Za područje

  Projekt izvedenih radova (PIR)

  Članak je pregledalo čak 1740+ korisnika
  Projekt izvedenih radova (PIR) je dopuna tehničke dokumentacije realizovanog projekta u kome su prikazane sve promene i odstupanja stvarno izvedenih radova u odnosu na prvobitno planirano stanje, zapravo ono predviđeno projektom za dobijanje građevinske dozvole (PGD) i izdatom građevinskom dozvolom.
  Stručni članak 1740
  projekt izvedenih radova
  Imamo čak 3507 izvođača radova za područje Projektovanje:

  1. Šta je projekt izvedenih radova?

  Prema Članu 124. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/ 2009) kao i prema Članovima 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. i 26. Pravilnika o kriterijumima za umanjenje naknade za uređenje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije i o uslovima i načinu legalizacije objekata, Projekt izvedenih radova je dokument koji se „izrađuje za potrebe pribavljanja upotrebne dozvole ili korišćenja i održavanja objekta.“ 

  Nadalje, obavezan je za sve objekte za koje se po odredbama Zakona pribavlja građevinska dozvola. Projekt izvedenog objekta je zapravo, projekt za izvođenje (PZI) sa svim izmenama nastalim u toku gradnje. To je glavni projekt sa svim izmenama nastalim u toku gradnje. Projekt izvedenih radova ne podleže tehničkoj kontroli, osim onda kada je u pitanju legalizacija objekta.

  1.1. Promene tokom izgradnje

  Projekt izvedenih radova ili skraćeno PIR je sastavni deo projektne dokumentacije za svaki objekt. Reč je o dokumentaciji sa nacrtom stvarnog stanja nakon završetka izgradnje. Zašto je takav plan važan? Odstupanja se često mogu javiti tokom izgradnje, pre svega zbog nepreciznog izvođenja, ali i usled naknadnih, spontanih promena koje nastaju tokom gradnje. Ovaj proces je neizbežan, jer je izgradnja organski proces u kome se izvođači svakodnevno susreću sa novim problemima koje pokušavaju da reše zajedno sa projektantima, nadzornicima i rukovodiocima gradilišta na što efikasniji, lakši, brži i isplativiji način. To često znači da se određeni detalji ili instalacije izvode drugačije nego što je to predviđeno projektom za izvođenje (PZI).

  PIR obezbeđuje da se sve promene, koje se moraju evidentirati i ucrtati tokom izgradnje, unesu i u jedinstveni plan nakon završetka izgradnje.

  1.2. Koje informacije sadrži PIR?

  Projekt izvedenih radova ne sadrži samo promene koje su nastale tokom izgradnje. To je sveobuhvatan plan konačnog stanja objekta nakon izgradnje. Plan sadrži nacrte svih instalacija (mašinskih, elektro i vodovodnih), građevinskih i konstruktivnih detalja, kanalizacionih i drugih vodova... Ukratko, svih tehničkih delova koji čine kuću. Vrlo je važno da sve pozicije budu nacrtane što je moguće tačnije.

  1.3. Konkretan primer za PIR

  Pogledajte konkretan primer u kome bi vam projekt izvedenih radova (PIR) dobro došao. Recimo da želite da instalirate klima-uređaj nekoliko godina nakon useljenja. Unutrašnja i spoljna jedinica klima-uređaja su povezane cevima koje obično prolaze kroz neki zid. Bez tačnog PIR plana, bilo bi teško to izvesti, jer se ne bi znalo da li kroz isti zid prolaze ili ne neke druge instalacije koje bi se mogle oštetiti. Projekt izvedenih radova obezbeđuje da se to ne dogodi, jer su pozicije svih instalacija (elektroinstalacije, vodovodne instalacije, mogući razvodni vodovi za grejanje i slično) precizno ucrtani u PIR planu.

  2. Da li je PIR obavezan?

  2.1 PIR i upotrebna dozvola

  Svrha PIR-a je dobijanje upotrebne dozvole, što znači da je obavezan dokument ako želite da koristite objekt.

  2.2. Šta ako se ništa nije promenilo tokom izgradnje?

  Ovo se dešava vrlo retko, ali je svakako moguće. Činjenica da nije bilo izmena u toku izgradnje znači da je projekt izvedenih radova po sadržaju potpuno istovetan projektu za dobijanje građevinske dozvole. Pismene izjave investitora, lica koje vrši stručni nadzor i izvođača radova potvrđuju i overavaju projekt za izvođenje garantujući da je izvedeno stanje jednako projektovanom.

  Zvanično, PIR će i dalje biti potreban za dobijanje upotrebne dozvole, ali ga u datom slučaju zamenjuje postojeći PZI.
  Projekt za izvođenje je nužan dokument ako tokom gradnje dođe do bilo kojih ili kakvih odstupanja
  Projekt za izvođenje je nužan dokument ako tokom gradnje dođe do bilo kojih ili kakvih odstupanja

  3. Sadržaj projekta izvedenih radova

  Projekt izvedenih radova prema Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i izmene u Zakonu o planiranju i izgradnji „Sl. glasnik RS", br. 132/2014) mora da sadrži opise, nacrte i dokumente vezane za sve moguće promene i odstupanja izvedenih radova od prvobitno predviđenog stanja, i to sledeće:

  3.1. Opšti deo Projekta izvedenog objekta sadrži:

  1. naslovnu stranu sa nazivom i lokacijom objekta, nazivom projekta i datumom izrade, nazivom i/ili imenom i adresom investitora, nazivom i sedištem privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica koje je izradilo tehničku dokumentaciju;
  2. podatke o investitoru, vrsti objekta, mestu gradnje (katastarska parcela, katastarska opština), godinom izgradnje objekta,
  3. podaci o projektantu (izvod iz registra privrednih subjekata i licenca odgovornog projektanta) i građevinska vrednost objekta.

  3.2. Tekstualni deo Projekta izvedenog objekta

  Ovaj deo PIR-a mora da sadrži tehničke izveštaje o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjem uređenju.

  3.3. Tehnički izveštaj o stanju objekta

  Ovaj deo PIR-a mora da sadrži:

  1. opis konstruktivnog sistema;
  2. podatke o uslovima fundiranja;
  3. podatke o klimatskoj zoni i zoni seizmičnosti;
  4. podatke o ugrađenim materijalima;
  5. podatke o stepenu završenosti objekta i uočenom kvalitetu izvršenih radova, sa posebnim osvrtom na stanje konstrukcije, odnosno, ispunjenosti uslova za upotrebu u pogledu stabilnosti i sigurnosti.

  3.4. Stanje instalacija

  Ako su instalacije u objektu izvedene prema ranije izdatim uslovima, odnosno saglasnostima ili je sa javnim preduzećem, odnosno, drugim nadležnim zaključen ugovor o regulisanju međusobnih obaveza, ne prilaže se projekat tih instalacija.

  Ispravnost izvršenih radova utvrđuje se na osnovu izveštaja ovlašćenih privrednih društava ili pravnih lica.

  3.5. Stanje postojeće infrastrukture

  Izveštaj o stanju postojeće infrastrukturne mreže sadrži dokument o načinu priključenja, uz dokaze o ispunjenosti uslova koje izdaju nadležne organizacije, odnosno, privredna društva ili pravna lica.

  4. Ko pravi PIR?

  Projekt izvedenih radova investitor prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, a koji podnosi organu uprave, obično mesec dana pre planiranog tehničkog pregleda objekta. Projekt izvedenih radova se, naravno, izrađuje samo kada je i ako je u toku izgradnje došlo do odstupanja i izmena u izgradnji u odnosu na planove koji su bili predviđeni projektom za dobijanje građevinske dozvole (PGD) kao i projektom za realizaciju. (PZI). Za izradu projekta izvedenih radova zadužen je glavni rukovodilac projekta izgradnje, koji uređuje celokupnu projektnu dokumentaciju od idejnog rešenja pa nadalje.

  Stručni članak 1740
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Projektovanje?

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 3507 izvođača radova za područje Projektovanje:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana