Za područje

  Građevinski radovi, cena

  Koliko koštaju građevinski radovi? U spisak građevinskih poslova ulaze svi radovi od betoniranja temelja do malterisanja fasade. Cena svih građevinskih i završnih radova do „ključa u ruke“, iznosi između 500 i 800 EUR/m2.

  Kome poveriti izvođenje građevinskih radova? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim građevincima u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

  Zatražite ponudu:
  Nađi majstore

  Cena građevinskih radova


  Cena građevinskih radova na kući. Cena svih građevinskih i završnih radova do završne faze izgradnje „ključ u ruke“.

  500.00 €/m2

  VEOMA NISKA CENA
  €/m2

  SREDNJA CENA
  780.00 €/m2

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Detaljnije cene za Građevinski radovi

  Rušenje, manja rušenja


  Koliko koštaju manja rušenja? Cena manjih rušenja uvek zavisi od vrste zida i njegove visine, odnosn...

  Proverite i: Rušenje, manja rušenja, cena

  Zidarski radovi, zidar


  Koliko mogu da koštaju zidarski radovi? Zidarski radovi mogu biti vrlo različiti i shodno tome im se...

  Proverite i: Zidarski radovi, zidar, cena

  Betoniranje


  Koliko košta betoniranje? Cena betona zavisi od njegovog kvaliteta. Ako se uzme beton C25/30 standar...

  Proverite i: Betoniranje, cena

  Potporni zidovi


  Koliko košta potporni zid? Teže pristupačan teren može da poskupi gradnju zida, jer je potrebno izve...

  Proverite i: Potporni zidovi, cena

  Uporni zidovi


  Koliko košta uporni zid? Teže pristupačan teren može da poskupi gradnju zida, jer je potrebno izvest...

  Proverite i: Uporni zidovi, cena

  Temelj, temeljna ploča


  Koliko košta pravljenje temelja? Cena temeljenja najviše zavisi od tipa – da li su u pitanju pojasni...

  Proverite i: Temelj, temeljna ploča, cena

  Rušenje objekata


  Koliko može da košta rušenje kuće? Cena rušenja prosečne porodične kuće mehanizacijom, zavisi od viš...

  Proverite i: Rušenje objekata, cena

  Manji zidarski radovi


  Koliko koštaju manji zidarski radovi? Zidarski radovi mogu biti vrlo različiti i shodno tome im se r...

  Proverite i: Manji zidarski radovi, cena

  Kamene kuće


  Koliko košta kamena kuća? Gradnja ovakve kuće je nesumnjivo dugoročna investicija. Cena kamene kuće ...

  Proverite i: Kamene kuće, cena

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Građevinski radovi - sve što treba da znate

  1. Šta sve treba da znate o građevinskim radovima?

  Ako se odlučite za renoviranje, adaptaciju, sanaciju ili izgradnju sasvim novog doma, jasno je da će građevinski radovi biti kičma celog poduhvata. U građevinske radove, bilo grube bilo fine, ubrajaju se svi zanatski poslovi od obeležavanja parcele i kolčenja objekta do malterisanja fasade i uređenja okućnice, tako da, bez obzira na obim izvođenja radova u vašem slučaju, angažovanje stručnjaka igra veliku ulogu.

  Građevinsk radovi

  Prva i osnovna stvar je da sami tačno znate šta želite i kako želite. Ukoliko niste načisto sa svim detaljima, arhitekta ili projektant koji se prihvati posla neće biti u stanju da ostvari ono što ste zamislili. Kada, bilo sami bilo uz profesionalnu pomoć, definišete celu ideju tek će onda moći da se naprave planovi, nacrti i proračuni, pa naposletku, kompletiraju i idejni i izvođački projekt. 

  2. Gde i kako naći izvođače radova?

  U zavisnosti od toga koliki obim radova planirate, projektant ili arhitekta koga angažujete, napraviće i odgovarajući predmer - to je stručni naziv za spisak svih zanatskih radova koji će se izvoditi uz vrste i količine materijala koje treba nabaviti. Kada imate takav popis, onda se tačno i precizno zna koliko je materijala neophodno, kojih vrsta i tipova on treba da bude, pa i od kog proizvođača i - naravno - po kojim cenama. Na osnovu njega ćete tražiti i dobiti ponude izvođača radova, pa je kasnije vrlo mala verovatnoća da će se pojaviti kakva neprijatna iznenađenja u smislu dodatnih troškova. 

  Sve ovo važi u slučaju kada rešite da radove obavite sami i po fazama. U stvari, ako odaberete da, zbog finansija i eventualnih ušteda, sami tražite izvođače radova i pružaoce usluga te sa njima poslove ugovarate pojedinačno. Međutim, naša je preporuka da se radije opredelite za sistem „ključ u ruke“ zbog toga što onda firma sa kojom sklopite ugovor o gradnji, renoviranju, adaptaciji ili sanaciji, preuzima odgovornost i za planiranje i za projektovanje, kvalitet materijala i ugradnju, poštovanje rokova te nadzor nad svim što se radi, pa naposletku, i za garantni rok i za eventualne ispravke i dorade. 

  Iz prakse je poznato da na kraju, razlika između pogodbe „ključ u ruke“ i samostalnog angažovanja, kada se sve sabere i oduzme, izađe oko 5% ukupne vrednosti investicije. Zato dobro promislite da li je tolika razlika vredna ulaganja vremena, truda i nerava.     

  Zbog toga bismo vam svakako preporučili da se obratite nama, budući da sarađujemo sa preduzećima i zanatlijama čije reference i sve komentare klijenata možete videti na našem veb-sajtu. Popunite onlajn formular sa najosnovnijim podacima o traženom projektu i ubrzo ćete dobiti ponude zainteresovanih izvođača sa svim detaljima.

  3. Grubi i fini građevinski radovi

  Budući da se građevinskim radovima uopšteno nazivaju svi poslovi pripreme, izvođenja i završetka gradnje ili renoviranja, imajte u vidu da su njima obuhvaćeni:

  3.1. Zemljani radovi

  Poslovi koji spadaju u ovu kategoriju uglavnom se obavljaju mašinski. Osim obeležavanja i osiguranja gradilišta, svi iskopi zemljanog materijala ili njegovog nasipanja, rasplaniravanja i sabijanja, transporta i odlaganja, zaštite i utvrđivanja, bilo da se rade za pristupni put, prilaze, staze ili za građevinsku jamu, kanale, septičke jame, bazene, kišne rezervoare ili rovove, moraju se izvoditi građevinskom mehanizacijom, odnosno, profesionalnim mašinama, opremom i alatima. Nakon završetka objekta slede radovi na uređenju okućnice kakvi su asfaltiranje, popločavanje pa i sadnja zelenila.

  3.2. Zidarski radovi

  Među ove poslove se ubrajaju sve vrste gradnje, odnosno, podizanja zidova i sastavljanja noseće konstrukcije kao i oplate bilo kojim materijalom; uz njih idu šalovanje, betoniranje, armiranje te postavljanje svih vrsta izolacije. Fini zidarski radovi su oni kojima se vrši obrada spoljnih ili unutrašnjih zidova, njihovo krečenje ili postavljanje dekorativne plastike.

  3.3. Krovopolagački radovi

  Ovo su, takođe, poslovi gradnje, ali krova. Grubi tesarski radovi obuhvataju postavljanje krovišta, a fini ugradnju izolacije i postavljanje krovnog pokrivača. Tu spada i izvođenje dimnjaka bilo da je u pitanju zidani ili montažni. Poslednji na red dolaze limarski radovi, zapravo, opšivanje krova i postavljanje oluka.

  3.4. Instalacije

  Iskopi zemlje za razvod instalacija - vodovoda, kanalizacije, svih vrsta elektro ili telekomunikacija kao i izvođenje njihovih priključaka na javne vodove, spadaju među pripremne radove niskogradnje. Fini instalaterski radovi su poslovi u objektu kojima se obezbeđuje funkcionisanje i upotreba svih elemenata: ugradnja sanitarija, rasvete, montaža kuhinjskih instalacija, video-nadzora ili pripajanje na jedinstven sistem pametne kuće.

  4. Izvođenje građevinskih radova

  Građevinski radovi se uvek odvijaju po tačno utvrđenom redosledu i rasporedu. Zbog toga se za one manjeg ili većeg obima i prave izvođački projekti - plan poslova i sa njima u vezi broj i vrsta majstora, potrebni materijali, njihove količine i tipovi kao i način rada, zbog uvođenja mehanizacije, opreme, mašina, uređaja i alata. 

  Radi racionalizacije troškova koliko i vremena, stručnjaci uvek savetuju što jednostavnije planove, pošto će i njihova realizacija biti brža, lakša i bolja. Tu se misli, ako je u pitanju novogradnja, na osnovne geometrijske oblike tlocrta zgrade i krova, razvod instalacija na istoj vertikali i slično. Ako je u pitanju stariji objekat, opet je celishodnije više pažnje i sredstava posvetiti kvalitetu i dugotrajnosti materijala nego pukoj estetici. U oba slučaja dugotrajnost, praktičnost i udobnost treba da budu presudni faktori za svaku odluku.

  Ove preporuke su jednako primenjive i za novogradnju i za renoviranje, naročito ako se celog posla prihvatite sami. Najbitniji je kontinuum - da tačno određene količine, vrste i tipovi materijala dolaze na gradilište po utvrđenom rasporedu i na vreme, isto kao i majstori koji će ih ugrađivati ili postavljati. Postoji još jedna opcija - ako ne angažujete firmu da sve završi po sistemu „ključ u ruke“, možda nije loše razmisliti bar o nadzorniku gradnje - stručnoj osobi koja će umesto vas sve vreme trajanja izgradnje ili renoviranja stalno biti na gradilištu ili bar dovoljan broj puta da prati, kontroliše i rešava probleme ili situacije na licu mesta i pravovremeno. Time biste imali i neku vrstu garancije da ćete dobiti ono što želite za cenu koju platite.

  5. Na šta treba posebno obratiti pažnju u vezi sa građevinskim radovima?

  5.1. Građevinski radovi po sistemu „ključ u ruke“

  Ako izaberete gradnju ili renoviranje svog doma po sistemu „ključ u ruke“ praktično onog trenutka kada definišete projekat, dogovorite rok za primopredaju radova i potpišete ugovor, vaš posao je završen. Svakako, ostaje da sve platite po ugovorenoj dinamici i uselite se. Ono na šta treba da obratite naročitu pažnju, osim pravne strane dokumenta, jesu tehničke odrednice. Dakle, koji materijali i kog kvaliteta će biti upotrebljeni, kakvi su garantni rokovi za takve proizvode, način njihove ugradnje i postprodajne garancije, odnosno, servisiranje i održavanje. Imajte na umu da se pri izvođenju građevinskih radova neki nedostaci ili greške vide odmah, ali se neki ispolje tek posle više godina ili u izvesnim ekstremnim situacijama: jake kiše, poplave, suše, zemljotres ili slično. Zato treba da budete pripravni i osigurani za svaku eventualnost. Problemi ovog tipa uglavnom nisu takvi da se mogu odmah jednostavno i lako rešiti, a neretko su i lančani - povlače jedan drugog, što bi se reklo.

  5.2. Građevinski radovi u sopstvenoj režiji

  Gradnja, renoviranje, adaptacija ili sanacija u sopstvenoj režiji su posebno izazovni poduhvati. Nikako se ne preporučuju ljudima koji nisu u prilici da odvoje dovoljno vremena i pažnje. Ne kaže se džabe da je „jedna kuća, jedan život“. Ako ste iz struke, cela stvar bi mogla da bude nešto lakša, budući da poznajete poslove i neophodne procedure. Gradnja u sopstvenoj režiji se obično bira onda kada se želi rad po fazama, pošto je tako i finansijsko opterećenje manje, i kada ima šansi da se dobije pomoć porodice i prijatelja. 

  U svakom slučaju, za svaki deo posla bićete primorani da sami tražite majstore i pogađate se sa njima, nabavljate i dopremate materijal, posle odvozite šut, pratite procese ugradnje i postavljanja materijala, izvođenje instalacija i komunalnih priključaka i svega ostalog po redosledu. Uz to, sami ćete kontrolisati izvođenje radova i njihov kvalitet, pa se naposletku baviti i garantnim rokovima te eventualnim prepravkama. O svakodnevnim situacijama na gradilištu te pitanjima nabavke, logistike naporednim problemima da i ne govorimo.

  Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Poslednji projekti

  Adaptacija stana

  Zelim da kompletno adaptiram stan na Zemunskom keju. Treba da se spoje dva odvojena stana u jedan i sve kompletno da se renovira. Stan je u podkrovlju, i zelim da podignem plafon do maksimalne moguce visine bez mejnjanja strukture samog krova i uz najbolju mogucu izolaciju.

  Molim kontakt putem vibera. ( Amerika) 2116800 € do 3528000 €

  ........

  Siva faza poslovno-stambenog objekta

  Potrebna izgradnja stambenog objekta 250m2 i poslovnog objekta 1000m2.. sve ostale informacije na prvom sastanku. Potrebne ozbiljne firme koje ce da ispostuju sve rokove i dogovore. 21168000 € do 35280000 €

  ........

  Kopanje temelja armiranje i izrada temeljne ploče.

  Za našu porodičnu kuću P+P neto kvadrature 198 m2, tražimo izvodjača radova. Za pocetak tražimo izvodjača koji je spreman da odradi: iskop temelja, armiranje, šalovanje i betoniranje. Trazimo kompetentnog izvodjača koji je spreman da se drži dogovora i korektno odradi dogovoren posao.

  Molim kontakt putem vibera. 582120 € do 970200 €

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Armiranje i betoniranje temelja, 220 m2
  Građevinski radovi, Novi Sad

  3330 € do 5550 €

  Cena, Gradnja kuće - siva faza, cca 78m2
  Građevinski radovi, Mladenovac

  27000 € do 45000 €

  Cena, Podizanje visokog potkrovlja, cca 15 x 10 m.
  Građevinski radovi, Sremski Karlovci

  7200 € do 12000 €

  Cena, Rekonstrukcija objekta, 260 m2
  Građevinski radovi, Obrovac

  36000 € do 60000 €

  Cena, Reparacija zidova kuće od naboja, 15m zida
  Građevinski radovi, Sombor

  4500 € do 7500 €

  Cena, Izgradnja štale i pomoćnog objekta, cca 70m2
  Građevinski radovi, Tomaševac

  18000 € do 30000 €

  Cena, Gradnja prizemnog pomoćnog objekta, cca 32m2
  Građevinski radovi, Draževac (Obrenovac)

  13500 € do 22500 €

  Cena, Zidana ograda, cca 30m x 2 m
  Građevinski radovi, Barajevo

  1800 € do 3000 €

  Cena, Zidana garaža, cca 6 x 4m
  Građevinski radovi, Veternik

  1800 € do 3000 €

  Cena, Dogradnja potkrovlja, ca 60m2
  Građevinski radovi, Požarevac

  13500 € do 22500 €

  Cena, Rušenje zidova ugradnja vrata i zidanje pregradnih zida, cca 40m2
  Građevinski radovi, Niš

  1080 € do 1800 €

  Cena, Nadogradnja kuće, proširenje, cca 29m2
  Građevinski radovi, Vranić

  13500 € do 22500 €

  Cena, Podizvođači armirači, tesari, zidari za gradnju zgrade, cca 6746m2
  Građevinski radovi, Novi Sad

  31500 € do 52500 €

  Cena, Rešavanje napuklog temelja na kući,
  Građevinski radovi, Beloljin

  900 € do 1500 €

  Cena, Pregradni zid od siporexa,
  Građevinski radovi, Novi Beograd

  630 € do 1050 €

  Cena, Izrada betonskih stubova i zida za terasu, cca 35m2
  Građevinski radovi, Sopot

  1350 € do 2250 €

  Cena, Izgradnja temelja i podruma, cca 75m2 temeljna ploca i 13m2 podrum
  Građevinski radovi, Vrčin

  4050 € do 6750 €

  Cena, Saniranje rupe u fasadi na prvom spratu, do 0,5 m2
  Građevinski radovi, Beograd

  450 € do 750 €

  Cena, Zidanje prostorije, cca 4 x 6m
  Građevinski radovi, Bačka Palanka

  5400 € do 9000 €

  Cena, Betonski, armirački, zidarski radovi na proizvodnoj hali, cca 2000 m2
  Građevinski radovi, Valjevo

  22500 € do 37500 €

  Cena, Čišćenje i uklanjanje starih antena i provera stanja ravnog krova, Oko 350 m2
  Građevinski radovi, Beograd

  540 € do 900 €

  Cena, Betoniranje i hidroizolacija zemljanog podruma, cca 67m2
  Građevinski radovi, Beograd

  1800 € do 3000 €

  Cena, Demontaza susare za sljive hitno, Elementi su sledeći: vagoni, lese, gorionik,
  Građevinski radovi, Stave

  630 € do 1050 €

  Cena, Iskop i nasipanje šljunka za pristupni put parcelama, cca 8 x 60 m, 200m3 šljunka
  Građevinski radovi, Rogača

  630 € do 1050 €

  Cena, Adaptacija pomoćne zgrade sa letnjikovcem, 20 m2 pomoćna zgrada i 14m2 letnjikovac
  Građevinski radovi, Jagodina

  13500 € do 22500 €

  Cena, Rekonstrukcija garaže u suterenu zgrade i pristupne rampe, cca 65 m2
  Građevinski radovi, Novi Sad

  3600 € do 6000 €

  Cena, Zidarski radovi i zamena krova, cca 10 x 5.5 m
  Građevinski radovi, Kaluđerica

  18000 € do 30000 €

  Cena, Hidroizolacija podruma i dve sobe sa hodnikom, cca 67 m2
  Građevinski radovi, Novo Miloševo

  1530 € do 2550 €

  Cena, Razbijanje zida do pola i zidanje manjih površina, cca 3.5m
  Građevinski radovi, Trupale

  270 € do 450 €

  Cena, Izgradnja prizemne kuće po projektu, cca 110m2+garaža 23+ nadkrivena terasa
  Građevinski radovi, Aradac

  49500 € do 82500 €

  Cena, Izvođenje grubih građevinskih radova od iskopa do pokrivačkih radova, 166 m2 bruto površine
  Građevinski radovi, Vranić

  63000 € do 105000 €

  Cena, Rekonstrukcija potkrovlja u stan, 50m2
  Građevinski radovi, Ugrinovci (Zemun)

  3600 € do 6000 €

  Cena, Pomeranje vrata, 1 kom
  Građevinski radovi, Beograd

  225 € do 375 €

  Cena, Renoviranje stare kuće, 52 m 2
  Građevinski radovi, Bačka Palanka

  6300 € do 10500 €

  Cena, Građevinski i zanatski radovi, U predmeru radova je tačna količina
  Građevinski radovi, Novi Sad

  4500 € do 7500 €

  Cena, Potporni zid, cca 15 x 2.5 m
  Građevinski radovi, Beograd

  900 € do 1500 €  Tražite dobre izvođače radova za područje Građevinski radovi?
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Građevinski radovi cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  4132+ Preduzeća za Građevinski radovi
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  Zatraži ponudu
  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana