Za područje
  OTP banka

  Geodetske usluge i okvirne cene

  Članak je pregledalo čak 17614+ korisnika
  Ukoliko ste doneli odluku da gradite kuću, postoje određeni koraci kojih se morate pridržavati, kao i stručna lica koja morate angažovati. Prvi korak svakako je omeđavanje, odnosno obnova granica katastarske parcele. Osoba koja je jako bitna kada govorimo o izgradnji kuće, a pre angažovanja arhitekte, je geodeta. Geodeta izrađuje podlogu za projektovanje odnosno katastarsko topografski plan - KTP. Pored ovih poslova, geodeta obavlja i poslove pozicioniranja objekta na parceli, parcelisanje, praćenje horizontalnosti i vertikalnosti prilikom izgradnje i još mnogo toga. Neki od najčešćih poslova su opisani u našem članku.
  Stručni članak 17614
  geodetsko snimanje
  Imamo čak 197 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  1. Geodetski elaborat

  Katastarsko-opografski plan je geodetski elaborat koji obuhvata sve već postojeće fizičke strukture na određenom delu zemljišne površine. Na ovom planu, koji se radi u određenoj razmeri, vide se podaci o reljefu, vodama, rastinju, postojećim objektima, parcelama, geodetskim tačkama, infrastrukturi i drugim elementima. KTP se uglavnom radi na osnovu podataka iz službene evidencije i podataka pribavljenih na terenu geodetskim merenjem.

  Razmera KTP-a definisama je Zakonom/Pravilnikom. Ono što arhitekte uglavnom smatraju prihvatljivim (da nije sitno), jeste razmera od 1:500 ili 1:250. Što se cena KTP-a tiče, one nisu iste za stambeno poslovne objekte i individualne objekte i svakako zavise od niza faktora.

  U Srbiji se kao osnovni kriterijum uzima površina i količina detalja koju treba snimiti na tom području, takođe cene variraju od namene objekta.

  2. Uređenje međe

  Između ostalog, geodete obavljaju i posao uređenja međa. On pribavlja sve već postojeće podatke a potom vrši merenja na terenu. Nakon pribavljenih početnih informacija sledi tzv. očitavanje međe. Na očitavanje se pozivaju vlasnici parcela i komšije. U okviru ovog postupka sastavlja se zapisnik o izvršenom uviđaju. U ovom zapisniku mora da se navede ko su prisutne stranke, šta je urađeno na terenu kao i koja metoda rada je korišćenja za taj postupak i da li su prisutne stranke imale neke primedbe. Ako se vlasnici i komšije ne slažu sa stavkama koje su navedene u zapisniku, geodeta onda ima obavezu da u zapisniku o izvršenom uviđaju unese sve primedbe. Ako o međi ne može prosuditi Služba za katastar nepokretnosti u usmenom postupku, pokreće se sudski spor za sudsko uređenje međa.

  Savet stručnjaka iz firme Agape GNSS d.o.o.

  1.Koje sve poslove je neophodno obaviti prilikom planiranja i izgradnje objekta kada govorimo o geodetskim uslugama?

  Prilikom projektovanja i izgradnje objekata, geodete učestvuju u svim fazama. Počinje se snimanjem katastarsko-topografskog plana koji je uz informaciju o lokaciji i idejom investitora osnova za projektovanje. Takođe, prilikom pribavljanja informacije o lokaciji, potrebno je najčešće priložiti kopiju plana. Tokom izgradnje objekata potrebno je obeležiti temelje, dati gradilišnu kotu, izvršiti kontrolu izgrađenih temelja, završetak objekta u konstruktivnom smislu, upis objekta i vodova u katastar. Najčešće je, kod većih objekata, potrebna usluga geodete svakodnevno gde on kontroliše visine, obeležava delove objekta, oplatu, prati sleganja i sve druge poslove kod kojih je potrebno zadovoljiti kriterijume položajne i visinske tačnosti.

  2. Zašto je neophodno upisati objekat u katastar?

  Katastar nepokretnosti je javni registar u koji se upisuju nepokretnosti, prava na nepokretnostima, zabeležbe i predbeležbe. Za vođenje katastra nepokretnosti u Republici Srbiji nadležan je Republički geodetski zavod. Jedno od osnovnih načela katastra, a koje se odnosi na promet nepokretnosti, jeste da se prava na nepokretnostima stiču, prenose i ograničavaju upisom u katastar, a prestaju brisanjem. Praktično, tek upisom nepokretnosti u katastar, pravni sistem vas prepoznaje kao vlasnika. Takođe, jedno od načela je i načelo pouzdanosti koje garantuje da niko ne može trpeti negativne posledice zbog toga što je koristio podatke iz katastra nepokretnosti. Gorepomenuto je izuzetno važno prilikom kupoprodaje nepokretnosti ili neke druge radnje vezane za nepokretnosti.

  Kažite nam nešto više o izdavanju kopije plana parcele.
  Kopija plana je radni original koji, u granicama gradičke tačnosti, po načinu obrate i tačnosti mora odgovarati originalu.
  Kopija plana se koristi kod:
  1) kupoprodaje nepokretnosti
  2) dizanje kredita
  3) ostavinska rasprava
  4) ozakonjenje objekata
  5) bilo koje druge potrebe u vezi nepokretnost

  Procedura nalaže da se geodetska organizacija obrati nadležnoj službi za katastar nepokretnosti i trebuje kopiju plana parcele. Obično se čeka 1-2 radna dana za njenu izradu.

  G-din Nikola Savić, Agape GNSS d.o.o.

  Cena uređenja međa zavisi od broja međaša i za ovaj postupak se mogu koristiti kamenje, betonski stubovi, ograda ili bilo koja adekvatna balega. Svaki međaš košta oko 50 EUR.

  3. Označavanje međe

  Označene međe obično slede prirodno postavljene međaše, ali ako to nije slučaj, određuje ih geodeta. Podatke za uređenje međe uzima iz katastra nepokretnosti. S postavljanjem međaša moraju se, naravno, slagati svi vlasnici graničnih parcela. Nakon završenog postupka, geodeta ima obavezu da tehnički nacrt određenih međa pošalje Službi za katastar nepokretnosti. Ukoliko geodeta provede ceo dan na terenu kako bi neko izbetonirao ili postavio kamene međaše cena nije ista kao da se međne tačke označe kočićima.

  Cena ne bi trebalo da bude manja od oko 200 EUR za parcelu koja nema više od pet mežnih tačaka. Za veće parcele, normalno, cena je veća. 

  4. Komasacija

  Komasacija je takođe geodetska usluga. Obaveza komesacije je jako ozbiljan poduhvat i ima za cilj, pored ukrupnjavanja poseda, niz drugih benefita koji su precizno definisani, mi ćemo ovde na što jednostavniji način pokušati da objasnimo komesaciju.

  Geodete parcele na određenom području, često različitih vlasnika, slože i ponovo podele među postojećim vlasnicima tako da svaki dobije, koliko je moguće, optimalno rešenje. Komasacija je postupak koji služi ukrupnjavanju sitnijih, a približno ili jednako vrednih parcela u jednu veću, radi lakšeg obrađivanja, pristupa, upotrebe i sličnog, ali tako da im se sačuva veličina i vrednost. Geodeta ima obavezu sklapanja zapisnika o komasaciji i ugovora o komasaciji uz izjave svih vlasnika. Pri komasaciji mogu da nastanu nove, samostalne parcele, pa se menjaju i njihove međe. Nove međe se ponovo označavaju u katastru nepokretnosti.

  Cena komasacije je teže odrediva pošto zavisi od toga koliko su velike  i koliko ima očitanih parcela i koliko međaša imaju.

  5. Parcelacija i preparcelacija 

  Kada govorimo o parcelaciji, na početku treba napraviti jasnu razliku između parcelacije i preparcelacije. Parcelacija je deljenje jedne parcele na više parcela, dok je preparcelacije formiranje jedne ili više novih parcela, od dve ili više starih parcela.Obavezni deo ovih projakata je saradnja geodeta i licenciranih urbanista. To su složeni "projekti" gde se formiraju građevinske parcele (zadovoljavaju set uslova koji su definisani Zakonom o prostornom planiranju i izgradnji) koje nastaju na osnovu nekog planskog akta i najprostije rečeno na kojima posle ovog procesa može da se dobije građevinska dozvola i na kojima može da se gradi. Pre nego se krene s postupkom, moraju biti uređene sve međe postojećih parcela. Nakon postupka, nove međe parcela upisuju se u katastar nepokretnosti.

  Cena parcelacije se kreće od 400 EUR po parceli, plus usluge urbaniste.

  6. Pozicioniranje objekta na parceli

  Ovo je postupak koji se sprovodi npr.prilikom pozicioniranja temelja objekta na parceli. Da bi se iskopali temelji mora se tačno znati gde "padaju" ose/osovine objekta, odnosno ose temelja. Posle iskopa temelja te ose se proveravaju da li su dobro iskopane, te da li su temelji dobro izliveni i na tačno projektovanom mestu. Obično je obaveza izvođača radova da angažuje jednog geodetu za ovaj postupak, a investitor sa druge strane može angažovati svog geodetu koji će te radove da posmatra.

  Cena kolčenja objekta kreće se između 150 i 200 EUR za porodičnu kuću (za porodičnu kuću do 100 kvadrata plus-minus 10 posto, za svaku iteraciju obeležavanja).

  Geodetsko merenje
  Geodetsko merenje
  Stručni članak 17614
  Autor: Daibau.rs

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Tražite dobre izvođače radova za područje Geometar, geodeta?

  Imamo čak 197 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Imamo čak 197 izvođača radova za područje Geometar, geodeta
  9.2
  0

  MILAN VRAČEVIĆ PREDUZETNIK GEODETSKI BIRO ČOBI PEĆINCI


  9.2
  0

  ALEKSANDAR VUJIČIĆ PR GEODETSKA AGENCIJA GEOVIV BEOGRAD


  10
  0

  BIRO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA GEO-DEL-MLAVA VLADANKO ŽIVOTIĆ PR PETROVAC


  9.3
  0

  GEODETSKI POSLOVI DMP GEOSYSTEMS ČAJETINA


  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana