Za područje

  Raster kao savremeni ornament | Greda Valjevo + CAB

  Članak je pregledalo čak 2007+ korisnika
  Od isključivanja ornamenata kao dekorativnih nosilaca arhitektonskih stilova, moguće je preispitivati načine na koji savremeni objekti mogu biti prepoznatljivi kao stilski i kao individualni elementi u gradskom tkivu. Jedan primer korišćenja geometrije u službi savremenog ornamenta nalazi se u Kneginje Zorke 12 u Beogradu.

  Izbor i tekst: Milja Mladenović, mast. inž. urb.

  Hronološki razvoj arhitektonskih stilova dovodio je do različitih tretmana fasada, kroz dekorativne elemente, različite proporcije, upečatljive otvore ili poigravanje sa geometrijom, odnosno uticajima prirode. Naročito u savremenoj arhitekturi, u kojoj se na ornament gleda kao na istoricistički, zalutali element, potrebno je naći vizuelnu igru – podjednako upečatljivu kao što je to ranije bila dekorativna plastika.

  Arhitektura različitih savremenih stilova u čistoj geometriji i svedenosti materijalizacije posebno naglašava proporcije i ritam fasade, pri čemu do izražaja dolaze različiti odnosi – puno-prazno, vertikale-horizontale, reflektivno-mat… Osim ovih odnosa, posebno se izdvajaju i promene ritma, čime se postiže dinamika fasade. Na primeru objekta u Kneginje Zorke 12, posebno su upečatljivi odnosi puno-prazno, kao i ritam vertikalnih poteza koji se razuđuje prema višim etažama.

  01-greda-valjevo-kneginje-zorke-fasada-ritam.jpg
  Dinamika fasade razigrava ulični front i ostvaruje komunikaciju sa okruženjem. Foto: M. Mladenović

  Ritam fasade sugeriše namenu unutrašnjeg prostora, pa se tako iz dinamike otvora i njihove dubine i sa nivoa ulice mogu uočiti celine poslovnog prostora i stambenih jedinica. U odnosu horizontala i vertikala, fasada se sagledava kao ritmična mreža preko kubusa čiste forme, koja uvodi raster u podelu prostora. 

  Prema višim etažama pojedini vertikalni potezi nestaju, zbog čega vizuelna „težina“ rastera gravitira ka trotoaru. Prema bočnim stranama se razigrani vertikalni potezi umiruju i grupišu u čist linearni potez prozora, koji završavaju ritam fasade prema susednim parcelama.

  02-greda-valjevo-kneginje-zorke-raster.jpg
  Linearnim potezima naglašena je vertikalnost oblikovanja fasade. Foto: M. Mladenović

  Sa nivoa ulice, praćenjem dominantnih linearnih poteza ostvaren je utisak izrazite vertikalnosti objekta, dok se pogled prolaznika usmerava na gore – ka samom vrhu zgrade. U ovom principu kreiranja rastera, objekat se vizuelno olakšava, čime se horizontalni volumen kubusa objekta deli na više istaknutih vertikalnih celina.

  03-greda-valjevo-kneginje-zorke-fasada.jpg
  Kameni raster doprinosi privatnosti stanara. Foto: M. Mladenović

  Dizajnom rastera na fasadi kao kamene mreže, ostvareno je više planova sagledavanja po dubini, zbog čega je sa nivoa ulice maksimizovana privatnost stanara u objektu. S tim u vezi, prolaskom pored objekta, fasada se sagledava kao individualni monumentalni artefakt, dok se kroz otvore iz enterijera ne narušavaju vizure ka ulici i širem okruženju.

  04-greda-valjevo-kneginje-zorke-odraz copy.jpg
  U prozorima na nižim etažama reflektuju se objekti iz okruženja. Foto: M. Mladenović

  Odnos prema okruženju, izuzev interpolacije ostvarene u zoni susticanja sa krovom susednog objekta, naglašen je i korišćenjem prozora sa završnom oblogom u vidu reflektivnih površina, zbog čega se sa trotoara u prozorima nižih etaža može videti odraz objekta na suprotnoj strani ulice. Na ovaj način, ostvarena je neprekidna komunikacija starog okruženja i savremene arhitekture, na način na koji se one međusobno dopunjuju.

  05-greda-valjevo-kneginje-zorke-bočna-fasada.jpg
  Bočni zidovi objekta prate vizuelni ključ ulične fasade. Foto: M. Mladenović

  Vertikalnost rastera kao ornamenta zastupljena je i na bočnim zidovima prema susednim parcelama. Za razliku od ritma na uličnoj fasadi, bočne fasade karakteriše miran ritam i podela na veće poteze nego što je slučaj na frontu u Kneginje Zorke.

  06-greda-valjevo-kneginje-zorke-kalkan.jpg
  Vertikalni elementi rastera sagledavaju se kao plitak reljef. Foto: M. Mladenović

  Tretman bočne fasade kroz niz detalja u vertikalnim potezima ostvaren je reljefom kojim se imitira slog kamena. Ovakvim dizajnerskim postupkom, bočna fasada dobija značaj u vizuelnoj hijerarhiji, dok se iz susednih objekata sagledava kao jedan od planova po dubini, a ne kao striktna granica prostora.

  07-greda-valjevo-kneginje-zorke-oluci.jpg
  U dizajnu rastera, važnu ulogu imaju i oluci. Foto: M. Mladenović

  Zbog dispozicije objekta u gradskom tkivu, kao i zbog susednih parcela, omogućen je tretman objekta kao „kuće na uglu“, zbog čega su posebno naglašeni dekorativni elementi koji se sustiču u samom uglu. U definisanju ritma bočne fasade, značajan uticaj imaju i oluci koji komuniciraju sa trodimenzionalnim vertikalnim potezima sa ulične fasade.

  08-greda-valjevo-kneginje-zorke-pogled.jpg
  U kreiranju ambijenta značajnu ulogu ima pogled ka širem kontekstu Vračara. Foto: Greda Valjevo

  Dok je eksterijer objekta definisan komunikacijom sa okruženjem i rasterom kao vizuelnim izrazom, kreiranje ambijenata u enterijeru određeno je vizurama ka širem okruženju i znamenitostima Vračara. S tim u vezi, zadnjom fasadom objekta dominiraju pravougaoni otvori i transparentne ograde, kojima se maksimizuje pogled preko krovova objekata u okruženju.

  09-greda-valjevo-kneginje-zorke-zadnja-fasada.jpg
  Veliki otvori i transparentne ograde omogućavaju pogled ka Vračaru. Foto: Greda Valjevo

  Oblikovanje objekta u Kneginje Zorke 12 izdvaja se po specifičnom arhitektonskom izrazu u kom su ritam fasade i odnosi puno-prazno i horizontalno-vertikalno preuzeli ulogu ornamenta. Naglašeno povezivanje sa okruženjem primenom interpolacije i reflektujućih površina kao i kontrast prednje i zadnje fasade upućuju na savremeno tumačenje arhitekture vezane za specifičan kontekst u centru Beograda.

  10-greda-valjevo-kneginje-zorke-ugao.jpg
  Foto: M. Mladenović

  Projekat 

  Pun naziv projekta:  STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT, KNEGINJE ZORKE 12, BEOGRAD

  Tip objekta: STAMBENO POSLOVNI

  Adresa:  BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 12

  Autori: Centar za arhitekturu Beograd (CAB), DIA DRAGAN POPOVIĆ, GP GREDA VALJEVO

  Naručilac: GP GREDA VALJEVO

  Korisnik: Privatni

  Period projektovanja: 2018

  Period izgradnje: 2019

  Lokacija: VRAČAR, BEOGRAD

  Površina objekta: 8160 m2 BRUTO

   

  27.6.2022.

  2007
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana