Tesar, tesarski radovi, cena

Koliko koštaju tesarski radovi? Posao tesara obuhvata sve one radove vezane za pripremu i ugradnju drvne građe u konstrukciju objekta ili izradu drvenih struktura, ali i izradu i sastavljanje oplate za betoniranje ili skela. Tako, na primer, cena izrade drvenog krovišta zavisi od vrste građe i izvođača radova. Okvirna cena za rezanu građu je oko 160 EUR/m3. Izrada konstrukcije koja obuhvata kompletnu nabavku, izradu, transport i postavljanje krovne konstrukcije od drvne građe druge klase zajedno s potrebnim veznim elementima i materijalima te šrafovskom robom, iznosi između 20 i 28 EUR/m2.

Kome poveriti tesarske radove? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim tesarima u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

Zatražite ponudu:
Nađi majstore

Cena gradnje krovne konstrukcije kuće


Cena pravljenja krovne konstrukcije. Kompletna nabavka, izrada, transport i postavljanje drvene krovne konstrukcije od građe druge klase zajedno s potrebnim veznim elementima i materijalima te šrafovskom robom. Izrada i sastavljanje konstrukcije po tlocrtu i merama te statičkom proračunu.

20.00 €/m2

VEOMA NISKA CENA
€/m2

SREDNJA CENA
26.40 €/m2

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Tesar, tesarski radovi, cena

DETALJNIJE CENE ZA Tesar

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Ukupno:
Pošalji potražnju >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

Tesar, tesarski radovi - sve što treba da znate

1. Tesar, tesarski radovi - šta sve treba da znate?

Drvenu konstrukciju koja nosi krov nazivamo krovištem. Konstrukcija može biti i od metala ili nekih drugih materijala, ali je najčešće od punog ili lepljenog drveta. Da bi krovište trajalo što duže, potrebni su dobar nacrt, pravilno dimenzioniranje i stručno izvedeni radovi, i svi su vrlo značajni. Ništa manje bitno nije ni održavanje krovišta.

1.1. Koje su prednosti drvne građe za krovište?

Najčešće se za drvena krovišta bira drvo smreke. Drvna građa je masivna, ali se po potrebi koristi i lepljeno drvo da bi se premostili veći rasponi. Za krovište se koriste i druge vrste drveta kao što su hrast i ariš, ali je njihova cena znatno viša. Drvo smreke ima jaku vlaknastu strukturu i zato je odlično za krovište. Najbolji dokaz o kvalitetu smreke su stare kolibe koje traju više stotina godina. Detaljnim pregledom tih starih krovova utvrđeno je da njihovu dugotrajnost pre svega treba pripisati odličnom kvalitetu građe koliko i načinu postavljanja unutrašnjih greda s pravilnom orjentacijom vlakna u drvetu. Slabo drvo koje je, recimo, napao žižak ili neki drugi insekt, čak i ako se tretira hemijskim zaštitnim sredstvima, neće potrajati više od nekoliko decenija.

Tesar, tesarski radovi
Dobar nacrt, pravilno dimenzioniranje i stručno izvedeni radovi najznačajniji su faktori za dugotrajnost krovišta

Dugotrajnost drveta zavisna je od puno faktora. Drvo mora biti posečeno na pravi način i u pravo vreme, potom treba da se očisti i osuši na određen način. Poslednje, ali ne manje važno je i da je drvo gajeno pravilno. Osim toga, ona građa koja će se koristiti za krovište ne sme u sebi da ima više od 18% vlage, dok lepljeno drvo ne sme da ima više od 12%. Ukoliko je građa pripremljena pravilno i pravovremeno, onda nema potrebe da se dodatno štiti hemijskim sredstvima. Za rešavanje kapilarne vlage i presecanje zidova koristi se vekovima star postupak ogorevanja. Grede su pre postavljanja paljene na specijalan način, tako da se stvarao crn, nagoreli sloj koji je štitio građu i sprečavao prodiranje vlage i štetočina u dubinu drveta. Tim postupkom su se služili naši preci, pa se i sada mogu naći takve grede, obrasle mahovinom, ali očuvane čvrstine. Drvo koje je pravilno osušeno, ne rasteže se i ne puca.

Konstrukcije krovišta danas se rade kompjuterski, pomoću posebnih programa, a seku i ukrajaju CNC mašinama koje osiguravaju milimetarsku preciznost. Da bi bili lepši, a i zbog atmosferskih uticaja, delovi građe koji će biti vidljivi premazuju se fungicidnim i insekticidnim premazima u dva ili tri sloja. Događa se i to je sasvim prirodno da drvo pod uticajem vetra, sunca i padavina, pocrni, izbledi ili napukne. Međutim, najveću opasnost predstavljaju insekti koji se hrane drvetom i oni mogu da nanesu toliku štetu da krovište postane sasvim neupotrebljivo, pa se čak i uruši. Drvo se zato mora impregnirati sredstvima koja su prirodna i ne nanose štetu zdravlju ni okolini, a smanjuju i gorivost drveta.   

1.2. Pravilno planiranje i dimenzioniranje krovišta

Da bi moglo da nosi vlastitu težinu, težinu padavina i sile vetra, vrlo je bitno da krovište bude tačno dimenzionirano. U praksi se, ipak, vrlo često događa da je ili veće ili manje u odnosu na kuću. Pre nego što se prihvatite renoviranja krova, obavezno prvo angažujte inženjera-statičara koji će detaljno pregledati objekat i napraviti proračun krovne konstrukcije. Budući da će biti iz kraja u kome živite, znaće da uzme u obzir uz faktore krova, vetra i snega i podatke o prosečnim lokalnim količinama padavina.

Težina krovnog pokrivača i snega su pozitivni činioci koji silaznom silom utiču na stabilizaciju konstrukcije krova. Delovanje vetra je uzlazna, odnosno, bočna sila. Uz ove vertikalne, postoje i takozvane horizontalne sile potresa, a one naročito utiču na spojeve krova i nosećih zidova. Zato je od ključne važnosti da je drvena konstrukcija dobro povezana i da pravilno naleže na noseće zidove. Neki delovi krovišta se vezuju drvenim vezama, sponama, nosačima i sličnim. Opterećenje se konstrukcijom prenosi na spoljne noseće zidove, a kod velikih raspona preko stubova i na unutrašnje noseće zidove ili betonsku gornju ploču.

2. Kako naći dobrog tesara?

Sa stručnog stanovišta, gradnja krovišta spada u zanatski najzahtevnije građevinske poslove. Savremeni krovovi su kompleksni, najčešće zbog sasvim razlomljene forme te zahtevaju pravo majstorstvo od tesara i krovopolagača. U svakom slučaju, ako obnavljate ili gradite sasvim nov krov, obavezno sve prepustite stručnjacima koji imaju znanje i iskustvo u takvim poslovima. Imajte na umu da svako eksperimentisanje može da predstavlja rizik po zdravlje i život ili da izazove nastanak materijalne štete. Navešćemo samo neke od najvažnijih razloga zbog kojih je izbor pravog majstora toliko važan:

Krovište svakog krova, ravnomerno i celom svojom površinom, ima funkciju ne samo da štiti objekat već i da nosi različita opterećenja - svoju vlastitu težinu, težinu padavina i podnosi sile vetra. Računa se da opterećenje u primorskim krajevima kreće oko 70 kg/m2, u planinskim oko 500 kg/m2, pa bi prosek bio oko 270 kg/m2.

Slaba konstrukcija krovišta se vidi već pri prvoj jakoj oluji. Česta greška je slaba veza krovišta i nosećih zidova. Olujni naleti vetra mogu podići krov ili ga iščupati, naročito kada je veći te ne može da odoli sili vetra koja deluje odozdo naviše. Stoga je pravilno sidrenje krova izuzetno važno, a ono se danas često zanemaruje zbog nestručnosti izvođača radova.

Treba napomenuti i to da su krovište i krovni pokrivač dva sasvim zasebna elementa krova i da se međusobno moraju savršeno uklopiti.   

3. Druge vrste tesarskih radova

Tesari se bave gradnjom, ali rade i druge, uskospecijalizovane poslove. U građevinarstvu učestvuju u gradnji i postavljanju drvenih konstrukcija, skela, oplate i, svakako, krovišta. Tesno sarađuju s majstorima drugih zanata (zidarima, krovopokrivačima, limarima itd.). Osim što gradi, tesar se bavi izradom planova i nacrta različitih konstrukcija i oplata.

Tesarskih poslova ima više, ali manje-više svi se bave sledećim:

 • čitanjem i tumačenjem planova, kao i njihovom izradom; 
 • oblikovanjem raznih konstrukcija;
 • uspostavljanjem i optimizacijom posla;
 • popravkom tesarskih elemenata;
 • održavanjem stolarskih elemenata.

Pored izrade krova, tesarski radovi mogu da se podele u četiri grupe:

3.1. Tesarsko-stolarski radovi

Ovde se ubrajaju najrazličitiji radovi i usluge kojima se poboljšava izgled i funkcija objekata - od dogradnje i popravki do kozmetičkih prepravki. Takvi su, na primer, dodavanje drvene terase, pergole, paviljona i senice ili gradnja i popravka pregradnih zidova od gipsanih ploča, postavljanje novih vrata, prozora i tako dalje.

3.2. Oplate

Ovde spada izrada najrazličitijih običnih i ukrasnih oplata i dodatnih elemenata. Tesari obično od OSB ploča ili sličnih materijala prave oplate u koje se postavlja armatura i naliva beton. Tako se prave armirani betonski zidovi, etažne ploče, nosači, horizontalne, vertikalne i iskošene armirano-betonske veze, ravne, zavojite ili kružne armirano-betonske stepenice kao i sve druge, manje ili više, zahtevne konstrukcije.

3.3. Gradnja čamaca

Tesari su ti koji se bave gradnjom čamaca i drugih plovila po zadatim nacrtima i specifikacijama naručioca. Raspon poslova im je zaista širok i šarolik, jer se kreće od popravke najmanjih čamaca do uređenja kruzera. Graditelji čamaca se osim drveta koriste i drugim materijalima poput pleksiglasa i aluminijuma. Narudžbine koje dobijaju su takođe raznolike i mogu se odnositi na delove za čamce, ograde, konstrukcije i popravke, doradu površina ili preventivne preglede i procene ali i na mnogo toga drugog.  

3.4. Drvene noseće konstrukcije za montažne kuće

Skeleti montažnih kuća sastavljaju se od vertikalnih i horizontalnih drvenih elemenata. Za ovakvu vrstu gradnje koristi se uglavnom lepljeno drvo ili drvo spajano po dužini. Na osnovu arhitektonskih planova, tesar pomoću posebnog kompjuterskog programa može da napravi celu trodimenzionalnu konstrukciju te njene pojedinačne elemente. CNC mašine kojima se upravlja takođe kompjuterski, seku građu za te elemente. Zidovi objekta se potom obično sastavljaju u radionici, a onda sklapaju i spajaju na licu mesta, na terenu.   

4. Način gradnje krovišta

Krovište će nositi sva opterećenja o kojima smo već govorili decenijama a možda i ceo vek, ali samo ako je primereno projektovano i izgrađeno. Nebrojeno puta mora da se naglasi koliko je važno da planska dokumentacija bude stručno i pravilno izrađena te da sadrži sledeće:

 • plan kompletnog krovišta i potrebnih materijala,
 • poprečni presek nosećih elemenata kao i stubova nosećih elemenata s posebno naglašenim tipovima veznih sredstava, njihovim brojem i rasporedom,
 • detaljno opisane veze elemenata krovišta te način učvršćivanja krovišta na konstrukciju.
 • Nažalost, mnogi klijenti smatraju da su troškovi izrade preciznih planova i kalkulacija izlišni, čak i kada je to jedini način da se bez ikakvog rizika, na papiru, proceni sigurnost i bezbednost konstrukcije i njenih delova te osigura da i pravi krov sutra bude mehanički izdržljiv i potpuno stabilan.

U grubim crtama, izgradnja krovišta izgleda ovako:

 1. Pregled na licu mesta i merenje.
 2.  Izrada proračuna i nacrt konstrukcije pomoću posebnog kompjuterskog programa.
 3. Ručno sečenje drvne građe ili CNC mašinama. Kada se seče CNC mašinama tehnološki proces je automatizovan, a sečenje i iskoristivost materijala maksimalni, kvalitet delova ustaljen, uslovi za rad su lakši, a troškovi niži.
 4.  Kompletiranje isečenih delova u radionici se vrši tako da kasnije sastavljanje i spajanje na licu mesta bude što brže i efikasnije.
 5.  Izrada preciznog plana sastavljanja.
 6.  Prevoz do objekta i montaža.

Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš DomŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Poslednji projekti

Postavljanje krova

Skidanje starog krova obavicu ja.
Potrebno je:
Postaviti drvenu konstrukciju na dve vode otprilike 150 m2, OSB table, montaža štafli za aluminijumski Lim u obliku crepa.
Obrada spoljnih strana krova u alu panele. Ovaj krov, s time da je slika samo uvid i možda izmene u kosini(veća?).

Kontakt putem email-a ili Whatsappa. 396900 € do 661500 €

........

Problem sa kalkanom - potrebno ojačanje

Na porodičnoj kući koja je izgrađena 1980. nam je tokom nevremena pao kalkan. Ispostavilo se da on nema serklaže sa strana i naime bilo bi ga i nezgodno uraditi sada. Mi smo odmah sanirali tj. ozidali novi zid, ali bismo za svaki slučaj uradili neku potporu sa unutrašnje strane. U pitanju je potkrovlje, tako da nema ploče, nego je lamperija urađena. 42336 € do 70560 €

........

Sanacija potpornog zida

Potporni zid se odvojio od staze nekih 20cm na dužini 10m. Zid je dugačak oko 30m. Prosječna visina zida je oko 2.6m.
Treba mi stručnjak da predloži rešenje. 105840 € do 176400 €

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

Cena, Izrada oplate i ugradnja betona za kaskadnu 3 d ogradu, cca 90m dužnih
Tesar, Sremska Kamenica

540 € do 900 €

Cena, Montažna kuća, cca 5.5m x 6,5 plus krov dve vode
Tesar, Draževac (Obrenovac)

13500 € do 22500 €

Cena, Betoniranje i potporni zid, cca 40m2 i 25m zid
Tesar, Barajevo

2700 € do 4500 €

Cena, Promena krova, 200m2 na dve vode
Tesar, Novi Sad

2250 € do 3750 €

Cena, Rad na krovnoj konstrukciji, cca 4 x 4 x 2.2 m
Tesar, Vršac

450 € do 750 €

Cena, Kameni potporni zid, cca 20m2
Tesar, Sremski Karlovci

1980 € do 3300 €

Cena, Potporni zid. podzid, cca 20m
Tesar, Brus

2700 € do 4500 €

Cena, Temelji za ogradu, cca 25m2
Tesar, Beograd

900 € do 1500 €

Cena, Postavljanje drvenih greda u okvir, 520 cm dužina, 360 cm širina
Tesar, Beograd

900 € do 1500 €

Cena, Zamena štoka vrata, cca 216 x 106cm
Tesar, Subotica

270 € do 450 €

Cena, Popravka i zamena krovnog pokrivača, cca 220-350m2
Tesar, Beograd

13500 € do 22500 €

Cena, Ojačavanje natrule krovne grede, cca 2m
Tesar, Futog

180 € do 300 €

Cena, Betoniranje oko bazena, cca 16,5 x 8,2 ( minus površina bazena)
Tesar, Sopot

4500 € do 7500 €

Cena, Izrada krova, cca 60m2
Tesar, Slanci

3150 € do 5250 €

Cena, Skidanje starog i izrada novog krova, cca 230 m2, 40 stepeni
Tesar, Inđija

5400 € do 9000 €

Cena, Zidanje potkrovlja i krov, cca 11 x 7.5 m
Tesar, Kragujevac

4500 € do 7500 €

Cena, Krovni deo terase, nadstresica, cca 8m x 11m x 3m
Tesar, Ub

1080 € do 1800 €

Cena, Zamena greda na nastrešnici, cca 4 x 4m
Tesar, Beograd

270 € do 450 €

Cena, Skidanje starog krova i postavljanje novog sa Vašim materijalom, površina krova: cca 70 m2; Nagib 20-30%
Tesar, Bačka Palanka

4500 € do 7500 €

Cena, Dodati grede na postojećem krovu u cilju spuštanja plafona za potkrovlju, cca 13 x 11m pod vinklu
Tesar, Sremska Kamenica

540 € do 900 €

Cena, Promena krova - skroz novi krov i novi crepovi, cca 80m2
Tesar, Zaječar

1800 € do 3000 €

Cena, Da se zabat obloži plastificiranim trapezastim limom na vikendici., cca 10m2
Tesar, Grocka

2250 € do 3750 €

Cena, Zamena starog krova, cca 160 m2
Tesar, Niš

5040 € do 8400 €

Cena, Drvene nastrešnice za terase, cca 5 x 3m2 - 2kom
Tesar, Pančevo

1800 € do 3000 €

Cena, Izrada krovne konstrukcije za objekat od oko 90 kvadrata na dve vode, 10m puta 8.5m i trem 3.5m puta 7m
Tesar, Rudnik

1800 € do 3000 €

Cena, Izrada novog krova na kući, cca 100m2
Tesar, Subotica

4050 € do 6750 €

Cena, Zamena kompletnog krova, cca 11 x 8 x 4.5m
Tesar, Majur (Šabac)

2700 € do 4500 €

Cena, Sanacija dela krova koji prokišnjava, cca 15m2
Tesar, Zrenjanin

450 € do 750 €

Cena, Galerija na potkrovlju od drveta,
Tesar, Kaluđerica

1800 € do 3000 €

Cena, Pokrivena drvena konstrukcija na stubovima, cca 20m x 8m,vsina 4.5 m
Tesar, Mladenovac

1350 € do 2250 €

Cena, Obnova drvene nadstrešice,
Tesar, Beograd

450 € do 750 €

Cena, Izrada drvene nadstrešnice, cca 3m x 7 m
Tesar, Beograd

1080 € do 1800 €

Cena, Drvena nadstrešnica, cca 3 x 3m
Tesar, Smederevo

1080 € do 1800 €

Cena, Izrada oplate za kanale u objektima za gajenje pilića, cca 7kom
Tesar, Bačka Topola

1350 € do 2250 €

Cena, Sanacija krovnih greda (tesar), adaptacija potkrovlja, cca 60m2, nagib 22%...
Tesar, Beograd

2700 € do 4500 €

Cena, Izrada krovne konstrukcije na dve vode, cca 110m2
Tesar, Kikinda

2700 € do 4500 €Pogledajte druge završene projekte i cene

Tesar cenovnik

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

705+ PREDUZEĆA ZA Tesar
BESPLATNA PRETRAGA
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

Tražite dobre izvođače radova za područje Tesar?

Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
© 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana