Za područje

  Arhitektura vizure - kuća na brdu Popare | Kej

  Članak je pregledalo čak 2840+ korisnika
  U selekciji 45. Salona arhitekture, među izvrsnim primerima arhitekture u zemlji i regionu, kao reprezent savremenog pristupa rezidencijalnoj arhitekturi, posebno se ističe Kuća na brdu Popare u Valjevu, po projektu biroa Kej.

  Izbor i tekst: Milja Mladenović, mast.inž.urb.

  Smeštena na brdu Popare, sa upečatljivim pogledom ka gradu, vila u jednoporodično okruženje uvodi nove pravce, definisane usmeravanjem pogleda ka atraktivnim vizurama. Upravo oblikovanjem forme prema pogledu i korišćenjem nagiba u terenu, arhitekte biroa Kej stvorile su geometrijski čist objekat, koji na izvrstan način komunicira sa širim kontekstom.

  01_kej-valjevo-popare-vila-dvoriste.jpg
  Izlomljena forma i pravci kaskada i bazena usmeravaju pogled iz svih delova vile. Foto: Relja Ivanić 

  Specifičnost objekta ogleda se u izlomljenim pravcima pružanja različitih zona vile, čime se odstupa od ortogonalnog rastera, a korisnicima se omogućava maksimalan užitak u pogledu. U poigravanju sa karakteristikama terena, denivelacije su dobile poseban dizajnerski tretman kroz funkcionalne celine u enterijeru, odnosno kroz kaskadno pejzažno uređenje koje na lokaciju uvodi elegantan i luksuzan arhitektonski izraz.

  02_kej-valjevo-popare-vila-trem.jpg
  Tremovi, terase, deking i travnate površine nude više mogućnosti za boravak na otvorenom. Foto: Relja Ivanić

  Arhitektonsko oblikovanje objekta sastoji se iz više celina, kako otvorenog, tako i zatvorenog prostora, pa se tako u eksterijeru primećuju različite zone za boravak na otvorenom – od trema u punoj visini objekta i natkrivene terase u prizemlju, do prostora pored bazena, i atraktivnih zelenih kaskada izloženih suncu. 

  Dok sa jedne strane različite površine ovih mikroambijenata anticipiraju razlike u korišćenju za opuštanje ili druženje, njihova materijalizacija u kamenu, drvetu i travnatoj površini omogućava kontakt sa različitim podlogama, čime se ostvaruje projektantska artikulacija različitih čulnih senzacija. U projektovanju kontakta sa vodom, kao još jednim elementom kako interakcije, tako i geometrije, značajan uticaj ima i pravougaoni MMD bazen, koji akcentuje osu dvorišta paralelnu sa pružanjem glavne vizure.

  03_kej-valjevo-popare-vila-vizura.jpg
  Dok je vizura ka gradu maksimizovana, privatnost korisnika obezbeđena je punim zidnim površinama u bočnom i zadnjem delu fasade. Foto: Relja Ivanić

  U oblikovanju pogleda prema objektu i iz njega, posebno se izdvaja kontrast punih i transparentnih površina, čime je obezbeđena privatnost korisnika, dok je istovremeno omogućena osunčanost i pružanje vizura iz enterijera. Čistini pogleda, pored staklenih površina doprinosi i ograda izvedena u nežnim linearnim potezima.

  04_kej-valjevo-popare-vila-krov.jpg
  Različiti materijali na fasadi kreiraju atraktivan ritam. Foto: Relja Ivanić

  U sagledavanju objekta, značajnu ulogu igra i geometrija krova sa prepustima, sa konstrukcijom LKV centra, koja je omogućila doživljaj krova kao kontinualnog masiva nad izdvojenim celinama, čime su prepusti i izlomljena geometrija krova posebno došli do izražaja. Smenom belih horizontalnih poteza krovnog nazitka, nadstrešnice i zone između spratova, sa staklenim površinama prozorskih otvora i balkona, kreiran je prijatan ritam koji dodatno naglašava geometrijsku formu vile.

  04b_kej-valjevo-popare-vila-fasada.jpg
  Mirne horizontalne linije naglašavaju čistu geometriju vile. Foto: Relja Ivanić

  Kako bi nesmetano mogao da se koristi tokom cele godine, ali i da funkcioniše nezavisno od svog okruženja, objekat na brdu Popare projektovan je kao termički efikasan, što je postignuto korišćenjem Daikin toplotne pumpe i Viessmann fan coil-a, koji omogućava individualno upravljanje toplotom unutar objekta, u skladu sa potrebama korisnika. Zadržavanje toplote unutar objekta, odnosno smanjenje zagrevanja postignuto je primenom Bauder PIR termoizolacije, dok je korišćenjem Isomat hidorizolacije objekat zaštićen od atmosferskih i podzemnih voda.

  05_kej-valjevo-popare-vila-enterijer-dnevna-soba.jpg
  Tamni tonovi u enterijeru dodatno naglašavaju vizuru na staklenom delu fasade. Foto: Relja Ivanić

  Kako bi se postigao kontrast između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora, sa ciljem akcentovanja pogleda ka gradu, enterijer vile obiluje tamnim tonovima posebno dizajniranog nameštaja i zidnih obloga, koje, prateći čistu geometriju objekta, stvaraju jedinstvene prostorne akcente.

  06_kej-valjevo-popare-vila-enterijer.jpg
  Posebno dizajniran nameštaj i prozori unutar objekta čine prostor jedinstvenim. Foto: Relja Ivanić

  Kontinuitet materijalizacije, kako eksterijera, tako i enterijera ogleda se u primeni drvenih površina u vidu JAF HPL ploča, koje uvode prirodni ton u objekat, i time ga vezuju za elemente prirodnog okruženja. 

  U ovom nesvakidašnjem enterijeru, naglašavanje izlomljene osnove postignuto je postavljanjem staklenih površina unutar objekta, čime zidovi postaju transparentni, a osim centralne vizure ka gradu definišu se i pravci pogleda prema prostorima za okupljanje unutar same vile. Neometanom toku prostora doprinosi i primena Ovoconcept unutrašnjih vrata, koja postaju integrisani deo zidnih površina, sa kojima učestvuju u usmeravanju kretanja i pogleda.

  07_kej-valjevo-popare-vila-spiralno-stepeniste.jpg
  Spiralno stepenište kao skulptoralni element daje poseban pečat enterijeru. Foto: Relja Ivanić

  Vodeći se potrebom za „neočekivanim“, kao svojstvom vrhunskih arhitektonskih dela, projektanti biroa Kej su kao skulptoralni element enterijera uveli spiralno stepenište, koje kontrastira pravougaonoj geometriji ostatka objekta, i postaje vizuelni akcenat unutrašnjeg prostora.

  Korišćenjem geometrije i karakteristika okruženja, poput nagiba i vizura kao okosnica projekta, arhitekte Jelena Marković i Predrag Petković kreirali su objekat koji se može uvrstiti u svetske primere arhitekture današnjice, a čije unutrašnjost i spoljašnjost korisnicima omogućavaju brojne senzacije i aktiviraju različita čula.

  08_kej-valjevo-popare-vila.jpg

  28.03.2023.

  Galerija

  galerija_kej-valjevo-popare-vila-3.jpg

  galerija_kej-valjevo-popare-vila-2.jpg

  galerija_kej-valjevo-popare-vila-4.jpg

  galerija_kej-valjevo-popare-vila-5.jpg

  galerija_kej-valjevo-popare-vila-6.jpg

  galerija_kej-valjevo-popare-vila-7.jpg

  Projekat

  Pun naziv projekta: Kuća na brdu Popare u Valjevu
  Tip investicije: izgradnja i enterijersko uređenje
  Tip obekta: stambeni, jednoporodični objekat
  Adresa: Poparski put bb
  Projektni biro: Kej
  Autor projekta: Jelena Marković dipl.inž.arh.
  Autor enterijera: Predrag Petković dipl.inž.arh 
  Naručilac: privatni
  Korisnik: privatni
  Period projektovanja: 2016. godina
  Period izgradnje: 2019-2021. godina
  Lokacija: Valjevo
  Površina objekta: 567m2
  Autor fotografija enterijera: Relja Ivanić
  Izvođač radova: GPD Kej d.o.o.
              Jelena Marković dipl.inž.arh.
              Tatjana Milutinović dipl.inž.arh.
              Marko Marković dipl.inž.arh.

  Proizvođači:

  Viessmann d.o.o. Beograd

  Za vrhunski kvalitet Viessmann proizvoda zaslužni su konstrukcioni principi, kompentencija obrade materijala i poznato Viessmann stremljenje ka perfekciji.

  Viessmann d.o.o. Beograd je sastavni deo Viessmann Climate Solutions SE, koji je tokom svoje 100-godišnje istrorije prešao iz proizvođača sistema grejanja u svetskog tehnološkog lidera, zapošljava preko 13000 radnika širom sveta i ima rasprostranjenu mrežu od 120 prodajnih poslovnica u Nemačkoj i inostranstvu.  

  Viessmann d.o.o. Beograd je osnovano je u leto 2004. godine. i bavi se uvozom i prodajom Viessmann proizvoda na teritoriji Srbije, Crne Gore, BIH i Severne Makedonije i ima razvijenu široku mrežu terenskih saradnika, prodaje i servisa. 

  Kompletni proizvodni program firme Viessmann obuhvata: konvencionalne stabilne i zidne kotlove na ulje  i gas od 1.5 kW do 20.000 kW, kondenzacione od 3.8 kW do 6.6 MW, elektro kotlove, toplotne pumpe, solarne sisteme, fotonaponske sisteme, klima uređaje, komponente za regulaciju i komunikaciju podataka, celokupne periferne sisteme do grejnih tela i podnog grejanja, kao i individualna rešenja sa produktivnim sistemima za sve energetske nosioce, svejedno da li su u pitanju porodične kuće, velike zgrade, radnje, industrija, lokalni sistemi grejanja, modernizacija postrojenja ili novogradnja.

  Kao što je poznato, tehnika grejanja je poslednjih godina mnogo napredovala. Težnja ka ekonomičnim i ekološki prihvatljivim grejnim sistemima proširila je "tradicionalno" područje rada projektanata instalatera grejanja.

  U novijim sistemima često nalazimo ključne reči kao što su: niskoenergetske kuće, toplotne pumpe, kondenzaciona tehnika, digitalni regulacioni sistemi, komunikaciona tehnika i sl. Viessmann zato nudi ne samo odgovarajuće proizvode nego i podršku svojim partnerima bogatom ponudom usluga. Jedan od načina je obuka partnera (projektanata, montažera, servisera) putem Viessmann akademije, opsežnim programom stručnih seminara. Viessmann akademija je zato sastavni deo razvojnog koncepta firme.  

  Modernizacija i inovacije su deo naše DNK i u narednim godinama mnogi pametni umovi će pomoći razvoju novih rešenja.

  Pozivamo vas da nas i dalje pratite na tom putu i budete uz nas u stvaranju životnog prostora za generacije koje dolaze.

  ISOMAT d.o.o.

  Na tržištu Srbije, već 18 godina ISOMAT razvija, proizvodi i plasira širok spektar visokokvalitetnih proizvoda građevinske hemije, maltera i premaza za građevinski sektor. Deo je Isomat Grupe, grčke multinacionalne kompanije koja duže od 40 godina ulaže u kvalitet, inovacije i kadar.

  Odeljenje za istraživanje i razvoj sastoji se od sedam laboratorija za istraživanje i razvoj i 3 laboratorije za kontrolu kvaliteta, koje je sa svojim visokostručnim kadrom, posvećeno stalnom razvoju novih proizvoda koji su prilagođeni potrebama tržišta i životnoj sredini.

  ISOMAT d.o.o., sa sedištem u Šimanovcima, na tržištu Srbije posluje od 2005. godine. Na samom početku kompanija je bila komercijalna podružnica ISOMAT Grupe  i podrazumevala je plasman proizvoda na srpsko tržište. Šest godina kasnije, ISOMAT d.o.o. se transformiše u proizvodno preduzeće.

  Gradi sopstvenu fabriku za proizvodnju građevinske hemije, maltera i boja.

  ISOMAT je razvio integrisana sistemska rešenja za velike i male građevinske projekte kroz široki portfolio, sa više od 350 visokokvalitetnih proizvoda, među kojima su proizvodi za hidro i toplotnu izolaciju, unutrašnje i spoljašnje boje, proizvodi za zaštitu površina, industrijski i dekorativni podovi, te aditivi za betone i mikrocementni premazi. Sisteme ISOMAT proizvoda odlikuje visok kvalitet, lakoća njihove primene, garantovani rezultat u pogledu zaštite i estetike i konačno rešenje koje nude.

  2840
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana