Građevinski radovi cena

Koliko koštaju građevinski radovi? U spisak građevinskih poslova ulaze svi radovi od betoniranja temelja do malterisanja fasade. Cena svih građevinskih i završnih radova do „ključa u ruke“, iznosi između 500 i 800 EUR/m2.

Kome poveriti izvođenje građevinskih radova? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim građevincima u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

Zatražite ponudu:
Nađi majstore

Cena građevinskih radova


Cena građevinskih radova na kući. Cena svih građevinskih i završnih radova do završne faze izgradnje „ključ u ruke“.

500.00 €/m2

VEOMA NISKA CENA
€/m2

SREDNJA CENA
780.00 €/m2

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Građevinski radovi cena

DETALJNIJE CENE ZA Građevinski radovi

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Ukupno:
Pošalji potražnju >

Rušenje, manja rušenja


Koliko koštaju manja rušenja? Cena manjih rušenja uvek zavisi od vrste zida i njegove visine, odnosn...

Proverite i: Rušenje, manja rušenja cena

Zidarski radovi, zidar


Koliko mogu da koštaju zidarski radovi? Zidarski radovi mogu biti vrlo različiti i shodno tome im se...

Proverite i: Zidarski radovi, zidar cena

Betoniranje


Koliko košta betoniranje? Cena betona zavisi od njegovog kvaliteta. Ako se uzme beton C25/30 standar...

Proverite i: Betoniranje cena

Potporni zidovi


Koliko košta potporni zid? Teže pristupačan teren može da poskupi gradnju zida, jer je potrebno izve...

Proverite i: Potporni zidovi Cena

Uporni zidovi


Koliko košta uporni zid? Teže pristupačan teren može da poskupi gradnju zida, jer je potrebno izvest...

Proverite i: Uporni zidovi Cena

Temelj, temeljna ploča


Koliko košta pravljenje temelja? Cena temeljenja najviše zavisi od tipa – da li su u pitanju pojasni...

Proverite i: Temelj, temeljna ploča cena

Rušenje objekata


Koliko može da košta rušenje kuće? Cena rušenja prosečne porodične kuće mehanizacijom, zavisi od viš...

Proverite i: Rušenje objekata cena

Manji zidarski radovi


Koliko koštaju manji zidarski radovi? Zidarski radovi mogu biti vrlo različiti i shodno tome im se r...

Proverite i: Manji zidarski radovi cena

Kamene kuće


Koliko košta kamena kuća? Gradnja ovakve kuće je nesumnjivo dugoročna investicija. Cena kamene kuće ...

Proverite i: Kamene kuće cena

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

Građevinski radovi - sve što treba da znate

1. Šta sve treba da znate o građevinskim radovima?

Ako se odlučite za renoviranje, adaptaciju, sanaciju ili izgradnju sasvim novog doma, jasno je da će građevinski radovi biti kičma celog poduhvata. U građevinske radove, bilo grube bilo fine, ubrajaju se svi zanatski poslovi od obeležavanja parcele i kolčenja objekta do malterisanja fasade i uređenja okućnice, tako da, bez obzira na obim izvođenja radova u vašem slučaju, angažovanje stručnjaka igra veliku ulogu.

Građevinsk radovi

Prva i osnovna stvar je da sami tačno znate šta želite i kako želite. Ukoliko niste načisto sa svim detaljima, arhitekta ili projektant koji se prihvati posla neće biti u stanju da ostvari ono što ste zamislili. Kada, bilo sami bilo uz profesionalnu pomoć, definišete celu ideju tek će onda moći da se naprave planovi, nacrti i proračuni, pa naposletku, kompletiraju i idejni i izvođački projekt. 

2. Gde i kako naći izvođače radova?

U zavisnosti od toga koliki obim radova planirate, projektant ili arhitekta koga angažujete, napraviće i odgovarajući predmer - to je stručni naziv za spisak svih zanatskih radova koji će se izvoditi uz vrste i količine materijala koje treba nabaviti. Kada imate takav popis, onda se tačno i precizno zna koliko je materijala neophodno, kojih vrsta i tipova on treba da bude, pa i od kog proizvođača i - naravno - po kojim cenama. Na osnovu njega ćete tražiti i dobiti ponude izvođača radova, pa je kasnije vrlo mala verovatnoća da će se pojaviti kakva neprijatna iznenađenja u smislu dodatnih troškova. 

Sve ovo važi u slučaju kada rešite da radove obavite sami i po fazama. U stvari, ako odaberete da, zbog finansija i eventualnih ušteda, sami tražite izvođače radova i pružaoce usluga te sa njima poslove ugovarate pojedinačno. Međutim, naša je preporuka da se radije opredelite za sistem „ključ u ruke“ zbog toga što onda firma sa kojom sklopite ugovor o gradnji, renoviranju, adaptaciji ili sanaciji, preuzima odgovornost i za planiranje i za projektovanje, kvalitet materijala i ugradnju, poštovanje rokova te nadzor nad svim što se radi, pa naposletku, i za garantni rok i za eventualne ispravke i dorade. 

Iz prakse je poznato da na kraju, razlika između pogodbe „ključ u ruke“ i samostalnog angažovanja, kada se sve sabere i oduzme, izađe oko 5% ukupne vrednosti investicije. Zato dobro promislite da li je tolika razlika vredna ulaganja vremena, truda i nerava.     

Zbog toga bismo vam svakako preporučili da se obratite nama, budući da sarađujemo sa preduzećima i zanatlijama čije reference i sve komentare klijenata možete videti na našem veb-sajtu. Popunite onlajn formular sa najosnovnijim podacima o traženom projektu i ubrzo ćete dobiti ponude zainteresovanih izvođača sa svim detaljima.

3. Grubi i fini građevinski radovi

Budući da se građevinskim radovima uopšteno nazivaju svi poslovi pripreme, izvođenja i završetka gradnje ili renoviranja, imajte u vidu da su njima obuhvaćeni:

3.1. Zemljani radovi

Poslovi koji spadaju u ovu kategoriju uglavnom se obavljaju mašinski. Osim obeležavanja i osiguranja gradilišta, svi iskopi zemljanog materijala ili njegovog nasipanja, rasplaniravanja i sabijanja, transporta i odlaganja, zaštite i utvrđivanja, bilo da se rade za pristupni put, prilaze, staze ili za građevinsku jamu, kanale, septičke jame, bazene, kišne rezervoare ili rovove, moraju se izvoditi građevinskom mehanizacijom, odnosno, profesionalnim mašinama, opremom i alatima. Nakon završetka objekta slede radovi na uređenju okućnice kakvi su asfaltiranje, popločavanje pa i sadnja zelenila.

3.2. Zidarski radovi

Među ove poslove se ubrajaju sve vrste gradnje, odnosno, podizanja zidova i sastavljanja noseće konstrukcije kao i oplate bilo kojim materijalom; uz njih idu šalovanje, betoniranje, armiranje te postavljanje svih vrsta izolacije. Fini zidarski radovi su oni kojima se vrši obrada spoljnih ili unutrašnjih zidova, njihovo krečenje ili postavljanje dekorativne plastike.

3.3. Krovopolagački radovi

Ovo su, takođe, poslovi gradnje, ali krova. Grubi tesarski radovi obuhvataju postavljanje krovišta, a fini ugradnju izolacije i postavljanje krovnog pokrivača. Tu spada i izvođenje dimnjaka bilo da je u pitanju zidani ili montažni. Poslednji na red dolaze limarski radovi, zapravo, opšivanje krova i postavljanje oluka.

3.4. Instalacije

Iskopi zemlje za razvod instalacija - vodovoda, kanalizacije, svih vrsta elektro ili telekomunikacija kao i izvođenje njihovih priključaka na javne vodove, spadaju među pripremne radove niskogradnje. Fini instalaterski radovi su poslovi u objektu kojima se obezbeđuje funkcionisanje i upotreba svih elemenata: ugradnja sanitarija, rasvete, montaža kuhinjskih instalacija, video-nadzora ili pripajanje na jedinstven sistem pametne kuće.

4. Izvođenje građevinskih radova

Građevinski radovi se uvek odvijaju po tačno utvrđenom redosledu i rasporedu. Zbog toga se za one manjeg ili većeg obima i prave izvođački projekti - plan poslova i sa njima u vezi broj i vrsta majstora, potrebni materijali, njihove količine i tipovi kao i način rada, zbog uvođenja mehanizacije, opreme, mašina, uređaja i alata. 

Radi racionalizacije troškova koliko i vremena, stručnjaci uvek savetuju što jednostavnije planove, pošto će i njihova realizacija biti brža, lakša i bolja. Tu se misli, ako je u pitanju novogradnja, na osnovne geometrijske oblike tlocrta zgrade i krova, razvod instalacija na istoj vertikali i slično. Ako je u pitanju stariji objekat, opet je celishodnije više pažnje i sredstava posvetiti kvalitetu i dugotrajnosti materijala nego pukoj estetici. U oba slučaja dugotrajnost, praktičnost i udobnost treba da budu presudni faktori za svaku odluku.

Ove preporuke su jednako primenjive i za novogradnju i za renoviranje, naročito ako se celog posla prihvatite sami. Najbitniji je kontinuum - da tačno određene količine, vrste i tipovi materijala dolaze na gradilište po utvrđenom rasporedu i na vreme, isto kao i majstori koji će ih ugrađivati ili postavljati. Postoji još jedna opcija - ako ne angažujete firmu da sve završi po sistemu „ključ u ruke“, možda nije loše razmisliti bar o nadzorniku gradnje - stručnoj osobi koja će umesto vas sve vreme trajanja izgradnje ili renoviranja stalno biti na gradilištu ili bar dovoljan broj puta da prati, kontroliše i rešava probleme ili situacije na licu mesta i pravovremeno. Time biste imali i neku vrstu garancije da ćete dobiti ono što želite za cenu koju platite.

5. Na šta treba posebno obratiti pažnju u vezi sa građevinskim radovima?

5.1. Građevinski radovi po sistemu „ključ u ruke“

Ako izaberete gradnju ili renoviranje svog doma po sistemu „ključ u ruke“ praktično onog trenutka kada definišete projekat, dogovorite rok za primopredaju radova i potpišete ugovor, vaš posao je završen. Svakako, ostaje da sve platite po ugovorenoj dinamici i uselite se. Ono na šta treba da obratite naročitu pažnju, osim pravne strane dokumenta, jesu tehničke odrednice. Dakle, koji materijali i kog kvaliteta će biti upotrebljeni, kakvi su garantni rokovi za takve proizvode, način njihove ugradnje i postprodajne garancije, odnosno, servisiranje i održavanje. Imajte na umu da se pri izvođenju građevinskih radova neki nedostaci ili greške vide odmah, ali se neki ispolje tek posle više godina ili u izvesnim ekstremnim situacijama: jake kiše, poplave, suše, zemljotres ili slično. Zato treba da budete pripravni i osigurani za svaku eventualnost. Problemi ovog tipa uglavnom nisu takvi da se mogu odmah jednostavno i lako rešiti, a neretko su i lančani - povlače jedan drugog, što bi se reklo.

5.2. Građevinski radovi u sopstvenoj režiji

Gradnja, renoviranje, adaptacija ili sanacija u sopstvenoj režiji su posebno izazovni poduhvati. Nikako se ne preporučuju ljudima koji nisu u prilici da odvoje dovoljno vremena i pažnje. Ne kaže se džabe da je „jedna kuća, jedan život“. Ako ste iz struke, cela stvar bi mogla da bude nešto lakša, budući da poznajete poslove i neophodne procedure. Gradnja u sopstvenoj režiji se obično bira onda kada se želi rad po fazama, pošto je tako i finansijsko opterećenje manje, i kada ima šansi da se dobije pomoć porodice i prijatelja. 

U svakom slučaju, za svaki deo posla bićete primorani da sami tražite majstore i pogađate se sa njima, nabavljate i dopremate materijal, posle odvozite šut, pratite procese ugradnje i postavljanja materijala, izvođenje instalacija i komunalnih priključaka i svega ostalog po redosledu. Uz to, sami ćete kontrolisati izvođenje radova i njihov kvalitet, pa se naposletku baviti i garantnim rokovima te eventualnim prepravkama. O svakodnevnim situacijama na gradilištu te pitanjima nabavke, logistike naporednim problemima da i ne govorimo.

Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš DomŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Poslednji projekti

Adaptacija pomoćne zgrade sa letnjikovcem

Potrebno je potpuno adaptirati pomoćnu zgradu koja se sastoji iz stambenog dela i letnjikovca u selu Glavinci kod Jagodine. Ukupna površina stambenog dela pomoćne je 20m2, a letnjikovca je 14 m2 (letnjikovac se lepi se na pomoćnu, imaju zajednički noseći zid).
Faze radova:
-Skinuti crep i građu iznad pomoćne i letnjikovca. Crep i grede spakovati pored objekta.
- Srušiti jedan zid u dužini 10m (zid bele boje, nizak, vidi slike)
- Šut ubaciti u prikolicu (moj prevoz šuta),
- Iskopati i uraditi novi temelj paralelno sa srušenim zidom, ali uvući za 1,4 m (tako da će i pomoćna biti manje površine nego što je sada).
- Ozidati novi zid u dužini 8,5 m, visina oko 2 m koji će imati tri stuba (dva na krajevima i jedan po sredini) i betonsku gredu gore, uraditi otvore za dva prozora. Novi zid će biti uvučen u odnosu na srušeni za 1,4m.
-Uraditi hidroizolaciju temelja na ovom novom zidu (bitulit + kondor).
-Podići betonažom pod u pomoćnoj za 10 cm - ukupno 20 m2.
-Ozidati malo kupatilo, koje će imati 3,5 m2,
-Uraditi ulaznu instalaciju za vodu i kanalizaciju,
-Uraditi betonsku gredu na suprotnom zidu i jedan stub drveni 14x14 da bi „legao krov” na ovu gredu.
-Ozidati dva otvora unutra gde su nekada bila vrata.
Radovi ne obuhvataju fasaderske radove.
PS Na slikama se vidi limena nadstrešnica, ona je sada uklonjena.
Nisam napisao u vezi krova:
-Uraditi novi krov iznad pomoćne i letnjikovca, staviti novi crep, drvenu građu, foliju i osb ploče (folija i osb ploče idu samo ispod krova pomoćne),
-Krov uraditi tako da bude na dve vode, tako što će se spojiti na zajedničkom zidu između letnjikovca i pomoćne - sada je „polomljen” krov (na letnjikovcu je niži krov). Uraditi gredu gde se spajaju krovovi pomoćne i letnjikovca. 1587600 € do 2646000 €

........

Hidroizolacija podruma i dve sobe sa hodnikom

Poštovani,

Potrebna je hidroizolacija podruma površine cca 5 x 5 m, dve sobe 3 x 4 m i 5 x 5 m, i hodnika površine cca 5 x 2 m.

Hvala. 179928 € do 299880 €

........

Izvođenje grubih građevinskih radova od iskopa do pokrivačkih radova

Potrebno izvođenje grubih građevinskih radova sa materijalom i opremom izvođača radova, od iskopa za temeljne trake i grede, armiranja, betoniranja, izrada podne ploče, zidanja, izrada međuspratne konstrukcije LMT- fert sistem 16+4 sa betoniranjem iste, izrada konstrukcije krova i pokrivanje crepom kontinental 12 plus. 7408800 € do 12348000 €

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

Cena, Pomeranje vrata, 1 kom
Građevinski radovi, Beograd

225 € do 375 €

Cena, Renoviranje stare kuće, 52 m 2
Građevinski radovi, Bačka Palanka

6300 € do 10500 €

Cena, Građevinski i zanatski radovi, U predmeru radova je tačna količina
Građevinski radovi, Novi Sad

4500 € do 7500 €

Cena, Dovod struje do placa, cca 300 m
Građevinski radovi, Smederevska Palanka

900 € do 1500 €

Cena, Renoviranje i proširivanje lokala, cca 54 m2
Građevinski radovi, Bačka Palanka

3150 € do 5250 €

Cena, Sanirati potporni zid u selu, Zid koji mozda iznosi par kubika betona.
Građevinski radovi, Trstenik

540 € do 900 €

Cena, Betoniranje dvorišta zgrade, izrada odvoda i par stepenika, cca 150m2
Građevinski radovi, Novi Sad

2700 € do 4500 €

Cena, Grubi građevinski radovi u Pančevu, 4.550 m2
Građevinski radovi, Beograd

135000 € do 225000 €

Cena, Postaviti stubovi od drveta na terasu, cca 40m2
Građevinski radovi, Mionica

450 € do 750 €

Cena, Izgradnja po principu ključ u ruke, 2711m2 samo stambena površina objekta , ukupna bruto izgr. površina je 4214m2
Građevinski radovi, Niš

180000 € do 300000 €

Cena, Zatvaranje terase, adaptacija enterijera i kupatila, cca 39 m2
Građevinski radovi, Novi Sad

12285 € do 20475 €

Cena, Ojačavanje kuće, cca 100m2
Građevinski radovi, Jagodina

1800 € do 3000 €

Cena, Zidanje grade, cca 120 m
Građevinski radovi, Resnik

1350 € do 2250 €

Cena, Izlivanje ploče, zidanje, postavljanje krova, cca 30m2
Građevinski radovi, Bačko Dobro Polje

2430 € do 4050 €

Cena, Podizvođač za grube radove, izgradnja vile sa bazenom na Kosmaju, cca 150m2
Građevinski radovi, Beograd

27000 € do 45000 €

Cena, Zidanje sive faze objekta sa krovom, cca 270m2
Građevinski radovi, Topola

40500 € do 67500 €

Cena, Pomeranje postojećih betonskih stubova i ponovno postavljanje , cca 20 m
Građevinski radovi, Rumenka

450 € do 750 €

Cena, Staze oko zgrade u Rakovici , 1metar x oko 65 m.
Građevinski radovi, Beograd

1800 € do 3000 €

Cena, Zidanje i malterisanje dela ispod spoljnog stepeništa, cca 15m2
Građevinski radovi, Grocka

1350 € do 2250 €

Cena, Izgradnja porodične kuće , cca 160 m2
Građevinski radovi, Kragujevac

50400 € do 84000 €

Cena, Dogradnja i renoviranje prizemne kuće po projektu, 50m2 dodati na postojećih 100m2
Građevinski radovi, Toponica

45000 € do 75000 €

Cena, Rekonstrukcija Pivnice u selu Rajac., cca 50m2
Građevinski radovi, Negotin

16200 € do 27000 €

Cena, Potporni zid, cca 25m x 2m
Građevinski radovi, Banja koviljača

1350 € do 2250 €

Cena, Isporuka i montaža MONTAŽNO BETONSKE TS 1x1000, komada 1
Građevinski radovi, Užice

1800 € do 3000 €

Cena, Izgradnja ograde, betoniranje dve ploče cca 20m2 i malterisanje pomoćnog objekta, cca 25m - ograda i 80m2-malterisanje
Građevinski radovi, Niš

3150 € do 5250 €

Cena, Dogradnja drugog sprata po projektu , cca 165m2
Građevinski radovi, Mladenovac

31500 € do 52500 €

Cena, Zidanje garaže, krov jedna voda i zidanje dve strane, nadogradnja uz kuću, cca 10 × 6 × 5,5 m
Građevinski radovi, Kruševac

2700 € do 4500 €

Cena, Izgradnja podruma, 24m2
Građevinski radovi, Irig

7200 € do 12000 €

Cena, Betonski zid za dvorište kuće , cca 140m2
Građevinski radovi, Čenta

2700 € do 4500 €

Cena, Sanacija vlage, cca 10m2
Građevinski radovi, Novi Sad

540 € do 900 €

Cena, Dogradnja unutrašnjih stepenica, osnova 2mx4m, stepenice za 2 sprata (visina 5m)
Građevinski radovi, Čortanovci

2250 € do 3750 €

Cena, Izgradnja temelja, parkinga i parapeta , cca 50m2
Građevinski radovi, Mitrovac

4500 € do 7500 €

Cena, Zidanje kuće ključ u ruke, cca 250m2
Građevinski radovi, Medvedja

157500 € do 262500 €

Cena, Izgradnja pomoćnog objekta sa temeljom, kosi krov, cca 4 x 4m
Građevinski radovi, Sremska Mitrovica

5040 € do 8400 €

Cena, Izgradnja temelja i suterena, cca 85m2
Građevinski radovi, Futog

4500 € do 7500 €

Cena, Hidroizolacije ravnog krova, cca 120m2
Građevinski radovi, Beograd

1710 € do 2850 €Pogledajte druge završene projekte i cene

Građevinski radovi cenovnik

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

4058+ PREDUZEĆA ZA Građevinski radovi
BESPLATNA PRETRAGA
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

Tražite dobre izvođače radova za područje Građevinski radovi?

 • Građevinski radovi Beograd
 • Građevinski radovi Novi Sad
 • Građevinski radovi Kragujevac
 • Građevinski radovi Niš
 • Građevinski radovi Čačak
 • Građevinski radovi Kraljevo
 • Građevinski radovi Pančevo
 • Građevinski radovi Zrenjanin
 • Građevinski radovi Novi Pazar
 • Građevinski radovi Smederevo
 • Građevinski radovi Subotica
 • Građevinski radovi Aleksinac
 • Građevinski radovi Apatin
 • Građevinski radovi Aranđelovac
 • Građevinski radovi Bačka Palanka
 • Građevinski radovi Bačka Topola
 • Građevinski radovi Bečej
 • Građevinski radovi Bor
 • Građevinski radovi Bujanovac
 • Građevinski radovi Ćuprija
 • Građevinski radovi Gornji Milanovac
 • Građevinski radovi Inđija
 • Građevinski radovi Ivanjica
 • Građevinski radovi Jagodina
 • Građevinski radovi Kikinda
 • Građevinski radovi Knjaževac
 • Građevinski radovi Kovin
 • Građevinski radovi Kruševac
 • Građevinski radovi Kula
 • Građevinski radovi Kuršumlija
 • Građevinski radovi Leskovac
 • Građevinski radovi Loznica
 • Građevinski radovi Negotin
 • Građevinski radovi Paraćin
 • Građevinski radovi Pirot
 • Građevinski radovi Požarevac
 • Građevinski radovi Preševo
 • Građevinski radovi Prijepolje
 • Građevinski radovi Prokuplje
 • Građevinski radovi Ruma
 • Građevinski radovi Šabac
 • Građevinski radovi Senta
 • Građevinski radovi Šid
 • Građevinski radovi Sjenica
 • Građevinski radovi Smederevska Palanka
 • Građevinski radovi Sombor
 • Građevinski radovi Sremska Mitrovica
 • Građevinski radovi Stara Pazova
 • Građevinski radovi Temerin
 • Građevinski radovi Trstenik
 • Građevinski radovi Užice
 • Građevinski radovi Valjevo
 • Građevinski radovi Velika Plana
 • Građevinski radovi Vranje
 • Građevinski radovi Vrbas
 • Građevinski radovi Vršac
 • Građevinski radovi Zaječar
 • Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana