak
 • Arhitektura, arhitekta Ćuprija
 • Arhitektura, arhitekta Gornji Milanovac
 • Arhitektura, arhitekta Inđija
 • Arhitektura, arhitekta Ivanjica
 • Arhitektura, arhitekta Jagodina
 • Arhitektura, arhitekta Kikinda
 • Arhitektura, arhitekta Knjaževac
 • Arhitektura, arhitekta Kovin
 • Arhitektura, arhitekta Kragujevac
 • Arhitektura, arhitekta Kraljevo
 • Arhitektura, arhitekta Kruševac
 • Arhitektura, arhitekta Kula
 • Arhitektura, arhitekta Kuršumlija
 • Arhitektura, arhitekta Leskovac
 • Arhitektura, arhitekta Loznica
 • Arhitektura, arhitekta Negotin
 • Arhitektura, arhitekta Niš
 • Arhitektura, arhitekta Novi Pazar
 • Arhitektura, arhitekta Novi Sad
 • Arhitektura, arhitekta Pančevo
 • Arhitektura, arhitekta Paraćin
 • Arhitektura, arhitekta Pirot
 • Arhitektura, arhitekta Požarevac
 • Arhitektura, arhitekta Preševo
 • Arhitektura, arhitekta Prijepolje
 • Arhitektura, arhitekta Prokuplje
 • Arhitektura, arhitekta Ruma
 • Arhitektura, arhitekta Šabac
 • Arhitektura, arhitekta Senta
 • Arhitektura, arhitekta Šid
 • Arhitektura, arhitekta Sjenica
 • Arhitektura, arhitekta Smederevo
 • Arhitektura, arhitekta Smederevska Palanka
 • Arhitektura, arhitekta Sombor
 • Arhitektura, arhitekta Sremska Mitrovica
 • Arhitektura, arhitekta Stara Pazova
 • Arhitektura, arhitekta Subotica
 • Arhitektura, arhitekta Temerin
 • Arhitektura, arhitekta Trstenik
 • Arhitektura, arhitekta Užice
 • Arhitektura, arhitekta Valjevo
 • Arhitektura, arhitekta Velika Plana
 • Arhitektura, arhitekta Vranje
 • Arhitektura, arhitekta Vrbas
 • Arhitektura, arhitekta Vršac
 • Arhitektura, arhitekta Zaječar
 • Arhitektura, arhitekta Zrenjanin
 • Serbia
  DAIBAU.RS

  Svetozara Miletića 28
  21000 Novi Sad

  00381 114 300 340

  KONTAKTI

  Potražnje: 00381 114 300 340
  Preduzeća: 00381 114 300 340

  GLOBALNE STRANICE

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana