Za područje
  Vreme je za štednju energije

  Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji

  Članak je koristilo čak 7261+ korisnika
  Šta je informacija o lokaciji i gde se predaje zahtev za izdavanje? Lokacijska informacija je dokument koji se izdaje u opštini, odnosno, gradskom sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, na osnovu zvaničnih evidencija o građevinskom zemljištu. Informacija o lokaciji se izdaje u skladu s propisima i uz plaćanje određenih taksi. Ovim dokumentom se određuju uslovi planiranja i izgradnje budućeg objekta, a koji su determinisani drugim zakonima, propisima, pravilnicima ili aktima, bilo građevinskim bilo urbanističkim ili prostornim, bilo onim o zaštiti spomenika kulture ili prirodnih rezervata. Lokacijska dozvola koja se tražiocu izdaje mora biti u skladu sa svim promenama i dopunama prostornih planova.
  Stručni članak 7261
  lokacijska-informacija.jpg
  Imamo čak 3439 izvođača radova za područje Projektovanje:

  1. Dobijanje informacije o lokaciji

  Informacije o lokaciji može zatražiti bilo koje pravno ili fizičko lice, koje nužno ne mora biti i vlasnik nepokretnosti. Vlasništvo nad određenom imovinom stoga nije uslov za dobijanje informacija o lokaciji, ali je neophodno navesti razlog zbog kog se zahtev podnosi. Prilikom donošenja odluke o kupovini nekretnine ili građevinskog zemljišta, uvek se preporučuje da tražite od prodavca ove informacije, zajedno s kompletnom dokumentacijom.

  2. Podnošenje zahteva za izdavanje informacije o lokaciji

  Za izdavanje podataka o lokaciji zadužen je nadležni upravni organ opštine na području na kome se nepokretnost nalazi. Da bi se informacije o lokaciji dobile, treba popuniti zahtev koji možete dobiti direktno u opštini ili preko interneta, na veb-stranici, u delu eDozvola. Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji sadrži podatke o katastarskom broju parcele, nazivu katastarske opštine u kojoj se nalazi nepokretnost ili zemljište, razlog podnošenja zahteva i kopiju katastarskog plana parcele, odnosno, kartografskog dela prostornog plana.

  Organ nadležan za izdavanje lokacijske dozvole na zahtev podnosioca izdaje informaciju o lokaciji u roku od 8 dana nakon podnošenja zahteva. Podnosilac zahteva plaća administrativnu taksu. Informacija o lokaciji važe 12 meseci ili do isteka važnosti lokacijskih uslova, odnosno, do promene zakonskih akata ili uredbi koji su njihov sastavni deo.

  3. Čemu služi lokacijska informacija?

  Navedeni podaci o mogućim izmenama i dopunama prostornih akata posebno su važni za investitora koji namerava da gradi na nekom području. Naime, može se dogoditi da ukoliko se promene prostorni planovi, njegovo ulaganje više ne bude opravdano. Ako, na primer, novi prostorni plan predviđa proširenje ili prenamenu građevinskog, poljoprivrednog ili industrijskog područja u određenom delu opštine, vrednost nepokretnosti i zemljišta može se sasvim promeniti.

  Informacije o lokaciji se uglavnom traže zbog izgradnje novog, dogradnje ili nadzidavanja postojećeg objekta ili prodaje. Ostali razlozi mogu biti rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, prenamene, podele, podizanje pomoćnih objekata, garaža i trafo-stanica, izgradnja ili rekonstrukcija infrastrukture i radi formiranja građevinske parcele. Informacija o lokaciji nije upravni akt, i nije osnov za izdavanje građevinske dozvole, ali jeste obavezni deo projekta za dobijanje građevinske dozvole.

  3.1. Lokacijska informacija radi izgradnje objekata i izvođenja radova na zemljištu

  Lokacijska informacija radi izgradnje objekata služi projektantu, odnosno, arhitekti za izradu plana izgradnje, promene namene, rekonstrukcije ili pri donošenju odluke da se objekt ukloni. Ova vrsta informacija o lokaciji se generalno smatra najopsežnijom, jer služi prometu nekretnina i za formiranje građevinske parcele za postojeći objekt.

  Lokacijska informacija radi izgradnje objekata sadrži detaljan spisak dozvoljenih aktivnosti, izgradnje i drugih radova koji se mogu izvoditi na određenom zemljištu. Podgrupa podataka u ovom dokumentu za potrebe građevinskih objekata, sadrži i informacije o lokaciji za izgradnju jednostavnih objekata, za koje nisu potrebne posebne statičke i građevinsko-tehničke provere, jer nisu namenjeni stanovanju i nemaju uticaja na životnu sredinu.

  3.2. Lokacijska informacija radi prometa nekretnina

  Informacije o lokaciji za potrebe prometa nekretnina namenjene su vođenju pravnih postupaka i poslova s nekretninama, a takođe ispunjavaju zahteve u vezi sa Zemljišnim knjigama. U ovoj vrsti dokumenta, opština pruža podatke o važećim prostornim aktima za područje na kom je parcela, o korišćenju zemljišta, o eventualnom postojanju prava opštine na preču kupovinu, zaštitnoj zoni izvora vode i drugim prostornim merama i zabranama.

  Opština može da ostvari pravo na osnovu Uredbe o pravu preče kupovine. Pod uslovom, naravno, da se nepokretnost nalazi na njihovom području. Pre kupovine ove vrste nekretnina, kupac mora pribaviti potvrdu od opštine da se odriče prava preče kupovine.

  3.3. Informacije o lokaciji radi formiranja građevinske parcele za postojeći objekt

  Informacije o lokaciji radi formiranja građevinske parcele za postojeći objekt sadrže podatke o aktima vezanim za prostorno planiranje i uređenje, a koja se odnose na parcelu, o namjeni prostora koja proizilazi iz navedenog prostornog akta, informacije o kriterijumima i uslovima za formiranje građevinskih parcela i kopije planova građevinske parcele, kao dela prostornog plana.

  Ukoliko se odlučite za traženje lokacijske informacije, možete se obratiti i nama na DaiBau.rs. Na našem sajtu ćete naći još saveta vezanih za ovo temu, ali i ponuđače i proizvođače s kojima sarađujemo i koji će na vaš upit uzvratiti odgovarajućom ponudom.

  Informacije o cenama možete pogledati u našem kalkulatoru.

  Vaš tim,

  Daibau.rs

   

  Stručni članak 7261
  Autor: DaiBau trendovi magazin
  Imamo čak 3439 izvođača radova za područje Projektovanje:

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 3439 izvođača radova za područje Projektovanje:

  BESPLATNA PRETRAGA
  TRAŽIMO LOKALNO
  BEZ PROVIZIJE
  Imamo čak 3439 izvođača radova za područje Projektovanje
  9.4
  0

  JULIJA JOVANOVIĆ PR STUDIO BAZA


  9.5
  0

  KVADART D.O.O.

  Kruševac
  8.6
  0

  Studio ARHIKOS


  9.6
  0

  PR PROJEKTNI BIRO ARCHITEHNA

  Mladenovac
  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE RADOVA ZA PODRUČJE PROJEKTOVANJE?

  Serbia
  DAIBAU.RS

  Petra Drapšina 27
  21000 Novi Sad

  00381 114 300 340

  © 2022 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana