Ravni krovovi Cena

Koliko koštaju ravni krovovi? Ravan krov je uvek nešto skuplji od onog na dve vode, ali ima brojne prednosti - potpuno prohodan i iskoristiv prostor ispod njega, a na njemu može biti krovna terasa koja će mnogo doprineti utisku prostranosti vašeg doma. Cena gradnje zavisi, pre svega od toga da li će se prostor ispod krova grejati ili ne. Ako hoće, krov mora posebno pažljivo i dobro da se izoluje. Cena ravnog krova za garažu, recimo, koja se ne greje, bila bi između 20 i 40 EUR/m2, a za onu koja se greje 40 do 55 EUR/m2. Još veća investicija je tzv. zeleni krov, jer je on sam po sebi svojevrsna izolacija koja i hladi i greje, pa na taj način štedi troškove dodatne klimatizacije. Želite li zeleni krov po kome sme da se hoda, to će koštati 55-85 EUR/m2. Zeleni krov s ekstezivnim zelenilom može da košta između 50-150 EUR/m2. Nikako se ne odlučujte za jeftinije varijante ako vam ih neko ponudi, zato što je sanacija loše napravljenog ravnog krova ili onog koji prokišnjava vrlo skupa i zahtevna.

Kome poveriti izradu ravnog krova? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim stručnjacima za ravne krovove u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

Zatražite ponudu:
Nađi majstore

Cena ravnih krovova


Cena ravnog krova. Cena za građenje ravnog krova sa hidroizolacijom, izolacijom i nasipanjem. Cena bez kišnih odvoda.

40.00 €/m2

VEOMA NISKA CENA
€/m2

SREDNJA CENA
54.00 €/m2

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Ravni krovovi Cena

DETALJNIJE CENE ZA Ravni krovovi

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Ukupno:
Pošalji potražnju >

Zeleni krovovi


Koliko košta zeleni krov? Zeleni ravni krovovi omogućavaju znatne uštede u troškovima grejanja i hla...

Proverite i: Zeleni krovovi Cena

Hidroizolacija ravnog krova


Koliko može da košta hidroizolacija ravnog krova? Cena ravnog krova zavisi od tipa (bitumenski ravni...

Proverite i: Hidroizolacija ravnog krova Cena

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

Ravni krovovi - sve što treba da znate

1. Ravni krovovi - šta sve treba da znate?

1.1. Ravni krovovi kroz istoriju

Danas se ravni krovovi praktično sreću mnogo češće od onih na dve ili više voda, naročito u gradnji javnih objekata. U privatnoj gradnji, čini se da se ovakav krov bira kao simbol moderne arhitekture. Ravni krovovi su bili u širokoj upotrebi još u doba modernizma, početkom 20. veka, kada je Le Korbizije podigao ravan krov za jednu od svojih 5 tačaka moderne arhitekture. Brzo su ga sledili i drugi, a na izložbi Savremene arhitekture 1932. godine bile su izložene isključivo kuće sa ravnim krovovima, pa su zapravo tako preuzeli monopol. Tehnologija je u to vreme već bila toliko napredna da je njihova primena bila moguća, ali detalji koje zahteva ovaj tip gradnje nisu bili usavršeni. Stoga su ravni krovovi modernističkog perioda kasnije naišli na mnoge kritike u smislu tehničkih nedostataka, jer se curenje vode, odnosno, prokišnjavanje pojavilo kao stalni problem.

Nažalost, vremenom je čak došlo dotle da se ravan krov poistovećivao s prokišnjavanjem te se neko vreme od takvog rešenja unapred odustajalo. Srećom, u drugoj polovini 20. veka tehnologija je toliko uznapredovala da je danas ravan krov ništa manje pouzdan od bilo kog kosog krova. Šta više, poslednjih decenija je apsolutno dominantan tip za poslovne, industrijske i poslovno-stambene objekte.

Ravni krovovi
Ravni krovovi su postali simbol savremene arhitekture

1.2. Ravni krovovi u Srbiji

Ravan krov je vrlo popularan, ali treba imati na umu da je u nekim područjima manje poželjan, naročito tamo gde se teži očuvanju tradicionalnog i tipičnog arhitektonskog dizajna sa krovovima na dve vode. Ravni krovovi u ovim krajevima, zapravo ne bi ni bili praktično ni smisleno rešenje, jer bi se velike količine snega zadržavale na krovu umesto da što pre padnu s njega. Oštri uglovi sa kosinama od 35-45° su logična posledica okruženja u kome se takve kuće nalaze. Preporučujemo da se, pre nego što se odlučite za izgradnju ravnog krova, posavetujete sa lokalnim arhitektom ili projektantom koji takve stvari sigurno odlično poznaje.

2. Ponuđači i izvođači ravnih krovova

Ravan krov će izvoditi izvođač koji preuzme i sve ostale građevinske radove. Ako se radi o standardnoj konstrukciji od opeke s armirano-betonskim vezama, krov će izvoditi onaj koji je izgradio i ostatak strukture kuće; ako se radi o kući u potpunosti izgrađenoj od armiranog betona, to će učiniti izvođač sposoban za izgradnju kuće od ovog materijala. Vrlo je važno da se, prilikom izbora izvođača radova, odlučite za firmu koja ceo posao poznaje i može da uradi, pošto je krov jedan od delova konstrukcije i strukture objekta, ne manje važan od ostalih, ma kakvog oblika da je. Ako ponuđač nikada nije izgradio nijednu betonsku kuću, najverovatnije da mu ne treba prepustiti ni vašu, jer rizikujete nepopravljive greške u izgradnji, a svakako i veće troškove. Obavezno zatražite i dobro pregledajte njihove referentne primere završenih porodičnih kuća, pa ćete tako lakše odlučiti i koji je ponuđač bolji za vas.

3. Konstrukcija ravnog krova

Izgradnja ravnog krova nije moguća od svih materijala, odnosno, upotreba nekih nema ni smisla. Drvene grede u kombinaciji sa poprečnim nosačima i rogovima, dobar su sistem gradnje dvovodnih i viševodnih krovova, ali ne i ravnih. Ako se kuća gradi od opeke sa armirano-betonskim vezama, ravan krov je, zapravo, međuetažna betonska ploča, a takva će biti i ako je cela kuća od betona. Druga mogućnost su ravni krovovi od gotovih delova montažne konstrukcije, npr. prema sistemu montažnih plafona, gde se radi o kompozitnoj konstrukciji od opeke i betona ili sličnoj kompozitnoj konstrukciji od betonskih blokova i betona. Treća opcija je čelična konstrukcija, koja je inače potpuno besmislena za porodične kuće zbog visoke cene i malih raspona, ili, laka metalna konstrukcija od čeličnih ili aluminijumskih greda i trapezoidnog lima. Potonji sistem izgradnje je vrlo čest u nešto toplijim geografskim područjima, npr. na zapadnoj obali Sjedinjenih Država i Australije, koji je postao vrlo popularan nakon II sv. rata sa pojavom projekta „Case Study Houses“ u SAD, kada su arhitekti istraživali mogućnosti novog načina života i upotrebe jeftinih materijala.

4. Termoizolacija ravnog krova

4.1. Neizolovan ravan krov

Ako se ravan krov nalazi iznad prostorija koje se ne greju, nije mu potrebna termoizolacija. Takođe je izlišna i u onim geografskim područjima gde su srednje godišnje temperature visoke, npr. na Mediteranu ili na jugu Evrope. Kod nas nailazimo na konstrukcije bez toplotne izolacije samo onda kada su u pitanju nestambeni objekti ili njihovi delovi kakvi su garaže, skladišta ili hale. Izvođenje ravnog krova bez termoizolacije relativno je jednostavno, ali se ne sme zaboraviti na hidroizolaciju. Bez obzira na vrstu prostora o kom se radi (garaža od betona, čelična konstrukcija, OSB ploča ...), proces izgradnje ravnog krova je vrlo sličan. Krov mora biti zaštićen dvostrukim slojem hidroizolacije, nakon čega sledi krovna folija, nasut bitumenski ravni krov ili druga krovna površina koju predlaže i za koju garantuje izvođač.

4.2. Izolovan ravan krov

Krov se često naziva petom fasadom kuće. Kroz nju se može izgubiti do 25% toplote iz objekta, pa je dobra toplotna izolacija izuzetno važna. Zbog zimskih temperatura i tendencije uštede energije, pravilno i potpuno zaštićen ravan krov je uvek poželjno rešenje. Termoizolovani ravni krovovi iznad stambenog prostora zahtevaju sasvim drugačiji dizajn u odnosu na neizolovane ravne krovove. Ako želite kuću ili proširenje sa ravnim krovom, obratite posebnu pažnju na to da krov bude visokokvalitetan - rečju, termoizolovan i vodootporan. Samo na ovaj način će se osigurati dobro odvođenje kišnice, a troškovi grejanja biti niži. Termoizolacija ravnog krova ima za cilj održavanje životnog komfora kako zimi, kada sprečava izlazak toplote, tako i leti, kada sprečava pregrevanje objekta i održava željenu unutrašnju temperaturu.

5. Detalji izolacije ravnog krova

5.1. Termoizolacija ravnog krova

Svrha termoizolacije ravnog krova nije isključivo termoregulacija, već i zaštita od buke iz okoline. Toplotna izolacija onemogućava kondenzaciju vode u konstrukciji, što može biti naročito problematično u vezi sa armirano-betonskim podlogama. U tom slučaju armatura u betonu, u dodiru s kondenzatom oksidira, odnosno, počinje da rđa. Termoizolacija ravnog krova, između ostalog, sprečava i to da sama konstrukcija tokom gradnje bude previše izložena temperaturnim fluktuacijama te se time osigurava njena termostabilnost. Temperaturna kolebanja uzrokuju rastezanje i skupljanje građevinskih materijala, što može dovesti do oštećenja i deformacije same konstrukcije, što bi posledično vodilo i kraćem veku trajanja. Termoizolacija ravnog krova, dakle, konstrukciju objekta štiti na više načina.

5.2. Kako se izvodi termoizolacija ravnog krova

Ventilisani ili kombinovani ravni krovovi se kod nas ređe sreću. Pri takvoj gradnji, termoizolacija ravnog krova ima vazdušni sloj između konstrukcije i izolacije. U porodičnim kućama se najčešće koriste tzv. „topli krovovi“, što znači da su svi slojevi međusobno povezani. S obzirom na sve strože zahteve PURES -a koji se odnose na sve nižu granicu termopropusnosti, preporučujemo postavljanje najmanje 25 cm izolacije na ravni krov. Važno je izabrati kvalitetnu toplotnu izolaciju koja može da izdrži pritisak, ako se odlučite za to da krov bude pohodan. Obično se na ravan krov polaže nekoliko slojeva stirodura ili XPS debljine 8 do 12 cm, i to s preklopima tako da prodor kišnice bude sasvim onemogućen.  

5.3. Tehnički pravilnik izolacije ravnog krova

Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada (Službeni glasnik RS: 061/2011, 19.08.2011), donetim na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS: 72/09, 81/09, 64/10 US i 24/11) određeno je da maksimalne vrednosti koeficijenta termoprovodljivosti (prolaza toplote) moraju biti takve da zadovolje elemente toplotnog omotača, a ravan krov je sastavni deo toplotnog omotača objekta. Tako je definisano da maksimalna vrednost koeficijenta termoprovodljivosti mora biti U=0,15 W/m2K. Ovo praktično znači da se na novim objektima, za ravan krov iznad grejanog prostora, mora postaviti minimalno 24 cm termoizolacije od mineralne kamene vune, dok se pri sanaciji na postojećim objektima, zbog tražene energetske efikasnosti, na krov postavlja još najmanje 18 cm termoizolacije, pod uslovom da postojeća izolacija nije propala i da ispunjava sve tehničke preduslove. Tačna debljina izolacije na ravnom krovu se zasebno izračunava pomoću posebnog kompjuterskog programa, pri čemu je jedan od najvažnijih faktora stepen kondenzacije vodene pare prema kome se određuje i tip folije koja će biti ugrađena u sistem ravnog krova kako bi se maksimalno kontrolisao prodor vodene pare.

5.4. Hidroizolacija ravnog krova

Hidroizolacija je, pored termoizolacije, jedan od ključnih elemenata izgradnje ravnog krova. Uverenje da ravni krovovi cure, ne odvode vodu i da stoga stalno s njima ima problema je zastarelo i netačno. Adekvatno projektovan i izolovan krov pozitivno utiče na vek trajanja objekta, energetsku efikasnost koliko i na komfor i sigurnost stanara. U ostalom, projektovanje i određivanje strukturnih slojeva bitno je za svaki krov, koliko i za ravan, pa ako su svi elementi - proračun, materijal i ugradnja - adekvatni i stručno izvedeni, onda tu nema mesta bojazni.

5.5. Izvođenje hidroizolacije na ravnim krovovima

Hidroizolacija ravnog krova se izvodi tako što se prvo na betonsku podlogu nanese hladni bitumenski premaz koji zatvara pore u strukturi betona. Neophodno je da betonska ploča bude izlivena pod određenim uglom, u stvari, da ima tzv. pad, kako bi meteorska voda oticala bez zadržavanja. Preko tog prvog sloja bitumenskog premaza postavljaju se i u određenim tačkama vare bitumenske trake koje deluju kao parna barijera, a zatim na red dolazi stirodur. Sledeći sloj hidroizolacije ravnog krova su elastomerne bitumenske trake, ukupne debljine oko 10 mm, koje se takođe vare na određenim tačkama. Zatim na red dolazi dodatni sloj toplotne izolacije, pa završni sloj ravnog krova - najčešće sloj rizle ili šljunka sitnije frakcije. Ovako izvedena hidroizolacija ravnog krova besprekorno će služiti mnogo decenija.

5.6. Vrste ravnog krova

Postoji više vrsta ravnih krovnih konstrukcija prema slojevima hidroizolacije i toplotne izolacije. Za kvalitetan topao ravan krov, neophodno je postavljanje parne brane ispod sloja toplotne zaštite, dok kod obrnutog ravnog krova ovu funkciju parne brane preuzima sklop hidroizolacije.

Hidroizolacija je od uticaja spoljne sredine najbolje zaštićena u sistemu obrnutog krova, dok je za tople ili hladne verzije ravnog krova neophodna dodatna zaštita od vremenskih i mehaničkih uticaja.

Vrste ravnih krovova prema slojevima hidro i toplotne izolacije:

 • topao krov (neventilisan): noseća konstrukcija, zatim termo i hidro izolacija;
 • hladan krov (ventilisan): noseća konstrukcija, zatim toplotna izolacija, sloj vazduha, pa na kraju hidroizolacija;
 • obrnuti ravan krov (ventilisan): prvo noseća konstrukcija, zatim hidroizolacija, i na kraju toplotna izolacija u jednom sloju;
 • ravan krov "plus", uobičajen pri energetskim sanacijama: prvo noseća konstrukcija, termoizolacija i hidroizolacija, a zatim još jedan sloj toplotne izolacije;
 • zeleni krov (poseban oblik krova): strukturno gledano, isti je kao topao ili obrnut krov, samo mu se dodaje i sloj zaštite od prodora korenja biljaka.

U zavisnosti od vrste ravnog krova, najpogodnije vrste termoizolacije su:

 • EPS, ekspandirani polistiren za tople i hladne krovove,
 • XPS, ekstrudirani polistiren za obrnute krovove,
 • kamena vuna za tople i hladne krovove.

5.7. Tipičan primer izvođenja ravnog krova

Da bi vam sam proces gradnje ravnog krova bio što jasniji, navešćemo konkretan primer obrnutog ravnog krova sa dodatnim slojem hidroizolacije koji se kod nas najčešće traži:

 • 1. zaštitni sloj: najčešće šljunak veličine 70 mm,
 • 2. filterski sloj: polipropilenski filc, min. 135 g/m2, debljine <2 mm,
 • 3. dodatna toplotna izolacija: stirodur-XPS, stepenasti preklopi, debljina 100 mm,
 • 4. hidroizolacija: dupli sloj elastomerskih bitumenskih traka za zavarivanje; gornji sloj potpuno zavaren, donji tačkasto zavaren, d = 0,9 cm,
 • 5. termoizolacija: stiropor min. 100 kPa - poželjno je da bude kaširan krovnim filcom i zalepljen na parnu barijeru, debljina 200 mm,
 • 6. parna brana: jednoslojna bitumenska traka za zavarivanje sa staklenim vlaknima i umetkom od aluminijumske folije, tačkasto zavarena, debljine <1 mm,
 • 7. hladni bitumenski prajmer,
 • 8. nagib: beton izliven pod kosinom od min. 2%,
 • 9. konstrukcija: armirano-betonska ploča čija se debljina određuje statičkim proračunom.

Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš DomŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Poslednji projekti

Termo i hidroizolacija ravnog krova

50m2 ravnog krova potrebno je izolovati i prekriti duzina 14m sirina3,5m. 158760 € do 264600 €

........

Izrada ravnog krova, uradjena samo parna brana

Izrada ravnog krova cca 300m2, postavljena je samo parna brana. Potrebna termika, hidroizolacija i slojevi za pad. 740880 € do 1234800 €

........

Izrada ravnog krova - deo terasa i pvc membrane

Potrebno postavljanje pvc membrane i ravan krov - terasa cca 10m2. 47628 € do 79380 €

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

Cena, Termoizolacija ravnog krova prohodnog na kojem je odradjena hidroizolacija, cca 240 m2
Ravni krovovi, Beograd

3150 € do 5250 €

Cena, Potrebna majstorska ekipa koja ima iskustva sa ravin krovovima., cca 12 x 12m
Ravni krovovi, Inđija

5832 € do 9720 €

Cena, Izvodjenje ravnog krova na kući, cca 150m2
Ravni krovovi, Surčin

6075 € do 10125 €

Cena, Ravan zeleni krov, cca 115 m2, 11.25 x 10.05m
Ravni krovovi, Beograd

8797.5 € do 14662.5 €

Cena, Izrada ravnog krova iznad garaže, cca 43m2
Ravni krovovi, Borča

1741.5 € do 2902.5 €

Cena, Izrada ravnog krova preko LMT tavanice, sa termoi. 25cm. Krov neprohod, cca 250m2
Ravni krovovi, Sremska Mitrovica

7200 € do 12000 €

Cena, Projekat i ponuda za ravan krov, cca 500m2
Ravni krovovi, Beograd

20250 € do 33750 €

Cena, Izrada ravnog krova, pad 1,5% na skladištu, cca 23175m2
Ravni krovovi, Krnješevci

135000 € do 225000 €

Cena, Zamena starog krova za novi ravan krov, cca 11 x 8.5m
Ravni krovovi, Novi Sad

3780 € do 6300 €

Cena, Hidroizolacija i termoizolacija, cca 120m2
Ravni krovovi, Beograd

1728 € do 2880 €

Cena, Izrada ravanog krova, skidanje postojećeg, cca 9 x 9m
Ravni krovovi, Novi Pazar

1458 € do 2430 €

Cena, Postavka 85m2 ranog krova, cca 10 x 8.5m
Ravni krovovi, Pančevo

3442.5 € do 5737.5 €

Cena, Sanacija ravnog krova zgrade, postavljanje kondora, cca 330m2
Ravni krovovi, Niš

2700 € do 4500 €

Cena, Ravan krov, cca 132 m
Ravni krovovi, Aleksandrovac

1350 € do 2250 €

Cena, Izrada ravnog krova sa hidroizolacijom, termoizolacijom, košuljicom, 100 m2
Ravni krovovi, Beograd

4500 € do 7500 €

Cena, Skidanje starog krova i izrada novog ravnog, 50m2, 8mx6m
Ravni krovovi, Beograd

2250 € do 3750 €

Cena, Ravan krov na ploči, 8x9m
Ravni krovovi, Opovo

3150 € do 5250 €

Cena, Sanacija ravnog krova na stambenoj zgradi, 60m2
Ravni krovovi, Bačka Topola

1800 € do 3000 €

Cena, Ponuda za ravan kron, 200m2
Ravni krovovi, Šabac

8100 € do 13500 €

Cena, Postojaći kosi krov pretvoriti u terasu, okvirna kvadratura ravnog krova bi bila 130 m2
Ravni krovovi, Beograd

5850 € do 9750 €

Cena, Ravan krov na garaži , 13,5x6,5m
Ravni krovovi, Priboj

3600 € do 6000 €

Cena, Izrada ravnog krova na kući, cca 110 m2
Ravni krovovi, Požarevac

4050 € do 6750 €

Cena, Izrada ravanog krova, 120 m2
Ravni krovovi, Sremska Kamenica

4950 € do 8250 €

Cena, Ravan krov, metalna konstrukcija, 150m2
Ravni krovovi, Futog

6300 € do 10500 €

Cena, Skidanje starog krova i nalivanje ploče, 200m2
Ravni krovovi, Trstenik

8100 € do 13500 €

Cena, Ravan krov, 130m2 8x18m
Ravni krovovi, Beograd

5220 € do 8700 €

Cena, Ravan krov u funkciji terase, 30m2
Ravni krovovi, Beograd

1350 € do 2250 €

Cena, Popravka krova, 180- 200 m2
Ravni krovovi, Beograd

5850 € do 9750 €

Cena, Ravan krov, 40 m2
Ravni krovovi, Ranovac

1800 € do 3000 €

Cena, Termo i hidroizolacija ravnog krova, 145m2, 11m, 13m
Ravni krovovi, Niš

2700 € do 4500 €

Cena, Sanacija ravnog krova , 240 m2
Ravni krovovi, Sombor

3060 € do 5100 €

Cena, Sanacija ravnog krova, 50m2
Ravni krovovi, Vrnjačka Banja

1800 € do 3000 €

Cena, Ravan krov, hidroizolacija ravnog krova, cca 80m2
Ravni krovovi, Novo Selo (Niš)

1440 € do 2400 €

Cena, Ravan krov, 60 kvadrata, (830x730)
Ravni krovovi, Pančevo

2700 € do 4500 €

Cena, Sanacija ravnog krova, cca 100m2
Ravni krovovi, Subotica

2700 € do 4500 €

Cena, Hidroizolacija ravnog krova, 350 m2
Ravni krovovi, Novi Sad

3600 € do 6000 €Pogledajte druge završene projekte i cene

Ravni krovovi cenovnik

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

315+ PREDUZEĆA ZA Ravni krovovi
BESPLATNA PRETRAGA
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

Tražite dobre izvođače radova za područje Ravni krovovi?

Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
© 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana