Za područje

  Katastar

  Članak je pregledalo čak 2150+ korisnika
  Pored zemljišne knjige, nepokretnosti se upisuju i u odgovarajući katastar. U praksi se koriste dve vrste katastra za registraciju nepokretnosti. To su katastar zemljišta i katastar objekata, odnosno, katastar za evidentiranje zgrada ili drugih građevina. Kao što i sam naziv govori, katastar zemljišta sadrži podatke o parcelama, zapravo, zemljištu, a katastar objekata sadrži podatke o svim izgrađenim objektima na nekoj teritoriji.
  Stručni članak 2150
  katastar
  Imamo čak 198 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  1. Zemljišni katastar

  Katastar zemljišta sastoji se od novih, odnosno, ažuriranih podataka o zemljištu i evidencije dokumenata i drugih podataka koji pružaju potpun uvid u istoriju podataka o zemljištu i njihovih promena.

  Koje podatke sadrži katastar zemljišta?

  Dokumentacija se sastoji se od različitih elaborata, planova, studija i sličnih dokumenata iz kojih je vidljivo kada su izvršeni pojedinačni unosi. Osnovna jedinica katastra zemljišta je zemljišna parcela, koja predstavlja objedinjeno zemljište u okviru jedne katastarske opštine. Zemljišna parcela ima određenu granicu i svoj identifikacioni broj. Katastar zemljišta sadrži sledeće podatke o parceli: matični broj ili oznaku, granice parcele, površinu, vlasništvo, vrstu, namenu i upotrebu parcele, zemljište ispod objekta i rejting zemljišta.

  2. Katastar za evidentiranje zgrada ili drugih građevina

  Katastar za evidentiranje zgrada ili drugih građevina ili katastar objekata sadrži podatke o svim objektima i njihovim delovima. Prema osnovnoj definiciji, zgrada je objekt koji se koristi za stalni ili privremeni boravak i u kojoj se obavljaju raznorodne delatnosti. Zgrada takođe nudi određenu zaštitu. Pojedinačni delovi zgrade mogu se nezavisno zakonski regulisati.

  Koje podatke sadrži katastar objekata?

  Katastar za evidentiranje zgrada i drugih građevina sadrži sve najnovije, ažurirane podatke o upisima zgrada ili delova zgrada i dokumenta, na osnovu kojih je omogućen uvid u istoriju promena. U katastar za evidentiranje objekata unose se sledeći podaci: identifikaciona oznaka, vlasnik, imaoc/i prava, oblik i lokacija građevine, površina, stvarna upotreba i kućni broj.

  Proces upisa zgrade u katastar

  Upis objekta u katastar obveza je svakog vlasnika izgrađene nekretnine. Objekt se upisuje na temelju izrađenog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina. Elaborat za evidentiranje objekta izrađuje ovlašćena geodetska agencija. Zahtev za upis zgrade u katastar zgrada mogu podneti investitor, vlasnik parcele, nosilac prava gradnje ili vlasnik objekta. Za upis objekta neophodni su:

  • kopija katastarskog plana,
  • izvod iz lista nepokretnosti i
  • dokaz vlasništva.

  Neophodni koraci u ovom procesu su: utvrđivanje koja je služba katastra nepokretnosti nadležna za upis, određenje pravnog statusa nepokretnosti u katastru, upis prava svojine i plaćanje taksi i naknada.  Sve o ovome možete saznati na internetskoj stranici: http://www.rgz.gov.rs/rgz.

  Zahtev za upis u katastar može se podneti samo kada je zgrada u fazi izgradnje, pošto se tada može izmeriti njena površina. Dužnost investitora je da podnese zahtev za upis u katastar najkasnije 30 dana po završetku svih građevinskih radova. U slučaju da upotreba zgrade započne pre završetka građevinskih radova, zahtev se podnosi na početku korišćenja. U slučaju da je zgrada upisana u katastar i izgrađena bez odgovarajuće dokumentacije, nije legalizovana.

  Promena podataka o objektu

  Ako dođe do bilo koje vrste promene stanja definisanog dokumentima, u šta se ubraja promena kućnog broja, lokacije, oblika, površine ili namene, investitor je dužan da podnese zahtev za promenu podataka u katastru za evidentiranje zgrada i drugih građevina najkasnije u roku od 30 dana. Zahtev se takođe mora ponovo podneti u slučaju promene površine i veličine objekta u smislu spajanja ili deobe, ulaska u novi deo ili rušenja. Zahtevu se mora dodati odgovarajuća dokumentacija.

  Katastarski snimak
  Katastarski snimak iz vazduha

  Ukoliko vam zatrebaju usluge geometara, na našem sajtu ćete naći još saveta vezanih za ovo temu, ali i ponuđače i proizvođače s kojima sarađujemo i koji će na vaš upit uzvratiti odgovarajućom ponudom. Informacije o cenama možete pogledati u našem kalkulatoru.

  Stručni članak 2150
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Geometar, geodeta?

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 198 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana