Za područje

  Regulacija međe

  Članak je pregledalo čak 3195+ korisnika
  Svaka parcela ili zemljište koje neko poseduje determinisano je granicama, odnosno, linijama razgraničenja sa drugim posedima. Te linije se nazivaju međama, i one su detaljno i precizno određene u Evidenciji republičkog geodetskog zavoda, takozvanom Katastru. U praksi ili, bolje rečeno, u prirodi, međe su zapravo virtuelne linije koje razdvajaju posede. Uređenje međa definisano je Zakonom o vanparničnom postupku po kome se regulišu lični, porodični, imovinski i drugi pravni odnosi koji se rešavaju u vanparničnom postupku. Po određenju iz ovog zakona, granica parcele predstavlja zamišljenu liniju između dve tačke sa poznatim koordinatama.
  Stručni članak 3195
  regulacija medje
  Imamo čak 198 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  1. Uređenje međe - namena

  Svrha regulisanja međe je da svaki vlasnik tačno zna gde su granične linije njegovog poseda, što je u praksi često vrlo teško. Da bi se sprečili sporovi među komšijama i vlasništvo nad tuđim zemljištem, međa mora biti pravilno regulisana, što znači njeno tačno i precizno određivanje i obeležavanje. Za uređenje međe zaduženo je geodetsko preduzeće, a međa se evidentira u upravnom postupku u Republičkom geodetskom zavodu. Zakon kojim se ovakve stvari regulišu jeste Zakon o vanparničnom postupku („Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014, 6/2015, 106/2015 - dr. zakon i 14/2022). U slučaju spora oko vlasništva i ako je uređenje međe neizvodljivo po upravnom postupku RGZ, uređenje međe rešava se sudskim putem.

  2. Uređenje međe - postupak

  Najpre se obnova međa prijavljuje nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti i od njih se preuzimaju zvanični podaci o katastarskoj parceli ili parcelama koje su u pitanju. Kada ta služba izda traženi dokument, vrši se provera na terenu, budući da se vrlo često dešava da merne tačke, odnosno, evidentirane koordinate nisu postavljene ili izračunate na pravilan način. 

  Uspostavljanju međa na terenu pristupa se tek nakon završetka ove provere u evidencijama. Obnova međa na terenu podrazumeva zapravo da su linije razgraničenja u nekom trenutku u prošlosti bile uspostavljene i obeležene, ali da se stanje iz nekog razloga promenilo. Postupak ponovnog uspostavljanja razgraničenja može pokrenuti jedan od vlasnika ili više njih ili se nalaže po službenoj dužnosti nekog od organa kako je to propisano zakonom. Zadatak geometra je da odredi najpribližnije referentne geodetske tačke i prema njima uspostavi međe. 

  Nakon vršenja premera pristupa se fizičkom obeležavanju, odnosno, kolčenju. 

  Kolčenje je, dakle, obeležavanje graničnih tačaka parcela vidnim obeležjima koja su, takođe, definisana zakonom. To su armirano-betonski međaši (10x10x50 cm), gvozdene šipke, drveni kolčevi, bolcne u asfaltu ili betonu te linije povučene crvenom farbom na objektu ili ogradi.

  Za uređenje međe zaduženo je geodetsko preduzeće, a međa se evidentira u upravnom postupku u Republičkom geodetskom zavodu
  Za uređenje međe zaduženo je geodetsko preduzeće, a međa se evidentira u upravnom postupku u Republičkom geodetskom zavodu

  3. Tretman međa

  Dužnost geometra ili geodetskog preduzeća zaduženog za izradu elaborata regulacije međe jeste pregled dokumentacije i provera realnog stanja na terenu. Kada treba da se vrši provera na terenu, obavezno je pozivanje svih zainteresovanih strana (vlasnika parcele koja je u pitanju i parcela sa kojima se graniči) najmanje 8 dana pre određenog datuma. Kada se nađu na parceli, svi pokazuju granične linije za koje smatraju da su tačne, a od geometra mogu tražiti da im pokaže upisane podatke u katastarskoj evidenciji.

  U slučaju da se prikazana međa utvrđena na terenu ne razlikuje od one prikazane u katastarskoj evidenciji, a da se istovremeno svi vlasnici parcela slažu sa utvrđenim međama, geometar može potvrditi sve linije razgraničenja i prikazati ih u izveštaju. Međutim, ako se vlasnici parcele ne slažu sa tokom međa, uprkos činjenici da ne postoji razlika između prikazanih i onih evidentiranih u katastru, geometar treba da pokuša da postigne dogovor. Ako se dogovor ne postigne, on/ona ima zadatak da samostalno odredi sve linije razgraničenja i upiše ih zajedno sa onim koje predlažu vlasnici u svoj izveštaj o očitavanju međa. 

  Izveštaj o utvrđivanju međa na terenu, odnosno zapisnik, je zvanični dokument na osnovu koga će vlasnici u vanparničnom postupku, zapravo, upravnom postupku, pokušati da dođu do dogovora. Ako ga ne postignu, predmet ide u dalju proceduru te nadležni sud određuje veštaka koji će međe odrediti.

  Svrha uređenja međa jeste da svaki vlasnik zna gde su granice njegovog poseda
  Svrha uređenja međa jeste da svaki vlasnik zna gde su granice njegovog poseda

  4. Regulacija međe - postupak evidentiranja međe (RGZ)

  Naposletku, bilo odmah po izlasku na teren i snimanja situacije ili nakon okončanja upravnog postupka, poslednji korak jeste evidentiranje novonastalog stanja u Službi katastra nepokretnosti. Nakon što se sva dokumenta objedine u jedinstven predmet, podnosi se Zahtev za uknjiženje. Ako su sve međe nesporne, vlasnici saglasni i sva dokumentacija overena, Geodetski zavod Republike Srbije izdaće rešenje kojim se međe potvrđuju i njihov upis u zvanični katastar nepokretnosti odobrava. Može se dogoditi da Zavod izda i negativno rešenje, ukoliko se utvrdi postojanje nedoslednosti ili nepravilnosti.

  5. Regulacija međe - cena

  Cena uređenja međa zavisi od situacije na terenu, zapravo, veličine parcele te broju i vrsti međaša, a obično su troškovi od 150 do 300 EUR, a dodatno se računa još oko 50 EUR po svakom međašu.

  Stručni članak 3195
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Geometar, geodeta?

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 198 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana