Za područje

  Geodetski elaborat - usluge geometara

  Članak je pregledalo čak 2314+ korisnika
  Geodetski elaborat je osnova za izradu planskih dokumenata i projektno-tehničke dokumentacije, koji su, nadalje, osnova za pravne intervencije u prostoru odnosno, životnoj sredini. Geodetski elaborat mora biti izrađen kvalitetno, jer je istovremeno i preduslov za dobro pripremljenu dokumentaciju. Ovaj dokument predstavlja osnovni sadržaj za dobijanje lokacijskih podataka i građevinske dozvole.
  Stručni članak 2314
  katasterski snimak
  Imamo čak 197 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  1. Sadržaj geodetskog elaborata

  Geodetski se elaborat sastoji od dva dela, i to grafičkog prikaza i uverenja.

  Grafički prikaz

  Sadržaj grafičkog prikaza najviše zavisi od vrste geodetskog elaborata. Grafika obično sadrži podatke o reljefu, vodama, vegetaciji, objektima, nameni zemljišta,  objektima niskogradnje, geografskim nazivima, geodetskim tačkama, granicama parcele, administrativnim granicama i drugim fizičkim strukturama i pojavama.

  Tačan sadržaj geodetskog elaborata uglavnom je stvar dogovara između naručioca i ponuđača usluga. Prema sporazumu, mogu se prikazati i podaci o visini grebena objekata, nagibu krovova, dubini šahtova ekonomske infrastrukture i mestima na kojima su stabla.

  Dodatnu vrednost grafičkom prikazu daju prilozi kakvi su precizni digitalni ortofoto planovi (georeferencirana digitalna slika određene površine). Na zahtev naručioca ili dizajnera-arhitekte, geodetska agencija može da napravi tačan digitalni ortofoto plan i iz vazduha (u poslednje vreme pomoću dronova). Prednost takvog grafičkog prikaza je to što se određeno područje snima u originalnom i izvornom stanju, gde su vidljivi svi detaljni podaci u realnom vremenu.

  Savet stručnjaka iz firme SRĐAN ČANOVIĆ PR AGENCIJA ZA GEOLOŠKA ISPITIVANJA GEOGREEN BEOGRAD

  1. Zašto je neophodno izraditi geotehnički elborat?

  Geotehnički elaborat se izrađuje za sledeće potrebe:
  • Izgradnja objekata visokogradnje i niskogradnje,
  • Ozakonjenje objekata (bespravno izgrađenih),
  • Nadgradnja objekata,
  • Sanacija objekata,
  • Sanacija klizišta,
  • Projekat istraživanja,
  • Elaborat o inženjerskogeološkim uslovima terena za izradu plana detaljne regulacije.
   
  2. Koji su osnovni delovi elaborata?

  Geotehnički elaborat, u svom sastavu, po redosledu, ima prikazano sledeće:
  1. podaci o firmi
  2. licenca izvođača radova sa važećim produžetkom licence izvođača radova
  3. sadržaj geotehničkog elaborata
  4. tekstualni deo
  5. grafički prilozi u kojima se nalazi:
  o Inženjerskogeološka karta
  o Situacija terena
  o Geotehnički preseci terena
  o Geološki profili istražnih bušotina
  6. laboratorijska ispitivanja prikazana u vidu dijagrama u linernoj i semilogaritamskoj podeli kao i u vidu verifikovanog izvestaja o ispitivanju (za akreditovane metode)
  7. geostatički proračuni izvedeni po licenciranim programaima za razne vrste proračuna  softverom Geo5 Spread footing, prema metodi EC 7-1 (EN 1997-1) primenjen je Standard - EN 1997 – DA3:
  o proračun nosivosti šipa na osnovu opita statičke penetracije
  o proračun dozvoljenog opterećenja tla I sleganja
  o proračun nosivosti grupe šipa 
  o proračun nosivosti šipa na osnovu laboratorijskih opita 
  o stabilnost kosina

  G-đa Milica Dokić, SRĐAN ČANOVIĆ PR AGENCIJA ZA GEOLOŠKA ISPITIVANJA GEOGREEN BEOGRAD

  Potvrda

  Uverenje, koje je potpisao odgovorni geodeta, beleži broj geodetskog plana, podatke klijenta i kvalitet podataka obuhvaćenih grafičkim prikazom kao i uslove korišćenja geodetskog elaborata. Potvrda je, u izvesnom smislu, garancija geodetskog preduzeća kojom je potvrđeno da je elaborat urađen u skladu sa propisima i zahtevima klijenta.

  2. Vrste geodetskih elaborata

  Uopšteno govoreći, postoje tri vrste geodetskih elaborata, uključujući onaj za projektnu dokumentaciju za izgradnju objekta, elaborat novog stanja zemljišta, odnosno, obradive površine i geodetski elaborat za izradu državnog i opštinskog lokacijskog plana.

  3. Izrada geodetskih elaborata

  Geodetski elaborat u ovu svrhu radi kvalifikovana geodetska agencija, a njegov detaljni sadržaj, izrada i upotreba definisani su Zakonom o ozakonjenju objekata (Sl. glasnik RS, br. 96/2015, 83/2018 i 81/2020 - odluka RS) i Pravilnikom o geodetskom elaboratu. Na osnovu sadržaja geodetskog elaborata i ograničenja reljefa, projektant određuje tačan položaj novoizgrađenog objekta. Po završetku geodetskog elaborata, geodetsa agencija obaveštava klijenta i šalje mu geodetski elaborat u digitalnom i štampanom obliku.

  Detaljni ortofoto prikazi određenog područja
  Detaljni ortofoto prikazi određenog područja obavezan su deo geodetskih planova

  Ukoliko se odlučite za izradu geodetskog elaborata, na našem sajtu ćete naći još saveta vezanih za ovu temu, ali i ponuđače i proizvođače s kojima sarađujemo i koji će na vaš upit uzvratiti odgovarajućom ponudom. Informacije o cenama možete pogledati u našem kalkulatoru.

  Stručni članak 2314
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Geometar, geodeta?

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 197 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana