Za područje

  Poravnanje međe

  Članak je pregledalo čak 4034+ korisnika
  Do poravnanja, odnosno, ravnanja međe dolazi onda kada se promeni uređeni deo međe, upisan u katastar. Vlasnici susednih parcela treba da se sporazumno dogovore o poravnanju međe ili dela međe, ali tako da se površina manje parcele, uz koju je upitni deo međe, ne promeni za više od 5% površine, ali ne ni više od 500 m2.
  Stručni članak 4034
  ravnanje medje
  Imamo čak 197 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  Postupak ravnanja međe

  Čitav postupak poravnanja međe, odnosno, obnove granice katastarske parcele, započinje na zahtev vlasnika. Vlasnik mora zahtevu za evidentiranje poravnanog dela međe/obnovu granice priložiti elaborat o ravnanju međe, za čiju je izradu odgovoran geometar ili geodetsko preduzeće koje ima dozvolu za pružanje geometarskih usluga. Sastavni deo elaborata o ravnanju međe su, između ostalog, izjave vlasnika o pristanku na vođenje postupka poravnanja/obnove granica katastarske parcele.

  Nakon što katastarska služba usvoji zahtev, donosi i odluku o vođenju upravnog postupka za evidentiranje poravnanog dela međe. Obavezni aneks u odluci katastarske službe o unosu u evidenciju je i grafički prikaz poravnane međe na kome su označene zemljišno-katastarske tačke i uneti brojevi parcela.

  Kada odluka postane pravnosnažna, katastarska služba unosi promene u katastar zemljišta kao uređeni deo međe i istovremeno evidentira sve promene u granicama parcela i površinama. Postupak evidentiranja poravnane međe ili dela međe, može se sprovesti istovremeno sa postupkom ravnanja međe. U ovom slučaju, obavezni aneks zahteva za vođenje upravnog postupka za evidentiranje poravnanog dela međe, mora biti i pojedinačni elaborat poravnanja međe, koji mora sadržati komponente elaborata uređenja međe i elaborata ravnanja međe.

  Savet stručnjaka iz firme Nikola Jorgaćević PR Geotarget

  1. Šta podrazumeva postupak uređenja međe i kako se vrši?

  Obnova granica katastarske parcele (omeđavanje) je postupak obnavljanja međnih tačaka parcele, na osnovu podataka važećeg premera, dakle premera koji je zvanično validan u evidenciji Republičkog geodetskog zavoda (u katastru).

  Najpre je neophodno prijaviti obnovu granice parcele nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, kako bi se od nje mogli preuzeti zvanični podaci o određenoj katastarskoj parceli. Kada katastar izda tražene podatke, vrši se provera, jer se neretko dešava da koordinate međnih tačaka parcela, koje se u katastru vode, nisu sračunate na ispravan način. Obnovi granica parcele na terenu treba pristupiti tek nakon izvršene provere. Obnova granica parcele podrazumeva da se nekada snimljeno stanje ponovo uspostavi na terenu, a to se može izvesti samo sa iste mreže geodetskih tačaka sa koje je i važeći premer obavljen. Nakon otkrivanja geodetskih tačaka u neposrednoj blizini parcele koja se omeđava, pristupa se iskolčavanju međnih tačaka parcele.

  Međne tačke se na terenu obeležavaju belegama koje, u zavisnosti od terena, kao i u zavisnosti od želje i potrebe vlasnika parcele, mogu biti armirano-betonske belege (propisanih dimenzija: 10x10x50 cm), gvozdenim šipkama (po želji stranke), drveni kočićima, bolcnama u asfaltu ili betonu ili crvenom farbom na postojećem objektu ili ogradi.

  Granica parcele predstavlja zamišljenu liniju između dve tačke sa poznatim koordinatama. S obzirom na činjenicu da je ta linija zajednička za parcele koje razgraničava, na terenu je neophodno prisustvo svih vlasnika/korisnika susednih katastarskih parcela. U najboljem interesu vlasnika parcele čije se granice obnavljaju je da komšije prisustvuju omeđavanju, kako bi u prisustvu geometra mogli izneti sve eventualne primedbe na izvršene radove. Primedbe se uvode u zapisnik o terenskom uviđaju, a zapisnik se predaje nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, tako da se eventualne nesuglasice mogu rešiti u upravnom postupku (a ne u sudskom, koji je mnogo sporiji, skuplji i neprijatniji po učesnike u eventualnom sporu).

  U slučaju da se neko od vlasnika susednih parcela protivi obnovi granica, omeđavanje se ne može izvršiti u upravnom postupku. U tom slučaju, jedini način koji preostaje je postupak sudskog uređenja međa. Drugim rečima, ako se komšije ne mogu dogovoriti oko međe mirnim putem, sledi vanparnični sudski postupak u kojem će međa biti utvrđena na osnovu veštačenja geometra kojeg sud odredi.

  Cilj obnove granica katastarske parcele je utvrđivanje vlasništva na terenu, a preduzima se u slučajevima kada dođe do spora između vlasnika, odnosno, korisnika susednih parcela, kada se vrši kupoprodaja ili davanje u zakup parcele, kada je potrebno utvrditi način korišćenja parcela (na osnovu suvlasničkih udela) ili, jednostavno, kada nosilac nekog stvarnog prava na parceli želi pouzdano da zna gde su granice njegove parcele. Naročito je važno izvršiti obnovu granica parcela pre izgradnje ograde, jer eventualna greška u pozicioniranju ograde može da bude izuzetno skupa, i to ne samo u novčanom smislu.

  Inž. geodezije Nikola Jorgaćević, Nikola Jorgaćević PR Geotarget

  Ko i kako može da zahteva ravnanje međe?

  Administrativni postupak za evidentiranje poravnane međe vodi se na zahtev jednog ili više vlasnika susednih parcela gde je uređena njihova zajednička međa. Zahtev za pokretanje postupka podnosi vlasnik ili vlasnici lokalnom organu Geodetskog zavoda Republike Srbije, onlajn (eKatastar) ili lično.

  Zahtevu za vođenje upravnog postupka mora biti priložen elaborat o ravnanju međe, za čiju je izradu odgovoran geometar ili geodetsko preduzeće koje ima dozvolu za pružanje geometarskih usluga.

  Ukoliko se odlučite za poravnanje međe, na našem sajtu ćete naći još saveta vezanih za ovo temu, ali i ponuđače i proizvođače s kojima sarađujemo i koji će na vaš upit uzvratiti odgovarajućom ponudom. Informacije o cenama možete pogledati u našem kalkulatoru.

  ravnanje medje
  ravnanje-medje.jpg


  Stručni članak 4034
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Tražite dobre izvođače radova za područje Geometar, geodeta?

  Imamo čak 197 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Imamo čak 197 izvođača radova za područje Geometar, geodeta
  9.4
  0

  GEODETSKA RADNJA GEOPS PREMER 015 LOZNICA


  9
  0

  ZORAN DRAŽIĆ PR INŽENJERSKE DELATNOSTI I TEHNIČKO SAVETOVANJE GEO PLUS SOMBOR


  9.2
  0

  BRANKO BOŠKOVIĆ PREDUZETNIK GEODETSKA AGENCIJA GEOPROJEKT ARILJE


  10
  8

  DEJAN STOJČINOVIĆ PR GEOLIDER


  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana