Za područje

  Koliko će vas ukupno koštati izgradnja kuće?

  Članak je pregledalo čak 2171+ korisnika
  Odlučili ste se za izgradnju kuće? Sigurno vam je već neko uputio demotivišuću pošalicu poput one da je kuća „bunar bez dna“, da je kuća večiti trošak i da ako ne uložite u kuću jedne godine dinar, dogodine ćete morati dva...Nemojte se obeshrabriti. Izgradnja kuće jeste veliki izdatak ali prednosti koje ona nudi ne mogu se osporiti. U nastavku ćemo pokušati da vam približimo koliko će vas ukupno koštati izgradnja kuće.
  Stručni članak 2171
  omiljen
  izgradnja kuce
  Imamo čak 1056 izvođača radova za područje Novogradnja:

  Ako uporedimo izgradnju kuće i kupovinu stana, jasno je da je stan povoljnija opcija kada govorimo o samom održavanju. Mesečni računi će biti manji, praktičniji su i jeftiniji kada je u pitanju održavanje, potrebno ulaganje. Međutim, kuća donosi brojne druge prednosti. Ne kažu za džabe „mir nema cenu“, moćićete da uživate u većoj privatnosti, u zelenilu vrta, a ova sloboda naročito dolazi do izražaja u porodicama sa decom i kućnim ljubimcima.

  U većini slučajeva, kuća se gradi samo jednom u životu. To je dugoročna investicija koja se prenosi sa generacije na generaciju. Imajte ovo u vidu kada budete gradili kuću od temelja do krova. Birajte samo kvalitetne materijale, proverene i stručne majstore. Ušteda nije uvek dobro rešenje, jer vas znatno veći troškovi u tom slučaju mogu sačekati kasnije.

  Zidanje kuće opekom
  Za gradnju kuće birajte samo kvalitetne materijale, proverene i stručne majstore.

  A sada ćemo prikazati okviran cenovnik gradnje kuće po etapama. Navedenim tačkama predhodi kupovina placa. Prilikom kupovine zemljišta obratite pažnju na lokacijske uslove - koliko je izgrađena infrastruktura, blizinu škole, vrtića, posla i slično i pre svega - da li je na njemu moguća stambena gradnja. Ukoliko je plac pažljivo odabran, sama papirologija će biti znatno lakše obavljena.

  Važan korak koji svakako treba spomenuti jeste stambeni kredit. Raspitajte se koje uslove treba da ispunjavate da biste podigli stambeni kredit u željenoj banci: koliko iznosi minimalno učešće, koliko može da iznosi opterećenje plate da biste podigli stambeni kredit, šta je potrebno od dokumentacije da priložite, koliki je rok otplate i slične stvari.

  Na sajtovima gotovo svih banki naćićete online kalkulator za izračunavanje stambenog kredita. Isti će vam okvirno izračunati mesečnu ratu za traženi iznos kredita i željeni period otplate. Detaljne informacije dobićete prilikom posete banci, od kreditnog savetnika. 

  Takođe, bitno je i samo planiranje. Prvo je potrebno razrešiti osnovne dileme - kakvu kuću želite, sa podrumom ili bez, spratnost objekta, koliko novca ste spremni uopšte da izdvojite za izgradnju.

  Navešćemo još jednu važnu stvar koja se tiče bezbedonosti kuće i vašeg mirnog sna - osiguranje kuće. Još tokom izgradnje građevinskih objekata i montaže opreme mogu se desiti nepredviđene štete. Takođe, važno je da kuća bude osigurana i nakon izgradnje. Razlozi su mnogobrojni - požari, poplave, provale, jake elementarne nepogode koje mogu da načine velike materijalne troškove. 

  A koliko košta osiguranje kuće? Cena osiguranja kuće varira od slučaja do slučaja. 

  Tražite nekog kome biste poverili osiguranje doma? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim ponuđačima osiguranja u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza!

  1. Izgradnja kuće je nemoguća bez potrebne dokumentacije

  Prvi korak koji vas očekuje na putu izgradnje porodične kuće je sređivanje potrebne dokumentacije.

  Arhitekta izrađuje dokumentaciju
  Prvi korak koji vas očekuje na putu izgradnje porodične kuće je sređivanje potrebne dokumentacije.

  Pre početka same gradnje neophodno je pripremiti i pribaviti svu građevinsku dokumentaciju. Građevinska dokumentacija obuhvata podatke o lokaciji, dobijanje saglasnosti, odobrenja, rešenja i dozvola, projektna dokumenta, građevinsku dozvolu, promenu namene i upotrebnu dozvolu. 

  U nastavku ćemo definisati neke od dokumenata koji su vam potrebni.

  Rećićemo prvo nešto o informaciji o lokaciji. Svaki ozbiljan arhitekta pre same pripreme dokumentacije tražiće vam ovaj dokument. Iz njega se saznaju osnovne informacije poput toga da li je plac uopšte predviđen za gradnju, koja spratnost je dozvoljena, da li postoje određena ograničenja, kolika može biti maksimalna kvadratura...

  Idejno rešenje (IDR) jeste prikaz planirane koncepcije objekta, sa obaveznim prikazom i navođenjem samo onih podataka koji su neophodni za utvrđivanje lokacijskih uslova, odnosno podataka koji su neophodni za utvrđivanje usklađenosti sa planskim dokumentom i utvrđivanje uslova za projektovanje i priključenje.

  Arhitekte
  Pre početka same gradnje neophodno je pripremiti i pribaviti svu građevinsku dokumentaciju.

  Idejni projekat (IDP) jeste projekat, odnosno skup međusobno usaglašenih projekata kojima se određuju: namena, položaj, oblik, kapacitet, tehničko-tehnološke i funkcionalne karakteristike i izgled objekta, opisuju radovi i dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat, u zavisnosti od vrste i klase objekta, odnosno radova koji se izvode.

  Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) kojim se vrši dalja razrada planirane koncepcije objekta, u skladu sa lokacijskim uslovima. 

  Projekat za izvođenje (PZI) jeste skup međusobno usaglašenih projekata neophodnih za izvođenje građevinskih, zanatskih, instalaterskih radova i drugih radova, kojim se utvrđuju građevinsko-tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, način kontrole i osiguranja kvaliteta građevinskih proizvoda, tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za izgradnju objekta, investiciona vrednost objekta, kao i uslovi održavanja objekta.

  Cena projekta za izvođenje zavisi od veličine objekta, složenosti konstrukcije, zahtevnosti terena na kome će se graditi, ali i od samog projektanta - arhitekte. Iznosi najčešće između 900 i 2.500 EUR.

  Projektanti
  Projektant

  Navešćemo i Projekat izvedenog objekta (PIO) koji se izrađuje za potrebe pribavljanja upotrebne dozvole, korišćenja i održavanja objekta.

  I dolazimo do građevinske dozvole. Građevinska dozvola jeste rešenje kojim nadležni organ uprave, na osnovu saznanja da je planirana gradnja u skladu s usvojenim i zvaničnim prostornim aktima i da će ispunjavati tražene uslove, dozvoljava izgradnju i propisuje posebne zahteve koji se moraju uzeti u obzir prilikom planiranja, projektovanja i realizacije.

  A koliko će vas koštati građevinska dozvola? Izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole za prosečnu porodičnu kuću uključuje idejni arhitektonski projekat, traženje i dobijanje svih potrebnih saglasnosti i vođenje postupka, izradu elaborata i potrebnih rešenja - rečju, oko 1.800 EUR

  Projektant je taj koji vaše zahteve i želje treba da usaglasi sa važećim propisima i planovima za područje gde se parcela nalazi. Cene individualnih projekata porodičnih kuća kreću se između 1 i 2% vrednosti investicije.

  Ako tražite nekoga kome biste poverili izradu projekata, obratite nam se. Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim projektantima u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza!

  Tek nakon dobijanja građevinske dozvole se može početi sa gradnjom.

  2. Nulto stanje u izgradnji kuće

  Ova tačka odnosi se na pripremu terena, zemljane radove, ravnanje, iskopavanje, odnošenje šuta, sprovođenje instalacija (vode, struje, gasa, polaganje kablova), kopanje temelja i šalovanje. U ovu tačku spadaju i geodetski radovi odnosno sve pripremne radnje pred gradnju kuće.

  Zemljani radovi
  Nulto stanje u izgradnji kuće.

  Pre same gradnje objekta i postavljanja ograde neophodno je izvršiti omeđavanje parcele. Omeđavanje parcele jeste postupak postavljanja granica parcele, odnosno određivanje tačaka parcele kojim se na datom terenu utvrđuju granice te iste parcele. 

  Obnovom granica parcele se ponovo utvrđuje pređašnje snimljeno stanje. To se može izvršiti samo sa iste mreže geodetskih tačaka sa koje je i važeči premer obavljen. Međne tačke se na parceli obeležavaju belegama različitog tipa.

  Omeđavanje parcele odnosno ponovno utvrđivanje granica se preporučuje pre početka gradnje nekog objekta, postavljanja ograde ili podizanja zasada kako ne biste upali u nelagodnu situaciju.
  Omeđavanje parcele
  Pre same gradnje objekta i postavljanja ograde neophodno je izvršiti omeđavanje parcele.

  A koliko će vam naplatiti geometar? Cena uređenja međe zavisi od broja međaša (sinora). Osnovno merenje može da košta između 95 i 190 EUR, a dodatna se naplaćuju 30 EUR po međašu. Označavanje međe je oko 40 EUR plus 30 EUR po svakom međašu.

  Tražite nekog kome biste poverili geometarska merenja? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim geometrima u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza!

  U ovoj fazi izgradnje kuće vrši se i uklanjanje potrebnog sloja zemlje, šuta, ravnanje terena. Prvi izvođači radova sa kojima ćete se susresti prilikom izgradnje kuće jesu oni koji se bave zemljanim radovima - iskopom građevinske jame, zasipanjem terena, konsolidovanjem podloge. Nakon što se građevinska jama iskopa, dno se sabija i poravna valjanjem zemlje. Na dno se zatim postavlja polipropilenski sloj kako bi se sprečilo mešanje frakcija koje čine tampon sa postojećom zemljom, a zatim se nasipa i sam tampon koji se sastoji od krupnog peska, šljunka ili lomljenog kamena. Kada se postavi, tampon takođe mora da se sabije i dobro izvalja kako bi bio stabilan. Tek kada je tampon spreman, izvodi se temelj.

  Razlikuju se široki i uski iskopi. Prvi se koriste pri gradnji podruma, a drugi samo za temeljenja kanala ili objekata.
  Iskop građevinske jame
  Iskop građevinske jame.

  Zemljani radovi podrazumevaju i pripremu terena za komunalne priključke. Komunalni priključci se razvode na osnovu planskih i projektnih nacrta. Misli se na priključke na gasovod, vodovod, struju i kanalizacionu mrežu. Komunalni priključci spadaju u osnovne elemente kuće, jer bez njih ne možemo da funkcionišemo. Oni se izvode pre nego što sama gradnja počne, a cena ovih radova će zavisiti od vrste zemljišta i njegovih geoloških odlika.

  A koliko će vas koštati zemljani radovi? Zemljani radovi se naplaćuju po kubiku iskopane zemlje, odnosno, nasutog materijala. Širok iskop košta od 4 do 5 EUR/m3; nasipanje i sabijanje granulata, tzv, tamponiranje je oko 16 do 20 EUR/m3, a planiranje (obeležavanje) i nabijanje tla je oko 3 do 4 EUR/m2. Pitate se kome poveriti izvođenje zemljanih radova? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim stručnjacima za niskogradnju u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! 

  U ovu tačku spada i izlivanje temelja. Postoje tri vrste temelja: tačkasti, temeljna ploča i trakasti/pojasni temelji. Tačkasti temelji, baš kako im i naziv kaže, predstavljaju skup manjih, pojedinačnih temelja izrađenih na tačno određenim mestima, u kotnim tačkama. Najčešće se izrađuju od armiranog betona, kao i ostali, a koriste se mahom za temeljenje tačkastih elemenata objekata - stepenice, stubove…Trakasti temelji su oni temelji koji se najčešće koriste kod porodičnih kuća ali i većih zgrada. Oni se izrađuju s horizontalno položenim armiranim ojačanjima. Temeljne ploče se koriste kod zahtevnijih objekata, mada se sve češće u praksi koriste i kod manjih stambenih objekata poput porodičnih kuća.

  Temeljna ploča
  Temeljne ploče se koriste kod zahtevnijih objekata, mada se sve češće u praksi koriste i kod manjih stambenih objekata poput porodičnih kuća.

  Koliko će vas koštati izrada temelja? Cena zavisi od gorenavedenog tipa. Za porodične kuće sve češće se koristi temeljna ploča. Njeno izvođenje i betoniranje sa zavarivanjem hidroizolacije i postavljanjem izolacije debljine 20 cm, koštalo bi vas između 50 i 80 EUR/m2

  Ovde ćemo spomenuti i podrum. Sigurno i sami znate da je podrum deo kuće koji je najizloženiji vodi, te mu je potrebna pravilna hidroizolacija. Na ovaj način se sprečava prodor vode u strukturu materijala i konstrukciju objekta. A koliko košta hidroizolacija temelja? Vertikalna hidroizolacija zidova podruma, stirodurom debljine 5 cm iznosi 6 EUR/m2.

  3. Formiranje školjke odnosno zidanje kuće

  Nakon što se započne podizanje zidova, kuća počinje da dobija svoj oblik i strukturu. Formira se školjka koja je otvorena sve dok se ne postave krov i stolarija. Najčešći materijali koji se koriste za zidanje kuće kod nas jesu betonski blokovi, opeka, a čest je i porobeton (siporeks). Bez obzira od kojeg su materijala, mora se osigurati dobra termoizolacija zidova. A koliko koštaju zidarski radovi? Recimo, zidanje zida od opeke debljine 20 cm i visine 3 m bi bilo oko 120 EUR dok bi betonski zid od 25 cm izašao oko 140 EUR.

  Zidanje opekom
  Najčešći materijali koji se koriste za zidanje kuće kod nas jesu betonski blokovi, opeka, a čest je i porobeton (siporeks). 

  4. Postavljanje krovne konstrukcije

  Zatim sledi ukrovljavanje kuće. U ovu svrhu se najčešće koristi betonski i glineni crep, a poslednjih godina popularna je i tegola, kao i metalni limeni krovni pokrivač. Važno je istaći da su zastupljeni i zeleni krovovi koji imaju brojne prednosti - sprečavaju pregrevanje objekta, stvaraju bolju mikroklimu, predstavljaju dodatni sloj termoizolacije, upijaju kišnicu…

  Koji ćete materijal odabrati zavisi i od nagiba krova. Krovovi se prema kosini dele na ravne (nagib manji od 5 stepeni), iskošene (nagib između 5 i 30 stepeni) i strme (nagib veći od 30 stepeni). Kod ravnog krova se bira materijal za pokrivanje u što većem komadu, dok se kod strmih krovova biraju oni manjih dimenzija. Primer pokrivača za ravan krov jeste bitumenski pokrivač, za iskošene krovove crep, a za strme krovove drvena šindra.

  Što je oblik krova komplikovaniji to će njegovo izvođenje biti skuplje.

  Koliko će vas koštati pokrivanje krova? Izrada kompletnog krovnog pokrivača od crepa (izrada klasičnog krova zajedno sa svim tesarskim, krovopolagačkim i limarskim radovima kao i nabavkom i postavljanjem crepa) iznosi oko 35 EUR/m2.

  Postavljanje crepa
  Koji ćete materijal odabrati za pokrivanje zavisi i od nagiba krova.

  5. Ugradnja stolarije i fasada

  Stolarija - prozori i vrata, imaju višestruku ulogu: obezbeđuju privatnost i bezbednost, čuvaju građevinu od nepovoljnih vremenskih uticaja i prodora hladnog vazduha (pod uslovom da se ne javljaju toplotni mostovi), doprinose estetskom izgledu spoljašnjosti. 

  Stolarija, ako nije pravilno ugrađena, može biti “krivac” za gubitak čak 30% energije.

  Možete se opredeliti za drvenu, aluminijumsku, PVC stolariju ili kombinaciju drveta i aluminijuma koja je po pravilu najskuplja. Poslednjih godina sve je popularnija PVC stolarija zbog odličnog odnosa cene i kvaliteta. PVC prozori su veoma izdržljivi, dugotrajni (mogu trajati i preko 40 godina), odlični su izolatori. Prednost u odnosu na drvene prozore im je što se ne moraju farbati i nisu osetljivi na temperaturne promene i vlagu. 

  A koliko koštaju PVC prozori? Za običan PVC prozor s dvostrukim staklima treba izdvojiti između 85 i 160 EUR. Cene PVC ulaznih vrata se razlikuju prema tome imaju li ili nemaju termo i zvučnu izolaciju, po dimenzijama, po zastakljenim delovima, raznim dodacima. Cena jednostavnijih PVC vrata se kreće između 250 i 750 EUR.

  PVC prozori
  Poslednjih godina sve je popularnija PVC stolarija zbog odličnog odnosa cene i kvaliteta. 

  Fasada predstavlja “lice” kuće i najviše utiče na utisak koji će vaša kuća ostavljati. Fasada ima kako estetsku tako i funkcionalnu ulogu - ona čuva kuću od nepovoljnih spoljnih uticaja. Fasada se postavlja na ravnu i pre svega suvu podlogu. Nepravilno izvedeni slojevi fasade dovešće do stvaranja toplotnih mostova - tačaka kod kojih je povećan prenos toplote iz unutrašnjosti u okolinu odnosno mesta “curenja” toplote. 

  Izrada fasade uključuje izolaciju fasade, malterisanje i farbanje fasade. Izolacija fasade jeste ključna - sprečava toplotne gubitke, onemogućava pregrevanje leti, pruža zvučnu izolaciju, povećava vrednost nekretnine… Izolacija fasade se najčešće radi fasadnim pločama od ekspandiranog polistirena (EPS) ili kamenom vunom.

  Cena fasade prvenstveno zavisi od debljine izolacije. Da bi toplotna izolacija bila dobra, ne sme da bude tanja od 12 cm. Za fasadu koja se oblaže stiroporom debljine 12 cm platićete oko 25 EUR/m2, dok za stiropor debljine 15 cm treba platiti oko 27 EUR/m2. Ako se koristi još deblji, od 20 cm, cena bi bila oko 30 EUR/m2.

  Izolacija fasade stiroporom
  Cena fasade prvenstveno zavisi od debljine izolacije.

  Popularan izbor su i ventilisane fasade - fasadni sistem sa ventilacionim slojem odnosno vazdušnim kanalom. One su odlično energetski efikasno rešenje - štede oko 30% energije koju bismo utrošili na grejanje i hlađenje. A koliko košta ventilisana fasada? Cena fasade od kompozitnih ploča napravljenih od vlaknastog cementa, zajedno s nabavkom i gradnjom potkonstrukcije, postavljanjem kamene vune i montiranjem fasadnih ploča, kreće se između 50 i 90 EUR/m2.

  Kada je u pitanju odabir boje za fasadu, važno je da uzmete u obzir i boju krova, stolarije, oluka, senila, čak i ograde. 

  6. Malterisanje kuće i estrih

  Malterisanjem ćemo “zamaskirati” sve instalacije - vodovodne i kanalizacione cevi, cevi grejanja…Ispravljaju se neravnine na izgrađenim zidovima, zidovi dobijaju konačan oblik. Postavlja se pitanje da li izabrati ručno ili mašinsko malterisanje?

  Mašinsko malterisanje se danas sve više primenjuje. Razloga za to je dosta - ovim se ubrzava posao (obrađuju se veće površine zida za kraće vreme), malter je homogeniji - uvek istog sastava, ravnomernije je raspoređen. Dobija se površina “iz jednog dela”.

  Mašinsko malterisanje
  Mašinsko malterisanje se danas sve više primenjuje.

  A koliko košta mašinsko malterisanje? Cena nabavke i rada na zidovima ili plafonima iznosi oko 8 EUR/m2. Kome poveriti mašinsko malterisanje? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim zidarima u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza.

  Estrih jeste sloj ili glazura koja se postavlja između betonske noseće ploče i odabrane podne obloge. Izrađuje se u cilju ravnanja površina, pravljenja kosina radi slivanja vode... Estrih može biti mokri i suvi.

  Estrih je tanak, ravnomerni sloj obično debljine oko 4 cm.

  Koliko može da košta mokri estrih, odnosno, cementna košuljica? Cena mokrog estriha zavisi od načina rada, sastava, debljine i, naravno, od naručene količine. Cena klasičnog estriha debljine 4-5 cm iznosi oko 5-6 EUR/m2.

  Nakon navedenih tačaka na red dolaze radovi poput instalacija grejnih tela, postavljanja podnih obloga (parketa, laminata, keramičkih pločica…), krečenja, montaže senila, izrade nameštaja i drugo. Za svaki od navedenih poslova, baš kao i za prethodne faze, možete pronaći stručne, pouzdane izvođače na našem sajtu.

  Krečenje
  Krečenje kuće.

  Činjenica je da je izgradnja kuće složen, komplikovan proces koji iziskuje detaljno planiranje, preciznost, dosta uloženog vremena. Od izlivanja temelja do postavljanja krova i izrade fasade, svaka faza mora biti pažljivo koordinisana. Zbog toga se mnogi odlučuju za opciju “ključ u ruke”.

  Gradnja kuće ključ u ruke
  Izgradnja kuće je složen, komplikovan proces koji iziskuje detaljno planiranje, preciznost, dosta uloženog vremena, zbog toga se mnogi odlučuju za "ključ u ruke" gradnju.

  A koliko košta izgradnja kuće “ključ u ruke”? Cena zidane kuće „ključ u ruke“materijalom srednjeg kvaliteta iznosi oko 800 EUR/m2. Sa izgradnjom u vlastitoj režiji uštedeli biste oko 5% vrednosti investicije, ali biste izgubili oko 500 radnih sati i ko zna koliko nerava.

   

  Stručni članak 2171
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Novogradnja?

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 1056 izvođača radova za područje Novogradnja:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana