Za područje

  Povratak porodičnog stola kao centralnog motiva stana u savremenu projektantsku praksu

  Članak je pregledalo čak 10082+ korisnika
  Po kupovini stana u modernističkoj stambenoj kuli u novobeogradskom Bloku 70 (1968–1972), izgrađenoj prema nacrtima arhitekte Grgura Popovića, naručioci, mlada četvoročlana porodica sa Novog Beograda, želela je da brzo uredi novi dom prema svojim potrebama i mogućnostima. Ne bi li ostvarili svoje želje, angažovali su, na osnovu preporuke, arhitektu Zoju Milić. Pred arhitektom je stajao izazovan i zahtevan zadatak: kako transformisati postojeći »mračni« i nefunkcionalni stambeni prostor u funkcionalan, prisan, svetao i topao dom za mladu četvoročlanu porodicu?

  Izbor i tekst: dr Goran V. Anđelković, univ. dipl. inž. arh.

  Prizemlja i visoka prizemlja novobeogradskih višeporodičnih stambenih zgrada oduvek su smatrana substandardnim oblikom stanovanja u posleratnoj beogradskoj arhitekturi, pa samim tim i manje poželjnim, u smislu dugotrajnijeg boravka u takvom prostoru. Nedavna adaptacija i potpuno novo enterijersko uređenje stana u visokom prizemlju ove novobeogradske stambene kule, izvedeni prema nacrtima arhitekte Zoje Milić, pokazuju da su takva mišljenja više uvrežena i stereotipna, te da je, u novim i promenjenim okolnostima, ipak moguće postići kvalitetno prostorno, organizacijsko i dizajnersko rešenje stana uz dobro promišljen projektantski pristup.  

  Osnovni zadatak adaptacije stana bio je da se postupno, od opšteg, rešenja stana kao celine, dođe do detalja, kao posebno oblikovanih elemenata enterijera. Pri tome je bilo potrebno voditi računa da novoprojektovano rešenje stana bude po meri korisnika, uz očuvanje njihove autonomije, u vidu stvaranja »kutaka«, gde mogu, prema potrebi, da se osame i ostvare vlastiti mir, i funkcionalno, sa predviđenim svim potrebnim i neophodnim stvarima za život četvoročlane porodice.

  Osnova stana | Arh. Zoja Milić
  Osnova stana | Studio Zoja Mi Architecture (Arh. Zoja Milić)

  Netipična i neuobičajena saradnja sa naručiocem, koji zna šta i zašto želi, naročito u pogledu dizajna minucioznih detalja, bilo dekorativnih, bilo funkcionalnih elemenata enterijerskog rešenja stana, jednim, može se reći, vrlo izraženim senzibilitetom za estestsko i lepo te željom da se ambijent na odgovarajući način oplemeni, rezultirala je vrednom transformacijom stambenog prostora i podizanjem njegove vrednosti. Iz »mračnog« i nefunkcionalnog prostora, uz evidentne elemente substandardnosti, projektovanog i izvedenog prema izvornom rešenju arhitekte Popovića pre pola veka, nastao je svetao i topao enterijer doma mlade porodice. Novim rešenjem, zasnovanim prvenstveno na integraciji prostora nekadašnje kuhinje, trpezarije i dnevnog boravka nastala je proširena, triptihna, dnevna zona, koja je dala utisak i osećaj veće prostornosti stana nego što se čini na prvi pogled. Između dnevnog boravka i trpezarije, zbog nemogućnosti proširenja otvora u nosećem armiranobetonskom zidu, arhitekta Milić, zajedno sa naručiocima, odlučila se za upotrebu kliznih vrata, koja su bila u skladu sa enterijerskim rešenjem celog stana. Pomeranjem krila omogućeni su različiti nivoi diferencijacije dnevne sobe u odnosu na ostatak stana, ali i dinamičnost samog ambijenta stambenog prostora.

  Nizanje planova - dnevni boravak, trpezarija i kuhinja | Foto: dr G. V. Anđelković
  Nizanje planova - dnevni boravak, trpezarija i kuhinja | Foto: dr G. V. Anđelković

  Ingenioznom upotrebom ogledala u uskim zonama komunikacije predsoblja i hodnika sa garderoberom, potpuno razumljivim i opravdanim projektantskim postupkom, postigao se takođe utisak veće prostornosti, a mogući klaustrofobični efekat vešto je neutralisan i sveden na minimum. Tome je doprinelo i dodatno otvaranje proširene dnevne zone prema komunikacijskom delu prostora – predsoblju i hodniku sa garderoberom, istovremeno sastavnim i autonomnim delovima stana. Brisanjem čvrstih i jasnih granica prostora, uz naglašavanje estetskim pomoćnim sredstvima, poput različitih vrsta kućnih biljaka i njihovih posebno dizajniranih saksija, stvoren je prelivajući, tekući prostor, čineći istovremeno stan kompaktnom celinom, a pojedinačne prostore, prema potrebi korisnika, autonomnim delovima. Na taj je način dobijena nova upotrebna vrednost stambenog prostora u savremenoj beogradskoj i srpskoj projektantskoj praksi, a kvalitet i standard stanovanja u visokom prizemlju novobeogradske stambene kule dostigao je zavidan nivo za naše prilike.

  Pogled iz trpezarije i bijka kao dekorativni element enterijerskog rešenja stana | Foto: dr G. V. Anđelković
  Biljka kao ukrasni element u prostoru trpezarije | Foto: dr G. V. Anđelković

  Okrugli trpezarijski sto, kao centralni motiv stana i žižna tačka okupljanja porodice, vratio je staru temu iz čuvene Beogradske škole stanovanja »na mala vrata« u savremenu projektantsku praksu. Nova proširena dnevna zona zapravo predstavlja malu modifikaciju, naravno prema fizičkim mogućnostima konkretnog prostora i željama naručioca, takozvane proširene komunikacije, koja je tokom šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina XX veka predstavljala inovativno i inventivno rešenje prostorno-funkcionalne organizacije stana, kao oprostoreni rezultat jedne velike težnje ondašnjih beogradskih arhitekata ka dobijanju što kvalitetniji stambeni prostor. Iako je takva potreba za stvaranjem alternativnog centra za okupljanje porodice bila posledica predviđanja dodatnog ležaja za spavanje u dnevnoj sobi prema tada važećim normativima i propisima u stambenoj izgradnji, u savremenom primeru novoprojektovanog stana bila je rezultat stvarne potrebe korisnika za istovremenim dobijanjem glavnog zajedničkog i sporednih individualnih prostora u stanu, čime su obezbeđeni osnovni uslovi kvalitetnog zajedničkog stanovanja.

  Okrugli trpezarijski sto kao centralni motiv stana | Foto: dr G. V. Anđelković
  Okrugli trpezarijski sto kao centralni motiv stana | Foto: dr G. V. Anđelković

  Enterijer stana vodi aktivan dijalog sa eksterijerom. Horizontalne prozorske trake, u čitavoj dužini konstruktivnog raspona, uz povoljnu orijentaciju prema jugu, omogućile su dobru osvetljenost i osunčanost prostora proširene dnevne zone. Njena okrenutost ka unutrašnjosti Bloka 70, prema velikim krošnjama četinara, koje imaju osnovnu namenu zaštite od spoljašnjih i atmosferskih uticaja, doprinela je brisanju jasne granice »spolja« i »unutra«. Na taj način ostvareno je uvlačenje spoljnog zelenog ambijenta u stambeni prostor, koji je tako postao sastavni i ravnopravni element enterijerskog rešenja stana.

  Pogled iz dnevnog boravka prema trpezariji i kuhinji | Foto: dr G. V. Anđelković
  Pogled iz dnevnog boravka prema trpezariji i kuhinji | Foto: dr G. V. Anđelković

  Savremenu beogradsku projektantsku praksu karakteriše negativna novina ukidanja predsoblja, preko potrebne granice između javnog (hodnika sa stepeništem i liftom) i privatnog prostora (stana) u stambenoj zgradi. Očuvanje ove distance u novoprojektovanom rešenju stana u novobeogradskoj stambenoj kuli sprovedeno je suptilnim naglaskom promene podne površine. Heksogonalne keramičke pločice su umesto ravno povučene linije svojim nepravilnim oblikom formirale dosta slobodniji prelaz prema parketu. Identičan prelaz pojavljuje se takođe između kuhinje i trpezarije, koji, i drugačijom bojom i materijalom, naglašava promenu namene prostora.

  U zoni otvorenog ulaza, uz usmerenje vizure ka trpezariji i okruglom trpezarijskom stolu, i dalje prema spoljašnjem zelenom ambijentu, može se, pojednostavljeno govoreći, uočiti jedan od aksioma za dobar stan, koje je postavila arhitekta Milenija Mila Marušić (1941) – dolazak sunčevih zraka do ulazne zone stana, bez potrebe za uključivanjem rasvete.   

  Pogled iz trpezarije prema ulaznoj zoni stana | Foto: dr. G. V. Anđelković
  Pogled iz trpezarije prema ulaznoj zoni stana | Foto: dr. G. V. Anđelković

  U novoprojektovanom rešenju stana uočava se zanimljiv detalj drvenih tranzena. Pored svoje estetske funkcije, davanja topline prostoru novog doma i naglašavanja prenamene prostora, u funkcionalnom pogledu je na diskretan način davala i mogućnost delimičnog prirodnog osvetljavanja prostora toaleta. Na taj način je postignut viši nivo kvaliteta jednog od prostora higijensko-sanitarnog bloka u stanu, bez obzira na to što je njihova pozicija u dubini prostora.

  Na mestu starog zida, koji je striktno razdvajao predsoblje i hodnik, s jedne, i trpezariju, s druge strane, vidi se vešto i promišljeno stepenovanje: zatvorena (zid između prostorija), poluotvorena (drvene tranzene) i otvorena zona (između trpezarije i ulaznog predsoblja).

  Izgled ulazne zone stanai hodnika sa garderoberom | Studio Zoja Mi Architecture (Arh. Zoja Milić)
  Izgled ulazne zone stana i hodnika sa garderoberom | Studio Zoja Mi Architecture (Arh. Zoja Milić)

  U savremenoj beogradskoj projektantskoj praksi sve je zastupljenija defektna pojava posrednog osvetljavanja spavaće sobe. U novoprojektovanom rešenju je podelom veće dnevne sobe prema izvornom rešenju stana dobijena roditeljska spavaća soba koja je nedostajala predviđenoj površini stambenog prostora. U čitavoj dužini zida između nje i dnevnog boravka bilo je predviđeno nadsvetlo. Malo je poznato našoj stručnoj i široj javnosti da je takav projektantski pristup koristio pre šezdeset godina arhitekta Ivan Vitić (1917–1986) prilikom projektovanja svog čuvenog »Nebodera« u Laginjinoj ulici (1958–1962) u Zagrebu, sa osnovnim ciljem postizanja što veće prirodne osvetljenosti komunikacijskih, te drugih pomoćnih i pratećih prostora. Pažljivim i prostudiranim pristupom oblikovanju police u dnevnom boravku, nadsvetlo je postalo njen sastavni i integrativni deo, istovremeno i funkcionalno, i dizajnersko, i estetstko rešenje.

  Izgled trpezarije, kuhinje i dnevnog boravka, sa pogledom prema ulaznoj zoni stana | Studio Zoja Mi Architecture (Arh. Zoja Milić)
  Izgled trpezarije, kuhinje i dnevnog boravka, sa pogledom prema ulaznoj zoni stana | Studio Zoja Mi Architecture (Arh. Zoja Milić)

  PROJEKAT

  Pun naziv projekta |
  Stan u stambenoj kuli, u novobeogradskom Bloku 70

  Tip intervencije |
  Adaptacija i enterijersko uređenje stana u novobeogradskom Bloku 70

  Tip objekta |
  Stambena kula (arh. Grgur Popović, realizovana 1968-72. godine)

  Autor adaptacije i enterijerskog rešenja |
  Zoja Milić, mast. inž. arh. (studio Zoja Mi Architecture)

  Period projektovanja |
  2020. godine

  Period izgradnje |
  2020. godine

  Projektantski nadzor |
  Zoja Milić, mast. inž. arh. (studio Zoja Mi Architecture)

  Naručilac |
  Privatni

  Korisnik |
  Privatni

  Lokacija |
  Blok 70, Novi Beograd, Beograd, Republika Srbija

  Površina parcele |
  477 m²

  Površina objekta |
  477 m²

  Površina stana |
  80 m²

  Pozicija stana u stambenoj kuli |
  Visoko prizemlje

  Autor fotografija enterijera stana |
  dr G. V. Anđelković, univ. dipl. inž. arh.

  IZVOĐAČI

  Građevinski i suvomontažni radovi; mašinske i električne instalacije, ventilacija, grejanje (u saradnji sa JKP Beogradske elektrane - zamena ventila i farbanje radijatora), sanitarne instalacije, osvetljenje, polaganje keramičkih pločica, postavljanje parketa |
  Samostalna građevinska radnja D&D, Beograd, RS

  Molersko-farbarski radovi |
  VEOLAN-GRADNJA PR, Vlasotince, RS

  Stolarski radovi |
  Samostalna zanatska radnja DETALL, Bečmen, RS

  Polaganje tapeta |
  Wall Art Studio, Beograd, RS

  Kaljeno staklo (u kuhinji i tuš-kabini sa crnim okovom) |
  SM GLASS d.o.o., Beograd, RS

   

  MATERIJALI

  Parket (pod) |
  Nesta d.o.o., Beograd, RS

  Keramika (pod) |
  BGA keramika, Beograd, RS

  Stolarija |
  MONT Profil d.o.o., Batajnica, RS (ALU i PVC stolarija - prozori)
  Block Lock Doors d.o.o, Beograd, RS (ulazna vrata)
  Furnir d.o.o., Beograd, RS (unutrašnja vrata)

  Ugradni nameštaj | specijalno dizajnirani nameštaj | prema autorskom rešenju arhitekte u saradnji naručiocem i dekoraterom | 
  Samostalna zanatska radnja DETALL, Bečmen, RS

  Keramika (kupatilo i toalet) |
  BGA keramika, Beograd, RS

  Tapete |
  Wall Art Studio, Beograd, RS

  Osvetljenje |
  LED Srbija d.o.o., Subotica, RS (lampe)
  BBLink d.o.o., Surčin, RS (lusteri)
  Attrium Home Center d.o.o.. Čačak, RS (plafonjere)

  Serijski (tipski) nameštaj |
  Samostalna zanatska radnja DETALL, Bečmen, RS
  Darijana nameštaj d.o.o., Beograd, RS (Zoja lux trosedi)
  IKEA Srbija d.o.o., Beograd, RS
  Emmezeta Srbija d.o.o., Beograd, RS
  JYSK d.o.o., Beograd, RS
  Rival Industrija d.o.o., Beograd, RS (krevet iz zida sa konstrukcijom)

   

  Crtež detalja kruga u dečijoj spavaćoj sobi | Studio Zoja Mi Architecture (аrh. Zoja Milić)  
  Crtež detalja kruga u dečijoj spavaćoj sobi | Studio Zoja Mi Architecture (аrh. Zoja Milić)  

  DETALJ | KRUG U DEČIJOJ SPAVAĆOJ SOBI

  U dečijoj sobi, predviđenoj za dečaka predškolskog uzrasta, na zidu prema susednom stanu, u skoro celoj dužini, nalazi se polica za igračke i druge stvari, te pažljivo prostudirani i anatomski predviđeni krug, prečnika 120 cm, za odmor i čitanje. Takvim dizajnerskim inovativnim rešenjem autor je postigao stvaranje posebnog i prepoznatljivog »kutka« za dečaka te zaokružio temu kruga pri adaptaciji i novom enterijerskom uređenju doma za mladu četvoročlanu porodicu.

  Autor | Zoja Milić, m.i.a.

  Izvodač | Samostalna zanatska radnja DETALL, Bečmen, RS

  GALERIJA

  Izgled kuhinje i trpezarije | Studio Zoja Mi Architecture (аrh. Zoja Milić)
  Izgled kuhinje i trpezarije | Studio Zoja Mi Architecture (аrh. Zoja Milić)
  Polica u dnevnom boravku | Studio Zoja Mi Architecture (аrh. Zoja Milić)
  Polica u dnevnom boravku | Studio Zoja Mi Architecture (аrh. Zoja Milić)

   

  Krevet iz zida sa konstrukcijom, roditeljska spavaća soba | Studio Zoja Mi Architecture (аrh. Zoja Milić)
  Krevet iz zida sa konstrukcijom, roditeljska spavaća soba | Studio Zoja Mi Architecture (аrh. Zoja Milić)

   

  Dnevni boravak sa zatvorenim kliznim vratima | Foto: dr G. V. Anđelković
  Dnevni boravak sa zatvorenim kliznim vratima | Foto: dr G. V. Anđelković

   

  Detalj police u dnevnom boravku | Foto: dr G. V. Anđelković
  Detalj police u dnevnom boravku | Foto: dr G. V. Anđelković

   

  Elementi nameštaja u dnevnom boravku | Foto: dr G. V. Anđelković
  Elementi nameštaja u dnevnom boravku | Foto: dr G. V. Anđelković

   

  Detalj drvenih pregrada u međuprostoru kuhinje i trpezarije | Foto: dr G. V. Anđelković
  Detalj drvenih pregrada u međuprostoru kuhinje i trpezarije | Foto: dr G. V. Anđelković

   

   

  10082
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Arhitektura, arhitekta?

  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana