Arhitektura, arhitekta Cena

Koliko koštaju usluge arhitekte? Ako ste se odlučili za novogradnju, uobičajena cena usluga za ceo projekt, građevinske dozvole i izgradnju (IP – idejni projekt, DGD – dokumentacija za građevinsku dozvolu i IP – izvođački projekt) kreće se se između 1.200 i 2.500 EUR. Pri izboru samog arhitekte nemojte se rukovoditi isključivo cenom. Ako dobijete jeftiniju ponudu, preporučujemo oprez jer to možda znači rutinski rad, bez mnogo posvećenosti i vremena za vaše želje i zahteve. Cena će se možda činiti previsokom, ali imajte na umu da je dobar plan osnova za budući dom sasvim prilagođen vašim potrebama i baš onakav kakav ste sanjali, pa radije izaberite osobu s kojom se bolje razumete. Cene individualnih projekata porodičnih kuća kreću se između 2 i 5% vrednosti investicije. Tipski projekti su jeftiniji, ali svaka promena donosi i drugu cenu, a nemate ni mnogo manevarskih mogućnosti. Tipske kuće znače i prihvatanje mnogo kompromisa u vezi s objektom u kojem ćete možda provesti i ostatak svog života. Cena projekata obnove ili renoviranja stana kao i adaptacije potkrovlja ili mansarde zavisi od veličine projekta i detaljnosti plana. Cena idejnog dizajna kreće se između 2 i 6 EUR/m2.

Kome poveriti izradu arhitektonskog projekta? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim arhitektama u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

Zatražite ponudu:
POŠALJI ODMAH UPIT

CENA PROJEKTA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE


Projektna dokumentacija za dobijanje mišljenja i građevinske dozvole. Sva dokumenta za dobijanje građevinske dozvole, arhitektonski nacrti za dobijanje građevinske dozvole. Jedinstven arhitektonski projekt obuhvata osnovni tehnički opis objekta, plan spoljnog uređenja u razmeri 1:200 ili većem, tlocrt temelja i svih spratova, tlocrt krovišta i krova, 2 preseka i sve fasade objekta u razmeri 1:100. Tu su i svi arhitektonski nacrti i skice, potrebne za građevinsku dozvolu.

1200.00 €/kom

VEOMA NISKA CENA
€/kom

SREDNJA CENA
2640.00 €/kom

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Arhitektura, arhitekta Cena

DETALJNIJE CENE ZA ARHITEKTURA, ARHITEKTA

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Jedinstven arhitektonski nacrt za stambeni objekt, idejni plan PZI

Jedinstven arhitektonski idejni plan obuhvata analizu prostornog plana i postojećih ograničenja, tehnički opis projekta, ispunjenje projektnih zahteva, idejne planove tlocrta, preseka i fasada u razmeri 1:100.€/kom

kom
potražnja>

Arhitektonski planovi i tehnički prikazi za dobijanje građevinske dozvole (palirski plan)

Jedinstven arhitektonski projekt obuhvata osnovni tehnički opis objekta, plan spoljnog uređenja u razmeri 1:200 ili većem, tlocrt temelja i svih spratova, tlocrt krovišta i krova, 2 preseka i sve fasade objekta u razmeri 1:100. Tu su i svi arhitektonski nacrti i skice, potrebne za građevinsku dozvolu.€/kom

kom
potražnja>

Izjava projektanta o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti objekta

Pregled nacrta plana za dobijanje građevinske dozvole i izjava projektanta o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti objekta. Izjava je potrebna za dobijanje građevinske dozvole i ne uključuje statički proračun konstrukcije ni nacrt građevinske konstrukcije koji se izvode u fazi PZI.€/kom

kom
potražnja>

Elaborat građevinske fizike u okviru PZI

Analiza nacrta PZI i proračuni građevinske fizike, verifikacija usaglašenosti s tehničkim odredbama, izrada elaborata građevinske fizike, izjava o energetskim karakteristikama objekta.€/kom

kom
potražnja>

Elaborat protivpožarne zaštite u okviru PZI, za stambeni objekt

Analiza planova PZI, verifikacija usaglašenosti s tehničkim odredbama vezanim za protivpožarnu zaštitu u stambenim objektima, izrada koncepta protivpožarne zaštite i izjava o protivpožarnoj zaštiti.€/kom

kom
potražnja>

Elaborat zaštite od buke u okviru PZI, za manje zahtevan objekt

Analiza planova PZI, verifikacija usaglašenosti s tehničkim odredbama, izrada studije zaštite od buke.€/kom

kom
potražnja>

Promena namene

Cena za promenu namene. Promena namene iz poslovnog prostora u restoran ili lokal. Cena vođenja postupka promene namene, dobijanje saglasnosti i građevinske dozvole za promenu namene.€/kom

kom
potražnja>

Idejni nacrt stana

Cena idejnog nacrta stana. Cena idejnog nacrta stana zajedno s tlocrtima u razmeri 1:100 i rasporedom pokućstva.€/m2

m2
potražnja>

Projektantski nadzor i podrška

5 kraćih obilazaka gradilišta za koordinaciju i usklađivanje s izvođačima radova. Tumačenje planova izvođačima radova i pregled ponuda.€/kom

kom
potražnja>
ZAJEDNO:
POŠALJI POTRAŽNJU >

Građevinska dozvola


Koliko može da košta građevinska dozvola? Ukupna cena izrade i dobijanja građevinske dozvole zavisi ...

Proverite i: Građevinska dozvola cena

PZI, projekt za izvođenje


Koliko košta PZI? Cena projekta za izvođenje zavisi od veličine objekta, složenosti konstrukcije, za...

Proverite i: PZI, projekt za izvođenje Cena

Legalizacija objekata


Koliko košta legalizacija? Cena legalizacije kuće zavisi od, pre svega, veličine objekta i složenost...

Proverite i: Legalizacija objekata Cena

Urbanizam


Koliko košta izrada urbanističkog plana? Urbanistički projekt je vrlo kompleksan plan koji zahteva m...

Proverite i: Urbanizam, urbanistički plan Cena

Projektovanje rasvete


Sunčeva svetlost jedno je od najblagotvornijih prirodnih delovanja na ljude ali, na žalost, ona ne m...

Proverite i: Projektovanje rasvete Cena

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

Arhitekti, arhitektura – sve što treba da znate

1. Zašto angažovati arhitektu?

arhitekt.jpg
Arhitekta sluša želje klijenata i kombinuje ih sa sopstvenim profesionalnim iskustvom

Odluka da se angažuje arhitekta, poskupljuje investiciju na samom početku, ali može uštedeti mnogo briga i novca, kako vreme i izgradnja budu odmicali. Put do vašeg cilja (renoviranje ili izgradnje stana, kuće, poslovnog prostora...) bez arhitekte biće mnogo duži i teži, a neretko se dogodi da i krajnji ishod ne bude onaj zamišljen na početku. Uloga arhitekte je u tome da vas vodi kroz projekt, poštuje vaše želje i pridodaje sveže ideje te upozorava na moguće teškoće i prostorna ograničenja. Arhitekta je stručnjak koji se svakodnevno sreće s projektima vezanim za životno okruženje i ima veliko iskustvo i znanje kako da postupi u određenoj situaciji.

Stručnim znanjem i iskustvom obezbediće da se sve zamisli prenesu na papir a potom i u konačno delo. On/ona na samom početku može da predvidi mnoštvo detalja, a kasnije ih uskladi sa slikom željenog projekta, koordinacijom izvođenja radova.

Arhitekta stremi funkcionalnim, praktičnim i estetskim rešenjima. Prema vašim htenjima i zahtevima, umeće da pravilno smesti i orjentiše objekt u prostoru, racionalno i funkcionalno rasporedi prostorije, izabere najbolje materijale, završnu obradu, oblikuje elemente opreme, prilagodi boje i sve ostale detalje tako da prostor, odnosno, objekt funkcioniše kao smislena, idejno zasnovana i zaključena celina.

2. Arhitekta – nosilac projekta i koordinator poslova

Arhitekta nije neophodan samo kao stručnjak koji će pripremiti projektnu dokumentaciju već i kao neko ko će vas usmeravati, a posao organizovati pravovremeno i u tačnom sledu.

Uloga arhitekte je planiranje unutrašnjeg i spoljnog prostora, da svakom projektu pristupa stručno, prema datoj situaciji i potrebama klijenta. Pri tom, on/ona iako sledi osnovnu ideju, sasvim razume da sama dobra ideja nije dovoljna – važna je profesionalna realizacija projekta na svim nivoima i u svim fazama. Arhitekta sluša želje klijenata i kombinuje ih sa sopstvenim profesionalnim iskustvom. 

Pogrešno se misli da je arhitekta tu samo da bi predložio neke ideje i napravio nacrte. Većina ljudi smatra, takođe pogrešno, da arhitekte vreme provode razmišljajući i projektujući. Istina je, međutim, drugačija – mnogo vremena se provodi u dogovorima s klijentima, bavljenju administracijom, s inženjerima, ponuđačima, izvođačima radova... Klijentu arhitekta tako može mnogo da uštedi oko poslova administracije i organizacije, što pri današnjem tempu života, uopšte nije beznačajno.

Kao nosilac projekta, arhitekta pažljivo vodi i organizuje poslove od prvog do poslednjeg trenutka; predviđa troškove i rokove, postavlja idejne osnove po kojima se dalje prave nacrti planova i sledstveno tome, kompletna dokumentacija. Tokom planiranja on/ona sarađuje s drugim stručnjacima i koprojektantima, a tokom izgradnje s izabranim podizvođačima.

3. Kakvog arhitektu izabrati?

3.1. Gde tražiti arhitektu?

Preporučujemo da za ovo odvojite dovoljno vremena. Raspitajte se među prijateljima i poznanicima, onima koji su možda renovirali stanove ili gradili kuće, a da su pri tom sarađivali s arhitektom. Arhitekte možete potražiti i na internetu. Jedna od mogućnosti je ta da nama, na portalu Daibau.rs, pošaljete zahtev, a naši najiskusniji arhitekti će vas onda kontaktirati sami. Na portalu možete videti njihove profile, a naći ćete i ocene i mišljenja klijenata koji su sa njom/njim ranije sarađivali. Pre nego što izaberete osobu (ako vam treba za gradnju), proverite ima li licencu koju izdaje Inžinjerska komora Srbije. Pogledajte i ranije radove, pa promislite da li vam je njegov/njen stil po ukusu. Vodite računa i o tome da li ste iz istog kraja, jer ćete tako lakše i brže dolaziti na lokaciju i pratiti radove, ukoliko to želite.

3.2. Kako izabrati pravog arhitektu za sebe?

Kada napravite uži izbor arhitekata s kojima biste razgovarali, ugovorite sastanke. Da bi projekt uspeo te da biste bili zadovoljni učinjenim, vrlo je važno i to koliko se dobro slažete i razumete s arhitektom i kako komunicirate. Ako arhitekta odvoji dovoljno vremena za vas, kvalitetno predstavi svoj rad te vas posavetuje i ostavi povoljan utisak, mogućnost za uspešnu saradnju i pozitivan rezultat je velika. Pre polaska kod arhitekte dobro bi bilo da u lokalnom organu vlasti dobijete sve informacije o lokaciji na kojoj će objekt biti, s preciznim podacima o mogućnostima za izgradnju i eventualnim smetnjama. Arhitekta će tako moći da pripremi i precizniju ponudu i razmotri postojeće probleme. Napravite i spisak svojih želja, nacrtajte raspored prostorija, i svega drugog. Svakako da pri izboru arhitekte ulogu ima i njegova/njena cena, mada to ne bi trebalo da bude ključno. Kada se odlučite za određenu osobu, preporučujemo da sačinite ugovor u kome će tačno i detaljno biti nabrojano šta arhitekta sve treba da učini (vrsta dokumentacije), po kojoj ceni i u kom roku.

3.3. Kako proveriti licencu aritekte?

Ako vam je potreban arhitekta za izradu projektne dokumentacije, on/ona mora imati važeću diplomu određenog arhitektonskog fakulteta i licencu Inžinjerske komore Srbije za obavljanje delatnosti odgovornog projektanta arhitekture.

Licencu možete proveriti na linku: http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=projarh.

Za izradu projekta enterijera ili manjih građevinskih radova koji ne zahtevaju dozvole lokalne samouprave, ne morate tražiti licencu.

4. Postupak

4.1. Razumevanje vaših želja

Prvi sastanak s arhitektom u njegovom birou ili na terenu biće posvećen prikupljanju podataka kao što su vaše želje, potrebe, koncept; svakodnevne navike, stil života i vrednosti. Ako je pak, u pitanju poslovni prostor ili objekt, u centru pažnje će biti ono čime se preduzeće bavi i poslovna kultura. Ovo detaljno popisivanje ličnih informacija služi tome da arhitekta sasvim upozna i razume vaše ciljeve i želje.

4.2. Razumevanje prostora

Pre početka samog projektovanja, arhitekti će biti potrebni i svi podaci o lokaciji, parceli, postojećim objektima i slično. To uključuje i dobijanje geodetskih i drugih izveštaja, lokacijskih informacija, fotodokumentacije lokacije, zemljišta, prostora i tome slično. Potom arhitekta traži crteže prostora na osnovu kojih će se nastaviti planiranje. Arhitekta treba da proveri i zakone te savezne, lokalne i građevinske propise kojih će morati da se drži.

4.3. Idejne skice, varijante

Kada se sve informacije sakupe i dobije realno stanje na terenu, sledi priprema idejnih skica i nacrta vašeg objekta. Pri tom će projektant morati da vodi računa o tome da te ideje budu skladan i upotrebljiv spoj onoga što želite, šta je praktično i realno izvodljivo i šta je po zakonu dozvoljeno. Takva idejna slika je svojevrsna vizija vašeg doma.

4.4. Idejni projekt

Kada se, naposletku, odlučite za jednu od ponuđenih varijanti, arhitekta će nastaviti njenu razradu i napraviti tzv. idejni projekt. S tim dokumentom se dalje traže dozvole i saglasnosti nadležnih organa za izgradnju i priključivanje na komunalne mreže.

4.5. Projekt za dobijanje građevinske dozvole 

Kao što samo ime kaže, ovo su projekt i projektna dokumentacija s kojima se traži građevinska dozvola u lokalnoj samoupravi. Šta sve tačno tu spada od dokumenata, određeno je Pravilnikom za dobijanje građevinske dozvole i Zakonom o planiranju i izgradnji Republike Srbije.

Projekt za izvođenje (PZI) sadrži sve informacije potrebne za početak izgradnje i upotrebe objekta i on je obimniji i detaljniji od projekta za građevinsku dozvolu. Nacrti u PZI su u takvoj razmeri i toliko precizni da se koriste na gradilištu. Na osnovu njega se pravi i popis radova po kome se traže pojedini izvođači radova i od njih dobijaju ponude.

DAIBAU.RS, POMAŽEMO PRI OCENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOMPROJEKAT ZA KUĆU

Poštovani,

potreban projekat za vikendicu 50m2 mesto Sokolina Tara struja i voda

Hvala 900 € do 1500 €


........

PREDLOG ZA ADAPTACIJU - DNEVNA I SPAVAĆA SOBA U JEDNOJ SOBI

Poštovani,

Potreban nam je savet da li da ulazimo u kupovinu stana tj predlog kako da od jedne postojece sobe 5.15x4.20m2 napravimo kombinaciju dnevne i spavace. Imamo ideje sa zidnim krevetom ali nam je potreban savet omo eventualnog rusenja nekih zidova. Zgrada je starije gradnje. Voleli bi da neko ko se razume podje sa nama da pogleda stan.

Hvala 180 € do 300 €


........

IDEJNI PROJEKAT I DOKUMENTACIJA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Poštovani,

potrebna izrada idejnog rešenja i druge dokumentacije potrebne za izdavanje građevinske dozvole

Hvala 1710 € do 2850 €


........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

CENA, PROJEKAT I DOZVOLA ZA KUĆU KLJUČ U RUKE, 130M2
Arhitektura, arhitekta, Aranđelovac

2700 € do 4500 €

CENA, PROJEKAT KUĆU, DO 60M2
Arhitektura, arhitekta, Zlatibor

1980 € do 3300 €

CENA, PROJEKAT I DOZVOLA ZA KUĆU OD KAMENA I DRVETA, 40 M2
Arhitektura, arhitekta, Ljubovija

1800 € do 3000 €

CENA, PROJEKAT KUĆE , 160M2
Arhitektura, arhitekta, Bela Crkva

1980 € do 3300 €

CENA, PROJEKAT ČELIČNE HALE ZA MAGACIN, 7500M2
Arhitektura, arhitekta, Beograd

1800 € do 3000 €

CENA, BAZEN, 50 M2
Arhitektura, arhitekta, Novi Sad

9000 € do 15000 €

CENA, IDEALNI PROJEKAT ZA DOGRADNJU KUĆE, 140M2
Arhitektura, arhitekta, Novi Sad

855 € do 1425 €

CENA, PROJEKTOVANJE LETNJE-ZIMSKE TERASE, 100 M2
Arhitektura, arhitekta, Vrčin

855 € do 1425 €

CENA, WORKSPACE STRATEGY - FUNKCIONALNI RADNI PROSTOR, 250M2
Arhitektura, arhitekta, Beograd

900 € do 1500 €

CENA, IDEJNI PROJEKAT (IDP) ZA PRETVARANJE MAGACINA U GARAŽU,
Arhitektura, arhitekta, Beograd

855 € do 1425 €

CENA, PROJEKTOVANJE, DOZVOLE I IZGRADNJA KUCE, 150 M2
Arhitektura, arhitekta, Novi Sad

2700 € do 4500 €

CENA, DIZAJN ENTERIJERA STANA U NOVOGRADNJI, 42 M2
Arhitektura, arhitekta, Beograd

900 € do 1500 €

CENA, IZVEŠTAJ O ZATEČENOM STANJU, 36M2
Arhitektura, arhitekta, Borča

135 € do 225 €

CENA, DIZAJN ENTERIJERA, 120 M2
Arhitektura, arhitekta, Užice

900 € do 1500 €

CENA, GRAĐEVINSKA DOZVOLA I PZI PROJEKAT,
Arhitektura, arhitekta, Surčin

1800 € do 3000 €

CENA, ARHITEKTONSKE USLUGE,
Arhitektura, arhitekta, Beograd

1980 € do 3300 €

CENA, DOZVOLA ZA DOGRADNJU OBJEKTA, 100M2
Arhitektura, arhitekta, Lajkovac

2700 € do 4500 €

CENA, IDEJNO REŠENJE ZA RENOVIRANJE KUĆE, 200M2
Arhitektura, arhitekta, Subotica

2700 € do 4500 €

CENA, PROJEKAT ZA RENOVIRANJE KUĆE, 80M2
Arhitektura, arhitekta, Barajevo

2250 € do 3750 €

CENA, DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OBJEKTA, 1KOM
Arhitektura, arhitekta, Kukujevci

1620 € do 2700 €

CENA, DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OBJEKTA, 150M2
Arhitektura, arhitekta, Ripanj

2700 € do 4500 €

CENA, ARHITEKTONSKI PLAN ZA KUCU, 150 M2
Arhitektura, arhitekta, Ledinci

1440 € do 2400 €

CENA, PISANJE PREDRAČUNA ZA ADAPTACIJU OBJEKTA, 100 + 100 M 2
Arhitektura, arhitekta, Doljevac

1800 € do 3000 €

CENA, REDEFINISANJE SPOLJNOG IZGLEDA FABRIKE (FASADE, KAPIJE,PARKINZI...), UKUPNA POVRSINA FABRICKOPG KRUGA CCA 63 HA
Arhitektura, arhitekta, Pirot

9000 € do 15000 €

CENA, PROJEKAT DVOSPRATNICE , 370M2
Arhitektura, arhitekta, Niš

3240 € do 5400 €

CENA, GRAĐEVINSKA DOZVOLA, 100M2
Arhitektura, arhitekta, Bečmen

1800 € do 3000 €

CENA, PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA MANJE ZGRADE, 1500M2
Arhitektura, arhitekta, Zrenjanin

3150 € do 5250 €

CENA, DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OBJEKTA, 80
Arhitektura, arhitekta, Rakovac

3150 € do 5250 €

CENA, DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OBJEKTA, 45 M2
Arhitektura, arhitekta, Bečmen

2700 € do 4500 €

CENA, DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OBJEKTA, 49M2
Arhitektura, arhitekta, Veliko Gradište

2700 € do 4500 €

CENA, DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OBJEKTA, 65M2
Arhitektura, arhitekta, Zlatibor

2700 € do 4500 €

CENA, DOGRADNJA OBJEKTA , CCA 148M2
Arhitektura, arhitekta, Turija (Srbobran)

2250 € do 3750 €

CENA, REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE KUĆE, 80M2
Arhitektura, arhitekta, Banovo Polje

2700 € do 4500 €

CENA, MODERNA JAKA KUĆA SA RAVNIM KROVOM, 16X24
Arhitektura, arhitekta, Bački jarak

2700 € do 4500 €

CENA, PROJEKAT ZA NADSTREŠNICU, 30M2
Arhitektura, arhitekta, Ledinci

2700 € do 4500 €Pogledajte druge završene projekte i cene

ARHITEKTURA, ARHITEKTA CENOVNIK

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

2359+ PREDUZEĆA ZA ARHITEKTURA, ARHITEKTA
BESPLATNA PRETRAGA
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE RADOVA ZA PODRUČJE ARHITEKTURA, ARHITEKTA?

 • Arhitektura, arhitekta Aleksinac
 • Arhitektura, arhitekta Apatin
 • Arhitektura, arhitekta Aranđelovac
 • Arhitektura, arhitekta Bačka Palanka
 • Arhitektura, arhitekta Bačka Topola
 • Arhitektura, arhitekta Bečej
 • Arhitektura, arhitekta Beograd
 • Arhitektura, arhitekta Bor
 • Arhitektura, arhitekta Bujanovac
 • Arhitektura, arhitekta Čačak
 • Arhitektura, arhitekta Ćuprija
 • Arhitektura, arhitekta Gornji Milanovac
 • Arhitektura, arhitekta Inđija
 • Arhitektura, arhitekta Ivanjica
 • Arhitektura, arhitekta Jagodina
 • Arhitektura, arhitekta Kikinda
 • Arhitektura, arhitekta Knjaževac
 • Arhitektura, arhitekta Kovin
 • Arhitektura, arhitekta Kragujevac
 • Arhitektura, arhitekta Kraljevo
 • Arhitektura, arhitekta Kruševac
 • Arhitektura, arhitekta Kula
 • Arhitektura, arhitekta Kuršumlija
 • Arhitektura, arhitekta Leskovac
 • Arhitektura, arhitekta Loznica
 • Arhitektura, arhitekta Negotin
 • Arhitektura, arhitekta Niš
 • Arhitektura, arhitekta Novi Pazar
 • Arhitektura, arhitekta Novi Sad
 • Arhitektura, arhitekta Pančevo
 • Arhitektura, arhitekta Paraćin
 • Arhitektura, arhitekta Pirot
 • Arhitektura, arhitekta Požarevac
 • Arhitektura, arhitekta Preševo
 • Arhitektura, arhitekta Prijepolje
 • Arhitektura, arhitekta Prokuplje
 • Arhitektura, arhitekta Ruma
 • Arhitektura, arhitekta Šabac
 • Arhitektura, arhitekta Senta
 • Arhitektura, arhitekta Šid
 • Arhitektura, arhitekta Sjenica
 • Arhitektura, arhitekta Smederevo
 • Arhitektura, arhitekta Smederevska Palanka
 • Arhitektura, arhitekta Sombor
 • Arhitektura, arhitekta Sremska Mitrovica
 • Arhitektura, arhitekta Stara Pazova
 • Arhitektura, arhitekta Subotica
 • Arhitektura, arhitekta Temerin
 • Arhitektura, arhitekta Trstenik
 • Arhitektura, arhitekta Užice
 • Arhitektura, arhitekta Valjevo
 • Arhitektura, arhitekta Velika Plana
 • Arhitektura, arhitekta Vranje
 • Arhitektura, arhitekta Vrbas
 • Arhitektura, arhitekta Vršac
 • Arhitektura, arhitekta Zaječar
 • Arhitektura, arhitekta Zrenjanin
 • Serbia
  DAIBAU.RS

  Svetozara Miletića 28
  21000 Novi Sad

  00381 114 300 340

  KONTAKTI

  Potražnje: 00381 114 300 340
  Preduzeća: 00381 114 300 340

  GLOBALNE STRANICE

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana