Za područje

  Geodetski elaborat

  Članak je pregledalo čak 5978+ korisnika
  Pre početka izgradnje kuće neophodan je geodetski elaborat, odnosno geodetski plan. Plan i nacrti se prave na osnovu poznatih podataka iz javnih evidencija i zemljišnih knjiga potkrepljenih merenjima i dokazima na licu mesta, odnosno, parceli. Podaci iz javnih baza podataka, najčešće geodetske uprave, čine mere i međe parcele, bonitet, kategoriju i namenu zemljišta, itd. Informacije sa terena obuhvataju mikrolokaciju, reljef, vodu, postojeće objekte i slično. Geodetski elaborat je osnova cele dokumentacije koja će morati da bude kompletirana pre nego što počne izgradnja vaše kuće iz snova.
  Stručni članak 5978
  geodetski nacrt
  Imamo čak 197 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  1. Geodetski pregled parcele

  Pre nego što se preda geodetski podnesak, potrebno je dobiti podatke iz odgovarajućih baza i obaviti merenja na terenu. Za terenska merenja koristi se posebna oprema koju čine GPS uređaji i totalne stanice. GPS uređaji koje geodete i geometri koriste su vrlo precizne i tačne naprave koje služe samo profesionalnoj upotrebi, odnosno, određivanju zadatih tačaka. Totalne stanice se koriste za merenje velikih razdaljina. Obično se geodetski nacrt radi za pojas širine 25 m koji obuhvata parcelu na kojoj će se graditi ili već ima objekata i najbližu okolinu. Na tom nacrtu se mora videti i koridor za pristup parceli.

  2. Geodetski plan

  Geodetski nacrti i planovi se rade u razmeri 1:1000 za stambene, i 1:5000 za građevinske inžinjerske objekte. Po pravilu se rade u referentnom državnom koordinatnom sistemu ESRS ili GK (Po Zakonu o državnom premeru i katastru iz 2011. godine). Geodetski elaborat je osnova pripreme projekta za građevinsku dozvolu i sadrži sve podatke o terenu, vodi, postojećim objektima, infrastrukturi, rastinju i ostalim bitnim stvarima na parceli.

  Geodetski nacrti se rade posebnim optičkim mernim instrumentima
  Geodetski nacrti se rade posebnim optičkim mernim instrumentima

  Geodetski nacrti se dele u odnosu na namenu. Rekli smo već da je neophodan za građevinsku dozvolu, ali i za izradu idejne dokumentacije, odnosno, projekta za izvođenje. Upravo zato morate imati geodetski elaborat i kada želite legalizaciju već izgrađenog objekta. Plan novog stanja je obavezan i za upotrebnu dozvolu.

  3. Geodetski sertifikat

  Kada tražite geodetski elaborat uz njega ide i sertifikat. Njime se potvrđuje svrha zbog koje se izdaje i garantuje tačnost unetih podataka sa terena i evidencija, kao što su recimo međe. Ako međe nisu tačno određene nećete dobiti ni građevinsku dozvolu. Zato stručnjak mora da se postara za sve.

  4. Geodetski elaborat - cena

  Koliko košta geodetski elaborat? Cene nacrta i planova se razlikuju u zavisnosti od opštinske uprave, područja, namene i geodetskih tačaka. Na formiranje cene geodetskog elaborata utiče veći broj faktora, tako da ona može biti viša ili niža od procenjene. Za parcelu prosečne veličine treba platiti između 190 i 320 EUR.

  Savet stručnjaka iz firme GEOLIDER

  Zbog čega je potreban geodeta prilikom novogradnje?

  Prvi korak u pripremanju objekata za novogradnju jeste geodetski snimak faktičkog stanja parcele, tj. katastarsko-topografski plan (KTP) lokacije gde će se objekt graditi, kako bi projektanti imali uvid u visinsku sliku terena i ostale detalje koji su im bitni za projektovanje.

  Da bi se projektovani objekt postavio na tačnu lokaciju, geodeta, takođe, obeležava temelje, prati izgradnju objekta, prati sleganje objekta i na kraju vrši snimanje izvedenog objekta i instalacija radi upotrebne dozvole. 

  Kako izgleda uređenje i evidentiranje međa? Šta je parcelacija?

  Za uređenje međe nam trebaju detaljne tačke parcele koje nam izdaje Služba za katastar nepokretnosti. Nakon dobijenih podataka te tačke se prenose na teren sa poznate geodetske mreže i obeležavaju se kočićima ili drugim markerima.

  Parcelacija jeste formiranje novih katastarskih parcela, tj. kada se jedna parcela deli na više manjih. Preparcelacija, međutim, znači da se od dve ili više katastarskih parcela formira jedna ili više novih, drugačijeg oblika i površine. 

  g. Stojčinović, GEOLIDER

  Stručni članak 5978
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Geometar, geodeta?

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 197 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana