Za područje

  Odlučila sam da sama sagradim kuću! Polona Senčar Otoničar

  Članak je pregledalo čak 1074+ korisnika
  Većina mladih parova danas se suočava sa možda najvažnijim pitanjem: „Kako do vlastitog doma?" Premali stanovi s ogromnim kirijama, u koje dve osobe jedva mogu da se uguraju, nikako nisu ono što biste poželeli pre dolaska podmlatka u svoju porodicu. Projekt „kuća" je najverovatnije jedan od najvećih koje ćete preduzeti u svom životu. Međutim, tu su i brojna pitanja: da li graditi po sistemu ključ u ruke ili samostalno, koliki su troškovi uređenja parcele, gde naći odgovarajuće izvođače, i tako dalje, i tako dalje. S ovim životnim izazovom suočili su se i magistar arhitekture Polona Senčar Otoničar i njen suprug Miha. Uz podršku roditelja, koji su im ustupili plac, sami su krenuli na put izgradnje kuće. Sa njom smo razgovarali o razlozima za gradnju kuće u vlastitoj režiji, o vidljivim i skrivenim troškovima i o mnogim drugim važnim pitanjima.

  Zašto ste odlučili da sami sagradite kuću?

  Odlučila sam da gradimo sami iz dva razloga. Prvi je opšte uverenje da je gradnja po sistemu ključ u ruke uopšte uzev skuplja, posebno kada su u pitanju netipični projekti, kakav sam sama planirala. S druge strane, možete smanjiti određene troškove i, pre svega, obezbediti željeni kvalitet, pravilnim odabirom izvođača i koordinacijom realizacije. To je bio i primarni razlog, svakako, uporedo sa željom da kao arhitekta konačno bolje sagledam stvarnu realizaciju te steknem dodatna znanja i iskustva koja će mi pomoći u narednim projektima. Na odluku o gradnji u vlastitoj režiji presudno je uticalo i to što imam svoju firmu.

  Autor fotografije: Polona Senčar Otoničar
  Autor fotografije: Polona Senčar Otoničar

  Uz trenutne propise i tehnologije, da li je još uvek moguće samostalno graditi?

  Naravno. Čak bih rekla da je to i dalje dominantan način gradnje. Međutim, za dobar konačni rezultat sve je važnije dobro poznavanje oblasti važećih standarda i propisa, koliko i procesa izgradnje od početka do kraja, od projektovanja do realizacije. Treba shvatiti i to da ovakva gradnja zahteva od investitora dosta vremena, praktično svakodnevno angažovanje. To je i velika odgovornost, jer ste sami u krajnjoj liniji odgovorni za ispravnost celokupne realizacije. Za nekoga ko nije iz struke ili zbog drugih obaveza ne može da posveti dovoljno vremena gradnji, sistem „ključ u ruke“ je verovatno pametnija odluka.

  Koji deo zadataka klijenti sami mogu da preuzmu da bi fatalne greške sveli na minimum?

  Čovek sa dovoljno znanja i potrebnim alatima u principu može da se pozabavi bilo čime. Nema ničeg lošeg u tome ako se posla latite sami, uz pomoć stručnjaka. I sama sam mišljenja da je izgradnju najbolje prepustiti profesionalnim izvođačima. Zašto? Prvo, zato što verujem da iskustvom mogu da obezbede bolji kvalitet i izbegnu potencijalne greške.

  I drugo, zato što je ulaganje vremena i truda samograditelja obično nekoliko puta veće od vremena utrošenog na isti zadatak onoga ko se time svakodnevno bavi. Naime, cilj gradnje u vlastitoj režiji je skoro bez izuzetka smanjenje troškova. Premda se većina samograditelja može pohvaliti time koliko su uštedeli, praktično niko ne ceni uloženo vreme. U mom slučaju, sa dvoje male dece i pokretanjem sopstvene firme, nismo mogli da preuzmemo na sebe ni „jednostavnije“ poslove (recimo, lepljenje XPS na grede).

  Autor fotografije: Polona Senčar Otoničar
  Autor fotografije: Polona Senčar Otoničar

  Kako ste birali izvođače?

  Gotovo bez izuzetka, biram izvođače na osnovu dosadašnje saradnje ili preporuka, kako kolega, tako i stručnjaka iz drugih oblasti. Takođe mi je vrlo važno da izvođači budu odgovorni i moram reći da sam vrlo zadovoljna odzivom do sada izabranih izvođača. Zbog veće fleksibilnosti pri dogovaranju i ugovaranju radije biram lokalne izvođače, posebno za poslove koji zahtevaju brojnije ili češće posete gradilištu. Na primer, imala sam sasvim dobro iskustvo s izvođačem elektroinstalacija koji se pojavio na gradilištu kad god mi je zatrebao, čak i u poslednjem trenutku, bez prethodnog dogovora. Naravno, i cena igra veliku ulogu u izboru, ali taj kriterijum je bio odlučujući samo u retkim slučajevima.

  Šta poskupljuje kuću ili koje ideje o sopstvenoj kući građevinari treba najviše da racionalizuju?

  Cena kuće se može neograničeno povećavati odabirom luksuznijih stvari i materijala. Takođe, priprema zahtevnog terena može predstavljati neočekivano visok trošak. U osnovi, s ograničenim budžetom, pametno je razmisliti o racionalizaciji tlocrta, otvora za prozore, vrata i nepravilnih oblika. Kada je u pitanju tlocrt, moraju se gledati dve stvari. Planirati kvadraturu prema stvarnim potrebama i da razuđen tlocrt može znatno poskupeti gradnju. U svojoj kući sam, na primer, planirala mnogo više prostorija u prizemlju i samo deo njih na spratu, što samim tim znači i veću cenu temeljne ploče i krova.

  Sa prozorima je stvar jasna. Veći broj prozorskih otvora ili njihove veće dimenzije automatski znače više troškove za kompletiranje stolarije. Po pravilu, nepravilni geometrijski oblici i atipični detalji su uvek skuplji. Kada je u pitanju kontrola troškova, redovan i kvalitetan nadzor je jednako bitan, budući da je - a oko toga se svi možemo složiti - izbegavanje popravki najvažnije.

  Autor fotografije: Polona Senčar Otoničar
  Autor fotografije: Polona Senčar Otoničar

  Koji deo investicije je nepromenjiv? Da li je to planiranje, kupovina i komunalno uređenje parcele, izvođači radova, izbor konstrukcije, završnog materijala, mašinskih i drugih instalacija?

  Iz sopstvenog iskustva mogu da kažem da postoji vrlo malo stvari sa zaista fiksnom cenom kada se zida kuća od cigle. Rekla bih da samo projektna dokumentacija spada u ovu kategoriju. Istina je da je i cena parcele fiksna, ali troškovi komunalnog uređenja naspram toga mogu biti sasvim nepredvidivi budući da zavise od brojnih faktora. Dobijaju se ponude od izvođača sa procenjenim fiksnim iznosom, ali se konačna suma uvek izračunava na osnovu stvarnog učinka.

  Evo preporuke. Pre početka gradnje, izvođač treba da vam detaljno objasni kako će naplatiti svoje usluge. Ovo posebno važi za zidanje. Na primer, nisam računala na to da se pri postavljanju oplate za betonske zidove ne računaju otvori manji od određene kvadrature. Isto važi za malterisanje i fasaderske radove. Takođe, vrlo je teško saznati i proceniti sve detalje u ponudama, pa svakako ima smisla uzeti u obzir i tih „famoznih 10%“ prilikom budžetiranja.

  Preporuka: Pre početka radova, svaki izvođač treba da vam detaljno objasni kako naplaćuje svoje usluge.

  Da li postoji približna računica, odnosno, koliki deo investicije treba da bude po pojedinim fazama?

  Verovatno biste u nekom rasponu mogli proceniti koliki su delovi investicije po pojedinim fazama za „prosečnu” kuću, ali se ne bih previše oslanjala na takve procene pri planiranju investicije. U našem slučaju, suprug i ja smo pre realizacije pripremili prilično precizan budžet, koji je bio i osnov za uzimanje kredita. Kao rezultat toga, ta faza je bila poprilično zahtevna sa stanovišta našeg angažovanja. Dobili smo ponude za glavne stvari, a većinu njih smo procenili uz pomoć iskustava kolega ili istraživanja na internetu.

  Autor fotografije: Matić Vrenko
  Autor fotografije: Vrenko Matić

  Kao arhitekta, koje ste odluke doneli da biste maksimalno smanjili cenu svoje kuće?

  Planirajući i projektujući kuću, trudila sam se da pravim što manje kompromisa. Cilj je bio da kuća apsolutno bude onakva kakvu smo želeli, a ne najjeftinije moguće rešenje stambenog problema. Ipak, pokušala sam da ograničim nepotrebne troškove optimizacijom u nekim oblastima. Za početak sam pripremila dobro osmišljen i izvodljiv idejni projekt, na osnovu kojeg je projekt za građevinsku dozvolu izradio biro Urh Architects pod rukovodstvom Karmen Urh. Izbegavala sam i „skupe” nefunkcionalne detalje i nepravilne oblike prilikom planiranja. Kao najveću „uštedu”, ipak, verovatno moram da istaknem prozore. Uprkos trendu ostavljanja što većih staklenih površina, nisam preuveličala prozore, već sam se fokusirala na optimalno osvetljenje koliko i senčenje prostorija.

  Šta biste savetovali drugima koji se bave sličnim projektima?

  Verovatno ne treba da naglašavam značaj što tačnije procene investicije i važnost finansijskog plana. Čitaoci mogu da prate tok izgradnje, savete, komplikacije i odluke na mom Instagram profilu 4hisanadesni. Istakla bih tri stvari, koje nikako nisu nove, ali za koje smatram da su ključne za uspešan samostalni projekt:

  1. Pre svega, projekt mora biti zasnovan na najpromišljenijem i najpreciznijem planu realizacije. Zato nikako ne savetujem „uštede" u PZI dokumentaciji, jer je teško doneti odluke o detaljima na licu mesta, na gradilištu, ako imate holistički pogled na projekt.
  2. Takođe mislim da je uloga nadzora veoma važna. Nadzornik mi je zaista bio od velike pomoći, ne samo u kontroli kvaliteta, već posebno savetima i informacijama tokom čitave izgradnje. Zato je moj savet: izaberite nadzornika što pre, po mogućnosti već u fazi pripreme PZI i prikupljanja ponuda.
  3. Kada gradite sami, mora se računati na veliko ulaganje sopstvenog vremena. Ako to sebi ne možete priuštiti, razmislite o angažovanju koordinatora ili izgradnji po sistemu „ključ u ruke“.
  Autor fotografija: Vrenko Matić
  Autor fotografije: Vrenko Matić 

  Da li ste tokom samog projekta naišli na neke veće probleme i kako ste ih rešili?

  Moram da se pohvalim da do sada nije bilo većih komplikacija. Možda bih, da počnem ispočetka, drugačije planirala samo poneki detalj. Hvala dobro osmišljenom i preciznom planu realizacije, u čijoj izradi sam sarađivala ne samo sa projektantima za izradu PZI dokumentacije, već i sa već izabranim izvođačima građevinskih, mašinskih radova i elektroinstalacija. Na taj način smo zaista uspeli da smislimo sve i otklonimo potencijalne probleme pre početka gradnje. Uprkos dobrom planu, to se ne može postići bez pažljive kontrole procesa izgradnje. Pošto sam imala tu priliku, praktično sam svakodnevno bila na gradilištu i koordinisala rad izvođača. Dobro poznavanje projekta takođe mi je omogućilo da praktično u realnom vremenu donosim odluke o detaljima izvođenja radova i poslova te mogućim optimizacijama.

  Koliko će vremena proteći od početka do kraja projekta ili kako to procenjujete?

  Rok gradnje sam postavila na godinu i po. To je zadovoljavajuće brzo. Pošto moja porodica i ja nismo bili pod pritiskom rokova, mogla sam da prilagodim gradnju drugim obavezama. Iznad svega, uvek prednost dajem promišljenim odlukama nego brzoj realizaciji.

  Kolika je na kraju bila cena projekta ili koliki iznos procenjujete?

  Moj suprug i ja smo odredili osnovni budžet od 300.000 EUR. Mislili smo i planirali i neke rezerve. Prvi veliki dodatni trošak su šupa i nastrešnica, koje smo dodali „u poslednjem trenutku“ i za koje nismo odmah predvideli sredstva. Više stvari smo u izvesnom smislu potcenili, neke čak konkretno. Na primer, da je izvođenje fasade ispalo skuplje od planiranog. I pored pažljive procene investicije, jednostavno smo zaboravili na neke stvari (na primer, komunalno uređenje - imamo priključke za vodu i kanalizaciju na 50 m i 80 m od parcele). U ovom trenutku izgleda da ćemo do useljenja potrošiti oko 370.000 EUR. Tu još nisu uračunati troškovi uređenja okućnice, za koje bih rekla da će izaći oko 20.000 EUR. Sve u svemu, mislimo da će biti oko 390.000 EUR. 

  Autor fotografije: Lovro Lozina
  Autor fotografije: Lovro Rozina

   

  1074
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana