Solarne elektrane, cena

Koliko mogu da koštaju solarne elektrane? Kupovina solarne elektrane je dugoročna investicija koja, po sadašnjim procenama, može da se vrati u roku od oko 15 godina uz znatno niže mesečne troškove za potrošnju struje. Najveći stepen jednokratne iskoristivosti, između 15 i 17,5%, imaju tzv. monokristalne silicijumske ćelije koje su nešto skuplje. Polikristalne solarne ćelije su jeftinije, a njihov stepen iskoristivosti je 13 do 15%. Mogu se koristiti posebni pokretni moduli koji se ugrađuju tako da prate kretanje Sunca. Takav sistem je skuplji, ali omogućava maksimalnu iskorišćenost sunčeve energije. Cene fotovoltažnih sistema se poprilično razlikuju, shodno broju modula, vrsti, tipu i snazi solarnih ćelija i dodatnih elemenata, ugrađenih u sistem. U proseku, računa se da standardna solarna elektrana za porodičnu kuću košta između 2.000 i 3.000 EUR, što je oko 100 do 180 EUR/m2.

Kome poveriti ugradnju i kasnije održavanje solarne elektrane? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim stručnjacima za korišćenje solarne energije u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

Zatražite ponudu:
Nađi majstore

Cena solarnih ćelija


Cena fotonaponskog modula. Cena nabavke panela s fotovoltažnim ćelijama od 250 W, bez montaže.

100.00 €/m2

VEOMA NISKA CENA
€/m2

SREDNJA CENA
180.00 €/m2

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Solarne elektrane, cena

DETALJNIJE CENE ZA Solarne elektrane

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Ukupno:
Pošalji potražnju >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

Fotonaponski sistemi ili solarne elektrane - sve što treba da znate

1. Fotonaponski sistemi ili solarne elektrane - šta sve treba da znate?

Samodovoljnost u svakom pogledu je sve aktuelnija ideja. Život u okruženju u kome se boravak može organizovati na način koji donosi dobrobit koliko svakom pojedinicu toliko i prirodnoj sredini, odnosno, u kome se energetske potrebe zadovoljavaju iz obnovljivih izvora, postaje sve češća tema. Niskoenergetska pasivna gradnja, solarne elektrane, podno grejanje iz rezervoara povezanog s toplotnom pumpom, sanitarna voda iz kišnog rezervoara - sve su to komponente koje se sve redovnije koriste prilikom izgradnje stambenih objekata.

Fotonaponski sistemi ili solarne elektrane
Solarna energija je besplatna, neograničena i čista i zato se kod nas sve češće sreću solarne elektrane

1.1. Prednosti

 • Solarna energija je besplatna, neograničena i čista.
 • Korišćenjem čiste energije smanjujemo emisiju ugljen-dioksida.
 • Radni vek solarnog postrojenja je oko 30 godina.
 • Sistem se jednostavno postavlja.
 • Solarna elektrana energiju koristi direktno, kao difuznu sunčevu svetlost.
 • Električnu energiju koju ne iskoristite, možete prodati.
 • Solarna elektrana se jednostavno održava.

1.2. Način rada solarnih elektrana

Solarna postrojenja su sastavljena iz dva dela. Prvi deo čine solarni fotonaponski moduli koji elektromagnetne talase pretvaraju u električnu struju i napon. Drugi deo čine elementi koji dobijenu struju preusmeravaju u određene svrhe. Solarna ćelija sunčevu energiju direktno pretvara u električnu. Sunčeva svetlost koja pada na solarne ćelije pobuđuje aktivnost elektrona u njima, tačnije, „tera ih“ da se kreću i tim se kretanjem stvara jednosmerna struja. Energetski pretvarač, inverter, tu struju pretvara u dvosmernu i šalje je u mrežu. Solarne ćelije se najčešće prave od silicijuma kog ima puno u zemljinoj kori. Monokristalne ćelije silicijuma su najefikasnije, jer imaju najveći stepen iskoristivosti.

2. Kako i gde se postavljaju solarne elektrane?

2.1. Elektrana na krovu

Solarna elektrana na krovu prvenstveno se koristi za objekte s klasičnim krovom kosine između 0° i 60°. Vrlo je važno da je krov u dobrom stanju, da je u stanju da je izdrži narednih 30-ak godina, na koliko se procenjuje radni vek elektrane. Idealno je kad su jedna ili obe krovne kosine okrenute ka jugu ili prate kretanje Sunca od izlaska do zalaska. Najzad, i sama površina krova treba da je dovoljno velika shodno potrebama objekta.

2.2. Integrisana elektrana na krovu

Poseban način postavljanja solarnog postrojenja je integrisanje modula u primarno kućište krova. Ovakvo postavljanje je najprimerenije u novogradnji, a i u slučajevima kada se radi zamena kompletnog krova. Sem toga, i estetski je vrlo zadovoljavajuće.

2.3. Samostalna elektrana

Samostojeća elektrana je više nego odličan način za korišćenje zemljišta koje se na neki drugi način ne može koristiti. Za ovu elektranu se prvo postavlja odgovarajuća potkonstrukcija i to na način i u položaju koji će omogućiti da moduli s fotonaponskim ćelijama daju maksimum energije.

2.4. Sistem ostrva

Ovo je odlično rešenje za energetsko snabdevanje porodičnih kuća i sličnih manjih objekata poput vikendica, planinskih kućica, sojenica, kamp-prikolica kao i svih sličnih privremenih boravišta koja se ne mogu priključiti na javne instalacije.

3. Ponuđači solarnih elektrana

Kada tražite proizvođače, prodavce ili, ponuđače solarnih postrojenja uopšte, dobro se raspitajte o njihovoj stručnoj osposobljenosti, sertifikatima i osiguranju. Mnoge od informacija ćete naći na internetu, a možete pitati i prijatelje i rođake koji su se odlučili na takvu investiciju.

Na našem portalu, Daibau.rs, naći ćete ponuđače koji sarađuju sa nama, pa ćete ujedno videti i njihove reference te ocene klijenata. Savetujemo da uvek tražite više ponuda kako biste mogli da ih uporedite, pa odlučite o njihovom kvalitetu i konkurentnosti. Ponuđačima biste mogli da postavite sledeća pitanja:

- Da li poznajete lokalne propise i proceduru dobijanja dozvole za postavljanje elektrane i priključivanja na javnu elektromrežu? Dobijanje građevinske dozvole kao i rešenja za postavljanje solarnog sistema i priključivanja na javnu elektromrežu je poprilično komplikovan, kompleksan i dugotrajan postupak. Pitanje je da li vaš ponuđač ima dovoljno iskustva s tim i da li će se pobrinuti za celu proceduru ili vam samo prodaje uređaj i opremu.

- Možete li obezbediti preporuke drugih kupaca s vašeg područja? Razgovarajte s drugim kupcima iz neposredne okoline, pošto ćete tako najbolje, iz prve ruke, saznati sve o izazovima s kojima su se suočili i kako su ih rešili.

- Ima li vaše preduzeće važeće licence i sertifikate? Fotonaponski sistem mora da postavi iskusan, obučen i kvalifikovan monter. To konkretno znači da majstor ili podizvođač ima licencu proizvođača i lokalnog elektrodistributivnog preduzeća.

- Kakva je garancija za sistem koji kupujem? Ko obezbeđuje funkcionisanje i održavanje sistema? Većina solarnih elektrana ima standardnu industrijsku garanciju (najčešće na 20 godina za solarne ćelije i 10 godina za energetski pretvarač, inverter). Dobre garancije su često znak kvaliteta opreme koju monter koristi. Vrlo je važno i da znate čija su odgovornost održavanje sistema i eventualne popravke. Najveći broj kupoprodajnih ugovora zahteva od izvođača i održavanje.

- Ima li možda vaše preduzeće kakve sudske sporove ili hipoteke? Kao i u svim drugim poslovima ni ovde nije na odmet biti na oprezu.

- Šta tačno nudite? U ponudama mora jasno biti navedeno činjenično stanje - maksimalna proizvodna snaga sistema, u vatima (W) ili kilovatima (kW); ocena količine energije koju sistem proizvodi godišnje ili mesečno, mereno u kilovat satima (kW/h). Taj broj je najvažniji za poređenje s računima koje dobijate iz elektrodistribucije. Ponuda, nadalje, treba da sadrži i ukupne troškove funkcionisanja sistema - pokretanja sistema, mašinske i elektroopreme, postavljanja, priključivanja, dozvola, poreza i garancije. Procenjeni troškovi utroška kilovat sati su najbolje merilo poređenja ponuda različitih prodavaca, budući da koriste različitu opremu ili nude sisteme različite veličine i snage.

4. Različiti solarni sistemi

Postoje tri glavne vrste solarnog sistema za domaćinstva:

4.1. Mrežni sistem

Ovo je najčešće korišćen sistem za domaćinstva. Čine ga krovni solarni kolektori koji proizvode jednosmernu struju i pretvarači koji je pretvaraju u dvosmernu, odgovarajuću za napajanje kućnih uređaja i aparata. Višak koji ovakav sistem proizvede usmerava se u elektromrežu. Noću ili u periodima kada je proizvodnja energije niska, sistem struju uzima iz javne mreže. Ovi moduli obezbeđuju i rezervno napajanje u slučaju „ispadanja“ iz mreže.

4.2. Hibridni sistemi

Ovi sistemi odgovaraju mrežnim i imaju baterije za skladištenje viška energije koju daju kolektori. Noću ili onda kada kolektori ne rade, možete da koristite energiju iz baterija, umesto iz elektromreže. Ovi su sistemi naročito traženi u krajevima gde je „ispadanje“ iz mreže često.

4.3. Samostalni sistemi

Samostalno solarno postrojenje se ne priključuje na javnu mrežu. U tom slučaju je neophodno da energija proizvedena u kolektorima bude dovoljna za sve potrebe domaćinstva. Ovakvi sistemi su uglavnom veći i skuplji, budući da je neophodno više kolektora, akumulatora i pretvarača koji proizvode, pretvaraju i prenose struju do potrošača u kući i onda kada sistem slabije ili uopšte ne radi. Prilikom planiranja spoljne mreže solarnog sistema uglavnom se tačno i precizno moraju izmeriti prosečna potrošnja i potrebe domaćinstva kako bi se predvideo i pomoćni generator.

5. Kako do solarne elektrane?

5.1. Utvrdite energetsku efikasnost svog doma

Pre nego što donesete konačnu odluku u vezi s postavljanjem solarne elektrane, biće neophodno da dobro upoznate načine proizvodnje i potrošnje električne energije, kao i realne potrebe. Možda postoje jeftinije mogućnosti manjih poboljšanja i prilagođavanja kojima biste svoj objekat učinili energetski efikasnijim pre sledećih koraka.

5.2. Procenite potencijal svoje kuće

Pokušajte da napravite procenu potencijalnog korišćenja sunčeve energije. Fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije koriste direktnu i indirektnu sunčevu svetlost te je položaj na našoj geografskoj širini i dužini uglavnom povoljan za korišćenje ovog izvora energije. Međutim, količina energije koju sistem realno može da proizvede na određenoj lokaciji, zavisi od izloženosti Suncu i veličine samog sistema. U ovoj proceni mogu vam pomoći kartografski i drugi podaci s interneta.

Prosečan intenzitet sunčevog zračenja na teritoriji Srbije kreće se između 1,1 kWh/m2/dan na severu zimi do 6,6 kWh/m2/dan na jugu u julu, što na godišnjem nivou daje između 1200 i 1550 kWh/m2, a to praktično znači da je prosečna vrednost raspoložive korisne energije oko 700 kWh/m2 godišnje. Zamislite kakav je to potencijal!

5.3. Procenite buduću potrošnju struje

Ako želite da dobijete što bolju ponudu za solarni sistem, naročito kada su u pitanju njegova veličina i snaga, preporučujemo da saznate sledeće informacije:

Pregledajte svoje račune za struju i više godina unazad kako biste videli koliko prosečno trošite. Potrošnja na računima je izražena u kilovat-satima (kW/h). Pogledajte svaki mesec u godini; nekih meseci sigurno trošite više, a drugih manje (recimo leti, kada se uključuju klima-uređaji ili zimi za dogrevanje i slično). Obratite pažnju na sve promene i da li se periodično ponavljaju. Ako planirate kupovinu električnih kola ili dograđivanje kuće, treba da računate na povećanu potrošnju. Međutim, ako dodatno izolujete fasadu ili krov, možda ćete trošiti manje.

5.4. Subvencije za solarnu energiju

Što se državnih subvencija tiče, u oblasti primene solarne energije kao vida proizvodnje električne energije, u našoj zemlji to još uvek nije regulisano posebnim zakonom. Po Zakonu o zaštiti životne sredine iz 2016. fizička lica, odnosno individualna domaćinstva, nemaju obaveze koje imaju pravna lica, ali u smislu zaštite prirodne sredine i unapređenja ekološke efikasnosti korišćenjem prirodnih resursa, svako angažovanje oko tehničko-tehnoloških i drugih potrebnih poboljšanja za zdravlje ljudi, biljnog i životinjskog sveta i životne sredine smatra se dobrodošlim. U tom smislu, ministarstva često raspisuju konkurse za dodelu sredstava iz Zelenog fonda i druge subvencije kojima podstiču razvoj i unapređenje te oblasti. Ako ste u prilici, raspitajte se u svojoj lokalnoj zajednici šta se po tom pitanju preduzima i da li biste mogli da ostvarite neke benefite.

5.5. Sarađujte s ponuđačem solarnog sistema

Proizvođači i ponuđači solarnih elektrana uglavnom prilikom kupovine obezbeđuju i pomoć oko dobijanja upotrebnih dozvola. Isto tako, moći će da vam preporuče najbolji sistem prema vašim potrebama i očekivanjima. Veličina i snaga elektrane procenjuju se prema potrebama domaćinstva, ali i sledećim faktorima:

 • lokaciji objekta i količini raspoložive sunčane energije,
 • veličini, orjentaciji i kosini krova na koji se sistem postavlja,
 • efikasnosti sistema,
 • drugim izvorima energije koji su na raspolaganju u okolini - elektromreža, vetro-elektrane ili generatori itd.

Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš DomŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Poslednji projekti

Solarni paneli on grid sistem

Potrebni Solarni paneli on grid sistem, za prostor od 170 m2. 370440 € do 617400 €

........

Izrada i montaža solarne elektrane

Poštovani,

potrebna instalacija solarne elektrane na krovu.

Hvala 899640 € do 1499400 €

........

Solarni baterijski sistem maksimalne snage,off-grid

Potrebna mi je ponuda za baterijski solarni sistem sa vasom montazom,ali ne na krov,vec metalnu konstrukciju na zemlji. Konstrukciju cemo mi da napravimo po vasem uputstvu i merama.
Treba mi i solarni bojler od 200 l.
Sistem treba da podrzi frizider sa zamrzivacem(kombinovani),TV,klima,led rasveta,masina za ves,masina za sudove,laptop,razni sitni aparati,mikser,usisvac,fen,....
Sve to treba da se prikljuci na panele. 846720 € do 1411200 €

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

Cena, Solarna elektrana, cca 60m2
Solarne elektrane, Niš

13500 € do 22500 €

Cena, Solarni paneli za proizvodnju struje, cca 5kw
Solarne elektrane, Niš

4500 € do 7500 €

Cena, Ugradnja već kupljenih solarnih panela, 16kom 420w
Solarne elektrane, Ugrinovci (Zemun)

2700 € do 4500 €

Cena, Solarna elektrana maksimalnu potrošnja struje 1000kw/mesečno, cca 120m2
Solarne elektrane, Niška Banja

1350 € do 2250 €

Cena, Potrebni solarni paneli komplet za vikendicu, cca 30 m2
Solarne elektrane, Zlatibor

13500 € do 22500 €

Cena, Solarni paneli, cca 120m²
Solarne elektrane, Požega

13500 € do 22500 €

Cena, Fotonaponski sistem 6kw-kosi krov, cca 50m2
Solarne elektrane, Valjevo

3600 € do 6000 €

Cena, Solarni paneli na vikendicu, cca 80m2
Solarne elektrane, Vranje

16200 € do 27000 €

Cena, Solarna energija 5 kilovata, cca 38 m2
Solarne elektrane, Crna Bara (Bogatić)

5130 € do 8550 €

Cena, Solarna elektrana, cca 20-30kw
Solarne elektrane, Beli Potok (Beograd)

13500 € do 22500 €

Cena, Solarni paneli, snage 12- 15 kw
Solarne elektrane, Svrljig

13500 € do 22500 €

Cena, Solarni sistem za električnu energiju, 50m2
Solarne elektrane, Niška Banja

3150 € do 5250 €

Cena, Solarna elektrana, cca 10 kw
Solarne elektrane, Smederevo

13500 € do 22500 €

Cena, Adaptacija solarne elektrane za prosumer , cca 1,5 kw
Solarne elektrane, Aleksinac

1800 € do 3000 €

Cena, Solarno napajanje el.energijom oko 1kW, 1kW
Solarne elektrane, Bela Palanka

5400 € do 9000 €

Cena, Mini solarna elektrana , do 6kw
Solarne elektrane, Negotin

13500 € do 22500 €

Cena, Ugradnja solarnog panela 550 w, 1-2 kom
Solarne elektrane, Pirot

450 € do 750 €

Cena, Solarno napajanje vikendice, Do 2Kw
Solarne elektrane, Ljubiš

4500 € do 7500 €

Cena, Solarna elektrana za domaćinstvo, proizvodnja 1000 kwh mesečno
Solarne elektrane, Novi Slankamen

13500 € do 22500 €

Cena, Solarni paneli za struju, 6kw inventer 10kw
Solarne elektrane, Lebane

13500 € do 22500 €

Cena, Solarni paneli , 32m2, Off grin 1kw
Solarne elektrane, Sokobanja

5400 € do 9000 €

Cena, 8kw Elektrana na krovu kuće, cca 8kw
Solarne elektrane, Tutin

13500 € do 22500 €

Cena, Instalacija solarnih panela off grid/ vikendica, cca 3-3,5Kw
Solarne elektrane, Bačko gradište

13500 € do 22500 €

Cena, solarna elektrana od 10 kw, cca 50m2
Solarne elektrane, Vranje

13500 € do 22500 €

Cena, Solarni paneli , cca 2200m2.
Solarne elektrane, Niš

13500 € do 22500 €

Cena, Nabavka i montaža solarne elektrane, cca 200m2
Solarne elektrane, Ugrinovci (Zemun)

13500 € do 22500 €

Cena, Solarni sistem, cca 280 m2
Solarne elektrane, Požarevac

1800 € do 3000 €

Cena, Solarne elektrane, potrebno mi je da svedem račun za struju na nulu. , 120 m2
Solarne elektrane, Kragujevac

13500 € do 22500 €

Cena, Postavljanje solarne elektrane na krovu , 5 kW, 50 m2 površina krova
Solarne elektrane, Smederevo

1800 € do 3000 €

Cena, Solarna elektrana 100kw na zemlji, 100kw
Solarne elektrane, Lazarevac

13500 € do 22500 €

Cena, Solarne Elektrane 10 kw, cca 10kw
Solarne elektrane, Mataruška Banja

13500 € do 22500 €

Cena, Kupovina i montaža solarnih panela, cca 2.5 kW
Solarne elektrane, Žitni potok

1800 € do 3000 €

Cena, Postavka solarnih sistema za snabdevanje vikendice, cca 20 m2
Solarne elektrane, Ovčar Banja

2430 € do 4050 €

Cena, Ugradnja solarne elektrane, cca 40m2
Solarne elektrane, Kragujevac

13500 € do 22500 €

Cena, Solarni paneli za struju , cca 100 m2
Solarne elektrane, Paraćin

13500 € do 22500 €

Cena, Ugradnja solarnih panela, cca 80 m2
Solarne elektrane, Sombor

10800 € do 18000 €Pogledajte druge završene projekte i cene

Solarne elektrane cenovnik

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

1769+ PREDUZEĆA ZA Solarne elektrane
BESPLATNA PRETRAGA
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

Tražite dobre izvođače radova za područje Solarne elektrane?

 • Solarne elektrane Beograd
 • Solarne elektrane Novi Sad
 • Solarne elektrane Kragujevac
 • Solarne elektrane Niš
 • Solarne elektrane Čačak
 • Solarne elektrane Kraljevo
 • Solarne elektrane Pančevo
 • Solarne elektrane Zrenjanin
 • Solarne elektrane Novi Pazar
 • Solarne elektrane Smederevo
 • Solarne elektrane Subotica
 • Solarne elektrane Aleksinac
 • Solarne elektrane Apatin
 • Solarne elektrane Aranđelovac
 • Solarne elektrane Bačka Palanka
 • Solarne elektrane Bačka Topola
 • Solarne elektrane Bečej
 • Solarne elektrane Bor
 • Solarne elektrane Bujanovac
 • Solarne elektrane Ćuprija
 • Solarne elektrane Gornji Milanovac
 • Solarne elektrane Inđija
 • Solarne elektrane Ivanjica
 • Solarne elektrane Jagodina
 • Solarne elektrane Kikinda
 • Solarne elektrane Knjaževac
 • Solarne elektrane Kovin
 • Solarne elektrane Kruševac
 • Solarne elektrane Kula
 • Solarne elektrane Kuršumlija
 • Solarne elektrane Leskovac
 • Solarne elektrane Loznica
 • Solarne elektrane Negotin
 • Solarne elektrane Paraćin
 • Solarne elektrane Pirot
 • Solarne elektrane Požarevac
 • Solarne elektrane Preševo
 • Solarne elektrane Prijepolje
 • Solarne elektrane Prokuplje
 • Solarne elektrane Ruma
 • Solarne elektrane Šabac
 • Solarne elektrane Senta
 • Solarne elektrane Šid
 • Solarne elektrane Sjenica
 • Solarne elektrane Smederevska Palanka
 • Solarne elektrane Sombor
 • Solarne elektrane Sremska Mitrovica
 • Solarne elektrane Stara Pazova
 • Solarne elektrane Temerin
 • Solarne elektrane Trstenik
 • Solarne elektrane Užice
 • Solarne elektrane Valjevo
 • Solarne elektrane Velika Plana
 • Solarne elektrane Vranje
 • Solarne elektrane Vrbas
 • Solarne elektrane Vršac
 • Solarne elektrane Zaječar
 • Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana