Građevinski radovi Cena

Koliko koštaju građevinski radovi? U spisak građevinskih poslova ulaze svi radovi od betoniranja temelja do malterisanja fasade. Cena svih građevinskih i završnih radova do „ključa u ruke“, iznosi između 500 i 800 EUR/m2.

Kome poveriti izvođenje građevinskih radova? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim građevincima u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

Zatražite ponudu:
POŠALJI UPIT

CENA GRAĐEVINSKIH RADOVA


Cena građevinskih radova na kući. Cena svih građevinskih i završnih radova do završne faze izgradnje „ključ u ruke“.

500.00 €/m2

VEOMA NISKA CENA
€/m2

SREDNJA CENA
780.00 €/m2

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Građevinski radovi Cena

DETALJNIJE CENE ZA GRAĐEVINSKI RADOVI

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Ukupno:
POŠALJI POTRAŽNJU >

Rušenje, manja rušenja


Koliko koštaju manja rušenja? Cena manjih rušenja uvek zavisi od vrste zida i njegove visine, odnosn...

Proverite i: Rušenje, manja rušenja Cena

Zidarski radovi, zidar


Koliko mogu da koštaju zidarski radovi? Zidarski radovi mogu biti vrlo različiti i shodno tome im se...

Proverite i: Zidarski radovi, zidar Cena

Betoniranje


Koliko košta betoniranje? Cena betona zavisi od njegovog kvaliteta. Ako se uzme beton C25/30 standar...

Proverite i: Betoniranje Cena

Potporni zid


Koliko košta potporni zid? Teže pristupačan teren može da poskupi gradnju zida, jer je potrebno izve...

Proverite i: Potporni zid Cena

Uporni zid


Koliko košta uporni zid? Teže pristupačan teren može da poskupi gradnju zida, jer je potrebno izvest...

Proverite i: Uporni zid Cena

Temelj, temeljna ploča


Koliko košta pravljenje temelja? Cena temeljenja najviše zavisi od tipa – da li su u pitanju pojasni...

Proverite i: Temelj, temeljna ploča

Rušenje objekata


Koliko može da košta rušenje kuće? Cena rušenja prosečne porodične kuće mehanizacijom, zavisi od viš...

Proverite i: Rušenje objekata cena

Manji zidarski radovi


Koliko koštaju manji zidarski radovi? Zidarski radovi mogu biti vrlo različiti i shodno tome im se r...

Proverite i: Manji zidarski radovi cena

Kamene kuće


Koliko košta kamena kuća? Gradnja ovakve kuće je nesumnjivo dugoročna investicija. Cena kamene kuće ...

Proverite i: Kamene kuće Cena

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

Građevinski radovi - sve što treba da znate

1. Šta sve treba da znate o građevinskim radovima?

Ako se odlučite za renoviranje, adaptaciju, sanaciju ili izgradnju sasvim novog doma, jasno je da će građevinski radovi biti kičma celog poduhvata. U građevinske radove, bilo grube bilo fine, ubrajaju se svi zanatski poslovi od obeležavanja parcele i kolčenja objekta do malterisanja fasade i uređenja okućnice, tako da, bez obzira na obim izvođenja radova u vašem slučaju, angažovanje stručnjaka igra veliku ulogu.

Građevinsk radovi

Prva i osnovna stvar je da sami tačno znate šta želite i kako želite. Ukoliko niste načisto sa svim detaljima, arhitekta ili projektant koji se prihvati posla neće biti u stanju da ostvari ono što ste zamislili. Kada, bilo sami bilo uz profesionalnu pomoć, definišete celu ideju tek će onda moći da se naprave planovi, nacrti i proračuni, pa naposletku, kompletiraju i idejni i izvođački projekt. 

2. Gde i kako naći izvođače radova?

U zavisnosti od toga koliki obim radova planirate, projektant ili arhitekta koga angažujete, napraviće i odgovarajući predmer - to je stručni naziv za spisak svih zanatskih radova koji će se izvoditi uz vrste i količine materijala koje treba nabaviti. Kada imate takav popis, onda se tačno i precizno zna koliko je materijala neophodno, kojih vrsta i tipova on treba da bude, pa i od kog proizvođača i - naravno - po kojim cenama. Na osnovu njega ćete tražiti i dobiti ponude izvođača radova, pa je kasnije vrlo mala verovatnoća da će se pojaviti kakva neprijatna iznenađenja u smislu dodatnih troškova. 

Sve ovo važi u slučaju kada rešite da radove obavite sami i po fazama. U stvari, ako odaberete da, zbog finansija i eventualnih ušteda, sami tražite izvođače radova i pružaoce usluga te sa njima poslove ugovarate pojedinačno. Međutim, naša je preporuka da se radije opredelite za sistem „ključ u ruke“ zbog toga što onda firma sa kojom sklopite ugovor o gradnji, renoviranju, adaptaciji ili sanaciji, preuzima odgovornost i za planiranje i za projektovanje, kvalitet materijala i ugradnju, poštovanje rokova te nadzor nad svim što se radi, pa naposletku, i za garantni rok i za eventualne ispravke i dorade. 

Iz prakse je poznato da na kraju, razlika između pogodbe „ključ u ruke“ i samostalnog angažovanja, kada se sve sabere i oduzme, izađe oko 5% ukupne vrednosti investicije. Zato dobro promislite da li je tolika razlika vredna ulaganja vremena, truda i nerava.     

Zbog toga bismo vam svakako preporučili da se obratite nama, budući da sarađujemo sa preduzećima i zanatlijama čije reference i sve komentare klijenata možete videti na našem veb-sajtu. Popunite onlajn formular sa najosnovnijim podacima o traženom projektu i ubrzo ćete dobiti ponude zainteresovanih izvođača sa svim detaljima.

3. Grubi i fini građevinski radovi

Budući da se građevinskim radovima uopšteno nazivaju svi poslovi pripreme, izvođenja i završetka gradnje ili renoviranja, imajte u vidu da su njima obuhvaćeni:

3.1. Zemljani radovi

Poslovi koji spadaju u ovu kategoriju uglavnom se obavljaju mašinski. Osim obeležavanja i osiguranja gradilišta, svi iskopi zemljanog materijala ili njegovog nasipanja, rasplaniravanja i sabijanja, transporta i odlaganja, zaštite i utvrđivanja, bilo da se rade za pristupni put, prilaze, staze ili za građevinsku jamu, kanale, septičke jame, bazene, kišne rezervoare ili rovove, moraju se izvoditi građevinskom mehanizacijom, odnosno, profesionalnim mašinama, opremom i alatima. Nakon završetka objekta slede radovi na uređenju okućnice kakvi su asfaltiranje, popločavanje pa i sadnja zelenila.

3.2. Zidarski radovi

Među ove poslove se ubrajaju sve vrste gradnje, odnosno, podizanja zidova i sastavljanja noseće konstrukcije kao i oplate bilo kojim materijalom; uz njih idu šalovanje, betoniranje, armiranje te postavljanje svih vrsta izolacije. Fini zidarski radovi su oni kojima se vrši obrada spoljnih ili unutrašnjih zidova, njihovo krečenje ili postavljanje dekorativne plastike.

3.3. Krovopolagački radovi

Ovo su, takođe, poslovi gradnje, ali krova. Grubi tesarski radovi obuhvataju postavljanje krovišta, a fini ugradnju izolacije i postavljanje krovnog pokrivača. Tu spada i izvođenje dimnjaka bilo da je u pitanju zidani ili montažni. Poslednji na red dolaze limarski radovi, zapravo, opšivanje krova i postavljanje oluka.

3.4. Instalacije

Iskopi zemlje za razvod instalacija - vodovoda, kanalizacije, svih vrsta elektro ili telekomunikacija kao i izvođenje njihovih priključaka na javne vodove, spadaju među pripremne radove niskogradnje. Fini instalaterski radovi su poslovi u objektu kojima se obezbeđuje funkcionisanje i upotreba svih elemenata: ugradnja sanitarija, rasvete, montaža kuhinjskih instalacija, video-nadzora ili pripajanje na jedinstven sistem pametne kuće.

4. Izvođenje građevinskih radova

Građevinski radovi se uvek odvijaju po tačno utvrđenom redosledu i rasporedu. Zbog toga se za one manjeg ili većeg obima i prave izvođački projekti - plan poslova i sa njima u vezi broj i vrsta majstora, potrebni materijali, njihove količine i tipovi kao i način rada, zbog uvođenja mehanizacije, opreme, mašina, uređaja i alata. 

Radi racionalizacije troškova koliko i vremena, stručnjaci uvek savetuju što jednostavnije planove, pošto će i njihova realizacija biti brža, lakša i bolja. Tu se misli, ako je u pitanju novogradnja, na osnovne geometrijske oblike tlocrta zgrade i krova, razvod instalacija na istoj vertikali i slično. Ako je u pitanju stariji objekat, opet je celishodnije više pažnje i sredstava posvetiti kvalitetu i dugotrajnosti materijala nego pukoj estetici. U oba slučaja dugotrajnost, praktičnost i udobnost treba da budu presudni faktori za svaku odluku.

Ove preporuke su jednako primenjive i za novogradnju i za renoviranje, naročito ako se celog posla prihvatite sami. Najbitniji je kontinuum - da tačno određene količine, vrste i tipovi materijala dolaze na gradilište po utvrđenom rasporedu i na vreme, isto kao i majstori koji će ih ugrađivati ili postavljati. Postoji još jedna opcija - ako ne angažujete firmu da sve završi po sistemu „ključ u ruke“, možda nije loše razmisliti bar o nadzorniku gradnje - stručnoj osobi koja će umesto vas sve vreme trajanja izgradnje ili renoviranja stalno biti na gradilištu ili bar dovoljan broj puta da prati, kontroliše i rešava probleme ili situacije na licu mesta i pravovremeno. Time biste imali i neku vrstu garancije da ćete dobiti ono što želite za cenu koju platite.

5. Na šta treba posebno obratiti pažnju u vezi sa građevinskim radovima?

5.1. Građevinski radovi po sistemu „ključ u ruke“

Ako izaberete gradnju ili renoviranje svog doma po sistemu „ključ u ruke“ praktično onog trenutka kada definišete projekat, dogovorite rok za primopredaju radova i potpišete ugovor, vaš posao je završen. Svakako, ostaje da sve platite po ugovorenoj dinamici i uselite se. Ono na šta treba da obratite naročitu pažnju, osim pravne strane dokumenta, jesu tehničke odrednice. Dakle, koji materijali i kog kvaliteta će biti upotrebljeni, kakvi su garantni rokovi za takve proizvode, način njihove ugradnje i postprodajne garancije, odnosno, servisiranje i održavanje. Imajte na umu da se pri izvođenju građevinskih radova neki nedostaci ili greške vide odmah, ali se neki ispolje tek posle više godina ili u izvesnim ekstremnim situacijama: jake kiše, poplave, suše, zemljotres ili slično. Zato treba da budete pripravni i osigurani za svaku eventualnost. Problemi ovog tipa uglavnom nisu takvi da se mogu odmah jednostavno i lako rešiti, a neretko su i lančani - povlače jedan drugog, što bi se reklo.

5.2. Građevinski radovi u sopstvenoj režiji

Gradnja, renoviranje, adaptacija ili sanacija u sopstvenoj režiji su posebno izazovni poduhvati. Nikako se ne preporučuju ljudima koji nisu u prilici da odvoje dovoljno vremena i pažnje. Ne kaže se džabe da je „jedna kuća, jedan život“. Ako ste iz struke, cela stvar bi mogla da bude nešto lakša, budući da poznajete poslove i neophodne procedure. Gradnja u sopstvenoj režiji se obično bira onda kada se želi rad po fazama, pošto je tako i finansijsko opterećenje manje, i kada ima šansi da se dobije pomoć porodice i prijatelja. 

U svakom slučaju, za svaki deo posla bićete primorani da sami tražite majstore i pogađate se sa njima, nabavljate i dopremate materijal, posle odvozite šut, pratite procese ugradnje i postavljanja materijala, izvođenje instalacija i komunalnih priključaka i svega ostalog po redosledu. Uz to, sami ćete kontrolisati izvođenje radova i njihov kvalitet, pa se naposletku baviti i garantnim rokovima te eventualnim prepravkama. O svakodnevnim situacijama na gradilištu te pitanjima nabavke, logistike naporednim problemima da i ne govorimo.

DAIBAU.RS, POMAŽEMO PRI OCENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOMZVUČNA IZOLACIJA U STANU

Poštovani,

potrebno postavljanje zvučne izolacije na već postojeći zid.

Hvala 31752 1 do 52920 €


........

ADAPTACIJA KUĆE, IZRADA NOSEĆIH STUBOVA I PLOČE

Poštovani,

kuća je stara bez nosecih stubova i krenuo je temelj. Ima gradjevinsku ali ne i upotrebnu dozvolu jer nema tih nosecih stubova. Zidovi su gradjeni od duple cigle. Potrebno je da se ugrade (urezu) 12 nosecih stubova I nad njima ploca i krovna konstrukcija. Potrebni su mi grubi radovi.

Hvala 476280 1 do 793800 €


........

IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKATA

Poštovani,

potrebna nam je ekipa u Nišu za stambeni objekat od cca 800m2 bruto površine. Po+P+2+Pk
Građevinska dozvola postoji, sutra se ruši stari objekat i izvozi šut. Građevinska struja postavljena.
Firma na koju su prijavljeni radovi nas je ispalila u poslednjem trenutku jer su dobili veći objekat da rade.

Molim kontakt putem Vibera.

Hvala 26460000 1 do 44100000 €


........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

CENA, PROŠIRENJE KUHINJE , ZIDANJE I BETONIRANJE, 30 M2
Građevinski radovi, Novi Bečej

2250 € do 3750 €

CENA, RENOVIRANJE KUĆE PO PROJEKTU, 45M2
Građevinski radovi, Kragujevac

22500 € do 37500 €

CENA, RENOVIRANJE IZRADA OD JEDNOG DVA KUPATILA, 75M2
Građevinski radovi, Ruma

18000 € do 30000 €

CENA, ADAPTACIJA DELA KUĆE, RUŠENJE VERANDE, IZLIVANJE TEMELJA I PLOČE, 20M2
Građevinski radovi, Beli Potok (Beograd)

13500 € do 22500 €

CENA, OPŠIVANJE, ŠALOVANJE I IZLIVANJE PLOČE, 12X9M 15CM
Građevinski radovi, Despotovac

3150 € do 5250 €

CENA, RENOVIRANJE KUĆE, ZAMENA KROVA, 80 M2
Građevinski radovi, Kraljevo

27000 € do 45000 €

CENA, DOGRADNJA UNUTRAŠNJIH STEPENICA, OSNOVA 2MX4M, STEPENICE ZA 2 SPRATA (VISINA 5M)
Građevinski radovi, Čortanovci

2250 € do 3750 €

CENA, RENOVIRANJE STARE KUĆE, 40M2
Građevinski radovi, Pirot

18000 € do 30000 €

CENA, ZIDANJE BETONSKE OGRADE, CEPANI DEKO BLOK, CCA 120M2
Građevinski radovi, Aleksandrovac

1350 € do 2250 €

CENA, LOMLJENI KAMEN, GRANITNA KERAMIKA, KULIR, 50 M2
Građevinski radovi, Beograd

2250 € do 3750 €

CENA, RUŠENJE 2 ZIDA , SANACIJA STARE KUĆE, 50M2
Građevinski radovi, Bačka Palanka

3150 € do 5250 €

CENA, ZIDANJE ATIKE, 8,5 X 8,2 X 0,5M
Građevinski radovi, Sremski Karlovci

2700 € do 4500 €

CENA, POKRIVANJE STAMBENE ZGRADE, 500M2
Građevinski radovi, Trstenik

6750 € do 11250 €

CENA, BETONIRANJE ZIDOVA OPLATOM D=25CM , 400M2
Građevinski radovi, Šajkaš

27000 € do 45000 €

CENA, ZIDANJE PODRUMA BETONSKIM BLOKOM , 40X20X20 DIMENZIJE PODRUMA 8M X 8M, VISINA 2,40M
Građevinski radovi, Boljevac

4950 € do 8250 €

CENA, IZRADA VISOKOG POTKROVLJA, PLOČA, ZIDANJE, KROV, 40M2
Građevinski radovi, Mala Moštanica

18000 € do 30000 €

CENA, RENOVIRANJE KUĆE, INSTALACIJA U KUPATILU, OKO 25M2 TROTOARA I IZOLACIJE, KUĆA U OSNOVI 30M2
Građevinski radovi, Kragujevac

13500 € do 22500 €

CENA, IZVOĐENJE GRUBIH GRADJEVINSKIH RADOVA , 3500 M2
Građevinski radovi, Sopot

180000 € do 300000 €

CENA, ZIDANJE KUĆE POD KROV NA VEĆ POSTOJEĆI TEMELJ, SIVA FAZA, 220M2 NETO,273M2 BRUTO
Građevinski radovi, Kruševac

72000 € do 120000 €

CENA, SREĐIVANJE TERENA, BUNAR, SEPTIČKA , 1500M2
Građevinski radovi, Čurug

2250 € do 3750 €

CENA, PROŠIRENJE KUĆE NA VEĆ POSTAVLJENIM TEMELJIMA, 4 X 7 X 3M
Građevinski radovi, Umka

9000 € do 15000 €

CENA, DOGRADNJA KANCELARIJSKOG PROSTORA - ZAMENA KROVA, 30 M2, 45M2 KROV
Građevinski radovi, Smederevo

18000 € do 30000 €

CENA, LUPANJE ZIDOVA DO CIGLE, IZOLACIJA, KREČENJE , OKO 50M2
Građevinski radovi, Mladenovac

7650 € do 12750 €

CENA, IZGRADNJA OTVORENE TERASE U KOSOM KROVU, 12M2
Građevinski radovi, Beograd

2250 € do 3750 €

CENA, SANACIJA PLAFONA GARAŽE, 21M2
Građevinski radovi, Beograd

1350 € do 2250 €

CENA, IZGRADNJA GARAŽE, CCA 50 M2
Građevinski radovi, Stragari

900 € do 1500 €

CENA, POSTAVLJANJE ŠIPOVA I OJAČANJE TEMELJA, 7X6,5M
Građevinski radovi, Smederevo

2700 € do 4500 €

CENA, ISKOP ZEMLJE, IZGRADNJA/ REKONSTRUKCIJA PRIZEMLJA SA PODRUMOM, 35M2
Građevinski radovi, Smederevo

18000 € do 30000 €

CENA, ZIDANJE OGRADE I STUBOVA ZA KAPIJU, 25 M2
Građevinski radovi, Novi Sad

1800 € do 3000 €

CENA, ADAPTACIJA VIKENDICE, FASADNI I ENTERIJERSKI RADOVI, 135 M2
Građevinski radovi, Krčedin

54000 € do 90000 €

CENA, IZLIVANJE PLOČE , ŠAHTE I ZIDANJE BOKSA ZA PSE, 4X3 PLOČA , 6X5M
Građevinski radovi, Majur (Šabac)

1350 € do 2250 €

CENA, RENOVIRANJE GARAŽE I LETNJE KUJNE, 40 M2
Građevinski radovi, Majur (Šabac)

18000 € do 30000 €

CENA, ADAPTACIJA KUĆE GRUBI RADOVI, 94M2
Građevinski radovi, Malo Crniće

18000 € do 30000 €

CENA, DEMONTAŽA STAROG I MONTAŽA NOVOG KROVA SA DOGRADNJOM, 70M2, NORMALAN NAGIB
Građevinski radovi, Vranić

13500 € do 22500 €

CENA, RENOVIRANJE STARE KUĆE, 80M2
Građevinski radovi, Stanišić

13500 € do 22500 €

CENA, RUŠENJE KIBLA ZABATI , ZIDANJE I MALTERISANJE , 16M2
Građevinski radovi, Kula

1350 € do 2250 €Pogledajte druge završene projekte i cene

Građevinski radovi CENOVNIK

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

3958+ PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKI RADOVI
BESPLATNA PRETRAGA
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE RADOVA ZA PODRUČJE GRAĐEVINSKI RADOVI?

 • Građevinski radovi Beograd
 • Građevinski radovi Novi Sad
 • Građevinski radovi Kragujevac
 • Građevinski radovi Niš
 • Građevinski radovi Čačak
 • Građevinski radovi Kraljevo
 • Građevinski radovi Pančevo
 • Građevinski radovi Zrenjanin
 • Građevinski radovi Novi Pazar
 • Građevinski radovi Smederevo
 • Građevinski radovi Subotica
 • Građevinski radovi Aleksinac
 • Građevinski radovi Apatin
 • Građevinski radovi Aranđelovac
 • Građevinski radovi Bačka Palanka
 • Građevinski radovi Bačka Topola
 • Građevinski radovi Bečej
 • Građevinski radovi Bor
 • Građevinski radovi Bujanovac
 • Građevinski radovi Ćuprija
 • Građevinski radovi Gornji Milanovac
 • Građevinski radovi Inđija
 • Građevinski radovi Ivanjica
 • Građevinski radovi Jagodina
 • Građevinski radovi Kikinda
 • Građevinski radovi Knjaževac
 • Građevinski radovi Kovin
 • Građevinski radovi Kruševac
 • Građevinski radovi Kula
 • Građevinski radovi Kuršumlija
 • Građevinski radovi Leskovac
 • Građevinski radovi Loznica
 • Građevinski radovi Negotin
 • Građevinski radovi Paraćin
 • Građevinski radovi Pirot
 • Građevinski radovi Požarevac
 • Građevinski radovi Preševo
 • Građevinski radovi Prijepolje
 • Građevinski radovi Prokuplje
 • Građevinski radovi Ruma
 • Građevinski radovi Šabac
 • Građevinski radovi Senta
 • Građevinski radovi Šid
 • Građevinski radovi Sjenica
 • Građevinski radovi Smederevska Palanka
 • Građevinski radovi Sombor
 • Građevinski radovi Sremska Mitrovica
 • Građevinski radovi Stara Pazova
 • Građevinski radovi Temerin
 • Građevinski radovi Trstenik
 • Građevinski radovi Užice
 • Građevinski radovi Valjevo
 • Građevinski radovi Velika Plana
 • Građevinski radovi Vranje
 • Građevinski radovi Vrbas
 • Građevinski radovi Vršac
 • Građevinski radovi Zaječar
 • Serbia
  DAIBAU.RS

  Petra Drapšina 27
  21000 Novi Sad

  +381 11 430 0 340

  © 2022 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana