articles_articles
  omiljen

  Nestandardni dvougao jedne zvezdarske ulice: transformacija porodične kuće u Hektorovićevoj ulici

  01.jpg
  Članak je koristilo čak 4276+ korisnika
  U jugoistočnom delu Beograda, u nekadašnjem međuratnom predgrađu »Kralj Aleksandar Karađorđević«, u kojem su živeli različiti slojevi stanovništva, od činovnika i trgovaca do zanatlija i radnika, a danas poznatijem pod toponimom »Cvetkova mehana« (»Cvetkova pijaca« i »Cvetkov kraj«), pojavila se nestandardna, po mnogo čemu neobična, transformacija jedne stare porodične kuće s početka tridesetih godina prošlog veka. Zbog svojih specifičnosti, u odnosu na savremeni beogradski kontekst, ali i jedinstvenost u savremenoj srpskoj projektantskoj praksi, zaslužuje veću pažnju, kako stručne, tako i šire javnosti.

  Izbor i tekst: dr Goran V. Anđelković, u.d.i.a.

  Hektorovićeva ulica i danas »odiše« duhom minule epohe. Kao reminiscent pomenutog međuratnog beogradskog predgrađa, u toj ulici, pod brojem 13, još uvek stoji kuća Čedomira Jaćimovića (1932), sa reljefom na fasadi, jednom od odlika tadašnje stambene arhitekture u beogradskoj sredini, koja je bila izgrađena prema projektu manje poznatog arhitekte Dujama Granića. Upravo se može reći da je takav postojeći kontekst, kao i njegov duh minulog vremena, bio osnovni i polazni spiritus movens za arhitektu Miloša Đurasinovića iz projektnog biroa PLAT.FORM.A na idejnom putu transformacije porodične kuće na kraju ove zvezdarske ulice.

  Dvougao transformisane porodične kuće u Hektorovićevoj ulici br. 28
  Dvougao transformisane porodične kuće u Hektorovićevoj ulici br. 28 | foto: M. Martinović

  Slepi završetak Hektorovićeve ulice daje više utisak dvougla, a samim tim i mogućnost ugaonog, dvostranog, sagledavanja porodične kuće po užoj i dužoj strani. Ta neobičnost i odstupanje od beogradskog konteksta kao da je nagoveštavala i anticipirala jedinstvenost i same saradnje između arhitekte i naručioca, koja je, nema sumnje, rezultirala neuobičajenim, netipičnim i nesvakidašnjim prostornim odgovorom. Nova, transformisana, porodična kuća privlačila je pažnju i poglede slučajnih ili namernih prolaznika, možda baš zato što je bila izvan do sada iskustveno poznatog i očekivanog. Nova porodična kuća je na kvalitetan način započela da menja navike ljudi i njihovu percepciju, ali i da kultiviše neposredni okolni prostor, postajući tako generator promena na mikroplanu.  

  Pogled na podužnu stranu transformisane porodične kuće u Hektorovićevoj ulici br. 28
  Pogled na podužnu stranu transformisane porodične kuće u Hektorovićevoj ulici br. 28 | foto: M. Martinović

  Mnoštvo varijanti rešenja, kako fasada, tako i drugih arhitektonskih elemenata, kao i rešavanje detalja na licu mesta, takoreći jedna dinamična svakodnevnica u projektovanju i na izgradnji ove porodične kuće, istovremeno prožeta intenzivnim dijalogom arhitekte i naručioca, bile su više nego podsticajne za samog autora da do kraja izgura početnu zamisao te da dosegne maksimum u datom prostornom i vremenskom kontekstu, istovremeno omogućavajući i samom naručiocu da, na posletku, dobije kuću baš po svojoj želji. I, zaista, kada se transformisana porodična kuća bolje i podrobnije sagleda, vidi se da njeni arhetipni elementi, kao što su krov, opeka i crep, na kojima je autor insistirao u cilju očuvanja već postojećeg miljea i njegove dalje logične nadgradnje, daju jednu savremenu interpretaciju, sasvim skladnu s prostorom i vremenom ovog dela grada.

  Pogled na glavno fasadno pročelje transformisane porodične kuće u Hektorovićevoj ulici br. 28
  Pogled na glavno fasadno pročelje transformisane porodične kuće u Hektorovićevoj ulici br. 28 | foto: M. Martinović

  Na samom početku preoblikovanja porodične kuće, naručilac je, prema svojim mogućnostima, prvo hteo da rekonstruiše staru, postojeću, kuću površine 79m². Tokom saradnje s arhitektom, ujedno i sa povećanim zahtevima i željama, promenio je prvobitnu odluku i odlučio se ipak za kompletnu rekonstrukciju sa dogradnjom (u horizontalnom planu) i nadgradnjom (u vertikalnom planu). Osnovna ideja bila je da se sačuva staro jezgro kuće, sa svojim zidovima, i da, kao takva, postane bazis i generator budućeg procesa transformacije porodične kuće.  

  Podužni presek i osnova prizemlja transformisane porodične kuće u Hektorovićevoj ulici br. 28
  Podužni presek i osnova prizemlja transformisane porodične kuće u Hektorovićevoj ulici br. 28 | Studio PLAT.FORM.A

  Pomenutu osnovnu ideju pratila je jasna funkcionalna podela. Pored starog jezgra kuće, gde je bila predviđena jedna stambena jedinica, sa nadgradnjom i dogradnjom dobijene su još tri autonomne stambene jedinice, sa zasebnim ulazima. Projektom je predviđena mogućnost njihovog spajanja, uz minimalno rušenje, jednog ili eventualno dva zida. Na taj način je autor ostvario fleksibilnu prostornu koncepciju, koja se lako može prilagoditi promenjenim potrebama korisnika u određenom trenutku. 

  Dvokolornost i dvomaterijalnost fasadnih pročelja transformisane porodične kuće u Hektorovićevoj ulici br. 28
  Dvokolornost i dvomaterijalnost fasadnih pročelja transformisane porodične kuće u Hektorovićevoj ulici br. 28 | foto: M. Martinović

  Dvojnost fasadne materijalizacije, sa jednim svetlim i drugim tamnim delom objekta, bio je zahtev naručioca. Rezultat, kako je već pomenuto, ove inventivne saradnje dao je istovremeno kreativan i kvalitetan odgovor: dvokolornost i dvomaterijalnost fasadnih pročelja porodične kuće. Iako istoriografija srpske arhitekture beleži ovu projektantsku temu već punih šezdeset godina, treba istaći činjenicu da je ova kuća u Hektorovićevoj ulici eklatantan primer striktnog razdvajanja prostora u okviru jedne predviđene namene prema prirodi primenjenog materijala i njegove boje. U tom pogledu, ova projektantska tema je dodatno nagrađena i kvalitetno izvedena u postojećem kontekstu.

  Priroda primenjenih materijala je, dakle, odredila njihovu poziciju na porodičnoj kući. U prizemlju se tako pojavljuje rustična crvena opeka, sa jasnom naglašenom granicom prema drugom materijalu, u vidu drugačijeg polaganja – na kant. Ona je bila simoblički odraz čovekove nesavršenosti i prirodnosti. Na spratu su Trespa sive kompozitne ploče, sa jasnom i čistom geometrijom »ukrajanja« na mestima otvora i spojeva između samih ploča. U odnosu na prizemlje i njegovu materijalizaciju, ovakva finalna fasadna obrada sprata bila je odraz industrijske savršenosti i nepogrešivosti. Uočena bihromna estetika, na prvi pogled kontradiktorna, bila je sasvim prirodna, opravdana i logična u unikatnom preobraženju ove kuće. Opeka, kao zemljani materijal, čvrst i postojan u našim klimatskim uslovima, ujedno i tradcionalan za naše podneblje, imala je zadatak osnovnog konstruktivnog bazisa. Na njega je postavljen gornji sprat, sa primenjenim dosta lakšim, a opet kvalitetnim i odgovarajućim materijalom kompozitnih ploča. Njihov osnovni zadatak bio je oblikovanje zaključka kuće, s istaknutim zabatima na ulazu iz Hektorovićeve ulice i na samom kraju podužne strane objekta, kao logičnim naglaskom završetka ove zvezdarske ulice i arhitektonske kompozicije nove porodične kuće.

  PROJEKAT

  Pun naziv projekta |
  Porodična kuća 

  Tip intervencije |
  Rekonstrukcija postojećeg objekta, te dogradnja i nadgradnja novih delova objekta

  Adresa |
  Hektorovićeva ulica br. 28, Beograd, Republika Srbija

  Autor |
  Miloš Đurasinović, d.i.a.

  Naručilac |
  Privatni

  Korisnik |
  Privatni

  Autor fotografija objekta |
  Miloš Martinović

  Autor fotografije detalja poštanskih sandučića |
  dr G. V. Anđelković

  Period projektovanja |
  2017-2019. godine

  Period izgradnje |
  2019. godine

  Površina parcele |
  299 m²

  Površina porodične kuće |
  225 m²

  Spratnost porodične kuće |
  P+1

  IZVOĐAČI | MATERIJALI

  Opeka |
  Avako d.o.o., Beograd, RS

  Kompozitne ploče Trespa |
  Ravago Building Solutions d.o.o., Beograd, RS

  Crep |
  Wienerberger d.o.o., Kanjiža, RS

  Drvena stolarija |
  Zanatska stolarska radnja »Eko nameštaj«, Beograd, RS

   

  Detalj poštanskih sandučića | foto: dr G. V. Anđelković
  Detalj poštanskih sandučića | foto: dr G. V. Anđelković

   

  DETALJ | POŠTANSKI SANDUČIĆI

  Na samoj ulaznoj kapiji, odmah s leve strane, nalazi se pravougaona površina, zapravo jedna Trespa siva kompozitna ploča, koja je uokvirena tamnim zidnim obrubom. Ćirilični natpis »HEKTOROVIĆEVA 28«, danas gotovo izuzetak u svakodnevnoj upotrebi zbog sveprisutnosti brojnih anglicizama i tuđica, na jedan veoma kreativan i promišljen način saopštava posmatraču adresu porodične kuće. Neobičnost primenjenog materijala i neuobičajen detalj obeležavanja adrese vabe da se priđe bliže. Ispod natpisa, nalaze se četiri »crtice«, koje asocijativno podsećaju na mesta gde treba upisati PIN kod ili lozinku. Zapravo je reč o tankim linijskim otvorima za poštanske sandučiće, sa jasnom intuitivnom logikom redosleda brojeva stanova s leva na desno. Ovim minucioznim i ingenioznim detaljem, koji potvrđuje sve do sada rečeno o ovoj kući, autor je pokazao da je svakom elementu oblikovanja pristupio pažljivo i studiozno, sa puno odgovornosti i jasnom težnjom da ovaj dvougao zvezdarske ulice postane savremen i dobije prepoznatljiv pečat.

  Autor | Miloš Đurasinović, d.i.a.
  Materijal/izvedba | Kompozitne ploče Trespa | Ravago Building Solutions d.o.o., Beograd, RS

   

  GALERIJA

  Porodična kuća u Hektorovićevoj ulici br. 28 pre i posle transformacije | foto: M. Martinović
  Porodična kuća u Hektorovićevoj ulici br. 28 pre i posle transformacije | foto: M. Martinović
  Porodična kuća u Hektorovićevoj ulici br. 28 pre i posle transformacije | foto: M. Martinović
  Porodična kuća u Hektorovićevoj ulici br. 28 pre i posle transformacije | foto: M. Martinović

   

   

  4276
  Avtor: DaiBau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE RADOVA ZA PODRUČJE ARHITEKTURA, ARHITEKTA?

  projekt za građevinsku dozvolu
  izvođački projekt
  arhitekt za kuću
  nadgradnja kuće
  projekt izvođačkih radova
  pokućstvo
  tipski projekti
  projekt za rušenje kuće
  idejni tlocrt stanova
  papriri za gradnju
  arhitekta
 • Arhitektura, arhitekta Aleksinac
 • Arhitektura, arhitekta Apatin
 • Arhitektura, arhitekta Aranđelovac
 • Arhitektura, arhitekta Bačka Palanka
 • Arhitektura, arhitekta Bačka Topola
 • Arhitektura, arhitekta Bečej
 • Arhitektura, arhitekta Beograd
 • Arhitektura, arhitekta Bor
 • Arhitektura, arhitekta Bujanovac
 • Arhitektura, arhitekta Čačak
 • Arhitektura, arhitekta Ćuprija
 • Arhitektura, arhitekta Gornji Milanovac
 • Arhitektura, arhitekta Inđija
 • Arhitektura, arhitekta Ivanjica
 • Arhitektura, arhitekta Jagodina
 • Arhitektura, arhitekta Kikinda
 • Arhitektura, arhitekta Knjaževac
 • Arhitektura, arhitekta Kovin
 • Arhitektura, arhitekta Kragujevac
 • Arhitektura, arhitekta Kraljevo
 • Arhitektura, arhitekta Kruševac
 • Arhitektura, arhitekta Kula
 • Arhitektura, arhitekta Kuršumlija
 • Arhitektura, arhitekta Leskovac
 • Arhitektura, arhitekta Loznica
 • Arhitektura, arhitekta Negotin
 • Arhitektura, arhitekta Niš
 • Arhitektura, arhitekta Novi Pazar
 • Arhitektura, arhitekta Novi Sad
 • Arhitektura, arhitekta Pančevo
 • Arhitektura, arhitekta Paraćin
 • Arhitektura, arhitekta Pirot
 • Arhitektura, arhitekta Požarevac
 • Arhitektura, arhitekta Preševo
 • Arhitektura, arhitekta Prijepolje
 • Arhitektura, arhitekta Prokuplje
 • Arhitektura, arhitekta Ruma
 • Arhitektura, arhitekta Šabac
 • Arhitektura, arhitekta Senta
 • Arhitektura, arhitekta Šid
 • Arhitektura, arhitekta Sjenica
 • Arhitektura, arhitekta Smederevo
 • Arhitektura, arhitekta Smederevska Palanka
 • Arhitektura, arhitekta Sombor
 • Arhitektura, arhitekta Sremska Mitrovica
 • Arhitektura, arhitekta Stara Pazova
 • Arhitektura, arhitekta Subotica
 • Arhitektura, arhitekta Temerin
 • Arhitektura, arhitekta Trstenik
 • Arhitektura, arhitekta Užice
 • Arhitektura, arhitekta Valjevo
 • Arhitektura, arhitekta Velika Plana
 • Arhitektura, arhitekta Vranje
 • Arhitektura, arhitekta Vrbas
 • Arhitektura, arhitekta Vršac
 • Arhitektura, arhitekta Zaječar
 • Arhitektura, arhitekta Zrenjanin
 • Serbia
  DAIBAU.RS

  Železnička 9
  21000 Novi Sad

  00381 114 300 340

  KONTAKTI

  Potražnje: 00381 114 300 340
  Preduzeća: 00381 114 300 340

  GLOBALNE STRANICE

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 DaiBau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana