Temelj, temeljna ploča

Koliko košta pravljenje temelja? Cena temeljenja najviše zavisi od tipa – da li su u pitanju pojasni, trakasti ili tačkasti temelji, ploča ili šipovi – kao i od debljine i vrste izolacije (ispod, iznad ili s obe strane ploče). Za porodične kuće sve češće se koristi temeljna ploča. Njeno izvođenje i betoniranje sa zavarivanjem hidroizolacije i postavljanjem izolacije debljine 20 cm, koštalo bi vas između 50 i 80 EUR/m2. Cena dobro izolovane temeljne ploče za novoizgrađenu zidanu ili montažnu kuću od 100 m2 tako može da varira ali, u proseku, 2-3% ukupne vrednosti investicije.

Kome poveriti gradnju temelja? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim stručnjacima za niskogradnju u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

Zatražite ponudu:
Nađi majstore

Cena temeljne ploče


Cena temeljne ploče za kuću. Cena gradnje betonske temeljne ploče, sa zavarivanjem hidroizolacije i postavljanjem izolacije debljine 20 cm te nabavkom i vezivanjem armature temeljne ploče, ugradnjom betona C35 kao i postavljanjem vertikalne izolacije s preklopima na ivicama.

50.00 €/m2

VEOMA NISKA CENA
€/m2

SREDNJA CENA
78.00 €/m2

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Temelj, temeljna ploča

DETALJNIJE CENE ZA Temelj, temeljna ploča

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Postavljanje temeljne ploče od 25 cm

Cena postavljanja izolacije od stirodura debljine 20 cm, nabavke i vezivanja armature Q335 s ugradnjom betona C 25/30 za temeljnu ploču debljine 25 cm.€/m2

m2
potražnja>
Ukupno:
Pošalji potražnju >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

Temelj i temeljna ploča - sve što treba da znate

1. Temelj i temeljna ploča - šta sve treba da znate?

Temelj je osnova na kojoj se bazira izgradnja svakog objekta. Vrsta temelja se bira prema karakteristikama zemljišta na kom određeni objekat treba da bude podignut i predviđenoj energetskoj efikasnosti. Pri gradnji porodičnih kuća izbor uglavnom pada na pojasne temelje, premda zbog modernih tehnologija gradnje (montažnih, pasivnih, štedljivih i svih sličnih), sve češće se bira temeljna ploča. Odluku o temelju obično donosi arhitekta. Međutim, proračun nosivosti i opterećenja radi inženjer-statičar.

Temelj i temeljna ploča
Pri gradnji porodičnih kuća najčešće se bira temeljna ploča

1.1. Sastav zemljišta

Pre nego što radovi počnu, mora se proveriti da li u zemljištu postoje neki vodovi (vodovod, kanalizacija, elektrovodovi, telekomunikacioni ili slično) koji se ne smeju oštetiti prilikom kopanja. Zapravo, moraju se dobro upoznati i proveriti ceo plac i okolina. Iskopavanje može narušiti ravnotežu tla te izazvati klizište ili urušavanje. Sastav zemljišta je takođe vrlo važan zbog izbora mehanizacije kojom će se raditi.

1.2. Temelj ili temeljna ploča?

Na izbor tipa temelja utiču isključivo vrsta i nosivost terena. Ako je nosivost odgovarajuća, može se izabrati neki od postojećih, pri čemu se onda mora voditi računa o dubini do koje se tlo ledi (50-100 cm). Ako je tlo slabije nosivosti, uglavnom se bira temeljna ploča zbog manjih kontaktnih površina i slabijeg pritiska.

1.3. Ojačavanje terena

Postoje načini da se poveća nosivost tla. Može da se mehanički sabije, odnosno, komprimira, da se skine površinski sloj da bi se došlo do čvrste podloge, da se spusti nivo podzemne vode ili tlo može da se injektira; svakako, ima ih još, ali je najvažnije to da se tlo stabilizuje. Ukoliko ne preostaje ništa drugo, da bi se izbegla opasnost pomeranja tla, mogu da se naprave dubinski temelji, odnosno da se šipovi pobiju do zdrave podloge pa da se na njima napravi temelj.

1.4. Hidroizolacija

Svaki temelj, bez obzira na visinu podzemnih voda, mora da se zaštiti hidroizolacijom. Ako se radi temeljna ploča onda se ispod nje mora betonirati podloga, a kada su u pitanju tačkasti ili pojasni temelj, betoniranje se radi preko njih. Vrlo je važno da hidroizolacija nigde ne bude prekinuta, da je „iz komada“, pošto se samo tako može sprečiti prodiranje vode u temelj, a samim tim i u objekat. Vrlo često se desi da spoj vertikalne i horizontalne hidroizolacije ne bude dobro urađen i vlaga tada uđe i ispod i kroz konstrukciju. Hidroizolacija i sama mora biti zaštićena od mehaničkih oštećenja do kojih može doći prilikom nasipanja zemlje po završetku izgradnje ili pri prirodnom sleganju tla. Pored hidroizolacije, oko temelja mora da se obezbedi i drenaža koja će omogućiti oticanje vode dalje od objekta.

2. Izvođači radova

Građevinci često upozoravaju da se situacija na gradilištu mora svakodnevno pažljivo pratiti i kontrolisati te da se sve odluke moraju donositi isključivo uz konsultacije i uz saradnju sa stručnjacima određenih profila, jer su svi radovi u početnim fazama izgradnje presudni za kvalitet, postojanost i trajnost samog objekta.  

3. Vrste temelja

Temeljenje može biti plitko ili duboko, a sami temelji prema geometrijskom obliku - pojasni, tačkasti ili u vidu ploče. Ako je temeljenje plitko, opterećenje objekta prenosi se na površinu zemlje, a kod dubokih temelja sile teže prenose opterećenje u dubinu, na zdravo tlo koje je dovoljne nosivosti.

3.1. Tačkasti temelj

Tačkasti temelji su takva konstrukcija da omogućavaju prenošenje opterećenja na određene tačke. Takvi nosači konstrukcije su, recimo, stubovi ili slični elementi, kao što su stepeništa, dimnjaci ili dalekovodi. Osnovni uslov za ovakvo temeljenje je tvrdo tlo i tu nema opasnosti od rasedanja. Tačkasti temelji se rade direktno u građevinskoj jami na odgovarajuće pripremljenoj podlozi. Kada se jama naspe, na tačkama temelja se postavljaju stubovi učvršćeni vertikalnom armaturom i čeličnim pločama. U tačkastom temelju mogu se ostaviti i rupe (šupalj temelj) u koje se naknadno postavljaju montažni stubovi koji se zalivaju betonom.

3.2. Pojasni temelj

Kod pojasnih temelja, težina se sa linijskih konstrukcijskih elemenata (zidova) prenosi do tla vertikalno i horizontalno. Oni se prave od poprečno postavljene armature i betona. Zadatak armature je da ukruti temelj i spreči pucanje do koga može doći usled neravnomernog nasedanja zemljišta.

3.3. Nosači temelja

Nosači se retko koriste i to samo onda kada je tlo toliko slabo da se ne mogu uraditi ni tačkasti temelji. Nosači temelja prenose opterećenje sa stubova u tlo. Nosači se u tom slučaju opterećuju kao da su tačkasti temelji, a nose težinu linijski, kao da su pojasni.

3.4. Temeljna ploča

Za veće i zahtevnije objekte po pravilu se uvek koriste temeljne ploče. Ovakav način temeljenja sve češće se koristi i za porodične kuće, pogotovo kada je u pitanju nestabilan teren. Temeljna ploča ne dozvoljava neravnomerno nasedanje te se i naprezanje ispod samog temelja smanjuje.

Temeljne ploče se prave različitih debljina preseka, ali se za porodične kuće obično uzima jedna ploča i jedna debljina. Kada se određuje debljina bilo temelja bilo temeljne ploče, vodi se računa o opterećenju objekta, nosivosti i vrsti betona.

3.5. Šipovi

U slučejevima kada je zemljište vrlo slabo i nestabilno, koristi se duboko temeljenje kojim se može doseći zdravo tlo dublje ispod površine. Takvi, slabonosivi tereni najčešće su ilovača ili pesak. Duboko temeljenje se radi šipovima, odnosno stubovima koji mogu biti od drveta, čelika ili betona, a prave se i od cevi koje se pune agregatima. Izbor tipa šipova zavisi od više faktora od kojih su najvažniji potrebna dubina, veličina objekta, raspoloživa mehanizacija i slično. Šipova takođe ima raznih - bušenih, izlivenih, stojećih, visećih, kosih, CFA, franki, mega itd.  

4. Proces pravljenja temeljne ploče

4.1. Projekat

Kao i za bilo koju drugu gradnju, i za temelj se prvo pravi projekt za izvođenje. Projekat temeljne ploče se radi na osnovu dobijenog geomehaničkog elaborata i sastoji se od više planova i nacrta. Prvi je arhitektonski plan temeljne ploče iz koga se vide dimenzije, debljina, tipovi slojeva ispod ploče, od termo do hidroizolacije i, eventualno, tampona. Deo projekta su i nacrti armature, instalacija i proboja. Planovi moraju da sadrže i predmere, odnosno, popise materijala i izvođačko-zanatskih radova. Svaki ovakav projekat radi se isključivo za jedan konkretan objekat i mora da sadrži sve specifične podatke i informacije o uslovima i lokaciji. Nacrti proboja su vrlo važni jer moraju biti detaljno obeleženi i tačno pozicionirani, s obeleženim veličinama zaštitnih cevi i tačkama izlaska ispod ploče. Svakako, nacrt temeljne ploče mora biti usklađen s ostalim delovima gradnje objekta.

4.2. Prijava i uređenje gradilišta

Pre početka izgradnje, nadzornik gradilišta prijavljuje sve učesnike radova. Lokacija se obeležava građevinskom tablom i ograđuje. Na osnovu projekta za građevinsku dozvolu geodeta kolči dimenzije, odnosno, obeležava širinu i visinu objekta. Pre početka iskopa građevinske jame postavljaju se građevinski profili.

4.3. Iskop

Kada se obeleže granice objekta, počinje iskop građevinske jame. Pri tom, kada se skloni površinska zemlja, počinje iskop određen planom. U slučaju da se radi o slabonosivom terenu, radi se dublji iskop dok se ne dođe do tvrde podloge. Iskopana zemlja se potom, osim ako planom nije određeno drugačije, odvozi na deponiju.

4.4. Priprema podloge za temeljnu ploču

Da bi se svi radovi odvijali lakše i tačno prema planu, dno temeljne jame se ravna i sabija. Ravnanje i sabijanje nisu neophodni ako je u pitanju tlo koje je već takvo. Ako ima potrebe onda se dosipa zemlja ili pravi tampon. Podloga mora imati određen nagib, kako bi voda prirodnim padom oticala ispod temeljne ploče.

4.5. Razvođenje instalacija

Na dnu temeljne jame se, pre postavljanja izolacije, polažu zaštitne cevi u kojima su instalacije i one se zaliju betonom tako da budu zaštićene od pritiska koji vrši objekat.

4.6. Vertikalni proboji

Instalacije koje se u horizontalnom položaju razvlače ispod temeljne ploče moraju se i vertikalno povezati s onima u objektu na posebno određenim mestima, koje projektant unapred određuje planom i u nacrtima. Ta mesta se nazivaju probojima i vrlo je važno njihovo precizno pozicioniranje, budući da naknadne izmene nisu moguće.

4.7. Drenaža

Pravilno postavljena drenaža ima zadatak da odvodi atnosfersku i podzemnu vodu od objekta. Način izvođenja drenaže zavistan je od karakteristika zemljišta i oblika iskopa. Može da se napravi i takva da odvodi kišnicu kroz drenažnu cev, kanal ili sabirnice u rezervoar ili javne odvode.

4.8. Geotekstil

Neki od mnogobrojnih vrsta geotekstila postavlja se ispod cele površine objekta i još dva metra šire i duže od obeleženih dimenzija. Njegova je uloga da odvoji termoizolaciju od terena, i da istovremeno omogućava prirodno isparavanje vode i gasova iz zemlje.

4.9. Termoizolacija

Termoizolacija se postavlja i ispod temeljne ploče. Najbolji materijal za to je penasto (porozno) staklo odgovarajućih karakteristika koje ga čine termoizolacionim, protivpotresnim i otpornim na pritisak. Ugrađuje se brzo, tako što se postavlja sloj debljine 20-30 cm i komprimuje vibro-pločom.

4.10. Podložni beton

Preko termoizolacionog tampona postavlja se folija koja razdvaja tu izolaciju i beton, a istovremeno sprečava da cementno mleko iscuri u sloj izolacije. Potom se radi šalovanje i u tu oplatu ulije beton. Na kraju se beton poravna da bi sledeći sloj, hidroizolacija, što bolje nalegla preko njega.

4.11. Hidroizolacija

Preko sloja podložnog betona postavlja se hidroizolacija čiji je osnovni zadatak da spreči prodiranje vode u temelj i dalje u sam objekat. Ne preporučuje se postavljanje hidroizolacije na temeljnu ploču zbog neizbežnih proboja, koji bi mogli i nju da probiju. Kroz njih bi voda lako prolazila i u temelj i u konstrukciju te nanela velike štete, naročito ako je drvena.

4.12. Armirano-betonska temeljna ploča

Postavljanje armirano-betonske temeljne ploče počinje se šalovanjem, odnosno, postavljanjem oplate tačno prema arhitektonskim nacrtima. Armatura se rasporedi prema planu postavljanja armature i zalije betonom. Gornja površina ploče se izniveliše i izravna. Postoji i varijanta postavljanja nešto šire ovakve ploče, tako da bi se oko nje lakše postavila toplotna izolacija.

4.13. Ivična termoizolacija

U ovom slučaju, zapravo se termoizolacija razvlači oko temeljne ploče u fazi šalovanja, a može se dodati i naknadno, lepljenjem. U tom je slučaju najvažnije koje debljine će biti izolacija kako bi mogla da se spoji sa hidroizolacijom cokle oko kuće.

4.14. Uzemljenje

Uzemljenje temelja mora biti povezano s armaturom objekta.

Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš DomŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Poslednji projekti

Temlje za kuću sa hidro i termo izolacijom

Potrebna armirana temeljna ploča sa hidro i termo izolacijom za spratnu kuću. Osnova je od prilike 200m2 temeljne ploče. 476280 € do 793800 €

........

Izrada temelja, iskop i priprema terena

Potrebno raščišćavanje terena za gradnju kuće, priprema i iskop zemlje za temelje i izrada temelja sa podnom pločom. 476280 € do 793800 €

........

Temeljna ploča

Potrebno betoniranje ploče i temelja od 110kvm, 8 x 6m i 10 x 6m. 476280 € do 793800 €

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

Cena, Betoniranje temelja i ploče, Kuca: 12 x 9 m
Temelj, temeljna ploča, Vrčin

2700 € do 4500 €

Cena, Temeljna ploča za halu, cca 45 × 25 m
Temelj, temeljna ploča, Kragujevac

18000 € do 30000 €

Cena, Temelj i mrtva ploča, 24+15 metara kvadranih,debljina 12cm
Temelj, temeljna ploča, Sremska Mitrovica

540 € do 900 €

Cena, Izrada temelja, cca 100 m2
Temelj, temeljna ploča, Beograd

2250 € do 3750 €

Cena, Priprema i izrada temeljne ploče, 68m2,15cm
Temelj, temeljna ploča, Novi Sad

3600 € do 6000 €

Cena, Temeljna ploča, cca 5.7 × 14.5 × 0.4 m
Temelj, temeljna ploča, Korman (Kragujevac)

3600 € do 6000 €

Cena, Temelj, cca 8 x 8m
Temelj, temeljna ploča, Sopot

540 € do 900 €

Cena, Temelj za montažnu kuću, cca 60m2
Temelj, temeljna ploča, Pančevo

2700 € do 4500 €

Cena, Izrada temelja za kuću, cca 63m2
Temelj, temeljna ploča, Draževac (Obrenovac)

3600 € do 6000 €

Cena, Temelj za garažu, cca 15 x 5 x 8 m
Temelj, temeljna ploča, Draževac (Obrenovac)

1800 € do 3000 €

Cena, Izrada podruma, cca 4.5 x 4.5 x 2.5 m
Temelj, temeljna ploča, Bogatić

1800 € do 3000 €

Cena, Izlivanje temelja, cca 40 m2
Temelj, temeljna ploča, Banoštor

1800 € do 3000 €

Cena, Izrada temelja za kontejner na neravnom terenu, cca 6 x 6 m, debljina 15-20cm
Temelj, temeljna ploča, Sopot

1800 € do 3000 €

Cena, Temelj za kuću, cca 190m2
Temelj, temeljna ploča, Obrenovac

3600 € do 6000 €

Cena, Temelj, stubovi, grede, cca 4 × 2 × 2m
Temelj, temeljna ploča, Novi Slankamen

4050 € do 6750 €

Cena, Temeljna ploča, cca 17 × 5m
Temelj, temeljna ploča, Bajmok

3240 € do 5400 €

Cena, Iskop temelja i izrada temeljne ploče, cca 115m2
Temelj, temeljna ploča, Stepojevac

4050 € do 6750 €

Cena, Temelj, iskop i izlivanje sa pločom, cca 78m2
Temelj, temeljna ploča, Futog

4050 € do 6750 €

Cena, Mrtva ploca 120m2 (razlika u nagibu terena 1m.) zidanje 3.5m bez ploce, cca 120m2
Temelj, temeljna ploča, Aranđelovac

1800 € do 3000 €

Cena, Izlivanje temelja i zida, cca 25 x 11 x 1. 5m
Temelj, temeljna ploča, Užice

4050 € do 6750 €

Cena, Dopuna postojećeg temelja, cca 26m2
Temelj, temeljna ploča, Barajevo

900 € do 1500 €

Cena, Izrada temelja i odvod dovod vode, cca 41m2, debljina 50cm
Temelj, temeljna ploča, Barajevo

3600 € do 6000 €

Cena, Izgradnja potpornog zida u dužini od oko 40m visine 1,5-2,5m, caa 150m2
Temelj, temeljna ploča, Beograd

13500 € do 22500 €

Cena, Izrada prve ploče za postavljanje montažnog objekta, lake konstrukcije, 28 x 15
Temelj, temeljna ploča, Surčin

9450 € do 15750 €

Cena, Izrada nove temeljne ploce, cca 100m2
Temelj, temeljna ploča, Beograd

4050 € do 6750 €

Cena, Injektiranje temelja i napuklih zidova, cca 4 x 5m
Temelj, temeljna ploča, Niš

270 € do 450 €

Cena, Temelj i temeljna ploča za montažnu kuću, cca 140m2
Temelj, temeljna ploča, Novi Sad

4050 € do 6750 €

Cena, Punjenje gabiona kamenom, 6 mreža 1 × 2 × 1m
Temelj, temeljna ploča, Rudnik

1350 € do 2250 €

Cena, Šalovanje placa, cca 2900m2, temelj 1800m2 na 15cm
Temelj, temeljna ploča, Ugrinovci (Zemun)

1350 € do 2250 €

Cena, Temeljna ploča od početka do kraja sa mojim materijalom, cca 200m2 ;10cm
Temelj, temeljna ploča, Topola

360 € do 600 €

Cena, Betoniranje temelja, cca 6m x 8m x 4m
Temelj, temeljna ploča, Razbojna

2700 € do 4500 €

Cena, Armirana betonska ploča, ca 17.5 x 15m
Temelj, temeljna ploča, Novi Sad

4500 € do 7500 €

Cena, Garaža drvena s temeljom, cca 28m2
Temelj, temeljna ploča, Mladenovac

8100 € do 13500 €

Cena, Izrada temelja dužine 4 metara i postavljane 2 stuba za kapiju, 4 x 3,8 m
Temelj, temeljna ploča, Padej

360 € do 600 €

Cena, Postavljanje temelja za montažnu kuću, cca 48m2 0.40x,0.60
Temelj, temeljna ploča, Barajevo

630 € do 1050 €

Cena, Izrada temelja i temeljnih ploča, 2kom - 130m2; 4kom -230m2 debljina18-20cm
Temelj, temeljna ploča, Surčin

22500 € do 37500 €Pogledajte druge završene projekte i cene

Temelj, temeljna ploča cenovnik

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

3959+ PREDUZEĆA ZA Temelj, temeljna ploča
BESPLATNA PRETRAGA
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

Tražite dobre izvođače radova za područje Temelj, temeljna ploča?

 • Temelj, temeljna ploča Beograd
 • Temelj, temeljna ploča Novi Sad
 • Temelj, temeljna ploča Kragujevac
 • Temelj, temeljna ploča Niš
 • Temelj, temeljna ploča Čačak
 • Temelj, temeljna ploča Kraljevo
 • Temelj, temeljna ploča Pančevo
 • Temelj, temeljna ploča Zrenjanin
 • Temelj, temeljna ploča Novi Pazar
 • Temelj, temeljna ploča Smederevo
 • Temelj, temeljna ploča Subotica
 • Temelj, temeljna ploča Aleksinac
 • Temelj, temeljna ploča Apatin
 • Temelj, temeljna ploča Aranđelovac
 • Temelj, temeljna ploča Bačka Palanka
 • Temelj, temeljna ploča Bačka Topola
 • Temelj, temeljna ploča Bečej
 • Temelj, temeljna ploča Bor
 • Temelj, temeljna ploča Bujanovac
 • Temelj, temeljna ploča Ćuprija
 • Temelj, temeljna ploča Gornji Milanovac
 • Temelj, temeljna ploča Inđija
 • Temelj, temeljna ploča Ivanjica
 • Temelj, temeljna ploča Jagodina
 • Temelj, temeljna ploča Kikinda
 • Temelj, temeljna ploča Knjaževac
 • Temelj, temeljna ploča Kovin
 • Temelj, temeljna ploča Kruševac
 • Temelj, temeljna ploča Kula
 • Temelj, temeljna ploča Kuršumlija
 • Temelj, temeljna ploča Leskovac
 • Temelj, temeljna ploča Loznica
 • Temelj, temeljna ploča Negotin
 • Temelj, temeljna ploča Paraćin
 • Temelj, temeljna ploča Pirot
 • Temelj, temeljna ploča Požarevac
 • Temelj, temeljna ploča Preševo
 • Temelj, temeljna ploča Prijepolje
 • Temelj, temeljna ploča Prokuplje
 • Temelj, temeljna ploča Ruma
 • Temelj, temeljna ploča Šabac
 • Temelj, temeljna ploča Senta
 • Temelj, temeljna ploča Šid
 • Temelj, temeljna ploča Sjenica
 • Temelj, temeljna ploča Smederevska Palanka
 • Temelj, temeljna ploča Sombor
 • Temelj, temeljna ploča Sremska Mitrovica
 • Temelj, temeljna ploča Stara Pazova
 • Temelj, temeljna ploča Temerin
 • Temelj, temeljna ploča Trstenik
 • Temelj, temeljna ploča Užice
 • Temelj, temeljna ploča Valjevo
 • Temelj, temeljna ploča Velika Plana
 • Temelj, temeljna ploča Vranje
 • Temelj, temeljna ploča Vrbas
 • Temelj, temeljna ploča Vršac
 • Temelj, temeljna ploča Zaječar
 • Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana