Za područje

  Sistem za navodnjavanje, cena

  Kakve su cene sistema za navodnjavanje? Automatski sistemi za navodnjavanje služe za to da se svo zelenilo ravnomerno i redovno zaliva. Tako će travnjak, bašta ili staklenik uvek biti dovoljno vlažni, bujni i plodni. Sistemi za zalivanje namenjeni su travnjacima, baštenskim lejama ili rasadima, ali i saksijama. Ima i većih, profesionalnih sistema kojima se navodnjavaju parkovi, igrališta za golf, fudbalski i drugi tereni te atrijumi. Postoje fiksni sistemi sa prskalicama, fiksni sistemi s pokretnim prskalicama kao i tzv. sistemi kap-po-kap. Za pravilno funkcionisanje sistema za zalivanje potreban je ujednačen raspored prskalica ili kapalica. Da bi njihov rad bio optimalan, sistemi automatski regulišu protok vode i namakanje određenih elemenata prema potrebama bilja koje se gaji. Moguća je ugradnja senzora za kišu, čime se dodatno optimalizuje upotreba vode. Cena sistema za navodnjavanje se kreće između 3,4 do 4 EUR Din/m2.

  Kome poveriti nabavku i postavljanje sistema za navodnjavanje? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim stručnjacima za navodnjavanje u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

  Zatražite ponudu:
  Nađi majstore

  Detaljnije cene za Sistemi za navodnjavanje

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Sistemi za navodnjavanje - sve što treba da znate

  1. Šta sve treba da znate o sistemima za navodnjavanje?

  Ako ste već izgradili svoj dom i uredili okućnicu ili vam to tek predstoji, jasno je da ćete morati da se postarate i za vodu - pijaću, tehničku kao i za onu za zalivanje da bi vaše dvorište, bašta ili voćnjak ostali uređeni, rascvetani i plodonosni. Najbolje i najlakše rešenje su sistemi za zalivanje i navodnjavanje, i to oni koji se planski predvide i realizuju paralelno s izgradnjom kuće. Naravno, mogu se dodati i kasnije, ako u prvo vreme ne znate da li biste se uopšte bavili nečim zahtevnijim od travnjaka i saksijskog cveća.

  Sistemi za navodnjavanje

  2. Kako da izaberete ponuđača sistema za navodnjavanje?

  Bilo da zalivanje ili navodnjavanje na svom imanju hoćete da postavite još u vreme uređenja okoline ili se toga prihvatate naknadno, predlažemo da se obratite stručnjacima. Pejzažne arhitekte u saradnji sa ponuđačima uređaja i opreme za zalivanje i navodnjavanje znaće da osmisle i isplaniraju upravo onakav sistem kakav odgovara vrsti zemljišta koje imate, veličini parcele i vašem budžetu. To će biti mnogo praktičnije i, u krajnjoj liniji, jeftinije nego da se time bavite sami ako već niste iz struke. Naime, faktora koji mogu da utiču na uspešnost krajnjih rezultata je zaista mnogo i teško ih je i nabrojati, a kamoli sve predvideti ako se ovom temom ne bavite profesionalno. 

  Evo samo nekih od parametara: veličina parcele, kvalitet i hemijski sastav zemljišta i vode, postojanje izvora i udaljenost od njih, nagib terena, izračunavanje veličina, dužina, položaja i pravaca prostiranja cevi, creva ili traka, mesto za pumpu, vrsta, snaga i protočnost pumpe, ručno ili automatsko upravljanje, održavanje i čišćenje sistema i mnogi, mnogi drugi. Dakle, čak i da sve ove faktore savladate sami, biće potrebno da pronađete izvođača radova, odnosno, ponuđača usluga. Na tržištu ih je bukvalno bezbroj, koliko i modela te uopšte neće biti jednostavno napraviti pravi izbor. Sve u svemu, najiskrenije vam preporučujemo da se obratite nama, budući da sarađujemo sa preduzećima i zanatlijama koji će znati kako da vam izađu u susret. 

  3. Kakvi sistemi za navodnjavanje postoje i koji izabrati

  3.1. Najvažniji faktori sistema za zalivanje

  Ako imate gradsku kuću ili nemate vremena ni želje da se bavite uzgojem povrća i voća, za travnjak ili vrt ispred i/ili iza kuće biće dovoljan sistem za zalivanje. Taj sistem može biti najprostiji mogući, u smislu da imate dvorišnu česmu i dovoljno dugo baštensko crevo koje ćete koristiti za zalivanje cveća i trave ili povremeno, pranje staza i automobila. Ako želite, međutim, automatsko zalivanje sa centralnim upravljanjem, senzorima i tajmerima, za to će vam već trebati stručna pomoć. Pejzažni arhitekta ili firma koja se bavi spoljnim uređenjem predložiće vam automatsku pumpu i sistem prskalica/kapalica koje se pomoću tajmera uključuju i isključuju u zadato vreme.

  Kada su u pitanju ovi jednostavniji i manji sistemi, manji je i broj faktora koje treba imati na umu prilikom njihovog instaliranja. Tu je bitna samo veličina površine koja će se zalivati i prema njoj određen broj i raspored prskalica. Same prskalice mogu biti fiksne ili „pop-up“ (iskakajuće). Zna se tačno koja je snaga svake prskalice i domet mlaza koji se izbacuje, pa se na osnovu toga vrši i proračun. Sada se već u većim trgovinskim centrima koji drže opremu za baštovanstvo prodaju gotovi kompleti opreme i komponenti koje možete sami instalirati prema datim uputstvima proizvođača.

  3.2. Najvažniji faktori sistema za navodnjavanje

  Ako imate veću parcelu sa više vegetacije ili hoćete da se baštovanstvom, povrtarstvom ili voćarstvom bavite u slobodno vreme, onda će vam biti potreban neki od ozbiljnijih i većih sistema za navodnjavanje. Stručnjak koga angažujete za konsultacije ili instalaciju sistema, prvo mora da razmotri sledeće faktore: 

  • kojoj grupi zemljišta za navodnjavanje pripada vaše imanje,
  • kakav je kvalitet vode za navodnjavanje,
  • koliki je kapacitet izvorišta navodnjavanja,
  • koja je vrsta vodozahvata,
  • kakav će biti izbor načina navodnjavanja,
  • koji sistem za navodnjavanje treba uzeti,
  • koje su, takozvane, zalivna norma i norma navodnjavanja,
  • kakav će biti ciklus zalivanja.

  3.3. Najvažniji preduslovi za postavljanje sistema navodnjavanja

  Izvorište vode mora zadovoljiti osnovni uslov da obezbedi potrebnu, odnosno, traženu količinu vode odgovarajućeg kvaliteta. Potrebne količine vode određuju se na osnovu norme navodnjavanja ili zalivanja i veličine površine koja se navodnjava. Pri tom se mora voditi računa o parametrima kvaliteta vode. Kad je u pitanju kvalitet, razlikuju se fizički i hemijski pokazatelji. Sve vode u prirodi sadrže određenu količinu rastvorenih materija. Količina tih materija, njihov sastav i kolebanje tokom sezone zalivanja utiču na upotrebljivost vode. Voda kojom će se navodnjavati mora da zadovolji osnovne kriterijume fizičkog kvaliteta vode, a to su:

  • izdašnost izvorišta,
  • temperatura i
  • količina rastvorenih materija.

  Niska temperatura vode nije dobra i dovodi do privremenog usporavanja porasta i razvoja biljke u svim njenim fazama, kao i na smanjenje prinosa. Hladna voda dovedena različitim načinima navodnjavanja do zemljišta smanjuje sadržaj dostupnih hranljivih materija, mikrobiološku aktivnost, a u nekim slučajevima dovodi i do pojave takozvane fiziološke suše. Smatra se da je u našim uslovima najpovoljnija temperatura vode oko 20°C.

  4. Vrste sistema za navodnjavanje

  Uopšte uzev, postoje dva načina navodnjavanja: površinsko i podpovršinsko. Najpoznatiji a svakako i najrasprostranjeniji tipovi su „kap-po-kap“ u voćarstvu i povrtarstvu te veštačka kiša za ratarske useve. Svakako, danas na tržištu možete naći brojne proizvođače i ponuđače svih vrsta i tipova sistema, a svaki od njih ima svoje prednosti i slabosti. Najpoznatije mašine za navodnjavanje su tifoni, lineari i pivoti, a postoje i rasprskavači, topovi za rasprskavanje i cevne sisteme. Tu su još samohodna kišna krila, mikrorasprskavači, ugradna creva-kapljači te fiksni sistemi s pokretnim prskalicama. Najnoviji proizvodi u ovoj oblasti su kapljuće trake čije su prednosti ujednačen protok kapi celom dužinom trake, to što nema začepljenja niti problema zbog taloga u vodi i to što im je odnos cene i kvaliteta vrlo konkurentan. Da bi rad svakog od odabranih sistema bio optimalan, mora se uspostaviti automatska regulacija protoka vode i namakanje određenih elemenata prema potrebama bilja koje se gaji. Moguća je ugradnja senzora za kišu, čime se dodatno optimalizuje upotreba vode.

  4.1. Prednosti sistema „kap-po-kap“

  • Ušteda energije zbog manjeg radnog pritiska.
  • Mali utrošak vode i radne snage.
  • Zbog manjih količina vode u sistemu, manje je isparavanje vode.
  • Mogućnost dodavanja hranjivih materija istovremeno sa navodnjavanjem.
  • Nema potrebe za većim inicijalnim uređenjem površine.
  • Pokorica se neznatno javlja, kao i korovi, jer se ne vlaži čitava površina.
  • Sistem je najčešće potpuno automatizovan, a moguća je i kompjuterska kontrola.
  • Eliminisan je negativan uticaj vetra.
  • Količina potrebne vode za navodnjavanje može se prilično tačno dozirati.
  • Vrlo pogodan način navodnjavanja u zaštićenim prostorima (staklenicima i plastenicima).
  • Troškovi održavanja i eksploatacije su često manji u poređenju sa drugim načinima navodnjavanja.

  4.2. Slabosti sistema „kap-po-kap“

  • Često začepljenje otvora na kapaljkama zbog naslaga u vodi kakve su alge ili hemijskih taloga, pa se takve kapaljke moraju zameniti novim.
  • Velika dužina cevi otežava kretanje mašina i ljudi.
  • Nije pogodan za veće površine.
  • Visoka početna ulaganja u opremu i izgradnju sistema.

  4.3. Prednosti veštačke kiše

  • Navodnjavanje veštačkom kišom može se primeniti na neravnom kao i na ravnom zemljištu čime se izbegavaju skupi i obimni zemljani radovi, zapravo, nije potrebno površinsko uređenje zemljišta.
  • Nema erozije ni na strminama.
  • Oprema ne zauzima obradivu površinu i ne ometa primenu mehanizacije.
  • Mogućnost ekonomičnog korišćenja raspoložive vode zbog tačnog doziranja zalivne norme.
  • Podešavanjem intenziteta kišnjenja, navodnjavanje se može primeniti podjednako efikasno na slabije i bolje propusnim zemljištima.
  • Mogućnost navodnjavanja i na zemljištima sa visokim nivoom podzemne vode.
  • Manje stvaranje pokorice i sabijanja zemlje.
  • Ujednačenost vlaženja zemlje.
  • Mogućnost navodnjavanja tek zasejanih ili izniklih kultura.
  • Mogućnost primene fertirigacije.
  • Mogućnost zaštite od mraza navodnjavanjem kišom veoma malog intenziteta.

  4.4. Slabosti veštačke kiše

  • Visoka početna ulaganja u nabavku opreme i izgradnju sistema.
  • Visoki troškovi korišćenja sistema.
  • Vetar ima veliki uticaj na neujednačenost kišnjenja i može da ograniči ili onemogući korišćenje sistema.
  • Gubici vode u vidu isparavanja iz mlaza i sa biljaka.
  • Ne mogu se svi uređaji koristiti za zalivanje visokih kultura, a premeštanje kišnih krila je otežano.
  • Povećava se mogućnost pojave biljnih bolesti kod pojedinih kultura.
  • Veći intenzitet i krupnoća kapi uzrokuju pojavu pokorice, kvarenja strukture zemljišta i moguća oštećenja na osetljivim biljkama.
  • Potrebno je održavanje uređaja i opreme i van sezone.

  5. Kako se instaliraju sistemi za navodnjavanje

  U zavisnosti od veličine parcele, vrste sistema i vrste kulture koja će se navodnjavati, stručnjak ili firma koju angažujete prvo će se pozabaviti mestom na kome će biti pumpa - turbina ili agregat - koja će crpiti vodu s izvorišta i upumpavati je u sistem, budući da je ona najvažniji deo opreme. To mesto mora biti pripremljeno i obezbeđeno po preporukama proizvođača kako bi motori mogli da funkcionišu bez problema. Dodatni delovi su: usisna korpa, usisna cev, usisno crevo, vakumska pumpa i „labudov vrat“, fitinzi, hidranti, filteri i drugo. Za sistem navodnjavanja „kap-po-kap“ nakon toga sledi razmeravanje i raspoređivanje pravca cevi ili creva, pa njihovo eventualno plitko ukopavanje ili fiksiranje da se ne bi pomerala. Kada je u pitanju navodnjavanje kišom, radi se zapravo o metalnoj konstrukciji koja se žargonski naziva kišna rampa. Cela struktura je napravljena od šupljih pocinkovanih čeličnih ili aluminijumsko-čeličnih cevi. Na svakom nosećem stubu su po dva krila sa prskalicama, odnosno, diznama napravljenim na određenom razmaku. Stubovi sa krilima se ili postavljaju na datim tačkama parcele ili su pokretni te se po potrebi premeštaju i tako zalivaju ceo teren. Krila su različitih dimenzija u zavisnosti od modela i proizvođača, a mogu biti fiksirana za stub ili imati zglobne veze zbog zaokretanja krila oko vertikalne ose. Opet u zavisnosti od modela i proizvođača, ima konstrukcija koje se mogu zakačiti za poljoprivredne mašine te tako premeštati i zalivati teren.

  6. Kako se održavaju sistemi za navodnjavanje

  Sistemi za zalivanje i navodnjavanje, zavisno od vrste, tipa i modela, odnosno, proizvođača i ponuđača, mahom imaju garantni rok između 10 i 25 godina. To je poprilično dug period, stoga većina njih u garanciju uključuje redovne kontrole i posprodajni servis. U principu, to znači dolazak servisera najmanje 2 puta godišnje, pred sezonu i posle nje, a i dolaske po pozivu.

  Treba napomenuti da većina njih, takođe, nudi instaliranje po principu „ključ u ruke“, ali i reparaciju starih sistema ili proizvođača koji više nisu na tržištu. „Ključ u ruke“ kao u građevinarstvu podrazumeva izradu projekta, postavljanje i instaliranje, puštanje u rad uz garanciju i obuku kupca da rukuje opremom.  

  Tražite dobre izvođače radova za područje Sistemi za navodnjavanje?

  Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Poslednji projekti

  Sistem za navodnjavanje

  Potreban sistem za navodnjvanje za 400 m2.
  U pitanju je dvorište, imamo 250 m2 ravna povšrina a iza kuće u dva dela u slovo G isto oko 250 m2. 105840 € do 176400 €

  ........

  Navodnjavanje kap po kap za orahe

  Potrebno navodnjavanje za orahe kap po kap 1ha.

  Molim kontakt putem Vibera. 63504 € do 105840 €

  ........

  pregled sistema za navodnjavanje

  Potreban pregled i zamena nekih prskalica i popravka creva. 31752 € do 52920 €

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Drenaža i zalivanje, 200 m
  Sistemi za navodnjavanje, Kać

  900 € do 1500 €

  Cena, Instalacija kompletnog sistema kap po kap, 1 hektar
  Sistemi za navodnjavanje, Ripanj

  1350 € do 2250 €

  Cena, Sistem za navodnjavanje voćki, oko 20 ari
  Sistemi za navodnjavanje, Ralja

  540 € do 900 €

  Cena, Zalivni sistem za travnjak i sadnja trave, 12 ari ili 1200m2
  Sistemi za navodnjavanje, Smederevo

  720 € do 1200 €

  Cena, Kvar na sistemu za zalivanje,
  Sistemi za navodnjavanje, Niš

  135 € do 225 €

  Cena, Zalivanje travnjaka,kap po kap, 80m2 4-5 polja
  Sistemi za navodnjavanje, Beograd

  1080 € do 1800 €

  Cena, Sistem za navodnjavanje kap po kap za drveće i prskalice za travu, cca 90 a
  Sistemi za navodnjavanje, Velika Moštanica

  1080 € do 1800 €

  Cena, Automatso navodnjavanje staklenika, cca 24m2
  Sistemi za navodnjavanje, Mali Iđoš

  1080 € do 1800 €

  Cena, Navodnjavanje voćnjaka, cca 700m2
  Sistemi za navodnjavanje, Sombor

  1080 € do 1800 €

  Cena, Sistem za zalivanje, cca 350m2
  Sistemi za navodnjavanje, Beograd

  900 € do 1500 €

  Cena, Sredjivanje dvorišta, cca 150m2
  Sistemi za navodnjavanje, Niš

  1350 € do 2250 €

  Cena, Izrada sistema za navodnjavanje, cca 50m2
  Sistemi za navodnjavanje, Beograd

  1080 € do 1800 €

  Cena, Ugradnja sistema za automacko zalivanje travnjaka, cca 45m2
  Sistemi za navodnjavanje, Beograd

  1800 € do 3000 €

  Cena, Sistem za navodnjavanje kap po kap, Oko 20m
  Sistemi za navodnjavanje, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Ugradnja sistema prskalica na travnjak zgrade , cca 320 m2 travnjaka
  Sistemi za navodnjavanje, Novi Beograd

  1350 € do 2250 €

  Cena, Sistem kap po kap za voćnjak, 22 ara tj. 140 voćki
  Sistemi za navodnjavanje, Sopot

  540 € do 900 €

  Cena, Sistem za navodnjavanje travnjaka, 80 m2
  Sistemi za navodnjavanje, Beograd

  900 € do 1500 €

  Cena, Automatsko navodnjavanje , cca 300m2
  Sistemi za navodnjavanje, Surčin

  1080 € do 1800 €

  Cena, Automatizovan sistem za baštu i plastenik, cca 400 m2
  Sistemi za navodnjavanje, Niš

  900 € do 1500 €

  Cena, Automatsko zalivanje trave, 1000 m2
  Sistemi za navodnjavanje, Vrčin

  3150 € do 5250 €

  Cena, Zalivni sistem za travnjak, Oko 150 m2
  Sistemi za navodnjavanje, Stari Banovci

  720 € do 1200 €

  Cena, Automaki sistem za navodnjavanje travnjaka, 30ari
  Sistemi za navodnjavanje, Barajevo

  18000 € do 30000 €

  Cena, Automatsko zalivanje travnjaka , 50 m2
  Sistemi za navodnjavanje, Beograd

  450 € do 750 €

  Cena, Pumpa, nova i montaža sistema za navodnjavanje, 400m2. Zalivni sistem već postoji
  Sistemi za navodnjavanje, Sremska Kamenica

  585 € do 975 €

  Cena, Sistem za navodnjavanje i predlog za rasvetu, 100 m2
  Sistemi za navodnjavanje, Leskovac

  585 € do 975 €

  Cena, Sistem za navodnjavanje, 700m²
  Sistemi za navodnjavanje, Ostružnica

  1800 € do 3000 €

  Cena, Potreban fiksni sistemi prskalica za travnjak, 850 m2
  Sistemi za navodnjavanje, Vrčin

  900 € do 1500 €

  Cena, Autoatsko zalivanje trave , 3 ara
  Sistemi za navodnjavanje, Niš

  13500 € do 22500 €

  Cena, Navodnjavanje i ozelenjavanje, 100m2
  Sistemi za navodnjavanje, Beograd

  1350 € do 2250 €

  Cena, Zalivni sistem za dvorište, oko 250m2
  Sistemi za navodnjavanje, Novi Sad

  900 € do 1500 €

  Cena, Tepih trava sa sistemom za zalivanje , 370 m2
  Sistemi za navodnjavanje, Kragujevac

  3600 € do 6000 €

  Cena, Sistem za navodnjavanje kap po kap, 15X10m
  Sistemi za navodnjavanje, Sokobanja

  900 € do 1500 €

  Cena, Automatski sistem za navodnjavanje travnjaka, 280 m2
  Sistemi za navodnjavanje, Novi Sad

  900 € do 1500 €

  Cena, Postavljanje travnjaka i sistema za zalivanje, 8x9m
  Sistemi za navodnjavanje, Svilajnac

  810 € do 1350 €

  Cena, Navodnjavanje sadnice i posada istih, 58x48 - 15x20 (kuća)
  Sistemi za navodnjavanje, Vranjska Banja

  13500 € do 22500 €

  Cena, Automatsko zalivanje, ograda, sadnja, malčiranje, 200 m2
  Sistemi za navodnjavanje, Zlatibor

  9000 € do 15000 €  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Sistemi za navodnjavanje cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  78+ Preduzeća za Sistemi za navodnjavanje
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  Zatraži ponudu
  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana