Za područje

  Električna energija, cena

  Kolika je cena električne energije? Dovođenje električne energije u domove omogućava osvetljenje, rad aparata i uređaja, telekomunikacije i funkcionisanje klima-uređaja kao i svega ostalog u domaćinstvima. Ponuđači električne energije imaju različite cene. Brzim poređenjem cena za domaćinstva vidi se da cena kWh struje iznosi oko 0,020 - 0,060 EUR/kWh, po satu više dnevne tarife (VT, svaki potrošač od 6/8 h do 22/24 h) odnosno, oko 0,020- 0,040 EUR/kWh sa PDV u nižoj noćnoj tarifi (VT, svaki potrošač od 22/24 h do 6/8 h). U taj cenovnik ne ulaze drugi troškovi, kao što je održavanje mreže, prenos električne energije, takse za obnovljive izvore energije i slično. Cena struje uz sve dodatne troškove iznosi oko 0,17 EUR/kWh za domaćinstva. Kod najnižih cena, vodite računa o trenutnim popustima, akcijama i paketima. Potrošači iz drugih kategorija struju dobijaju po drugim, nižim tarifama.

  Kome poveriti snabdevanje električnom energijom? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim dobavljačima električne energije u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

  Brzo do majstora - lako i besplatno!
  Nađi majstore

  Detaljnije cene za Kupovina struje (2024)

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Kupovina struje - sve što treba da znate

  1. Kupovina struje - šta sve treba da znate?

  Kupovina struje
  Bez struje koju upotrebljavamo uvek i svuda, teško je i zamisliti savremeni život

  1.1. Uopšteno o električnoj energiji

  Električna energija je najčešće korišćen izvor energije. Elektro-energetske mreže su stoga jedna od najrasprostranjenijih vrsta instalacija u svetu i kod nas. Danas je teško zamisliti život bez električne energije. Koristimo je svakodnevno i svuda. Uz pomoć električne energije grejemo, osvetljavamo prostorije, gradove i puteve. Koristi se za napajanje frižidera, šporeta, usisivača, pegli, računara, telefona, televizora i svih drugih aparata, uređaja i opreme. Sve češće se vozimo i na struju. U Srbiji je od 2013. godine za velike kupce, a od 2016. godine i za male potrošače, tržište električne energije postalo slobodno, tako da svako može izabrati svog snabdevača električnom energijom.

  1.2. Kako radi merač električne energije?

  Merač potrošnje električne energije ili, popularno nazvano, brojilo, meri koliko električne energije trošite. U domaćinstvima se ova potrošnja meri u kilovatima na sat, a cena se računa iz količine kilovata po satu koji se utroši. Danas se električna energija obično više ne naplaćuje po jedinstvenoj tarifi, već po višoj i nižoj tarifi, odnosno, dnevnoj i noćnoj, zelenoj, plavoj i crvenoj zoni i u zavisnosti od toga da li je brojilo jednotarifno ili dvotarifno. Tako se električna energija koju potrošite tokom dana naplaćuje po višoj tarifi. Struja koja se troši noću naplaćuje se po nižoj tarifi. Struja se naplaćuje po istoj ceni samo ako se odlučite za jedinstvenu tarifu, odnosno, jednotarifno brojilo. Svakoj od tri tarife je, takođe, različita cena. Po nižoj tarifi, koja je jeftinija, naplaćuje se električna energija koju koristite noću, između 10, odnosno, 12 i 6, odnosno, 8 sati ujutro. Ove razlike u satnici se odnose na Beograd i ostatak Srbije.

  Naime, najveći snabdevač strujom kod nas, Elektroprivreda Srbije (EPS), napravio je raspored radi ravnomernijeg opterećenja sistema tako da Beograđani jeftiniju struju imaju od ponoći do 8 časova izjutra bez obzira na promene u računanju vremena, neradne dane, državne ili verske praznike; za područje Vojvodine taj interval je od 23 do 7 časova ujutru. U centralnoj Srbiji struja po nižoj tarifi obezbeđena je od 22 do 6 časova. Najprikladniji način naplate zavisi od potreba i načina života određenog domaćinstva. Domaćinstvo sa mnogo članova i velikim brojem električnih aparata koji se koriste noću najbolje odgovara dvotarifnom načinu naplate. Međutim, jednotarifna metoda je najpogodnija za pojedince ili manja domaćinstva koja ne žele da razmišljaju o tome kada će koristiti električne uređaje.

  1.3. Različite vrste brojila električne energije

  Postoje analogna i digitalna brojila električne energije. Analogna brojila su jednotarifna ili dvotarifna. Ako odlučite da promenite način obračuna, moraćete da promenite i brojilo. Poslednjih godina analogna brojila su uglavnom (gde je to moguće) zamenjena digitalnim. Digitalna brojila su ista i za jednotarifnu i za dvotarifnu naplatu. Ako želite da promenite postojeći način obračuna, potrebno je samo da obavestite distributera električne energije. Digitalna ili pametna brojila takođe omogućavaju dobavljačima da daljinski očitavaju vašu potrošnju električne energije. Takođe mogu automatski prenositi podatke sa brojila. Na pametnom brojilu se može postaviti veći broj tarifa, najveća dozvoljena potrošnja, razne pripejd funkcije i kontrolisati kvalitet električne mreže.

  1.4. Očitavanje brojila

  Analogna brojila potrošači očitavaju sami ili to radi ovlašćen radnik Elektrodistribucije. Digitalna brojila imaju tu prednost da ih je moguće očitavati na daljinu iz centra upravljanja sistemom, odnosno da distributer vrši automatsko daljinsko očitavanje. 

  1.5. Kvar na brojilu

  Svaki merač ima omogućen određeni obim grešaka. Nijedno brojilo električne energije ne vrši 100% tačno merenje. Greška može, ali i ne mora biti zanemarljiva. U praksi, pametna brojila često mere veću potrošnju od stvarne. Zbog toga se merne karakteristike brojila redovno proveravaju. Ako primetite da vaše brojilo ne meri pravilno, morate to prijaviti distributeru električne energije i zamoliti ga da pregleda (kalibrira) brojilo. Distributer električne energije na vašem području (EPS ili neko drugi) jedini može upravljati vašim brojilom. Merač električne energije treba menjati svakih dvanaest godina (za domaćinstva). Srbija je, shodno Zakonu o energetici iz preduzeća Elektroprivreda Srbije izdvojila novo preduzeće pod nazivom EPS Distribucija koje je prošle godine počelo sa sukcesivnom zamenom brojila, kojih u Srbiji ima oko 3,7 miliona te se računa da će do 2025. godine svi biti preuzeti, a analogni zamenjeni digitalnim brojilima.

  2. Cena struje

  Preduzeće Elektroprivreda Srbije je trenutno najveći distributer i snabdevač električnom energijom jer drži 98% tržišta i to po cenama koje su još uvek najpovoljnije za domaćinstva, a pritom odobrava i popust određenim kategorijama socijalno ugroženih potrošača.

  Obrazac za obračunavanje utroška električne energije
  Obrazac za obračunavanje utroška električne energije

  Fid-in tarife za struju dobijenu iz obnovljivih izvora energije uvedene su 2013. godine i podrazumevaju da Elektroprivreda Srbije u periodu od 12 godina struju proizvedenu na taj način njihovim vlasnicima plaća skuplje od regularne, kako bi im se investicija isplatila. Trošak fid-in tarife snose potrošači kroz fiksnu nadoknadu na računu za struju koja iznosi 0,093 dinara po kilovat času.

  U praksi to znači da (po podacima za 2020. godinu) domaćinstvo koje, primera radi, troši do 350 kilovat-časova (zelena zona) za plaćanje računa dodatno izdvoji 32,55 dinara. Oni koji troše do 500 kilovat-časova (plava zona) dodatno izdvoje 46,5 dinara, a potrošači koji se greju na struju i potroše recimo 700 ili više kilovat-časova u zimskom periodu, izdvoje za tu naknadu 65,1 dinar.

  Fid-in tarife u Srbiji zavise od izvora iz koga se dobija struja kao i od snage postrojenja. Cena za hidroelektrane je od 6 do 12,6 evrocenti po kilovat-času. Za biomasu od 8,22 do 13,26. Za biogas od 15 do 18,33 evrocenti po kilovat-času. Za struju iz otpada se plaća 8,44 do 9,2 evrocenta po kilovat-času.

  Za elektrane na vetar otkupna cena je 9,2 a za solarne elektrane od 12,4 do 14,6 evrocenta. Iz geotermalnih elektrana se dobija struja koju EPS plaća 8,2 a iz elektrana na otpad 8,57 evrocenti po kilovat-času. Za elektrane koje kombinovano proizvode električnu i toplotnu energiju cena je 7,45 do 8,2 evrocenta po kilovat-času. Do sada je u Srbiji, između ostalog, izgrađeno oko 130 malih hidroelektrana, pet vetroparkova i dve velike solarne elektrane.

  3. Snabdevači električnom energijom

  U Srbiji je svake godine sve više dobavljača električne energije. Informacije o dobavljačima su javno dostupne, jer dobavljači redovno objavljuju cene na mreži, kao i različite uslove i posebne cene i ponude paketa. Uz redovno praćenje, svaki korisnik može brzo odlučiti koja mu je opcija najpogodnija.

  3.1. Slobodan izbor snabdevača

  Tržište električne energije u Srbiji je 2013. godine liberalizovano donošenjem Zakona o energetici. Svaki postojeći ili potencijalni korisnik je stoga slobodan da izabere sa kojim snabdevačem želi da zaključi ugovor o snabdevanju.

  Njegov izbor je potpuno nezavisan od lokacije na kojoj živi, nije vezan za lokacijsku dostupnost niti upravnika u višestambenim zgradama. Izbor je u potpunosti slobodna volja svakog korisnika. Danas mnogi ljudi to još uvek pogrešno shvataju. Izbor najpovoljnijeg dobavljača električne energije može pojedincu ili porodici omogućiti znatne uštede, a da ni na koji način ne ugrozi komfor ni način života. Ovo posebno važi za korisnike koji se greju na struju ili imaju električne automobile. Za razliku od pružalaca telekomunikacionih usluga, dobavljači električne energije ne zavise od ožičenja i pokrivenosti pojedinačnih područja niti bilo kojih drugih faktora. Ako ste povezani na električnu mrežu, možete izabrati bilo kog snabdevača. Slobodno tržište podstiče konkurenciju, što znači da snabdevači pokušavaju da svojim postojećem i potencijalnim korisnicima pruže različite pogodnosti i najbolje uslove. Moraju više da rade za svoje klijente. Spisak licenciranih dobavljača struje u Srbiji naći ćete na linku:

  http://www.ems.rs/media/uploads/2013/11/Spisak_snabdevaca_07112013.pdf

  4. Promena dobavljača struje - postupak

  Zamena jednog snabdevača električnom energijom drugim nije komplikovana koliko izbor najpovoljnijeg dobavljača. Sektor za energetsku efikasnost i toplane kao i Sektor za zelenu energiju, Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, na svojoj veb-stranici objavljuju godišnje izveštaje o ponuđačima električne energije. Međutim, tamo su navedene samo maloprodajne cene. Korisnik mora proveriti i druge uslove, rokove ugovora i slično. To zahteva koncentraciju, preračunavanje i vreme, ali je vredno truda i može vam se isplatiti.

  4.1. Postupak promene snabdevača električnom energijom

  Prilikom izbora najpovoljnijeg dobavljača dobro je uzeti u obzir sve uslove koji se nude.

  Na primer, koliko dugo ugovor važi, koji su otkazni rokovi, način plaćanja, dodatne usluge, popusti i slično. Takođe, možete birati između različitih izvora iz kojih se dobija električna energija. Kada donesete odluku i izaberete novog dobavljača, možete ga ovlastiti da za vas izvrši zamenu.

  Postupak je sledeći:

  • prvo se proverava odnos sa postojećem dobavljačem. Proverite kada i na koji način možete prekinuti ugovor;
  • zaključuje se novi ugovor sa izabranim dobavljačem. Potrebno je uskladiti datum zamene, zaključiti novi ugovor sa izabranim ponuđačem i raskinuti stari ugovor sa starim ponuđačem. Sve ovo za korisnika može učiniti novi dobavljač;
  • promena dobavljača se prijavljuje distributeru sistema. Ako to učinite do desetog dana u mesecu, dobićete električnu energiju od novog snabdevača prvog dana sledećeg meseca.

  4.2. Prava potrošača

  Prava potrošača u odnosu na dobavljače električne energije regulisana su zakonom. Dobavljači su dužni da objave trenutno važeće cene električne energije. Klijenti moraju biti obavešteni o svim mogućnostima i uslovima. Dužnost snabdevača električnom energijom jeste da na računu pokažu iz kojih izvora se dobija električna energija koju je primio kupac i u kom delu. U svakom slučaju, preporučujemo da se detaljno informišete o svim postojećim uslovima i ponudama i proverite iskustva drugih korisnika, odnosno, kako sve funkcioniše u praksi, u lokalnoj zajednici, kako ne biste sebi stvorili nepotrebne probleme.

  4.3. Ugovor sa snabdevačem električnom energijom

  Ugovor o snabdevanju električnom energijom zaključuje se kao ugovor o pristupanju ili standardni ugovor. Dobavljač mora unapred objaviti uslove ugovora, koji moraju biti pošteni. U slučaju da dobavljač promeni uslove ugovora, mora blagovremeno obavestiti kupca, a kupac ima pravo da raskine ugovor ako se ne slaže sa novim uslovima.

  Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Poslednji projekti

  Priključak na električnu mrežu (privatni dobovljač električne energije)

  Poštovani,

  potreban novi priključak na ekektričnu mrežu. Kupovina struje od privatnog dobavljača.

  Hvala 105840 € do 176400 €

  ........

  Kupovina struje

  Poštovani,

  potrebno samo da me prikljućite na struju sve ostale radove sam uradio.

  Hvala 264600 € do 441000 €

  ........

  Priklkučak struje za kuću

  Postovanje,

  Da li postoji mogućnost uvodjenje struje tj priključaka za struju na objektu koji nema dozvolu i papire... U pitanju je kuca, vikendica... Vidim da se traze papiri za gradnju ali mi ih nemamo a struju bi uveli i plaćali.

  Hvala 211680 € do 352800 €

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Kupovina struje, 50 kWh
  Kupovina struje, Niš

  900 € do 1500 €  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Kupovina struje cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  9+ Preduzeća za Kupovina struje
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  Zatraži ponudu
  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana