Za područje

  Socijalno stanovanje u Srbiji: Ubska bihromatika

  Članak je pregledalo čak 5044+ korisnika
  Da li socijalno stanovanje, kao značajna projektantska tema, može da ponudi kvalitetan prostorni odgovor, pa samim tim i kvalitetnu arhitekturu? Da li problematika socijalnog stanovanja može da bude veliki podsticaj i izazov za arhitektu? Da li postojeća ograničenja uslovljena istovremeno skromnim finansijskim sredstvima i projektantskom težnjom ka stvaranju adekvatnog stambenog prostora, mogu da postanu spiritus movens pri realizaciji finalnog arhitektonskog proizvoda, u vidu skladno izvedenog objekta u prostoru? Odgovore na ova pitanja može da nam dâ nedavno završeni stambeni objekt u Ubu, autorsko ostvarenje projektnog biroa 1x2 studio iz Beograda.

  Izbor i tekst: dr Goran V. Anđelković, univ. dipl. inž. arh.

  Stanovanje predstavlja istovremeno i najsloženiju i najosetljiviju projektantsku temu u arhitekturi. Pitanje »krova nad glavom« odavno se ne svodi više na puko obezbeđenje bilo kakvog zaklona. Sve češće u savremenoj projektantskoj praksi značajnu ulogu igra i racionalno rešenje stambenog prostora. Na osnovu njega možemo da sudimo da li je određena arhitektura na području ove tipologije objekata dala odgovarajući prostorni i funkcionalni odgovor ili ne. To je najočiglednije na primeru projektovanja višečlanih stambenih objekata za najugroženije slojeve stanovništva. U takvim okolnostima arhitekti stoje na raspolaganju određena i skromna finansijska sredstva, s jedne strane te, projektantska težnja da se dobije stambeni prostor najviše upotrebne vrednosti, s druge strane.

  Situacija šireg prostornog konteksta sa projektovanim višeporodičnim stambenim objektom | Autor: 1x2 studio
  Situacija šireg prostornog konteksta sa projektovanim višeporodičnim stambenim objektom | Autor: 1x2 studio

  U Ubu, gradiću na oko 60 km jugozapadno od Beograda, projektni biro 1x2 studio, s arhitektom Zoranom Abadićem na čelu, u sklopu Regionalnog stambenog programa za potrebe izbeglica i raseljenih lica na teritoriji Republike Srbije, projektuje i izvodi jedan od devet višečlanih stambenih objekata. Između skromnih finansijskih mogućnosti, s jedne, te istrajne projektantske težnje ka dobijanju arhitekture i stambenog prostora na visokom nivou kao konačnog proizvoda oprostorenog u vidu skladnog objekta, s druge strane, projektni biro 1x2 studio uspeo je oblikovno jednostavnim, funkcionalno racionalnim i finansijski isplativim rešenjem višečlane stambene zgrade da postigne sjajne estetske, oblikovne i prostorne domete arhitekture skromnih razmera. Zbog toga se projektovani i izvedeni objekt u Ubu, takozvana Ubska bihromatika, izdvaja u domaćoj arhitektonskoj produkciji i zaslužuje veću pažnju, kako stručne, tako i šire javnosti, kao odličan primer projektantske prakse na polju društvene i stambene integracije najugroženijih slojeva stanovništva, te, kao takav, predstavlja vredan doprinos u oblasti socijalne zaštite građana.

  Detalj fasade višeporodičnog stambenog objekta | Foto: 1x2 studio
  Detalj fasade višeporodičnog stambenog objekta | Foto: 1x2 studio

  Pri oblikovanju objekta za više porodica autori su pošli od dobro poznatog i prostudiranog elementarizma geometrijskih oblika. Puna prizmatična forma, naizgled stroga i statična, pokrenuta je igrom otvora, upotrebom bihromije i stvaranjem vertikalnih procepa na bočnim, užim, fasadama. Slobodan raspored dva tipa otvora na svim fasadanim pročeljima doprineo je »razbijanju« monotolitnosti i monotonosti pune i stroge prizmatične forme objekta, dajući mu, pri tome, osobenosti ljudske, nesavršene prirode, pa samim tim i elemente po meri čoveka. Smelim i promišljenim uvođenjem tople boje, kao značajnog estetskog elementa arhitektonskog oblikovanja, suptilno je naglašen, ujedno i koloritno izdvojen, dvospratni kubus takozvanog »zapadnog« obodnog trakta. Svojom toplom divergentnošću postao je akcenat arhitektonske kompozicije koliko i prepoznatljiv znak ulaznog dela objekta u neposrednom prostornom kontekstu. Stvaranjem vertikalnih procepa na bočnim, užim fasadama, dodatno je dinamizovana i pokrenuta puna prizmatična forma objekta. Tim postupkom su autori, na jedan krajnje inventivan način, napravili razliku između lica i naličja fasadnih pročelja, što je, bez sumnje, doprinelo originalnoj i prepoznatljivoj pojavnosti objekta u konkretnom prostornom kontekstu.

  Osnove prizemlja i tri sprata | Autor: 1x2 studio
  Osnove prizmelja i tri sprata | Autor: 1x2 studio

  Sklop višečlanog stambenog objekta rešen je na krajnje jednostavan način. Formirana su tri trakta, jasno funkcionalno podeljena i namenski određena. U takozvanom »zapadnom«, obodnom traktu, predviđene su tri stambene jedinice, a u takozvanom »istočnom« obodnom traktu, dve stambene jedinice i vertikalno komunikacijsko jezgro (dvokrako stepenište). Oba obodna trakta su istovetnih gabarita. Središnji trakt – koridor – pozicioniran je između »zapadnog« i »istočnog« obodnog trakta, s osnovnom ulogom neposrednog pristupa do stambenih jedinica. Na svim spratovima je predviđen svetlarnik (i na severnoj i na južnoj strani) za neposredno osvetljavanje i provetravanje zajedničkog komunikacijskog prostora. Na taj način su obezbeđene zadovoljavajuće količine dnevne svetlosti tokom dana i stalno prirodno provetravanje ovog prostora u objektu.

  Preseci kroz višeporodični stambeni objekat | Autor: 1x2 studio
  Preseci kroz višeporodični stambeni objekat | Autor: 1x2 studio

   

  Stanovi (ukupno 20), različitih struktura i veličina (od garsonjera do dvoiposobne strukture stana; od 30.68 do 62.70 m²), zasnovani su na načelima minimalnog standarda i maksimalnog iskorišćenja raspoloživih korisnih površina za sve potrebne stambene funkcije, bez suvišnih komunikacijskih površina. Autori, vođeni takvom projektantskom odlukom, primenili su, i teoretsku i u praksi potvrđenu, shemu stana s predsobljem kao centralnim motivom organizacije osnove, sa zrakastim i cirkularnim tokovima kretanja. Ta shema stana se u drugoj polovini XX veka, u potpuno drugačijim prostornim i vremenskim okolnostima u odnosu na današnje, pokazala najracionalnijim rešenjem u masovnoj stambenoj izgradnji posleratne Jugoslavije. Primenom takve sheme stana, u savremenim, dosta drugačijim okolnostima, autori su postigli racionalno iskorišćenu osnovu, predvidevši sve potrebne stambene funkcije, i ostvarivši utisak veće prostornosti zbog neposrednih veza između samih prostorija. Promišljenim koncentrisanjem instalacijskih blokova (kupatilo i kuhinja) u dubini prostora (prema središnjem traktu), autori su takođe maksimalno iskoristili fasadne površine za sve prostore dnevnog i noćnog bloka, što je, bez sumnje, doprinelo podizanju nivoa stanovanja u ovako nepretencioznom arhitektonskom konceptu.

  Izgledi višeporodičnog stambenog objekta | Autor: 1x2 studio
  Izgledi višeporodičnog stambenog objekta | Autor: 1x2 studio

   

  Namesto projektantske težnje ka tipskim etažama, uobičajene u uslovima racionalizacije i skromnih finansijskih sredstava, autori su se odlučili za njihovu atipičnost. Takvom inovativnom projektantskom odlukom, ali ujedno i racionalnim i opravdanim postupkom, dobijene su, i pored iste koncentracije na svim etažama, različite strukture i veličine stanova, koje su mogle da zadovolje potrebe porodica različitih veličina. Time je ostvarena težnja projektanata da se osnova, u očitim, čvrstim gabaritima, dodatno »razigra«. Takav autorski stav može se smatrati i jednom vrstom kritike na dotadašnju praksu ponavljanja istih osnova stanova, naročito u arhitekturi skromnih razmera, ukazujući na mogućnost istraživanja osnovnog modula i njegove dalje, logične nadgradnje.

  Prostorni kontekst projektovanog višeporodičnog stambenog objekta | Foto: 1x2 studio
  Prostorni kontekst projektovanog stambenog objekta | Foto: 1x2 studio

  PROJEKT

  Pun naziv projekta |
  Višečlani stambeni objekt za izbeglice i raseljena lica na teritoriji RS

  Naručilac |

  Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o., Beograd, RS

  Program |
  Regionalni stambеni program za potrebe izbeglica i raseljenih lica na teritoriji RS | The Regional Housing Programme 

  Investitor |
  Opština UB, RS

  Glavni donator |
  Evropska unija | Donatorska sredstva kojima upravlja Banka za razvoj Saveta Evrope

  Korisnik |
  Opština UB, RS | Izbeglice i raseljena lica

  Tip Intevencije |
  Izgradnja novog, slobodnostojećeg objekta

  Lokacija |
  Republika Srbija | Opština Ub 14210 | K.P. br. 84/38 | K.O. Ub

  Adresa |
  Ulica Slobodana Penezića Krcuna br. 2b, Sandića imanje

  Površina parcele |
  315 m²

  Površina objekta |
  Bruto 1.226 m² | neto 1.013 m²

  Spratnost objekta |
  P+3

  Autor fotografija |
  1x2 studio (mr Zoran Abadić, d.i.a.)

  Period projektovanja |
  2017. godine

  Autori |
  mr Zoran Abadić, d.i.a. i dr Jelena Bogosavljević, d.i.a.

  Projektant |
  1x2 studio, Beograd, RS (IR) | Elkoms d.o.o., Beograd, RS (PGD+PZI)

  Glavni projektant |
  mr Zoran Abadić, d.i.a.

  Odgovorni projektant |
  dr Jelena Bogosavljević, d.i.a.

  Period izgradnje |
  2018–2019. godine

  IZVOĐAČI I KORIŠĆENI
  MATERIJALI

  | građevinski radovi:
  Gas-betonski blokovi Ytong
  Pokrivač lim Piano
  Krovna folija Bautop
  Laminat, d = 8mm, klasa 31/AC3 SWISS KRONO
  Mineralna vuna (10cm) Knauf
  Stiropor Austroterm AF/10
  Keramika (podna i zidna) I klasa, Zorka Šabac
  Sanitarije I klasa, Fayans

  Građevinar d.o.o., Ub, RS

  | Stolarski radovi:
  Spoljašnja stolarija u sistemu Ecoplus PVC profil 70mm. Zastakljivanje
  termoizolaciono staklo 4/16/4 flot
  Unutrašnja stolaija duplošperovana sa ispunom od sača, obloga krila vrata
  MDF ploča 4mm, površinska obrada PU bela

  Gremet stolarija, Valjevo, RS

  STRUČNI NADZOR

  Arhiform d.o.o., Beograd, RS

  DETALJ

  Detalj francuskog prozora na glavnom fasadnom pročelju | Foto: 1x2 studio
  Detalj francuskog prozora na glavnom fasadnom pročelju | Foto: 1x2 studio

  DETALJ | FRANCUSKI PROZOR

  Francuski prozor, kao značajan polifunkcionalni element arhitektonskog oblikovanja, u konkretnoj konstelaciji bio je racionalan i ekonomičan izbor u uslovima skromnih finansijskih sredstava i težnje ka stvaranju originalne arhitekture. Svojom polifunkcionalnošću zadovoljio je istovremeno ulogu i prozorskog otvora i lođe u svim stambenim jedinicama, bez obzira na njihovu strukturu i veličinu. Autori su na taj način vodili brigu da budući stanari novog objekta imaju osećaj ravnopravnosti i jednakosti u novoj stambenoj zajednici. Taj element, na prvi pogled nevidljiv i neuočljiv, doprineo je takođe već pomenutim i utvrđenim vrednostima ove arhitekture skromnih razmera, nesumnjivo podižući nivo stanovanja.

  GALERIJA

  Neposredni prostorni kontekst višeporodičnog stambenog objekta | Foto: 1x2 studio
  Neposredni prostorni kontekst stambenog objekta | Foto: 1x2 studio

   

   

  Neposredni prostorni kontekst višeporodičnog stambenog objekta | Foto: 1x2 studio
  Neposredni prostorni kontekst višeporodičnog stambenog objekta | Foto: 1x2 studio
  Detalj fasadnog pročelja višeporodičnog stambenog objekta | Foto: 1x2 studio
  Detalj fasadnog pročelja stambenog objekta | Foto: 1x2 studio
  Detalj fasadnog pročelja višeporodičnog stambenog objekta | Foto: 1x2 studio
  Detalj fasadnog pročelja stambenog objekta | Foto: 1x2 studio

   

  Šira neposredna okolina višeporodičnog stambenog objekta u Ubu | Foto: 1x2 studio
  Šira neposredna okolina višeporodičnog stambenog objekta u Ubu | Foto: 1x2 studio
  Šira neposredna okolina višeporodičnog stambenog objekta u Ubu | Foto: 1x2 studio
  Šira neposredna okolina višeporodičnog stambenog objekta u Ubu | Foto: 1x2 studio
  Šira neposredna okolina višeporodičnog stambenog objekta u Ubu | Foto: 1x2 studio
  Šira neposredna okolina višeporodičnog stambenog objekta u Ubu | Foto: 1x2 studio

   

  5044
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Arhitektura, arhitekta?

  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana