Za područje

  Energetski pasoš, cena

  Koliko košta energetski pasoš i čemu služi? Energetski pasoš objekata izgrađenih ili renoviranih nakon 1.10.2012. godine je obavezan i bez njega ne možete prodati niti legalno izdavati nekretninu. Osnovni energetski pasoš za prosečnu porodičnu kuću je oko 100-200 EUR. Pasoš je važeći 10 godina, osim ako na objektu ne napravite velike promene koje bi mogle narušiti stanje potvrđeno pasošem – ako ugradite veće prozore, dozidate ili nadzidate prostor i slično – rečju, ako povećate energetsku potrošnju. Želite li da prodate svoj stan u zgradi, najisplativije je tražiti energetski pasoš za celu zgradu jer će tako biti jeftinije. I jedno upozorenje – kazne predviđene zakonom za fizička lica idu do 500 EUR a za pravna i do 10.000 EUR!

  Kome poveriti izradu energetskog pasoša? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim stručnjacima za energetske pasoše u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

  Brzo do majstora - lako i besplatno!
  Nađi majstore

  Cena energetskog pasoša


  Cena energetskog pasoša. Cena izrade energetskog pasoša za porodičnu kuću radi prodaje ili izdavanja nekretnine.

  100.00 €/kom

  VEOMA NISKA CENA
  130.00 €/kom

  SREDNJA CENA
  156.00 €/kom

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Detaljnije cene za Energetski pasoš (2024)

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Energetski pasoš - sve što treba da znate

  1. Energetski pasoš - šta sve treba da znate?

  1.1. Energetski pasoš je sertifikat o energetskoj efikasnosti

  Energetski pasoš je zvanični dokument koji sadrži informacije o energetskim performansama nekog objekta i preporuke za povećanje njegove upotrebne vrednosti. U EU, čak 40% ukupne potrošnje energije otpada na poslovne i stambene objekte, a gotovo isti je i udeo emisije CO2. Činjenica je da se u građevinskom i sektoru nekretnina upravo krije veliki neiskorišćeni potencijal za uštedu energije, a samim tim i novac, bolja regulacija i kontrola u ovoj oblasti, takođe, mogu postati deo strategije tranzicije ka društvima bez ugljen-dioksida. Evropska unija je detaljniju regulaciju ovog sektora počela 2002. godine, Direktivom 2002/91/EZ. Njome su propisane performanse i uslovi koje objekti moraju da ispunjavaju da bi bili energetski efikasni, a osim energije za zagrevanje prostora, tim zahtevima obuhvaćeni su i hlađenje prostora, zagrevanje vode, veštačka ventilacija i rasveta.

  Energetski pasoš
  Energetski pasoš pokazuje koliko je neki objekt energetski efikasan ili ne

  1.2. Zašto je važan energetski pasoš?

  Energetski pasoš je važan iz najmanje dva razloga. Prvo, naravno, kako bi se osiguralo i realizovalo smanjenje zagađenja životne sredine, koje je toliko važno u eri globalnog zagrevanja, a zatim zato što je parametar, koristan za informisanje potrošača. Naime, energetski pasoš ukazuje na to koliko je neki objekat efikasan, odnosno, da li se u njemu energija racionalno upotrebljava, a samim tim i plaća stvarna vrednost utrošene energije, ili se rasipa. Dakle, koliko stvarno treba da trošite i plaćate za grejanje i hlađenje, a koliko plaćate neupotrebljenu, a evidentiranu kao potrošenu energiju. Ako ste zainteresovani za kupovinu nekretnine, takve informacije su neophodne, jer će energetski neefikasan objekat zahtevati ili temeljito renoviranje ili vrlo visoke izdatke, što će svakako uticati i na vašu odluku koliko i na kupovnu cenu. Stoga toplo preporučujemo da uvek proverite energetsku efikasnost pre kupovine (kao i iznajmljivanja) - a informacije takve vrste ćete naći samo u energetskom pasošu.

  1.3. Povećanje energetske efikasnosti objekta

  Važno je naglasiti da ovakav pasoš ne sadrži samo informaciju o specifičnoj energetskoj efikasnosti nekog objekta, odnosno, njegovom energetskom razredu, već i nabrojane preporučene mere koje se mogu preduzeti kako bi potrošnja energije u objektu bila racionalizovana. Recimo, tu je reč i o potrošnji električnih aparata koje koristite u domaćinstvu; svi ovakvi aparati i uređaji imaju nalepnice sa tehničkim podacima, ali na njima nema uputstava o načinima poboljšanja njihove efikasnosti i iskoristivosti, a u energetskom pasošu ih ima. Dodatna prednost koju mere i preporuke u pasošu pružaju jeste činjenica da one nisu uopštenog karaktera, već su napravljene na osnovu analize i pregleda konkretnog objekta na koji se energetski pasoš i odnosi. Preporuke se daju i na osnovu sličnih slučajeva, odnosno, tzv. primera dobre prakse, evidentiranih u bazi podataka. Najpreciznije rečeno, onako kako Zakon to definiše, mere energetske efikasnosti su radnje koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenljivog povećanja energetske efikasnosti i preduzimaju se kao rezultat procene realne iskorišćenosti energije; merom energetske efikasnosti smatra se i proizvodnja električne, odnosno, toplotne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije, pod uslovom da se proizvedena električna, odnosno, toplotna energija koristi na mestu proizvodnje - dakle, u istom objektu. U tom smislu, poboljšanje energetske efikasnosti je smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet obavljenih proizvodnih aktivnosti i pruženih usluga, ili povećanje obima i kvaliteta obavljenih proizvodnih aktivnosti i pruženih usluga uz istu potrošnju energije, koje se ostvaruju primenom mera efikasnog korišćenja energije (tehnoloških promena, ponašanja korisnika energije i/ili ekonomskih promena).

  1.4. Ko određuje granične vrednosti?

  Države članice Evropske unije odgovorne su za postavljanje vlastitih minimalnih zahteva energetske efikasnosti u svojoj zemlji, koliko za novogradnje toliko i za postojeće objekte, koji se rade ili će se tek obnoviti. Ove odredbe su takve zato što različite zemlje imaju različite klimatske uslove koji utiču na potrošnju energije tokom cele godine. Dozvoljene vrednosti ili Minimalni zahtevi u Srbiji definisani su Zakonom o efikasnom korišćenju energije iz 2013. i Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (tj. energetskog pasoša) 2018. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 25/2013, 40/2021).

  1.5.  Koliko važi energetski pasoš?

  Energetski pasoš važi deset godina, osim ako se na objektu ne izvrše značajne promene koje bi uticale na potrošnju energije. To može biti ugradnja većih prozora ili proširenje.

  1.6. Izdavanje energetskog pasoša

  Prema najnovijoj verziji Zakona o energetskoj efikasnosti, koja je stupila na snagu aprila ove godine, određeno je da Energetski savetnik, odnosno, fizičko lice sa licencom energetskog savetnika, ima ovlašćenje da izvodi pregled i izdaje pasoš. Energetski pregled, takođe definisan Zakonom, jeste sistematska procedura pribavljanja odgovarajućih podataka i saznanja o postojećem nivou, načinu i strukturi potrošnje energije u objektu, proizvodnom procesu, privatnim ili javnim uslugama pomoću kojih se utvrđuju i kvantifikuju ekonomski isplative mere energetske efikasnosti i priprema izveštaj o tom pregledu.

  2. Kada je potreban energetski pasoš?

  2.1. Slučajevi u kojima je potreban energetski pasoš

  • Svi novoizgrađeni objekti u fazi izdavanja upotrebne dozvole moraju pribaviti energetski pasoš.
  • Postojeći, rekonstruisani objekti, moraju posedovati energetski pasoš.
  • Sve nekretnine na tržištu koje se prodaju/iznajmljuju moraju da imaju ovaj dokument.

  2.2. Slučajevi kada energetski pasoš nije potreban

  Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada predviđeno je da neke nekretnine ne moraju imati energetski pasoš. Prema Pravilniku to su:

  • postojeće zgrade koje se prodaju, daju u zakup, rekonstruišu ili energetski saniraju, a koje imaju manje od 50 m²;
  • zgrade koje imaju predviđeni vek upotrebe ograničen na dve godine i manje;
  • zgrade privremenog karaktera (smeštaj ljudi i građevinskog materijala u toku izvođenja radova);
  • radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge privredne zgrade koje se, u skladu sa svojom namenom, moraju držati otvorenima više od polovine radnog vremena, ako nemaju ugrađene vazdušne zavese;
  • zgrade namenjene za održavanje verskih obreda;
  • postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku, u slučaju prisilne prodaje ili izvršenja;
  • zgrade koje su pod određenim režimom zaštite, a kod kojih bi ispunjenje zahteva energetske efikasnosti bilo u suprotnosti sa uslovima zaštite;
  • zgrade koje se ne greju ili se greju do svega +12°C.

  3. Podaci u energetskom pasošu

  3.1 Računski energetski pasoš

  Računski energetski pasoš se izdaje na osnovu IZRAČUNATIH pokazatelja potrošnje energije u objektu (obično se radi za stambene zgrade kao celine, bez merenja svakog stana zasebno). Ovim proračunom objekat se svrstava u jedan od 9 razreda energetske efikasnosti. Klasifikacija se vrši na osnovu godišnje potrošnje toplote potrebne objektu za grejanje po jedinici korisne površine. Ovaj energetski sertifikat izdaje se za sve nove zgrade, a metodologija proračuna ista je kao pri proračunu potrošnje energije koji je rađen za dobijanje građevinske dozvole. Razredi su:

  • razred A1, od 0 do 10 kWh/m2a,
  • razred A2, od 10 do 15 kWh/m2a,
  • razred B1, od 15 do 25 kWh/m2a,
  • razred B2, od 25 do 35 kWh/m2a,
  • razred C, od 35 do 60 kWh/m2a,
  • razred D, od 60 do 105 kWh/m2a,
  • razred E, od 105 do 150 kWh/m2a,
  • razred F, od 150 do 210 kWh/m2a,
  • razred G, od 210 do 300 i više kWh/m2a.

  3.2. Osnovni pokazatelji za računski energetski pasoš

  Osnovni parametri važni za razumevanje energetskog pasoša:

  • godišnja toplota potrebna za zagrevanje objekta Qnh (kWh/m2a) označava koliko je toplote potrebno za zagrevanje zgrade zbog prenosa (zračenja) i gubitaka toplote u ventilaciji (prozračivanje), umanjenu za korisne prilive sunčevog zračenja i unutrašnjih izvora toplote;
  • godišnji unos energije za funkcionisanje objekta Q(f) (kWh/m2a) označava ukupnu energiju potrebnu objektu za grejanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i osvetljenje;
  • godišnja primarna energija za funkcionisanje objekta Qp (kWh/m2a) označava energiju primarnih nosilaca energije dobijenu eksploatacijom prirodnih izvora energije koji nisu predmet tehničke konverzije i koji se koriste za funkcionisanje objekta;
  • godišnje emisije CO2 označavaju emisije usled funkcionisanja objekta po jedinici uslovljene (ukupne) površine (kg/m2a) i utvrđuju se u skladu s propisima kojima se uređuje efikasno korišćenje energije u objektima.

  3.3. Izmereni energetski pasoš

  Izmereni energetski pasoš se, za razliku od proračunskog, zapravo izdaje na osnovu stvarno izvršenih merenja potrošnje energije. Osnova za njegovo sastavljanje su stoga stvarne, izmerene vrednosti potrošnje energije u nekom konkretnom, izgrađenom objektu ili samo u nekom njegovom delu. Podatke o isporučenoj energiji i druge informacije o objektu mora dostaviti naručilac energetskog sertifikata. Osoba koja će izvršiti merenja takođe mora i proveriti tačnost dostavljenih podataka, budući da su greške najrazličitijih vrsta sasvim moguće.

  3.4. Osnovni pokazatelji za izmereni energetski pasoš

  Energetski pokazatelji izmerenog energetskog pasoša su:

  • godišnji unos energije namenjene pretvaranju u toplotu po jedinici korisne površine objekta (kWh/m2a);
  • godišnja potrošnja električne energije za funkcionisanje objekta po jedinici korisne površine objekta (kWh/m2a);
  • godišnja primarna energija za rad zgrade po jedinici korisne površine objekta (kWh/m2a);
  • godišnje emisije CO(2) zbog rada zgrade po jedinici korisne površine objekta A(k)(kg/m2a).

  3.5. Preporuke za poboljšanje energetske efikasnosti

  Svi pasoši o energetskim performansama takođe sadrže uputstva za poboljšanje određene zgrade. Preporuke su podeljene u nekoliko oblasti, koje se mogu razvrstati u sledeće grupe:

  • mere za poboljšanje kvaliteta omotača objekta, što uključuje toplotnu zaštitu građevinskih površina u dodiru sa spoljnim okruženjem, kakvi su zidovi, plafon koji se graniči sa tavanom ili iznad podruma, temeljne ploče i ravni krovovi, zamena prozora i stakala, uklanjanje toplotnih mostova;
  • mere za poboljšanje energetske efikasnosti sistema, kao što su rekuperacija, hidraulično balansiranje sistema grejanja, podešavanje kapaciteta ventilacionog sistema, priključenje na daljinsko grejanje/hlađenje, toplotna zaštita distribucije u neuslovnim prostorijama, ugradnja kontrolnog sistema za upravljanje prilivom toplote itd.;
  • mere za povećanje efikasnosti korišćenja obnovljivih izvora energije, kao što je ugradnja kolektorskog sistema za pripremu tople vode, ugradnja fotonaponskih ćelija, grejanje na biomasu i prelazak na geotermalne izvore energije;
  • organizacione mere, kao što su analiza tarifnog sistema, kupovina aparata i uređaja A+ i višeg nivoa, energetski pregled zgrade i slično.

  4. Koliko košta energetski pasoš?

  Vlasnik objekta nekom od ovlašćenih stručnjaka predaje zahtev za izdavanje sertifikata. Vlasnik treba da uz zahtev priloži sve neophodne podatke, projektnu i tehničku dokumentaciju koju ima i omogući mu direktan pristup i pregled. Ono što će stručnjaka najviše zanimati jesu vrsta i debljina ovojnog materijala objekta, dimenzije - unutrašnje i spoljne, prozori, klimatizacija - vrsta i način grejanja i hlađenja, topla voda i osvetljenje. Što više podataka, tačniji će biti proračun. Na osnovu ovih informacija i stanja na terenu, stručnjak kompletira elaborat na osnovu kog i izdaje energetski pasoš. Sve u svemu, cena izdavanja ovakvih dokumenata je relativno standardizovana i kreće od 100 do 200 EUR.

  Tražite dobre izvođače radova za područje Energetski pasoš?

  Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Poslednji projekti

  Izrada energetskog pasoša za stambeno poslovni objekat

  Za potrebe našeg objekta u Požarevcu molim vas za ponudu za izradu energetskog pasoša. Objekat 2000 m2. 63504 € do 105840 €

  ........

  Projekat energetske efikasnosti

  Potreban projekat energetske efikasnosti za kuću u Velikom Gradištu za deo koji se rekonstriše od postojećeg objekta 60m3, kojem se dograđuje prizemni aneks od 80m2 15876 € do 26460 €

  ........

  Energetski pasoš za upotrebnu dozvolu

  Potreban mi je energetski pasoš za upotrebnu dozvolu za prizemnu porodičnu kuću. Objekat je bruto površine oko 150m2 (cca 14.5m x 10m), korisne (grejne cca 106m2) i nalazi se u Kaću. 13759.2 € do 22932 €

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Energetski pasoš, cca 140 m2
  Energetski pasoš, Novi Sad

  360 € do 600 €

  Cena, Izrada energetskog pasoša za poslovni objekat, neto cca 480 m2
  Energetski pasoš, Novi Sad

  360 € do 600 €

  Cena, Energetski pasoš, cca 170m2
  Energetski pasoš, Niš

  117 € do 195 €

  Cena, Energetski pasos zbog tehnickog prijema objekta, cca 280m2
  Energetski pasoš, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Procena energetske efikasnosti zgrade i idejni projekat, cca 1 7 m x 15 m
  Energetski pasoš, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Energetski pasoš za potrebe dobijanja upotrebne dozvole, cca 74m2
  Energetski pasoš, Sopot

  270 € do 450 €

  Cena, Energetski pasoš za zgradu, cca 2000 m2
  Energetski pasoš, Beograd

  180 € do 300 €

  Cena, Energetski pasoš, cca 78m2
  Energetski pasoš, Barajevo

  270 € do 450 €

  Cena, Energetski pasoš postojećeg stanja za stambenu zgradu, cca 1500m2
  Energetski pasoš, Beograd

  180 € do 300 €

  Cena, Projekat energetski pasoš, cca 100m2
  Energetski pasoš, Grocka

  135 € do 225 €

  Cena, Energetski pasoš za potrebu dobijanja upotrebne dozvole porodične kuće, cca 120m2
  Energetski pasoš, Sokobanja

  135 € do 225 €

  Cena, Izrada energetskog pasoša, cca 150m2
  Energetski pasoš, Mladenovac

  180 € do 300 €

  Cena, Energetski pasoš za potrebu dobijanja upotrebne dozvole porodične kuće, 1 kom
  Energetski pasoš, Nova Varoš

  180 € do 300 €

  Cena, Potrebano je izraditi energetski pasos kao jedan uslova koje se trazi , Oko 950 m2 po informativnoj promeri buduceg fasadera
  Energetski pasoš, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Energetski pasos, cca 3500m
  Energetski pasoš, Pančevo

  270 € do 450 €

  Cena, Energetski pasaš, cca 21783m2 u osnovi
  Energetski pasoš, Vranje

  540 € do 900 €

  Cena, Energetski pasoš, cca 85 m2
  Energetski pasoš, Bečmen

  540 € do 900 €

  Cena, Energetski pasoš, cca 180m2
  Energetski pasoš, Bačka Topola

  117 € do 195 €

  Cena, Energetski pasoš za porodičnu kuću, cca 175m2
  Energetski pasoš, Stara Pazova

  540 € do 900 €

  Cena, Energetski pasos, 86 m2
  Energetski pasoš, Vrčin

  225 € do 375 €

  Cena, Izrada energetskog pasoša za upotrebnu dozvolu, 1kom
  Energetski pasoš, Loznica

  225 € do 375 €

  Cena, Izrada energetskog pasoša za upotrebnu dozvolu, 800 m2
  Energetski pasoš, Novi Sad

  585 € do 975 €

  Cena, Izrada energetskog pasoša , 90 m2
  Energetski pasoš, Sombor

  180 € do 300 €

  Cena, Elaborat energetske efikasnosti, 2700m2
  Energetski pasoš, Pančevo

  315 € do 525 €

  Cena, EP za garsonjeru tip C, 29 m2
  Energetski pasoš, Ugrinovci (Zemun)

  270 € do 450 €

  Cena, Izdavanje energetskog pasoša, 250m2
  Energetski pasoš, Vršac

  270 € do 450 €

  Cena, Energetski pasoš za prizemnu stambenu zgradu, 60 m2
  Energetski pasoš, Veliki Borak

  315 € do 525 €

  Cena, Energetski pasoš, 120 m2
  Energetski pasoš, Novi Banovci

  135 € do 225 €

  Cena, Izrada energetskog pasoša za kuću, 167m² Bruto a 136m² Neto
  Energetski pasoš, Kragujevac

  135 € do 225 €

  Cena, Izrada energetskog pasoša za kuću, 173m2
  Energetski pasoš, Novi Sad

  135 € do 225 €

  Cena, Projekat izbora novog sistema grejanja , 120 kvadrata grejanog prostora u okviru kuce od 200 kvadrata, dakle ne greje se svih 200, vec samo 120 kvadrata
  Energetski pasoš, Smederevo

  135 € do 225 €

  Cena, Sertifikat o energetskim svojstvima objekta, 70m2
  Energetski pasoš, Kragujevac

  135 € do 225 €

  Cena, Energetski pasoš i elaborat energetske efikasnosti, 200 m2
  Energetski pasoš, Stepanovićevo

  135 € do 225 €

  Cena, Obračun za energetsku efikasnost zgrade , 700m2
  Energetski pasoš, Kraljevo

  135 € do 225 €

  Cena, Energetski pasoš, 167m2
  Energetski pasoš, Vrčin

  225 € do 375 €

  Cena, Energetski pasoš, 350 m2
  Energetski pasoš, Pančevo

  135 € do 225 €  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Energetski pasoš cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  93+ Preduzeća za Energetski pasoš
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  Zatraži ponudu
  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana