Za područje

  Solarne elektrane, cena

  Koliko mogu da koštaju solarne elektrane? Kupovina solarne elektrane je dugoročna investicija koja, po sadašnjim procenama, može da se vrati u roku od oko 15 godina uz znatno niže mesečne troškove za potrošnju struje. Najveći stepen jednokratne iskoristivosti, između 15 i 17,5%, imaju tzv. monokristalne silicijumske ćelije koje su nešto skuplje. Polikristalne solarne ćelije su jeftinije, a njihov stepen iskoristivosti je 13 do 15%. Mogu se koristiti posebni pokretni moduli koji se ugrađuju tako da prate kretanje Sunca. Takav sistem je skuplji, ali omogućava maksimalnu iskorišćenost sunčeve energije. Cene fotovoltažnih sistema se poprilično razlikuju, shodno broju modula, vrsti, tipu i snazi solarnih ćelija i dodatnih elemenata, ugrađenih u sistem. U proseku, računa se da standardna solarna elektrana za porodičnu kuću košta između 2.000 i 3.000 EUR, što je oko 100 do 180 EUR/m2.

  Kome poveriti ugradnju i kasnije održavanje solarne elektrane? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim stručnjacima za korišćenje solarne energije u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

  Brzo do majstora - lako i besplatno!
  Nađi majstore

  Cena solarnih ćelija


  Cena fotonaponskog modula. Cena nabavke panela s fotovoltažnim ćelijama od 250 W, bez montaže.

  100.00 €/m2

  VEOMA NISKA CENA
  150.00 €/m2

  SREDNJA CENA
  180.00 €/m2

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Detaljnije cene za Solarne elektrane (2024)

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Fotonaponski sistemi ili solarne elektrane - sve što treba da znate

  1. Fotonaponski sistemi ili solarne elektrane - šta sve treba da znate?

  Samodovoljnost u svakom pogledu je sve aktuelnija ideja. Život u okruženju u kome se boravak može organizovati na način koji donosi dobrobit koliko svakom pojedinicu toliko i prirodnoj sredini, odnosno, u kome se energetske potrebe zadovoljavaju iz obnovljivih izvora, postaje sve češća tema. Niskoenergetska pasivna gradnja, solarne elektrane, podno grejanje iz rezervoara povezanog s toplotnom pumpom, sanitarna voda iz kišnog rezervoara - sve su to komponente koje se sve redovnije koriste prilikom izgradnje stambenih objekata.

  Fotonaponski sistemi ili solarne elektrane
  Solarna energija je besplatna, neograničena i čista i zato se kod nas sve češće sreću solarne elektrane

  1.1. Prednosti

  • Solarna energija je besplatna, neograničena i čista.
  • Korišćenjem čiste energije smanjujemo emisiju ugljen-dioksida.
  • Radni vek solarnog postrojenja je oko 30 godina.
  • Sistem se jednostavno postavlja.
  • Solarna elektrana energiju koristi direktno, kao difuznu sunčevu svetlost.
  • Električnu energiju koju ne iskoristite, možete prodati.
  • Solarna elektrana se jednostavno održava.

  1.2. Način rada solarnih elektrana

  Solarna postrojenja su sastavljena iz dva dela. Prvi deo čine solarni fotonaponski moduli koji elektromagnetne talase pretvaraju u električnu struju i napon. Drugi deo čine elementi koji dobijenu struju preusmeravaju u određene svrhe. Solarna ćelija sunčevu energiju direktno pretvara u električnu. Sunčeva svetlost koja pada na solarne ćelije pobuđuje aktivnost elektrona u njima, tačnije, „tera ih“ da se kreću i tim se kretanjem stvara jednosmerna struja. Energetski pretvarač, inverter, tu struju pretvara u dvosmernu i šalje je u mrežu. Solarne ćelije se najčešće prave od silicijuma kog ima puno u zemljinoj kori. Monokristalne ćelije silicijuma su najefikasnije, jer imaju najveći stepen iskoristivosti.

  2. Kako i gde se postavljaju solarne elektrane?

  2.1. Elektrana na krovu

  Solarna elektrana na krovu prvenstveno se koristi za objekte s klasičnim krovom kosine između 0° i 60°. Vrlo je važno da je krov u dobrom stanju, da je u stanju da je izdrži narednih 30-ak godina, na koliko se procenjuje radni vek elektrane. Idealno je kad su jedna ili obe krovne kosine okrenute ka jugu ili prate kretanje Sunca od izlaska do zalaska. Najzad, i sama površina krova treba da je dovoljno velika shodno potrebama objekta.

  2.2. Integrisana elektrana na krovu

  Poseban način postavljanja solarnog postrojenja je integrisanje modula u primarno kućište krova. Ovakvo postavljanje je najprimerenije u novogradnji, a i u slučajevima kada se radi zamena kompletnog krova. Sem toga, i estetski je vrlo zadovoljavajuće.

  2.3. Samostalna elektrana

  Samostojeća elektrana je više nego odličan način za korišćenje zemljišta koje se na neki drugi način ne može koristiti. Za ovu elektranu se prvo postavlja odgovarajuća potkonstrukcija i to na način i u položaju koji će omogućiti da moduli s fotonaponskim ćelijama daju maksimum energije.

  2.4. Sistem ostrva

  Ovo je odlično rešenje za energetsko snabdevanje porodičnih kuća i sličnih manjih objekata poput vikendica, planinskih kućica, sojenica, kamp-prikolica kao i svih sličnih privremenih boravišta koja se ne mogu priključiti na javne instalacije.

  3. Ponuđači solarnih elektrana

  Kada tražite proizvođače, prodavce ili, ponuđače solarnih postrojenja uopšte, dobro se raspitajte o njihovoj stručnoj osposobljenosti, sertifikatima i osiguranju. Mnoge od informacija ćete naći na internetu, a možete pitati i prijatelje i rođake koji su se odlučili na takvu investiciju.

  Na našem portalu, Daibau.rs, naći ćete ponuđače koji sarađuju sa nama, pa ćete ujedno videti i njihove reference te ocene klijenata. Savetujemo da uvek tražite više ponuda kako biste mogli da ih uporedite, pa odlučite o njihovom kvalitetu i konkurentnosti. Ponuđačima biste mogli da postavite sledeća pitanja:

  - Da li poznajete lokalne propise i proceduru dobijanja dozvole za postavljanje elektrane i priključivanja na javnu elektromrežu? Dobijanje građevinske dozvole kao i rešenja za postavljanje solarnog sistema i priključivanja na javnu elektromrežu je poprilično komplikovan, kompleksan i dugotrajan postupak. Pitanje je da li vaš ponuđač ima dovoljno iskustva s tim i da li će se pobrinuti za celu proceduru ili vam samo prodaje uređaj i opremu.

  - Možete li obezbediti preporuke drugih kupaca s vašeg područja? Razgovarajte s drugim kupcima iz neposredne okoline, pošto ćete tako najbolje, iz prve ruke, saznati sve o izazovima s kojima su se suočili i kako su ih rešili.

  - Ima li vaše preduzeće važeće licence i sertifikate? Fotonaponski sistem mora da postavi iskusan, obučen i kvalifikovan monter. To konkretno znači da majstor ili podizvođač ima licencu proizvođača i lokalnog elektrodistributivnog preduzeća.

  - Kakva je garancija za sistem koji kupujem? Ko obezbeđuje funkcionisanje i održavanje sistema? Većina solarnih elektrana ima standardnu industrijsku garanciju (najčešće na 20 godina za solarne ćelije i 10 godina za energetski pretvarač, inverter). Dobre garancije su često znak kvaliteta opreme koju monter koristi. Vrlo je važno i da znate čija su odgovornost održavanje sistema i eventualne popravke. Najveći broj kupoprodajnih ugovora zahteva od izvođača i održavanje.

  - Ima li možda vaše preduzeće kakve sudske sporove ili hipoteke? Kao i u svim drugim poslovima ni ovde nije na odmet biti na oprezu.

  - Šta tačno nudite? U ponudama mora jasno biti navedeno činjenično stanje - maksimalna proizvodna snaga sistema, u vatima (W) ili kilovatima (kW); ocena količine energije koju sistem proizvodi godišnje ili mesečno, mereno u kilovat satima (kW/h). Taj broj je najvažniji za poređenje s računima koje dobijate iz elektrodistribucije. Ponuda, nadalje, treba da sadrži i ukupne troškove funkcionisanja sistema - pokretanja sistema, mašinske i elektroopreme, postavljanja, priključivanja, dozvola, poreza i garancije. Procenjeni troškovi utroška kilovat sati su najbolje merilo poređenja ponuda različitih prodavaca, budući da koriste različitu opremu ili nude sisteme različite veličine i snage.

  4. Različiti solarni sistemi

  Postoje tri glavne vrste solarnog sistema za domaćinstva:

  4.1. Mrežni sistem

  Ovo je najčešće korišćen sistem za domaćinstva. Čine ga krovni solarni kolektori koji proizvode jednosmernu struju i pretvarači koji je pretvaraju u dvosmernu, odgovarajuću za napajanje kućnih uređaja i aparata. Višak koji ovakav sistem proizvede usmerava se u elektromrežu. Noću ili u periodima kada je proizvodnja energije niska, sistem struju uzima iz javne mreže. Ovi moduli obezbeđuju i rezervno napajanje u slučaju „ispadanja“ iz mreže.

  4.2. Hibridni sistemi

  Ovi sistemi odgovaraju mrežnim i imaju baterije za skladištenje viška energije koju daju kolektori. Noću ili onda kada kolektori ne rade, možete da koristite energiju iz baterija, umesto iz elektromreže. Ovi su sistemi naročito traženi u krajevima gde je „ispadanje“ iz mreže često.

  4.3. Samostalni sistemi

  Samostalno solarno postrojenje se ne priključuje na javnu mrežu. U tom slučaju je neophodno da energija proizvedena u kolektorima bude dovoljna za sve potrebe domaćinstva. Ovakvi sistemi su uglavnom veći i skuplji, budući da je neophodno više kolektora, akumulatora i pretvarača koji proizvode, pretvaraju i prenose struju do potrošača u kući i onda kada sistem slabije ili uopšte ne radi. Prilikom planiranja spoljne mreže solarnog sistema uglavnom se tačno i precizno moraju izmeriti prosečna potrošnja i potrebe domaćinstva kako bi se predvideo i pomoćni generator.

  5. Kako do solarne elektrane?

  5.1. Utvrdite energetsku efikasnost svog doma

  Pre nego što donesete konačnu odluku u vezi s postavljanjem solarne elektrane, biće neophodno da dobro upoznate načine proizvodnje i potrošnje električne energije, kao i realne potrebe. Možda postoje jeftinije mogućnosti manjih poboljšanja i prilagođavanja kojima biste svoj objekat učinili energetski efikasnijim pre sledećih koraka.

  5.2. Procenite potencijal svoje kuće

  Pokušajte da napravite procenu potencijalnog korišćenja sunčeve energije. Fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije koriste direktnu i indirektnu sunčevu svetlost te je položaj na našoj geografskoj širini i dužini uglavnom povoljan za korišćenje ovog izvora energije. Međutim, količina energije koju sistem realno može da proizvede na određenoj lokaciji, zavisi od izloženosti Suncu i veličine samog sistema. U ovoj proceni mogu vam pomoći kartografski i drugi podaci s interneta.

  Prosečan intenzitet sunčevog zračenja na teritoriji Srbije kreće se između 1,1 kWh/m2/dan na severu zimi do 6,6 kWh/m2/dan na jugu u julu, što na godišnjem nivou daje između 1200 i 1550 kWh/m2, a to praktično znači da je prosečna vrednost raspoložive korisne energije oko 700 kWh/m2 godišnje. Zamislite kakav je to potencijal!

  5.3. Procenite buduću potrošnju struje

  Ako želite da dobijete što bolju ponudu za solarni sistem, naročito kada su u pitanju njegova veličina i snaga, preporučujemo da saznate sledeće informacije:

  Pregledajte svoje račune za struju i više godina unazad kako biste videli koliko prosečno trošite. Potrošnja na računima je izražena u kilovat-satima (kW/h). Pogledajte svaki mesec u godini; nekih meseci sigurno trošite više, a drugih manje (recimo leti, kada se uključuju klima-uređaji ili zimi za dogrevanje i slično). Obratite pažnju na sve promene i da li se periodično ponavljaju. Ako planirate kupovinu električnih kola ili dograđivanje kuće, treba da računate na povećanu potrošnju. Međutim, ako dodatno izolujete fasadu ili krov, možda ćete trošiti manje.

  5.4. Subvencije za solarnu energiju

  Što se državnih subvencija tiče, u oblasti primene solarne energije kao vida proizvodnje električne energije, u našoj zemlji to još uvek nije regulisano posebnim zakonom. Po Zakonu o zaštiti životne sredine iz 2016. fizička lica, odnosno individualna domaćinstva, nemaju obaveze koje imaju pravna lica, ali u smislu zaštite prirodne sredine i unapređenja ekološke efikasnosti korišćenjem prirodnih resursa, svako angažovanje oko tehničko-tehnoloških i drugih potrebnih poboljšanja za zdravlje ljudi, biljnog i životinjskog sveta i životne sredine smatra se dobrodošlim. U tom smislu, ministarstva često raspisuju konkurse za dodelu sredstava iz Zelenog fonda i druge subvencije kojima podstiču razvoj i unapređenje te oblasti. Ako ste u prilici, raspitajte se u svojoj lokalnoj zajednici šta se po tom pitanju preduzima i da li biste mogli da ostvarite neke benefite.

  5.5. Sarađujte s ponuđačem solarnog sistema

  Proizvođači i ponuđači solarnih elektrana uglavnom prilikom kupovine obezbeđuju i pomoć oko dobijanja upotrebnih dozvola. Isto tako, moći će da vam preporuče najbolji sistem prema vašim potrebama i očekivanjima. Veličina i snaga elektrane procenjuju se prema potrebama domaćinstva, ali i sledećim faktorima:

  • lokaciji objekta i količini raspoložive sunčane energije,
  • veličini, orjentaciji i kosini krova na koji se sistem postavlja,
  • efikasnosti sistema,
  • drugim izvorima energije koji su na raspolaganju u okolini - elektromreža, vetro-elektrane ili generatori itd.
  Tražite dobre izvođače radova za područje Solarne elektrane?

  Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Poslednji projekti

  Ugradnja solara

  Potreban solar koji je u upotrebi 24 uhr.rad frizidera. Normalno svetlo ukupno do 5 sijalice.itv.

  Molim kontakt putem Vibera. 1587600 € do 2646000 €

  ........

  Solarna elektrana

  Potrebna montaža i priključenje solarnih panela snage 10 KW na objektu, kuća na Kopaoniku, okrenuta ka jugu. Kuća je sa površinom krova od 120 m2. Godišnja potrošnja struje je oko 12.500 kWh , odobrena snaga 17,25kw.

  Molim kontakt putem mejla. 529200 € do 882000 €

  ........

  Ugradnja solarnih panela

  Potrebna ugradnja solarnih panela komplet sa akumlatorima . 1587600 € do 2646000 €

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Solarni sistem za vikendicu, 30 m2
  Solarne elektrane, Zlatibor

  2700 € do 4500 €

  Cena, Samo ugradnja solarnog sistema, cca 80 m2
  Solarne elektrane, Užice

  1800 € do 3000 €

  Cena, Solarni sistem za sprat koji nema struje, 78 m2
  Solarne elektrane, Radinac

  2700 € do 4500 €

  Cena, Montaža sol.elektane od 10kw na krov kuće, 10kw
  Solarne elektrane, Kraljevo

  6300 € do 10500 €

  Cena, Ponuda za konkurs ministarstva za solarnu elektranu, 10 kW
  Solarne elektrane, Kraljevo

  7200 € do 12000 €

  Cena, Solarni baterijski sistem, cca 200m2
  Solarne elektrane, Svojnovo

  13500 € do 22500 €

  Cena, Solarne elektrane, Povrsina krova je oko 300kvm
  Solarne elektrane, Kragujevac

  9000 € do 15000 €

  Cena, Solarni sistem, 15m2
  Solarne elektrane, Sremska Mitrovica

  13500 € do 22500 €

  Cena, Ugradnja jednog solarnog panela, Kontejner cca 16m2
  Solarne elektrane, Smederevska Palanka

  1350 € do 2250 €

  Cena, Solarna elektrana 10kw, 70m2
  Solarne elektrane, Valjevo

  4500 € do 7500 €

  Cena, Solarne elektrana snage 40kW, cca 150m2
  Solarne elektrane, Kovačica

  13500 € do 22500 €

  Cena, Solarni sistem za domaćinstvo, 400 kw mesečno potrošnja
  Solarne elektrane, Varna

  6300 € do 10500 €

  Cena, Solarni sistem, cca 100m2
  Solarne elektrane, Leskovac

  13500 € do 22500 €

  Cena, Papirologija i delimična montaža, njiva 6 nosaca po 8,3 KW
  Solarne elektrane, Negotin

  27000 € do 45000 €

  Cena, Montaža i povezivanje solarne elektrane, 6KWp
  Solarne elektrane, Vranjska Banja

  1800 € do 3000 €

  Cena, Solarna elekrtana za vodosnabdevanje, alati, rasveta, tv, 2,5 kw
  Solarne elektrane, Niš

  8100 € do 13500 €

  Cena, Kućna solarna elektrana, cca 100 m2
  Solarne elektrane, Subotica

  4050 € do 6750 €

  Cena, Solarna elektrana snage 6-7 kW, Veličina kuće u osnovi 8 x 10, krov na 2 vode
  Solarne elektrane, Zemun

  9000 € do 15000 €

  Cena, Ongrid solarna elektrana, cca 5kw
  Solarne elektrane, Bajina Bašta

  13500 € do 22500 €

  Cena, Solarni sistem, cca 3kw
  Solarne elektrane, Čačak

  8100 € do 13500 €

  Cena, Solarna elektrana za porodičnu kuću, cca 160m2
  Solarne elektrane, Sonta

  3150 € do 5250 €

  Cena, Rekonstrukcija proširenja Hiatt Berlin (Nemačka), Montaža solarnih panela
  Solarne elektrane, Beograd

  90 € do 150 €

  Cena, Solarni sistem, grejanje nekoliko prostorija i topla voda non stop, Oko 100 m2
  Solarne elektrane, Niš

  4500 € do 7500 €

  Cena, Solarni paneli on grid sistem, 170
  Solarne elektrane, Obrenovac

  3150 € do 5250 €

  Cena, Solarni paneli / kolektori 3-5 kW, do maksimalno 3-5 kW
  Solarne elektrane, Mala Plana

  2700 € do 4500 €

  Cena, Izrada i montaža solarne elektrane, 150 m2
  Solarne elektrane, Mataruška Banja

  7650 € do 12750 €

  Cena, Postavljanje već nabavljenih solarnih panela, cca 6kw
  Solarne elektrane, Sremska Kamenica

  540 € do 900 €

  Cena, Solarni baterijski sistem maksimalne snage,off-grid, cca 50m2
  Solarne elektrane, Novi Sad

  7200 € do 12000 €

  Cena, Solarna elektrana, cca 60m2
  Solarne elektrane, Niš

  13500 € do 22500 €

  Cena, Solarni paneli za proizvodnju struje, cca 5kw
  Solarne elektrane, Niš

  4500 € do 7500 €

  Cena, Ugradnja već kupljenih solarnih panela, 16kom 420w
  Solarne elektrane, Ugrinovci (Zemun)

  2700 € do 4500 €

  Cena, Solarna elektrana maksimalnu potrošnja struje 1000kw/mesečno, cca 120m2
  Solarne elektrane, Niška Banja

  1350 € do 2250 €

  Cena, Potrebni solarni paneli komplet za vikendicu, cca 30 m2
  Solarne elektrane, Zlatibor

  13500 € do 22500 €

  Cena, Solarni paneli, cca 120m²
  Solarne elektrane, Požega

  13500 € do 22500 €

  Cena, Fotonaponski sistem 6kw-kosi krov, cca 50m2
  Solarne elektrane, Valjevo

  3600 € do 6000 €

  Cena, Solarni paneli na vikendicu, cca 80m2
  Solarne elektrane, Vranje

  16200 € do 27000 €  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Solarne elektrane cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  1799+ Preduzeća za Solarne elektrane
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  Zatraži ponudu
  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana