Za područje

  Jednoramne, dvoramne ili višeramne stepenice?

  Članak je pregledalo čak 1632+ korisnika
  Prilikom biranja između jednoramnih ili višeramnih stepenica skoro uvek postoje podeljena mišljenja. Svaka od ovih vrsta stepeništa ima svoje prednosti i slabosti, a pravilan izbor pre svega zavisi od uređenja i veličine raspoloživog prostora, tako da sam tip konstrukcije u određenom objektu može biti od presudne važnosti. Da bismo vam bar donekle olakšali donošenje takve odluke, razmotrili smo sve aspekte izbora jednoramnih, dvoramnih ili višeramnih stepenica, koje su njihove posebnosti i kakve su cene u pitanju.
  Stručni članak 1632
  jednoramne viseramne stepenice
  Imamo čak 1492 izvođača radova za područje Nameštaj po meri:

  1. Jednoramne stepenice

  Stepenice sa jednim okvirom su stepeništa koja se nastavljaju bez prekida u pravoj liniji i povezuju donji nivo sa gornjim, odnosno, prizemlje ili sprat objekta sa gornjim. Uopšteno govoreći, jednoramna stepeništa su pogodnija za objekte izduženih oblika.

  1.1. Jednoramne stepenice - dužina

  Zašto su jednoramne stepenice pogodnije za izdužene oblike građevina? Odgovor na to pitanje leži u njihovoj dužini. Ako se za primer uzme porodična kuća standardne spratne visine od 2,80 m, dobija se konstrukcija dužine 4,76 m sa 18 stepenica u pravoj liniji, što je ujedno i maksimalni dozvoljeni broj gazišta u jednoj liniji, bez odmorišta. Pri tom se u obzir uzima i standardna dubina gazišta od 28 cm i visina od 17,5 cm. Iz ovih podataka može se zaključiti da ravne jednoramne stepenice zauzimaju najviše prostora po svojoj dužini.

  Ukoliko se odlučite za jednoramno stepenište, važno je da ima dovoljno raspoloživog prostora, a takođe je potrebno imati u vidu da se, zbog funkcionalnosti, uvek projektuju paralelno sa dužom stranom fasade.

  1.2. Jednoramne stepenice - širina

  Širina takođe utiče na pravilno postavljanje jednoramnih stepenica, premda u manjoj meri. Prosečna širina ovakvih struktura u većini porodičnih kuća varira između 90-100 cm. Minimalno dozvoljena, zapravo, prihvatljiva širina jednoramnog stepeništa je 80 cm, iako projektovana širina uglavnom zavisi od tlocrta prostora.

  Drvene jednoramne stepenice u modernom enterijeru
  Drvene jednoramne stepenice u modernom enterijeru

  2. Dvoramne ili troramne stepenice

  2.1. Dvoramne stepenice

  U poređenju sa jednoramnim, dvoramne stepenice spadaju među najčešće birane modele unutrašnjih stepeništa, pošto njihov oblik i dizajn omogućavaju veću fleksibilnost pri smeštanju u enterijer i samim tim veću efikasnost. Dvoramne stepenice se obično projektuju tako da imaju odmorište na polovini visine, koje služi za promenu smera kretanja za 180°. Po dizajnu, dvoramna stepeništa mogu biti simetrična ili asimetrična.

  U poređenju sa jednoramnim stepeništima, koja se uvek projektuju tako da idu paralelno sa dužom stranom objekta, dvoramne stepenice se mogu slobodnije rotirati i smesti u prostor.

  Ako se držimo primera datog za jednoramno stepenište, njegovo pretvaranje u dvoramno odvijalo bi se ovako: dubina i visina stepenica ostaju iste (28 cm i 17,5 cm), ali je dužina dvoramne konstrukcije 324 cm, a širina približno 200 cm, u zavisnosti, naravno, od širine pojedinačnih stepenišnih krakova.

  Drvene stepenice sa dvoramnim okvirom u modernom eklektičnom enterijeru
  Drvene stepenice sa dvoramnim okvirom u modernom eklektičnom enterijeru

  2.2. Dvoramne stepenice u obliku slova L

  Posebna varijanta dizajna stepeništa su dvoramne stepenice u obliku slova L. Kod ove vrste stepenica, na izabranoj visini, gde se nalazi podest, dolazi do promene smera kretanja za 90°. Širina stepenica u obliku slova L zavisi od raspoloživog prostora, budući da u porodičnoj kući približna mera treba da je 90-100 cm. U zavisnosti od dizajna i raspoloživog prostora, dvoramne stepenice u obliku slova L mogu biti i simetrične ili asimetrične.

  2.3. Troramne stepenice

  Stepenice sa tri kraka imaju dva podesta koja se izvode na odabranoj visini. Prilikom uspinjanja i silaženja smer kretanja se dva puta menja, svaki put za 90°. Troramne stepenice nisu tako čest izbor za porodične kuće, ali se u većoj meri koriste za javne objekte kao deo glavnog komunikacionog jezgra zajedno sa liftom. U ovom slučaju, troramne stepenice se obično kreću oko lifta.

  Širina stepeništa zavisi od vrste građevine i dostupnosti prostora. U porodičnoj kući približne dimenzije su iste kao i za jednoramne ili dvoramne stepenice, odnosno 90-100 cm, a u stambenoj zgradi oko 120 cm.
  Troramne stepenice sa metalnom potkonstrukcijom i drvenim gazištima
  Troramne stepenice sa metalnom potkonstrukcijom i drvenim gazištima

  3. Koliko mogu da koštaju troramne, dvoramne ili jednoramne stepenice?

  Koliko će koštati jednoramne ili višeramne stepenice zavisi od mnogih faktora. Na cenu utiču dimenzije konstrukcije, vrsta i veličina gazišta, način, odnosno, proces montaže, vrsta i količina upotrebljenog materijala te na kraju i troškovi rada, koji takođe variraju u zavisnosti od izvođača.

  3.1. Jednoramne drvene stepenice

  Dimenzije stepeništa:

  • Širina stepeništa: 90 cm
  • Visina koja se premošćava: 285 cm
  • Tlocrtna dužina stepenica: 340 cm

  Cena ravnih drvenih stepenica sa drvenim gazištima za jedan sprat kreće se između 850 i 1.200 EUR, što je umnogome diktirano vrednošću drveta. Ako se uporede hrast, jasen i bukva, prvi ima najvišu cenu, sledi jasen, a najjeftinija je bukva.

  3.2. Dvoramne drvene stepenice L oblika

  Dimenzije stepeništa:

  • Širina stepeništa: 90 cm
  • Visina koja se premošćava: 285 cm
  • Tlocrtna dužina prvog kraka: 170 cm
  • Tlocrtna dužina drugog kraka: 300 cm

  Prosečna cena ugaonih dvoramnih drvenih stepenica ovih dimenzija se kreće između 1.050 i 1.600 EUR. Najskuplje su od hrastovine, zatim nešto jeftinije od jasenovine, dok su najjeftinije od bukovine.

  3.3. Dvoramne metalne stepenice

  Cena dvoramnog metalnog stepeništa sa čeličnom konstrukcijom i jednim stubom/nosačem, dimenzija 100x100 mm za prosečnu etažnu visinu, kreće se između 1.350 i 2.150 EUR.

  3.4. Dvoramne metalne stepenice L oblika

  Cena dvoramnog metalnog stepeništa sa čeličnom konstrukcijom i jednim stubom/nosačem, dimenzija 100x100 mm za prosečnu etažnu visinu, kreće se između 1.550 i 2.550 EUR.

  Stručni članak 1632
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Nameštaj po meri?

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 1492 izvođača radova za područje Nameštaj po meri:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana